Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Uygarlık tarihi özet
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
uygarlık , tarihi , özet

Konu: 26
Mesaj: 27
Cinsiyet:
Kıdem: 20-01-2015

UYGARLIK TARİHİ
-Tarıma ve hayata geçiş hangi dönemde gerçekleşmiştir?
Neolotik dönem (Yeni çağ taşı)
-İlk yerleşimler hangi çağda kurulmaya başlanmıştır?
Neolotik dönem (Yeni çağ taşı)
-İlk şehirler hangi çağda kurulmuştur?
Bakır çağı (Kalkolitik)
-Paleolitik çağ nedir?
-İnsanlar bu dönemde taş aletler kullanarak avcılık ve toplayıcılık yapıyorlardı.
-Sürekli yerleşim yerleri yoktu
-Sürekli olarak av hayvanlarının takip ediyor ve
-Küçük gruplar halinde mağaralarda ve inlerde geçici olarak yaşıyorlardı
-Türkiye’deki paleolitik yerleşimler nerelerdedir?
-Küçükçekmece’de Yarımburgaz Mağarası
-Antalya’da Karain Mağarası
-Antalya’da Beldibi Mağarası
-Civilization Kavramı ne demektir?
Medeniyet tabirinin karşılığı
-Bakır çağ (Kalkolotik): Bu çağın en önemli keşfi yazının bulunmasıdır
-Yukarı Mezopotamya’nın ev sahipliği yaptığı uygarlıklar hangileridir?
Akad, Asur, Mittaniler
-Güney Mezopotamya’nın ev sahipliği yaptığı uygarlıklar hangileridir?
Sümer Şehir Devletleri, Babil Krallığı, Kassitler, Khaldelileler
-Sümerler: M.Ö. 3000 civarında Güney Mezopotamya’da gelişmiş bir uygarlık kurdukları ve
-birbirinden bağımsız şehir devletlerinde yaşadıkları bilinmektedir
-Yazının 3200 yılında kullanılmaya başlanmasına rağmen 600 yıl sonra M.Ö. 2600 civarında tarihsel yazıtlar kullanılmaya başlanmıştır.
-Akadlar: Sümer tarihinde çok önemli bir yeri olan Kiş şehrinin sarayından Kral Uızbaba’nın baş muhasebecisi olan Sami halkına mensup sargon M.Ö. 2350 yılında bir savaştan yenk dönen kralına darbe düzenleyerek tahta geçmiştir. Sargon yaptığı bütün sepetlerde kuşattığı topraklara, sami kültürünü temel alarak kültürleriyle birleştiren bir uygarlık kurmuştur.
-Mammurabı: Bir kanun koyucu olarak bilinen ve “göze göz, dişe diş” yani kısasa kısas özellikleriyle dikkat çeken kral.
-Tarihte bilinen ilk kanun koyucu akral olarak bilinen kral:
Urukagina
-Asurlular: İlk çağda, orta doğunun en büyük imparatorluklarından biri olmuştur..
-M.Ö. 2000 yılının başından itibaren özellikle Anadolu’da koloniler kurmuş
-Anadolu’ya yazıyı taşımışlardır
-Başkentleri Ninosadır.
-“Asur Ticareti Çağı” olarak adlandırılan dönem hangi tarihleri kapsamaktadır?
M.Ö. 1920-1750
-Sümerler: M.Ö. 1680-1160 arasında Zagros dağlarından güneye inerek Mezopatamya’da Kassitler olacak.
-Üçüncü Ur sülalesi ve Birinci Babil Devleti zamanında asker, işçi, köle olarak veya atlarını satmak üzere Babil bölgesine girmeye başlarlar.
-Bu kral zamanında Kassitler geniş bir yapım faaliyetine giriştiler, kanallar açtılar, sulama sistemini geliştirdiler. Siyasete önem verdiler. Sözü edilen Kassit Kralı kimdir?
Agum III
Aramiler: Yaklaşık 1100’den itibaren göçebe olarak kuzey Suriye’den Mezopotamya’ya girmeye başlamışlardır.
-Şehirlere saldırmalarına rağmen kendilerinden önceki Ammuruların tersine şehirleri ele geçirmediler ve kırsal alanlara yerleştiler.
-Bununla beraber Kuzey Suriye’de çok sayıda şehir devlet kurdular.
-Anadolu’ya Yazıyı taşıyan uygarlık hangisidir?
Asurlular
-Yen Asur Krallığı döneminde kütüphanesi ile meşhur olan Yeni Asur Kralı kimdir?
Asurbanipal
-Sümerlerde ilk yazılı reformları ile tanınan Sümer kralı kimdir?
Urukagina
-Asurluların Anadoluda’ki ana ticaret merkezi neresidir?
Kayseri, Kültepe yakınlarındaki Kaneş
-Asurlu tüccarların Anadolu’ya getirerek sattıkları maden nedir?
Kalay
-Eski Krallık Dönemi: Bu dönemde merkez teşkilat oldukça güçlüydü özellikle de 5 Hanedan döneminde hükümdarlar Ra’nın çocukları olarak takdim edilmiştir. Deltanın güney ucunda yer alan Memphis, bu dönem boyunca başkentlik yapmıştır.
-Erken Hanedan Dönemi: Mısır’ın tek bir hükümdar idaresinde birleştiği ve Mısır’ın dünya uygarlık tarihinde tek devlet olarak çıktığı dönemdir.
-İlk hiyegrolifler asıl şeklini aldığı dönem:
Eski Krallık Dönemi
-Orta Krallık Dönemi: “Teb, bu dönemin Mısır başkenti olarak bilinir. Bu dönemde Firavunların gücü bir önceki döneme göre daha azdı. Firavunlar görkemli anıtsal mezarlara değil, kaygıya oyulmuş mezarlara gömülüyorlardı.
-Mısır tarihinde mezarı yağmalanmadan günümüze ulaşan tek Firavun olduğu için en fazla tanınan Firavunların başında gelen
Tutankhamun
-Yeni Krallık Dönemi: Mısır uygarlığının en geniş sınırlarına (Sudan’dan Filistin’e) ulaştığı en ihtişamlı dönemdir.
-Amenhotep: Eski Mısır tarihinde geleneksel dinini dışlayarak tek tanrılı (güneş tanrısı Aten) bir din tesis etmeye çalışan kişi kimdir?
-Erken Hanedan Dönemi: Mısır medeniyetinin özellikle sanatı, mimarisi ve dini pek çok yönden bu dönemde şekillenmiştir.
-Otonom köyler bu dönemde birleşmiştir
-Hükümdarlık bu dönemde ülkeyi bölgelere ayırarak buralara kraliyet valileri tayin etmeye başlamışlardır.
-Eski Mısır tarihinde Eski krallık döneminin sona ermesi ve Birinci Ara Döneminin başlaması kaçıncı haneden döneminde gerçekleşmiştir?
6 Hanedan
-Eski Krallık Döneminde ilk pramit kaçıncı hanedan döneminde ve kim tarafından inşa edilmiştir?
3 Hanedan döneminde imhotep tarafından

-Eski Mısır tarihindeki kadın Firavun kimdir?
Hatşepsut
-Mumyalama işlemi sırasında vücut sırasında vücut içinde bırakılan iç organ nedir?
Kalp
-Antik Yunan dünyasının 7 harikasından biri olarak kabul edilen piramitlerin en büyüğü hangi Mısır Firavunu tarafından yaptırılmıştır?
Keops
-Asurlar tarafından zayıflatılmış ve Pers Kral Kyros tarafından 550 yılında feth edilmiş uygarlık hangisidir?
Elamlar
-Elamlar: İran’ın güney batısında, Mezopotamya ve Sümer ilkesinin doğusunda yer alan bölgede hüküm sürmüşlerdir.
-M.Ö. 3000 yılının başlarından M.Ö. 539’a kadar Mezopotamya tarihinde önemli bir rol oynamışlardır.
-III. Ur Hanedanı ve Kassitlere son vermişlerdir
-Medler: Günümüzdeki İran Azerbaycanı bölgesine yerleşmiş olup bu bölgelerdeki halkların öncülerindendir. Yunanlar bu halkın yaşadığı bölgeye Medler vermişlerdir.
-Kyros: İran tarihi ve Uygarlıkları döneminde M.Ö. 559 yılında Perslerin başına geçen ve 550 yılında Medleri, M.Ö. 546 yılında Lydia krallığını M.Ö. 539 yılında Babil Krallığını işgal eden kişidir.
-I. Darius: Bir Fetihten ziyade teşkilatçı özellğiyle tanınan ve Pers imrapatorluğuna satraplık adı verilen eyaletlere bölerv eyaktlerin başına Satrap ünvanlı Pers aristokratlarını atayan kişidir.
-Selevkos: Tarihçi appian, kaynaklarında “Frig ülkesi’nde İndus Nehrine” kadar olan bölgenin hükümdarı olmuştur.
-Partların İran’daki hakimiyetine kimler ne zaman son vermiştir?
Sasaniler- MS 224
-Sasaniler: 633 yılında Müslüman Araplarla savaşmış ve bu savaşı kaybetmiş olan uygarlıktır.
-İran Tarihi ve Uygarlıklarında Çin’le aktif dış ilişkileri yürüten İmparatorluklar hangileridir?
Partlar-Sasaniler
-Pers İmparatorluğu M.Ö. 331 yılında kim tarafından fethedilmiştir?
Büyük İskender
-Asya Türklerine karşı Çinlilerle ittifak yapan imparatorluk nedir?
Sasaniler
-Ege Bölgesinde Peis satraplık merkezi neresidir?
Sardes
-Elam, Med ve Pers uygarlıklarının oluşumunda katkısı olanlar?
-Lidya
-Asur
-Yunan
-Sümer
-M.Ö. 6.yy Nedlerin Anadolu’da egemenlik kurmak için Kızılırmak Savaşını yaptığı devlet nedir?
Lidya
-Hitit öncesi Anadolu’da en önemli krallık nedir?
Prushanda
-Hititler uygarlığı: M.Ö. 3.binyıl sonlarına doğru Anadolu’ya göç etmiş, buradaki halklara karışarak başkenti Hattuşa olan büyük bir devlet kurumlardır. Tarihi ikiye ayrılır:
-Eski Krallık Dönemi
-Yeni Krallık Dönemi
-Hitit-Mısır uygarlıkları arasında imzalanan Kadeş Barış antlaşmasını kimler imzalamıştır?
III. Hattuşuli – II Kamses
-Frigyalıların Başkenti neresidir?
Gordion
-Urartu ve Hitit’lerin başkenti neresidir?
Hattuşa- Tuşpa
-Urartuların baş tanrısı neresidir?
Haldi
-Anadolu’da hangi uygarlığın ticaret kolonileri kurmasıyla, Anadolu yazıyı tanımıştır ve tarihsel dönemlere girmiştir?
Friyalılar
-Yeni Krallık Döneminde Hitit hangi hükümdarla birlikte imparatorluk olmuştur?
I. Tudhaliye
-Frigliler, hangi imparatorluğun yıkılmasıyla Anadolu’da krallık kurmuştur?
Hititler
-Parayı (sikke) icat eden uygarlık hangisidir?
Lidyalılar
-Çin Uygarlığı hangi hanedan döneminde ilk kez yazı ve bronz kullanılmıştır?
Shang Hanedanı
-Çin hükümdarlarından Qin Shilhuangdi hangi önemli tarihi yapıyı inşa etmiştir?
Çin Seddi
-Düşünür Konfüçyüs hangi uygarlık döneminde yaşamıştır?
Çin uygarlığı
-Qin Shihuangdi: Parça parça inşa edilen duvarları birleştirerek Çin seddini inşa etmiştir. Konfüsyusun eserleri dahil pek çok kitap yaktırdığı ve buna karşı çıkanları da diri diri gömdüğü kaydedilen Çin hükümdarıdır.
-Sima-Qin: Shiji (Tarihsel Kayıtlar) adlı önemli tarih eserini kaleme alan ve Çin’in Herodotusu olarak bilinen Çin hükümdarıdır.
-Eski Çin uygarlığında savaş sanatı üzerine eser kaleme alan ünlü kimdir?
Sun-Tzu
-İndus Nehri: Hint uygarlığının temellerinin kurulduğu yer olarak bilinen ve hakimiyet altına alınarak iç kısımlara su ulaştırmak amacıyla kanallar inşa edilen nehirdir.
-Uzak Doğu uygarlıklarından hangisi tarımda buğday, arpa, fasülye ekerek, pamuk üretiminde diğer uygarlıklarından önce gelmektedir?
Hint Uygarlığı- Harappalılar
-Hindistan’da kast sistemi hangi uygarlık döneminde uygulanmıştır?
Ariler
-Fenikelilerin kurduğu liman şehirleri hangileridir?
-Aradus
-Simyra
-Tropoli
-Sidon

-Fenikelilere, Fenikeliler ismini veren devlet hangisidir?
Yunanistan
-Kurduğu kolonilerle tanınan ve Yunanlıların en büyük rakibi olan uygarlık hangisidir?
Fenikeliler
-Hz. Davut’un M.Ö. 1000-970 yılları arasında fethettiği, On Emiri içeren tabletlerin getirildiği ve yeni dini merkez olmasının sağlandığı İbranilerin şehri hangisidir?
Kudüs
-İbranilerin ilk mabedini kim inşa etmiştir?
Hz. Süleyman
-Afenesyevo Kültürü Adronovo Kültürü
Orta Asya’daki ilk yerleşimlerinin M.Ö. 2500 lerde olduğu tahmin edilmektedir. Orta Asya’daki arkeolojik araştırmalara göre Minusinsk bölgesindeki temsilcilerinin Türk Soyunun ön tipini oluşturur.
-Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir?
Göktürk Devleti
-Hunların en önemli lideri ve meşhur ıslık çalan oklarla babasının ortadan kaldırarak Tanhu ünvanını ilk defa kullanan kişi kimdir?
Mete Han
-Günümüzde halen Türkiye Cumhuriyeti ordusu tarafından kullanılan onlu, yüzlü ve binli ordu sistemini uygulayan hükümdar kimdir?
Mete Han
-Mete Han Çinlileri hakimiyeti altına almasına rağmen bu ülkeyi topraklarına katmamıştır. Bunun sebebi nedir?
Türklerin Çinliler tarafından asimile edilmesine fırsat vermemek için
-Kavimler göçü: Roma İmparatorluğu bölünmüştür. Batı Roma yıkılmıştır. Batı Hun Türkleri Doğu Avrupadaki halkların kuzeye göç etmelerine neden olmuştur. Roma imparatorluğu gücünü kaybetmiştir.
-Türklerin Orta Asya’dan yaptığı göçlerde genelde batı, doğu ve güneye doğru gitmeleri, kuzeye yapılan göçlerin daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
İklim koşullarının elverişsiz olması
-Tagar Kültürü: Kendinden önceki tüm kültür dönemlerinin bir sentezi niteliği taşıyan, İskit ve Hun sanatından derin etkiler meydana getirmesi bakımından da ayrı bir öneme sahip olan kültürdür
-Çinliler uzunluğu 3000 km bulan Çin seddini Türk akınlarından korunmak için hangi devlete karşı inşa etmişlerdir?
Hunlar
-Hangi alfabenin Türkler tarafından keşfedildiği iddia edilebilir?
Orhun
-Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarını kanıtlayan bir yorumdur:
İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini korumaları
-Türklerin yerleşik hayata geçtiklerinin kesin kanıtı nedir?
Tarım için sulamanın geliştirilmesi
-İslamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde devletin idare edilmesinin ne ile kolaylaştırılması sağlanmıştır?
Ülkenin yönetim alanlarına ayrılması

-İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki Hakana bağlıydı. Bu durum hangisine kanıt olduğu dile getirilebilir?
Ülkenin federal bir yapıya sahip olduğuna
-Göktürklerde Bilge kağan Budist tapınağı yaptırmak isteyince Tonyukuk, Budizm’i benimsemenin Türklerin mücadelesi ruhunu kaybetmelerini beraberinde getireceğini ifade etmiştir. Bu bilgiyle;
-Kağan’ın kararlarının sorgulanabildiğini
-Din değiştirmenin hayat biçimini etkilediğine ulaşılabilir
-ilin Kağan ailesinin ortak malı olması , töresinin sonuçlarından biri taht kavgalarının ortaya çıkmasıdır.
-Dünya tarihinde İsrail oğulları haricinde Museviliği kabul eden Türk Devleti hangisidir?
Hazarlar
-İslamiyetten önce Türklerde devlet ileri gelenlerinden ölen birinin şahsi eşyalarıyla beraber gönüllülüğü mezara verilen ad nedir?
Kurgan
-Kavimler göçünün sonuçlarından biri nedir?
Doğu Roma yıkılmıştır
-İslamiyetten önce Türklerde “kut” inanışının karşılığı nedir?
Tanrı tarafından Tanhu’ya yönetme yetkisinin verilmesi
-Orhun yazıtları hangi devlet adamları adına dikilmiştir?
Bilge Kağan ve Kül Tigin
-Hunlarda Tanhu’nun (Kağan) Çinli hanımından doğan erkek çocukları herhangi bir hak iddiasında bulunamazdı. Bu durum hangisi ile açıklanabilir?
Çinliler baskın ırk olduğundan, Türklerin asimile olmasını önlemek için
-Türkistan’da kurulan ilk Türk devletlerinde nasıl yönetilirdi?
-Ülke yazılı olmayan ve töre adı verilen hukuka göre yönetilirdi
-Yönetme yetkisinin Tanrı’dan verildiğine inanılırdı
-Hellenistik dönem hangisinin askeri fetihleri sonucu başlamıştır?
Büyük İskender
-Hellenistik dönemde Anadolu’da var olan krallıklardan değildir?
Lydia
-Roma sınırları içinde yaşayan herkese vatandaşlık hakkı hangi imparatorluğu tarafından verilmiştir?
Caracalla
-Milano Fermanı’nı hangi imparatorlar ilan etmiştir?
Licinius- Constantinus
-İlk Hristiyan Roma İmparatoru kimdir?
Constantinus
-Romalıların Batı Akdeniz hakimiyeti için mücadele ettiği güç hangisidir?
Kartaca
-Tetrarşi dönemi İmparatorluk ikamet merkezleri nerelerdir?
Constantinopolis
-Kavimler Göçünü başlatan hunların önderi kimdir?
Balamir
-Konstantin, Hristiyanlığın kabulünden sonra hangi şehirlerden Konsül toplayarak incili dörde böldürmüştür?
İznik
-Kavimler Göçü sonuçları nelerdir?
-Derebeylikler ortaya çıkmıştır
-Barbarlar arasında hristiyanlık yayılmıştır
-Avrupa’da Hun devleti kurulmuştur
-Avrupa’nın etnik haritası şekillenmiştir
-Magna Carta’yı imza eden taraflar hangi şıkta doğru verilmiş?
İngiliz Kralı- Toplumun Bütün Sınıfları
-Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında etnik unsur ile ilgili olan ifadeler nelerdir?
-Anglo-Saksonlar İngiltere’yi kurmuştur
-Vizigotların kurduğu Frank Krallığı Fransa ve Almanya’nın temellerini atmıştır
-Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra Macarları oluşturmuştur
-Alanlar ve Vandallar, İspanya’nın temellerini atmıştır
-Feodal Düzen:
-Lordlar, geniş çiftliklere sahiptir
-Toprağın kirasını ödeyerek çalışan Fief sınıfı vardır
-Kapalı ekonomi esasına göre işlemiştir
-Ortaçağ Avrupası’nda hakim olan ekonomi modelidir
-Nova Roma:
-Roma devletine yeni bir başkent olarak tasarlanmıştır
-Şehre en çok katkıyı Konstantin yapmıştır
-Hipodrom ve imparatorluk sarayı bulunmaktadır
-Ayasofya çeşitli sebeplerden dolayı iç defu yapılmıştır
-Orta Çağ’a son veren olay umumiyetle İstanbul’un fethi olarak kabul edilir. Ancak tarihçiler bu olay yerine başka bir husus kabul etmektedir. Sözü edilen olay nedir?
Matbaa’nın Avrupa’da kullanılmaya başlanması
-Bizans uygarlığının kültür birleşenlerinin doğru ifadesidir
-Latin (Roma) devlet geleneği ve hukuku-
-Grek kültürü
-Hristiyanlık
-İmrarator Constantinus’un ülkesindeki dini anlaşmazlıklara karışmak zorunda kalmasının en önemli nedenleri?
-Psikoposların sorunu çözmesi için yaptığı baskılar
-Tanrı (Hristiyanlar)’ nın desteğini kaybetmekten korkması
-Dontatistlere cemaatin geri kalanıyla birleşmesini ve çatışmaların bitmesini istemesi
-Palaiologlar dönemi Bizans tarihini birkaç tümceyle tanımlamanız istense seçiminiz ne olurdu?
İç savaşlar, Bizans’ın Osmanlı vassallığı, Union meselesi, Bizans ekonomisinin Latinlerce sömürülmesi
-Bizans İmparatorluğunun çöküşünün nedenleri?
-Thema sisteminin çöküşü ve büyük toprak kaybı planı
-Eyaletlerdeki idarecilerin merkezi idareden uzaklaşması
-Hanedan içindeki taht mücadlelerin yıkıcı etkileri
-İmparatorların Latin dostu ve Union taraftarı politikaları
-Bizans sanat ve mimarisinin özellikleri:
- Hellenistik ve Roma sanatının etkili olduğu bir sanattır
-Suriye ve Mısır’ın sanatsal geleneklerine öykünen bir sanattır
-Ön Asya ve Anadolu Kültürlerinin etkisi altında kalmıştır
-Arap ve Pers estetiğinden etkilenmiştir
-İsmini gerçekleştirdiği mahal ya da bölgeden almıştır
-Bedir Savaşı
-Uhud Savaşı
-Tebük Savaşı
-Malazgirt Savaşı
-İslam tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilen olaylardan hangisinden sonra müşrikler arasında Müslümanlaşma hızlanmıştır?
Hudeybiye Antlaşmasından sonra
-Hudeybiye Antlaşmasından sonra Araplar arasında İslam dininin yayılması hızlanmıştır. Bu durumu etki eden olay nedir?
Barış havasının egemen olması
-Hudeybiye Antlaşması imzalanırken, diğer Müslümanların karşı çıkmasına rağmen Hz. Peygamber kendisinin peygamber sıfatı ile değil sadece adı ile yazılmasını kabul etmiştir.
Hz. Peygamberin bu tavrının arkasındaki sebep nedir?
Barışın fayda getireceğine inanması
- Emeviler döneminde mevaliler arasında hangisi hoşnutsuzluk doğurmuştur?
Mevaliden cizye vergisi alınması
-Emevi halifesi Muaviye döneminde görülen ve 674’ten 680 yılına kadar süren İstanbul kuşatmalarında daha ziyade deniz yolu kullanılmıştır. Arapların bu seferlerde kullandığı önemli bir askeri üstür:
Kapıdağ Yarımadası
-Yaptığı bir yenilik ile Müslüman Arapların ekonomik alanda Bizans Devletine olan bağlılığını azaltan Emevi halifesi kimdir?
AbdülMelik
-Emevi komutanı Tarık Bin Ziyad’ın 711 Kadisk savaşın da mağlup ettiği siyasi güç hangisidir?
Vizigot krallığı
-Arap-İslam Devletleri nelerdir?
-Abbasiler
-Emeviler
-Fatimiler
-Büveyhoğulları
-Emeviler döneminde inşa edilen önemli bir dini mimari örneğidir?
Kubbetu’s sahra
-Abbasi Devleti 1258 yılında son bulmuştur. Bu devlete kesin olarak son veren güç hangisidir?
İlhanlılar
-Coğrafi keşifler diyince aklımıza;
-Yeni yollar bulunmuştur
-Sömürgecilik başlamıştır
-Avrupa’ya altın ve gümüş yığını enflasyon neden olmuştur
-Burjuvazi sınıf güçlenmiştir
-Coğrafi keşiflerin nedenleri nedir?
-Pusulanın bulunması
-Cesur denizcilerin hurafeler inanmaması
-Yeni yolların keşfedilmesi zorunluluğu
-Doğu’nun zenginliklerinin ele geçirme isteği
-Özel mülkiyetin olmadığı ve insan merkezi bir hayli ülkeyi hayal eden ütopya, isimli kitabı hangi düşünür yazmıştır?
Thomas Merus
-Hümanizm’den etkilenen düşünürler arasında kimler yer alır?
-Boccacio
-Monteigne
-Petrarch
-Bacon
-Rönesansın anavatanının İtalya olmasının sebepleri nelerdir?
-Bizanslı aydınların İtalya’yı iltica etmesi
-İtalya’da feodal düzenin kapalılığı yerine şehir devletlerinin bulunması
-Antik yunan metinlerinin Latince ye tercüme edilmesi
-Sanal atölyelerinin sermaye sahiplerince desteklenmesi
-Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın İngiltere tarafından yitirilmesinin nedenleri incelendiğinde neler söylenir?
-Kolonilerin harakete sonradan ulusal bağımsızlık kimliği kazandırmaları
-Fransa’nın ve İspanya’nın kolonilere yardım etmesi
-İngiliz ordusunun yedi yıl savaşlarından yorgun çıkması
-Kolonilerin daha önce İngiliz ordularında hizmet veren insanlar tarafından tecrübe kazanması
-Çin’in yabancı tüccarlara limanlarını kapatmasının en önemli sebebi nedir?
Hristiyanlığın Çin’e girmesini engelleme
-Afrika’nın sömürgeleşmesi meselesinde anlaşmazlığa düşen devletlerin imzaladığı sözleşme nedir?
Berlin Senedi
-Piyemonte ve Prusya ittifakından doğan ulus devletleri hangileridir?
İtalya-Almanya
-Rönesans sanatının kalıplarına karşı çıkan sanat akımı nedir?
Maniyerizm
-Hazırladığı 95 maddelik bildiriyi Wittenberg Kilisesinin kapısına asarak Reform’u başlatan kimdir?
Martin Luther
-Amerikan Bağımsızlık savaşı, Amerikan kolonileri ile hangi devlet arasında olmuştur?
İngiltere
-Papanın, Haçlı seferlerini başlatması için faaliyet yürütmüş gizli cemiyet hangisidir?
Cluny
-Fransız İhtilali’nden sonra Fransa’ya hakim olan ve Avrupada’ki askeri harekatları ile adını duyuran kimdir?
Napolyon
-Çin’in yabancı tüccarlara açık bırkatığı tek liman hangisidir?
Canton
-Japon modernleşme programı nedir?
Meiji
-İtalya Birliği’nin kurulmasında en önemli rolü oynayan şehir devleti hangisidir?
Piyemonte
-Alman siyasi Birliği’ni sağlayan Prusyalı devlet adamı kimdir?
Bismark
-İtalya Birliği’nin oluşmasına engel olmaya çalışan en önemli devlet hangisidir?
Avusturya
-Prusya’nın Fransa ile yaşadığı, Birinci Dünya Savaşı nedenleri arasında da göreceğimiz sorun nedir?
Alsace Lorraine
-Birinci Dünya Savaşına giden yolda sömürgeleşme yarışına katılmayan devlet hangisidir?
Osmanlı Devleti
-Napolyon sonrası Avrupa’nın siyasi hayatını belirlemek için 1815 yılında toplanan kongre hangi şıkta verilmiştir?
Viyana
-Göktürk devletini kim kurmuştur?
Bumin Kağan
-M.Ö. 5-6 Asırlarda Batı Sibirya ve Kafkaslar arasındaki bölgede önemli bir rol oynamışlardır. Verilen bu bilgiler aşağıdaki boylardan hangisine aittir?
Sabarlar
-Kavimler Göçünün Sonuçları nelerdir?
-Hristiyanlık yeni gelen kavimler arasında da yapılmış giderek daha katı bir dini düşünce hakim olmuştur
-Hunların baskısıyla orta Avrupaya gelen kavimler bugünkü Avrupa devletlerinin temelini atmıştır
-Türk, Macar, Fin gibi Ural-Altay kavimlerinin Avrupa’daki faaliytelir başlamış Avrupa Hun devleti kurulmuştur
-Batı Romanın yıkılmasıyla Feodal bir yönetim egemen olmuş
-Göktürklere bağlı batıdaki kalabalık Türk boylarından biridir. Aynı coğrafya’da hakimiyet mücadelesi verdiği için II. Göktürk Devleti ile uzun sürecek savaşlara girdiler. Bu savaşlarda Çinlileri kendilerine dost edindiler. Verilen bu bilgiler hangi boya aittir?
Türgişler
-Peçeneklerle ilgili bilgiler nelerdir?
-Türkistan bölgesinden batıya doğru Türk göçlerinin son dalgasını oluşturması
-Peçenekler en fazla kiev hanlığı ile münasebette bulunmuş bu hanlığın topraklarına hücum etmişlerdir
-Rus-Peçenek mücadelesi Rusların Karadeniz ve itil coğrafyasında güçlenmesine engel teşkil etmiştir
-Malazgirt savaşında Bizans saflarından ayrılarak tarak değiştirmiştir
-İslam öncesi Türk devletlerinin özellikleri nelerdir?
-Bilinen ilk Türk devletlerinde yönetim boylarının bir araya gelmesi ile oluşturulan konfedarasyon şeklindedir
-Türkler tanhu, idikut, şad, yabgu, hakan, han gibi ünvanlar kullanmışlardır
-Büyük tanhu Tanrıdan aldığı kut gereği kutsal yön doğuda ülkeyi yönetiriken, ona yardımcı olmak adına batıda yönetici olarak kalmıştır
-Tanhu töreleri uygulamak, orduyu yönetmek, halkına adaletli davranmak halkını korumak ve kollamak gibi görevleri vardır
-Türklerde iki ordu sistemiyle ilgili bilgiler nelerdir?
-Türklerin savaşlarda kullandıkları en önemli taktik sahte geri çekilme olarak bilinen turun taktiğidir
-Ordu on, yüz, bin ve onbin askerlik kısımlara ayrılmış
-Orduyu onbaşı, yüzbaşı, binbaşı ve tümen başı rütbeleriyle komutanları atamıştır
-T.C. başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinin ordusu günümüzde bu sistemi kullanmaktadır
-Türkiyede’ki sosyal hayat anlayışı nelerdir?
-Türklerde sosyal hayat toplumun en küçük sosyal birliği olan aile ile başlamaktadır
-Türkler genel itibariyle yayla-kışlak olmak üzere iki bölgede hayatlarını devam ettirirlerdi
-Türklerde özel mülkiyete pek önem verilmemiştir
-Türkler yerleşik hayatları olmadığından ötürü tarım alanlarını sadece hayvanlarına mera olarak kullanmışlardır
-Şamanizm nedir?
Hasta insanlara şifa verdiğinde, hastaların ruhlarına şenlik getirmesi için doğa üstü olayları kullandığına inanılırdı.
-Arkaik Çağ nedir?
M.Ö. 8yy. başlarından itibaren Yunanlılar tekrar dış dünya ile ilişkiye girerek karanlık çağdan çıktılar. Daha sonra Fenikelilerden alfabeyi Mısırlılardan heykelcilik ve anıtsal taş mimariyi aldılar.
-Erken Cumhuriyet Dönemi nedir?
Bu dönemde Roma ilk önce Batı Akdenizin hakimiyeti için kartacalılarla ardından doğu Akdenizin hakimiyeti için Halenistik krallıklardan Makedonya ile mücadele etmiş ve tüm Akdeniz dünyasının tartışmasız en büyük gücü haline gelmiştir.
-Mayalar ile ilgili bilgi nelerdir?
-Orta Amerika da yaşamış önemli uygarlık kurmuş bir kavimdir
-Mayalar ilk şehirlerini yukatan yarım adasına kurmuşlardır
-Mayalar toplu olarak büyük yapılarda otururlardı
-VI. Yy, yukatan’ın kuzeyine göç ettiler
-Soğuk Savaş nedir?
II.Dünya Savaşından sonra ABD ve Sovyetler Birliği dünyanın iki büyük süper gücü haline geldiler. Dünya ülkeleri bu iki süper gücün etrafında kamplaşmaya başladılar. Türkiyenin’de ABD’nin yanında katıldığı bu savaşta Sovyetler Birliği ve Çin Kuzey Kore’yi destekleyerek ABD’nin himayesindeki güney koreye saldırdılar.
-Feodalite ile ilgili bilgi nedir?
-Orta çağa döneminde Avrupa da görülen, sosyal, siyasal ve iktisadi yapıdır
-Roma İmparatorluğunun dağılmasıyla Feodalite ilk kez ortaya çıkmıştır
-Avrupa haricinde de dünyanın bazı bölgelerinde bazı zamanlarda görülmüş
-Ekonominin kapalı olup bölgeler arası ticaret yerine kendi kendine yeterlilik esasına dayalı olmasıdır
-Skolastik düşüncenin özellikleri nelerdir?
-Klise merkezli bir görüş olmakla beraber, eleştiriye, sorgulamaya kapalı, katı ve kesin kuralları olan bir anlayıştı
-Okuma yazma öğretilmeden insanlara kilise tarafından dini emirlerde bulunulmuştur
-Kilise merkezli bir görüştür
-Kilise aldığı kararları istediği yönde kararı Tanrı buyruğu imiş gibi insanlara dayatmıştır
-Haçlı seferinin nedenleri nelerdir?
-Türklerin anadoluya girerek Bizans İmparatorluğunu tehdit etmeleri
-Bizans İmparatorluğu Avrupalıları Müslümanlara karşı kışkırtmaları
-Sengör ve şövalyelerin serüven arzuları
-Hristiyanlığın kutsal yerlerini almak istemeleri

-Latin Egemenliği nedir?
-1204’te konstantinopolis’te flandie kontu bouduvinin yönetiminde bir Latin İmparatorluğu kuruldu
-Parçlanan Bizans İmparatorluğunun diğer yerleri haçlı önderliğinin yönetiminde Latin devletleri haline geldi
-Bu devletlerin en güçlüsü Nikai Avrupa’ya kadar genişleterek devleti bir imparatorluğa dönüştürdüler
-Daha sonra tahta geçenler Nikai Avrupa’ya kadar genişleterek devleti bir imparatorluğa dönüştürürler
-Bizansta Devlet yönetimi ile ilgili bilgi nelerdir?
-İktidar babadan oğula geçerdi
-İmparator aynı zamanda en yüksek rütbeli ordu komutanı en yüksek yargıç ve tek yasa koyucudur
-Devlet daireleri saray görevlileri güvenlik pasta örgütleri ve yabancı elçilerle ilişkiler baş görevlinin yönetimindeydi
-İktidar olmakta kut anlayışı vardır
-Bizans ordusu ile ilgili bilgi nelerdir?
-Kara ordusu sınırlarla oturan birliklerle merkezde bulunan ve hre cepheye gönderilen esas kuvvetlerden oluşurdu
-Ordu piyade ve süvari olmak üzere ikiye ayrılmıştır
-Silah olarak kılıç kalkan mizrak zırh ve çeşitli savaş baltaları kullanılıyordu
-Kara ordusu sınırlarla oturan birliklerle merkezde bulunan ve her cepheye gönderilen esas kuvvetlerden oluşurdu
-Hicretin sebepleri nelerdir?
-Mekkelilerin basık ve işkenceleri
-Müslümanların İslam dinini daha rahat yaşamak ve yayabilmek istemesi
-Hz. Peygamberi müşriklere karşı koruyan amcası Ebu Talip’in 620 yılında ölmesi
-Medinelilerin Mekkeli Müslümanları davet etmesi
-Uhud Savaşı:
Mekkeliler Medine de oluşan yeni toplumu ortadan kaldırmak ve Bedir yenilgisinin intikamını almak amacıyla yeniden savaşmaya karar verdiler. Hz. Peygamberin amcası Hz. Hamza şehit olmuştur.
-Taif Seferi:
Müslümanlar 630 yılında kazandığı başarılar sonucunda Basra Körfezine ve Hint okyanusuna kadar bütün Arabistan kabileleri İslam dinini kabul ettiler.
-Ridde Savaşları:
Hz. Peygamberin yalancı Peygamberlerle olan mücadelesine verilen isimdir.
-Hz. Ömer döneninde gerçekleşen olaylar nelerdir?
-Ecnadeyn Savaşı
-Köprü Savaşı
-Kadisiye Savaşı
-Celula Savaşı
-Hz. Osman Dönemi ile ilgili bilgiler nelerdir?
-Hz. Osman 12 yıllık halifelik döneminin ilk yarısı olumlu diğer yıllar ise çekişmelerle geçmiştir
-Hz. Osman’ın halife ilan edildiği ilk zamanlarda horasan Azerbaycan ve Mısır gibi sınır bölgelerinde isyan çıktı
-Bizans devleti ile savaşlar devam etti
-Kur’an-ı Kerim yedi nüsha çoğaltılmıştır
-Dört halife döneminde idare ve gelişmeler nelerdir?
-Dört halife döneminde devlete ait resmi dil ve para yoktur
-Dört halife döneminde halifelerin göreve gelişi seçim ile olduğu için bu döneme İslam Cumhuriyeti denir.
-Hz. Ömer askeri manada posta teşkilatı tesis etti
-Mushaf çoğaltıldı ve önemli merkezlere gösterildi
-Muaviye döneminin özellikleri nelerdir?
-Emevileri destekleyenler Hz.Ali taraftarları ve hariciler olmak üzere üç grup arasında çatışmalar görülmüştür
-Muaviye kendisi ile halk arasında kurallar koyarak her şeyi protokala bağlamıştır
-Yazışmalarda mühür kullanılmıştır

-Astronomiyle ilk kez Fezari ilgilenmiştir.
-El-Harezmi astronomi cetvelleri hazırlamıştır.
-İslam dünyasında bilinen en ünlü kimyacı Cabirdir.
-Endülus doğumlu olan Muhyiddin-i Arabi mutasavvuf ve alimdir.

-Coğrafi Keşiflerin sonuçları nelerdir?
-Sömürgecilik başlamıştır
-Avrupa’ya altın gümüş yığını enflasyona sebep olmuştur
-İskit Uygarlığının özelliği nelerdir?
-İskitler, Çin kaynaklarında Skit olarak geçmektedir.
-M.Ö. 3.yy. Sarmatların baskısı ile Volga nehrinin satısına kadar çekilmiştir
-İskitlerin Orta Asya Tarihine ilişkin en önemli yönleri bu bölgeye ait kültür değerlerini daha batıya taşımalarıdır
-Heredotas’a göre Msagetlerin baskısıyla bulundukları bölgeden daha batıya göç ederek hazar denizin kuzeyinden, Güney Rusya’ya geçen ve burada bulunan kimmerleri Kafkasların güneyine doğru iten İskitler, tarihi sahnesinde yer almaya başlamıştır.
-Uygarlığın doğuşu ile ilgili bilgi nelerdir?
-Tarımını giderek ilerlemesi
-Sulamalı tarım ve fazla ürünün ortaya çıkması
-Şehirlerin ortaya çıkması ve giderek büyümesi
-İnsanların iş ve mesleklerde uzmanlaşmaya başlaması ile uygarlıklar ortaya çıkmaya başlamıştır
-Sulama kanallarının yapımında insanların kitleler halinde çalıştırılması birilerinin bu işi yönetmesi ve planlaması gerekmiştir
-Aynı şekilde tapınaklar ve anıtsal binaların inşasında da insanlar çalıştırılmıştır
-Toplumsal tabakalaşmanın artması, insanlara kaynaklara ulaşımları arasında arasında bazı farklılıklar doğurmuştur. Toplumun en üstündeki yönetici tabaka güç ve zenginliğe sahip olmuştur. Yönetmenin yolu da bu gücü elde tutmaktan geçtiğinden hem içeride hem dışarıda mücadeleler ilk kez görülmeye başlamıştır
-İlk devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte uygarlığın da başladığı kabul edilmektedir-Çağ kavramı ile ilgili bilgiler nelerdir?
-Çağ kavramı, sosyal bilimciler ve özellikle de tarihçiler tarafından insanoğlunun belirli bir bölgede, belirli bir dönemde yaşama, geliştirilmiş veya değiştirmiş olduğu maddi, kültürel, sosyal, ekonomik tüm sosyal olayları ve maddi kültürel değişim ve gelişim süreçlerini içine alır
-Çağ kavramı aynı anda tüm dünya için geçerli değildir
-Eski çağ ve ortaçağlarda her coğrafya hatta aynı coğrafya’da yaşayan farklı millet ve topluluklar aynı anda farklı çağlar yaşayabilir
-Çağ kavramı daha çok tarihi yazanların göz önünde bulundurdukları kriterlere göre birbirinden farklılık gösterir
-Kültürün özellikleri ile ilgili bilgiler nelerdir?
-Kültür kavramı Latince Cultura kelimesinden türetilmiştir
Cultura; inşa etmek, işlemek, süslemek anlamlarını taşır
-Barınma ilk insandan günümüze kadar insanların ortak ihtiyacıyken bu ihtiyacın nasıl giderileceği kültürel bir özellik değildir
-Kültür bir şahsı tarif etmek için kullanılabileceği gibi bir mahalleyi toplumu milleti de tarif etmek ve diğerlerinden ayrıt etmek veya benzerliğini de ortaya koymak için de kullanılır
-Kültür için dilimizde, Arapça dan gelen hurs tabiri de kullanılmış olup yaklaşık olarak Latince de ki Cultura tabiriyle aynı anlamı taşımaktadır.

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Uygarlık tarihi özet ,Uygarlık tarihi özet Öğretmen Forumu,Uygarlık tarihi özet yükle,Uygarlık tarihi özet download,Uygarlık tarihi özet indirmek istiyorum,Uygarlık tarihi özet ödev yükle,Uygarlık tarihi özet bedava, Uygarlık tarihi özet ÖDEV İNDİR,Uygarlık tarihi özet YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Uygarlık tarihi özet eğitimUygarlık tarihi özetdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Uygarlık Tarihi 1-7 Vize Çalışması Sosyocan 0 2,700 01-03-2015, 0:37
Son Yorum: Sosyocan
  Uygarlık tarıhi 7.hafta PDF SOSYOPAT 0 2,619 27-01-2015, 16:29
Son Yorum: SOSYOPAT
  Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF SOSYOPAT 0 2,670 27-01-2015, 16:23
Son Yorum: SOSYOPAT
  Uygarlık tarihi 5.hafta PDF SOSYOPAT 0 2,419 27-01-2015, 16:07
Son Yorum: SOSYOPAT
  Uygarlık tarihi 4.hafta PDF SOSYOPAT 0 3,243 27-01-2015, 16:00
Son Yorum: SOSYOPATKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2023 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe