Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Uygarlık tarihi 5.hafta PDF
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
uygarlık , tarihi , 5 , hafta , pdf

Konu: 26
Mesaj: 27
Cinsiyet:
Kıdem: 20-01-2015

1. ESKİ ANADOLU TARİHİ VE UYGARLIKLARI 1.1. Hitit Öncesi Anadolu: Hatti ve Diğer Krallıklar
Anadolu, MÖ 2000 - 1800 yılları arasında Asurluların Anadolu’da ticaret kolonileri kurmasıyla yazı ile tanışmış ve tarihsel dönemlere girmiştir. Yazılı kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla bu dönemde Anadolu’da birbirinden bağımsız küçük krallıklar vardı. En önemli krallık Purushanda idi. Kaynaklar, bu krallıktan başka Hititlere ismini veren ve merkezi Hattuş olan Hatti ve yanı sıra Mama, Urşu, Landa, Zalpa ve Kuşşara krallıklarından da bahseder.

1.2. Hititler
MÖ 3. binyıl sonlarına doğru Anadolu’ya göç eden Hititler, buradaki yerli halklarla karışarak başkenti Hattuşa olan büyük bir devlet kurmuşlardır. Hitit tarihi iki devreye ayrılır: Eski Krallık Dönemi (MÖ 1700 - 1400) ve Yeni Krallık Dönemi (MÖ 1400 - 1200).
Eski Krallık Dönemi’nin en parlak çağı I. Hattuşili (MÖ 1650 - 1620) ve torunu I. Murşili (MÖ 1620 - 1590) dönemidir. Hattuşili Suriye’ye seferler düzenlemiş, torunu Murşili bu seferleri devam ettirerek Halep’i ele geçirmiş ve hatta daha güneye inerek MÖ 1595 yılında Babil’i ele geçirip yağmalamıştır. Murşili, Hattuşa’ya döndükten sonra bir suikast sonucu öldürülmüş ve ülke uzun bir süre iç karışıklıklara, taht kavgalarına sahne olmuştur. Bu karışık dönem Telipinu’nun (MÖ 1525 - 1500) tahta geçişi ile son bulmuştur. Telipinu, tahta geçişi belli kurallara bağlamış ve böylece taht kavgalarının önüne geçmiştir. Ayrıca düzenlediği askerî seferlerle toprak kayıplarını telafi etmiştir.
Yeni Krallık Dönemi I. Tudhaliya ile başlar. Batı Anadolu’da ve Kuzey Suriye’de başarılı seferler gerçekleştiren Tudhaliya, Hitit İmparatorluğu’nun temellerini atmıştır. İmparatorluk, I. Şuppililiuma döneminde altın çağını yaşamıştır. Şuppililiuma, Güneydoğu Anadolu merkezli güçlü Mitanni Krallığı’na son vermiş, Kuzey Suriye’yi imparatorluk topraklarına katmış ve böylece Mısır İmparatorluğu ile komşu olmuştur. Mısır ile çatışmalar bu dönemde başlamış ve MÖ 1274 yılında Suppililiuma’nın ardıllarından Muwatalli ve Mısır kralı II. Ramses Kadeş’te karşı karşıya gelmişlerdir. Kadeş Savaşı’nın kesin kazananı yoksa da, Hititler lehine sonuçları olmuştur. MÖ 1259 yılında Muwatalli’nin ardılı III. Hattuşili ve II. Ramses Kadeş Barış antlaşmasını imzalamışlardır.
Hitit İmparatorluğu bu antlaşmadan bir süre sonra, IV. Tudhaliya döneminde iç karışıklıklar, taht kavgaları, Asur tehlikesi ve kuraklık sonucu baş gösteren kıtlıklar nedeniyle zayıflamıştır. Kargaşanın hâkim olduğu bu dönemde batıdan doğuya göç eden ve Mısır kaynaklarında Deniz Halkları olarak bilinen halklar, Anadolu ve Suriye’yi istila etmiş ve Hitit İmparatorluğu’na son vermişlerdir.
Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Hitit kültürü, Güneydoğu Anadolu’da ve Kuzey Suriye’de kurulan geç Hitit şehir devletlerinde yaşamaya devam etmiştir. Bu devletler, MÖ 8. yüzyılda Asurlular tarafından fethedilmiştir.1.3. Frigyalılar
Frigler, Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından Güneydoğu Avrupa’dan Anadolu’ya göç etmişlerdir. 8. yüzyılda başkenti Gordion olan güçlü bir krallık kurmuşlardır. Frigya Krallığı ile ilgili fazla bir bilgi yoktur. Yunan ve Roma kaynaklarına göre krallığın kurucusu Gordios, en meşhur Kralı da oğlu Midas’tı. Doğu Kaynakları da Muşkili Mita’nın (Midas) Doğu’da Asurlulara karşı mücadele verdiğinden bahseder.
Frigya Krallığı, Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya giren Kimmer istilası sonucu MÖ 700 civarında yıkılmış ve Frigler batıda Lydia; doğuda ise ilk önce Med, daha sonra Pers hâkimiyetine girmişlerdir.

Hint - Avrupa diline mensup bir dil konuşan Frigler, Yunan alfabesinden uyarladıkları bir
yazı kullanıyorlardı.
Not: En önemli tanrıçaları Kybele idi. Kybele’yi daha sonra Amazonlar da kabul edeceklerdi. Frig, Güneş Tanrısı Sabazios ve Ay tanrısı Men de en tanınmış Frig tanrılarındandır.1.4. Lidyalılar
Anadolu’nun batısında Gediz ve Menderes Irmakları arasında kalan bölgeye antik çağda Lidya, bu topraklarda yaşayanlara da Lidyalılar denilmiştir. Hint - Avrupa kökenli bir kavim olan ve doğudan Anadolu’ya gelen Lidyalılar önce Hititlerin daha sonra da Friglerin egemenliği altında yaşadılar. Dilleri, Hitit dili ile benzerlik göstermektedir.
En parlak dönemlerinde kuzeyde Marmara Denizi, batıda Ege Denizi, doğuda Kızılırmak’la sınırlanan Lydia Krallığını’nın iktidarını, Mermnad hanedanının ilk kralı Gyges bir saray darbesi ile ele geçirmiştir. Gyges Kimmer tehlikesine karşın Asurlulardan yardım istemiş, daha sonra da Asurlulara karşı Mısır isyanını desteklemiştir. Gyges, Kimmerlere karşı savaşırken hayatını kaybetmiş ve yerine Ardys geçmiştir.
Alyattes, Kimmerleri Lydia’dan sürmüş ve Medlere karşı savaşmıştır. MÖ 28 Mayıs 585 yılında Kızılırmak yakınlarında Medlerle savaşırken güneş tutulmuş, bunun üzerine savaşa son verilerek Kızılırmak’ın Lydia ve Medlerle sınır olmasını öngören bir antlaşma imzalanmıştır.
Alyattes’in ardından başa geçen oğlu Kroisos (MÖ 560 - 546) zamanında Lydia krallığı en parlak çağını yaşamıştır. Ancak Medlerin yerine İran’da Pers İmparatorluğu’nun temellerini atan Kyros, Sardes’i kuşatarak MÖ 546 yılında Lydia krallığına son vermiştir.
Lydia kralları özellikle de Tmolos Dağı’nda (Bozdağ) çıkarılan altınlarla zenginleşmişlerdir. Yunan dünyası ile sıkı ilişkiler içine girmiş ve Yunan kehanet merkezlerine hediyeler göndermişlerdir.
Lidyalılar tarihte ilk madeni parayı icat edenlerdir. O zamanlarda paranın adı para değildi, Lidyalılar tarafından ona sikke deniliyordu. Sikke eski uygarlıklardan kalmış bir para türüdür. Para; altın, gümüş, bakır, nikel, tunç ve alüminyum gibi metal alaşımların karışımları ile üretilmiş olup ilkel çağlarda ticarette kullanılan takas yöntemi yerine daha kullanışlı bir değişim aracı arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Lydia kralları toprağın yığılmasıyla oluşturulan tümülüslere gömülmüşlerdir.
1.5. Urartular
MÖ 13. yüzyıldan itibaren Asur baskısı altında olan Doğu Anadolu bölgesindeki Hurri Kabileleri veya beylikleri, bu baskının etkisiyle MÖ 9. yüzyılda I. Sarduri (MÖ 832 - 825) liderliğinde bir krallık kurmuşlardır. Başlarda savunma amaçlı kurulan krallık, Sarduri ve ardılları tarafından sınırları kuzeyde bugünkü Ermenistan içlerine, doğuda Aras, güneydoğuda Urmiye gölü, güneybatıda Fırat’ın batı kıvrımına kadar genişletilmiştir.Krallık, 7. yüzyılın sonlarına doğru iç çekişmeler, Asur baskısı ve Kimmer istilaları nedeniyle yıkılmıştır.
Asurluların Urartu olarak adlandırdığı ülkeye kendi sakinleri Bianili adını vermişlerdir. Başlarda başkent Tuşpa (Van) iken sonraları Toprakkale’ye taşınmıştır.
Urartu Krallığı, dış düşmanlara özellikle de Asur tehdidine karşı stratejik noktalarda inşa ettikleri kalelerden oluşan etkin bir savunma ağı ile kendini korumuştur. Bunun yanında engebeli arazi ve sert geçen kış mevsimi de savunmaya yardımcı olmuştur.
Uzun kanallar ve muazzam su bentleri içeren gelişmiş sulama projeleri, Urartu tarımına hayat vermiştir.
Urartu ekonomisinin diğer bir önemli kaynağı madencilikti. Krallık içindeki bakır ve demir madenleri etkin bir şekilde işletilmiştir. Urartulu ustaların ürettiği bronz kaplar ve tripodlar Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan dünyasına ihraç edilmiştir.
Urartuların baş tanrısı Haldi idi. Urartu kralları askerî seferlere başlarken Haldi’ye dua eder ve yapıların inşası sırasında dikilen kitabelerde Haldi’nin adı yazılırdı. Haldi’nin kült merkezi Musasir kenti idi. Krallık içinde inşa edilen kraliyet kalelerinde Haldi için tapınaklar inşa edilmiştir. Diğer önemli Urarta tanrıları Fırtına Tanrısı Teişeba ve Güneş Tanrısı Şivini idi.

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Uygarlık tarihi 5.hafta PDF ,Uygarlık tarihi 5.hafta PDF Öğretmen Forumu,Uygarlık tarihi 5.hafta PDF yükle,Uygarlık tarihi 5.hafta PDF download,Uygarlık tarihi 5.hafta PDF indirmek istiyorum,Uygarlık tarihi 5.hafta PDF ödev yükle,Uygarlık tarihi 5.hafta PDF bedava, Uygarlık tarihi 5.hafta PDF ÖDEV İNDİR,Uygarlık tarihi 5.hafta PDF YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Uygarlık tarihi 5.hafta PDF eğitimUygarlık tarihi 5.hafta PDFdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Uygarlık Tarihi 1-7 Vize Çalışması Sosyocan 0 2,700 01-03-2015, 0:37
Son Yorum: Sosyocan
  Uygarlık tarıhi 7.hafta PDF SOSYOPAT 0 2,618 27-01-2015, 16:29
Son Yorum: SOSYOPAT
  Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF SOSYOPAT 0 2,670 27-01-2015, 16:23
Son Yorum: SOSYOPAT
  Uygarlık tarihi 4.hafta PDF SOSYOPAT 0 3,242 27-01-2015, 16:00
Son Yorum: SOSYOPAT
  Uygarlık tarihi 3.hafta PDF SOSYOPAT 0 3,185 27-01-2015, 15:09
Son Yorum: SOSYOPATKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2023 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe