Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Psikoloji 2 özet
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
psikoloji , 2 , özet

Konu: 26
Mesaj: 27
Cinsiyet:
Kıdem: 20-01-2015

PSİKOLOJİ II
-İşlemcilerin belli olduğu ve tek doğru çözümü olan problemlere verilen isimdir?
Net tanımlanmış problemler

-Verilen bir problem için uygun oldukları ve doğru uygulandıkları sürece çözümü garantileyen problem çözme yöntemleri ya da sabil kurallardır. Tanımı verilen terim:
Algoritma

-Problemi sadeleştiren, olası işlem sayısını azaltan bazen pratik yollar bulmayı tanımlayan bir terimdir. Sezgiye dayalı kestirimde bulunma olarak da bilinen terim:
Höristik

-İnsanların evrende karşılaştıkları nesneleri sınıflandırmak için kavramları nasıl kullandıklarını açıklayan görüş:
Prototip teorisi ve örnekleme teorisi

-Fonoloji: Ses bilgisi kurallarıdır.
-Fonem: Bir dilin temel sesleridir.
-Morfem: En küçük anlamlı ses birimleridir.
-Semantik: Anlam bilgisi kurallarıdır.
-Morfoloji: Biçim bilgisi kurallarıdır.

-Çocukların ekler, yardımcı fiiller, bağlaçlar vb.nin olmadığı kısa ve öz konuşma biçimi gösterdiklerinde hangi dil gelişimi döneminde olduğu söylenebilir:
Telgraf Konuşma

-Dilin doğuştan gelen bir yapı olduğunu savunan araştırmacı:
N.Chomsky

-İlk grup zeka testleri gündelik pratiğe hizmet etmek için ne zaman vee nerede geliştirilmiştir/
Amerika da 1.Dünya savaşında orduya eleman seçerken

-İlk zeka ölçeğinin adı:
Binet-Simon

-IQ ya da zeka katsayısını ilk geliştiren kimdir?
Terman

-Halen yetişkinler için IV ve çocukları için ve V.zeka ölçeği olarak kullanılan ölçek:
Wehsler

-Zeka testleri sonuçlarına göre ortalama bir insanın IQ puanı kaç civarında olmalıdır?
100


-Halen insanların IQ aralığı nedir?
90-110

-İlk zeka geriliği terimini kullanan nedir?
Amerikan sosyoloji birliği

-İlk zeka gerilği tanısı olan, gözetim ve bakıma muhtaç kişilerin IQ aralığı:
30-20

-Üstün zekalılar dağılım eğrisinin IQ değeri:
130 ve daha yukarı

-Zekayı oluşturan bileşenleri etkili kullanma, planlama, yeni bilgi edinme ve iş yürütebilmeyi becerebilen kişileri üstün zekalı olarak gösteren kimdir?
Steinberg

-Üstün zekayı yüksek seviyede Yaratıcılık-irade-Adanmışlık şeklinde üç özellik kümesinden oluştuğunu öne süren psikolog:
Renzulli

-Bir şey icat etme, bir yenilik oluşturma ve problemlere yeni bir bakış açısı geliştirme yeteneği olarak tanımlanan kavram:
Yaratacılık

-Yaratıcı düşüncenin nitelikleri:
Akılcılık
Esneklik
Orjinallik
Ayrıntılandırma

-İnsan zihninin işlemler boyutu, kaç farklı zihinsel işlemen oluşmaktadır?
5​

-İnsan zihninin işlemler boyutu:
Boyut tanımı
Hafıza
Iraksak üretim
Yakınsak üretim

-Stenberg ve Lubart yaratıcılığın bütün yaklaşımlarda vurgulanan özelliklerinin tamamının etkili olup, karmaşık bir süreç olduğu belirtilen teori?
Yatırım teolojisi

-Yaratıcı birey, ürünleri yoluyla bilinçaltı arzularını toplum tarafından kabul edilebilir bir biçimde dışa vurmaktadır diyen psikolog?
Freud

-İnsan zihnini bir küp olarak tasvir eden ve üç boyut halinde sınıflandıran psikolog?
Guilford

-Başkalarına saçmalık gibi görünen fikirlerin ileride bir anlamı bir değeri olduğunu fark ederek onları savunan kişiler hangi isimle adlandırılır?
Yaratıcı kişiler

-Stenberg ve Lubert’in oldukça karmaşık olduğu halde üzerinde çalışmalar yürüterek ortaya attıkları teori nedir?
Yaratıcılık teorisi

-Psikoloji de yakınsak düşüncenin diğer adı nedir?
Convergent

-Psikolojide ıraksak düşüncenin diğer adı nedir?
Divergent

-Yaratıcılık ile zeka arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını gösteren ve bir dizi araştırmalarda bulunan iki psikolog?
Getzels-Jacksan

-Yaratıcı bireylerin temel özellikleri nelerdir?
Özerk davranma
Yeni deneyimlere açık olma
Risk alabilme
Merak ve Kurcalama

-Organizmayı davranışa iten, bu davranışların şiddet ve enerji düzeyini tayin eden, davranışlara belirli bir yön veren ve devamını sağlayan çeşitli iç ve dış nedenler ile bunların işleyiş mekanizmalarını içermektedir? Tanımı verilen terim?
Heyecan

-Motivasyonun temel işlevleri nelerdir?
-Etkinliği davranış başlatmak yani organizmayı harakete geçirmek
-Etkinliği/davranışın şiddet ve enerji düzeyini belirlemek
-Etkinliğe/davranışa yöne vermek
-Etkinliğin/davranışın devam etmesini sağlamak

-Davranışlarımızın çoğunun, anlayabilme ihtiyacı ve kontrol ihtiyacı olmak üzere iki temel ihtiyaçtan kaynaklandığını söyleyen araştırmacı kimdir/
F.Heider

-İhtiyaçlar hiyerarşisi piramidini kim ortaya atmıştır?
Maslow


-Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim olarak tanımlanan kelime nedir?
Duygu

-Bireyin kendine özgü olan, değişik durumlarda ve zaman içinde kalıcı olan duygu, düşünce ve davranış örüntüsü olarak tanımlanabilir. Tanımı verilen terim?
Kişilik​

-Kişiliği ilk defa sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı kimdir?
Cattel

--Freud’un psikoseksüel gelişim evrelerini kaç evrede tamamlar?
5

-R.Plutchik, insanlarda 8 temel duygu olduğunu öne sürmüştür bunlar nelerdir?
Korku-öfke
Üzüntü-tiksinti
Umut-sevinç
Hayret-kabul edilme

-Belirli bir davranış dizisini başlatan yönlendiren, sürdüren ve durduran sürecin adıdır?
Güdülenme

-İçgüdüyle ilgili olarak
Doğuştan getirilir

-Güdüyü başlatan
Uyarıcı

-Dürtü azalması kuramına göre güdülenmiş davranışın yönelik olduğu durum nedir?
Homeostatis
-Dürtü psikolojiktir...

-Turnuvada birinci olmayan bir koşucu, iyi antraman yapmadığım için olmadı diyorsa, Kotter’a göre bu koşucu için ne söylenebilir?
İç kontrol odağına sahiptir

-Maslowun ihtiyaç hiyerarşisi
-ihtiyaçlar aşağı seviyeli ve yüksek seviyeli diye iki gruba ayrılır;
- Basamaklar arasındaki geçiş sırayla olur
- Yüksek seviyeli ihtiyaçlar acil değildir
-İlk basamaktaki ihtiyaçlar, fizyolojik ihtiyaçlardır

-Moslow hiyerarşisi
-En güçlü motivasyon kaynağı fiziksel ihtiyaçlardır
-İnsan kendini gerçekleştirme hedefi için güdülenmiştir
-Yeme, barınma temel ihtiyaçlardandır
-Bir ihtiyaçtan diğerine geçiş derece derece gelişen yavaş bir süreçtir
-Kurcalama ve merak; uyarıcı kaynaklı güdülerdendir
-Dokunma ve dokunulma gelişimi olumlu etkiler
-Açlık merkezi yeme davranışını arttırır
-Cinsellik üreme davranışının ortaya çıkmasını sağlayan bir içgüdüdür

-Zeka:
- Galtonaa göre zeka nesnel testlerle ölçülebilir
-C.Spearman zekanın genel bir yapı olduğunu savunur
-Thurstone 7 bileşenli bir yapıdan oluşur
-H.Gardner, çoklu zeka kuramını getirmiştir

-Thurstone’nin 7 bileşeni
-Uzay/mekan yeteneği
-Sözel yetenek
-Akıl yürütme
-Kelime bilgisi

-Zekanın kristalize zeka ve akıcı zeka diye iki bileşenden meydana geldiğini savunur?
Cattel

-Steberg’e göre çevreye uyum sağlama ve çevreyi değiştirme hangi zeka türüne girer?
Pratik

-Çoklu zeka kuramının bileşenleri
-Kişiye ait zeka
-Müzikal zeka
-Doğa zekası
-Kişiler arası zeka

-Stenberg- üç aşamalı zeka kuramı

-H.Gardner- çoklu zeka kuramı

-Thurstone- 7 bileşenden oluşan zeka kuramı

-Stenberg ve Lubart- yatırım teorisi

-Binet simon ölçeği
-Fransa’da oluşturulmuştur
-Binet ölçeğe “zeka yaşı” kavramını getirmiştir
-Terman teste IQ kavramını ve hesaplama biçimini etkilemiştir
-İlk zeka ölçeğidir
-WAIS testinin özellikleri
Zeka katsayısı 30-50 aralığında olan bireylerin zeka geriliği hafif derecelidir

-Freud’a göre yaratıcılık nedir?
Bilinçli gerek ile bilinç dışı dürtüler arasındaki gerilimin sonucudur

-Yeni ve özgün fikirler, nesneler üretme yeteneğine ne denir?
Yaratıcılık

-Guilford’un işlemler boyutu
-Üretim
-Yakınsak
-Boyut tanıma
-Iraksak

-Yaratıcılık Guilpord’un modelinde hangi boyutta yer alır/
-Iraksak üretim

-Yaratıcı düşünmenin ele alış şekilleri
-Psikometrik yaklaşım daha çok objektif değerlendirmeyi amaçlar
-Pragmatik yaklaşım yaratıcılığın gündelik kullanımı ile ilgilenir
-Bilimsel yaklaşım daha çok zihinsel temsiller ve süreçler üzerinde durur
-Yatırım teorisi; zeka süreçleri, zihinsel tarz, bilgi kişilik motivasyon ve çevresel bağlam üzerine yoğunlaşmaktadır

-Yaratıcı düşüncenin özellikleri
-Akıcılık
-Esneklik
-Orijinallik
-Ayrıntılandırma

-Bir modacının eşine rastlanmamış bir kıyafet tasarlaması yaratıcılığın hangi niteliği içerisinde değerlendirilebilir?
Orijinallik

-Eşik kuramı nedir?
-Belli bir eşikten sonra yaratıcılık ve zeka arasındaki ilişki son bulur

-Yaratıcı bireylerin özellikleri nelerdir?
-İçsel motivasyona sahip olmaları
-Merak ve kurcalama güdülerinin yüksek olması
-Özerk düşünme/ davranma eğilimine sahip olmaları
-Basit/kolay yerine karmaşık/zor olanla uğraşırlar

-Anlamı etkileyen en küçük ses bilimi?
Fonem​

-Beynin dil ile ilgili olarak sözcük anlama işlevini hangisi üstlenir?
Wernicshe

-Hangisi dilin doğuştan getirilen bir yapı olduğunu savunur?
Chomsky

-Sapir ve whorp’un Dilsel Görecelik Hipoteziyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Dil düşünceyi belirler

-Bilgiyi edinme ve onu kullanma süreçlerinin genel adına ne denir?
Biliş

-Bilişsel yaklaşım
-Uyaran tepki arasındaki süreçlerle ilgilenir
-Davranışın uyaran- Tepki uyaranın sonucunda ortaya çıktığını kabul eder
-Zihin- Uyaran- Tepki süresinde aktif olduğunu savunur
-Zihinsel süreçler içerir

-Bir kişinin davranışları, duyguları ve düşüncelerinin diğer insanları davranış veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini ve onlar tarafından nasıl belirlendiğini inceleyen psikoloji dalı?
Sosyal Psikiloji

-Atıf teorilerinin kurucusu?
F.Heider

-Bir nesneye, bir insana ya da bir duruma yönelik olarak düşünce duygu yada davranışları kapsayan görece sabit yatkınlık
Tutum

-Stres yaratan durumlar:
-Deprem
-Su baskını
-Okul değiştirme
-Kazalar

-Sosyal Biliş:
İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan kavramdır.

-Tutumlar hem bilişsel, hem duygusal hem de davranışsal bileşenlerden oluşur
Meyve yemek faydalıdır ; çünkü vitamin içerir. Bilişsel tutuma örnektir.

-Kişilerin sosyal çevrelerini kendilerini ve diğerlerini kategorilere sokarak düzenlenmesidir. Bu tanım:
Sosyal Biliş
-Belirli bir durumda insanların başkalarını değerlendirirken kişisel etmenlere aşırı ağırlık vermeleri eğilimini ifade eden temel atıf hatası kim tarafından tanımlanmıştır?
L.Ross

-İnsanların yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için belirli özelliklere sahip olduklarını öne süren insanlar veya gruplar hakkında hızlı karar vermeyi sağlasa bile aynı zamanda yanlı ve ön yargılı davranmayı da beraberinde getiren kavram:
Stereotipler

-İnsanların mesaj üzerine eleştirel bir biçimde odaklanmadıkları imaj duygular gibi yan ipuçlarının öne çıkığı durum:
Çevresel Rota

-Bir grubun kurallarında açık veya kapalı şekilde yer alan; sosyal açıdan kabul edilebilir tutum ve davranışları tanımlayan beklentilere ne ad verilir?
Sosyal Norm

-Sosyal kimlik teorisini kimler atmıştır?
Tajfel ve Turner

-Bireysel halde ya da grup halinde başka insanların algılarımızı tutumları ve davranışlarımızı etkileme sürecini ifade eden kavram:
Sosyal etki

-İnsanların olumlu sosyal davranışlarının ortaya çıkma nedenleri üzerinde yapılan çalışmalarda dört etkenden söz edilmektedir:
-Fedakarlık
-Egoizm
-Kollektivizm
-Empati

-Saldırganlık insanların birbirlerine fiziksel ya da psikolojik olarak zarar vermesidir:
-Kavga etmek
-Küfür etmek
-Tehdit etmek
-Alay etmek

-Saldırganlıkta durumsal ipuçlarının rolü üzerinde çok sayıda çalışma yürütülmüştür. İnsanları saldırganlığa itecek durumlar:
-Hayal kırıklığı
-Engelleme yaşanması
-Tehdide maruz kalma
-Doğrudan kışkırtma


-İnsanların ileride kendilerinin de benzeri bir iyilik görebilecekleri düşüncesi veya takdir edilme/ sosyal prestij elde etme arzusu ile gösterdikleri olumlu sosyal davranışlarının kökenine işaret etmek için kullanılır:
Egoizm

-Bireyin bir grubun içinde erimesi ve kişisel sorumluluk duygusunun yitirmesiyle sonuçlanabilmektedir. Verilen bu bilgi hangi kavramı açıklanmıştır?
Kimliksizleşme

-Neden bazı insanları diğerlerinden daha hoş ve yakınlık kurmaya değer buluruz?
-Benzerlik
-Fiziksel olarak çekici bulmak
-Özgeçmiş
-Mekansal yakınlık

-İnsanların nasıl sağlıklı kaldıkları, hasta olma nedenleri ve hasta olduklarında bu duruma verdikleri tepkilerle ilgilenen bir alandır:
Sağlık psikolojisi

-Canlı varlığın dengesini bozan ve baş etme yeteneğini zorlayan ya da aşan uyarıcı olaylara verdiği tepki olmakla birlikte organizmanın canlılığını sürdürmesi için gerekli bir koşuldur:
Stres

-Kronik stres nedir?
İç ve dış kaynakların yetersiz bulunduğu ve baş edilmesi güç olarak algılanan talepler karşısında zaman içinde devam eden nispeten kalıcı bir durumdur.

-Bir çok insan normal yaşam stresine eklenen rasyonel olmayan ve aslında kendine zarar veren düşüncelere ya da inançlara sahiptir:
-Yaptığım her şeyde mükemmel olmalıyım
-Derslerimde etrafımdaki bütün öğrencilerden daha başarılı olmalıyım
-Eğer her şey benim istediğim gibi yürümezse bir felaket olur
-Asıl olan yaptıklarımdan dolayı hemen herkesin beni sevmesi ya da takdir etmesidir.

-Bireyler arasında stres yükleyicilerin belirlenmesi arasında fark olduğu gibi, stresten etkilenme düzeyleri bakımından da farklar bulunmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasındaki temel etken nedir?
Bireysel algılar

-Selye, stres yükleyicilere verilen tepkileri nasıl tanımlar/
Genel Adaptasyon

-Sürekli ve ağır stres durumlarının vücuda olan etkilerini inceleyen ilk araştırmacı kimdir?
H.Selye-Olayların stres yaratıcı olarak algılanmalarında çeşitli özellikler vardır bunlar?
-Olayların denetlenebilirliliği
-Tahmin edilebilirliliği
-Yeteneklerimize meydan okuma ölçüsü
-Sınırlarımıza meydan okuma ölçüsü

-Canlılar, bedensel veya ruhsal sınırlarının zorlandığını ya da tehdit edildiğini hissettikleri andan itibaren strese girerler. Çoğunlukla olumsuz duygulardan kaynaklanan stres bazen olumlu durumlarda da meydana gelebilir olumlu sterse örnek:
-Evlenmek
-Bir çocuk sahibi olmak
-Üniversite kazanmak
-Göreve başlamak

-Psikolojide veri toplama yolları:
-Görüşme
-Anket
-Ölçek
-Gözlem

-Küçük çocukların oyun davranışlarını incelemek için çocukların oyun oynadıkları belirli bir mekana giderek neyin olup bittiğini neler hatlarıyla görme ve tanımlamak isteriz. Hangi veri toplama yolu?
Gözlem

-Nesne ya da olayları belirli bir boyut üzerinde sınıflayıp bu sınıfların derecelendirmesini yapan bir diğer ifadeyle sınıflandırıcı ölçeklerin sağladığı bilgiye yön ve büyüklük bilgisini ekler:
Sıralı ordinal

-Bir ölçme aracının en önemli özelliği
Standardizasyon

-Bir ölçme aracının psikometrik özelliklerini öğrenmek istediğimizde inceleyeceğimiz kavramlar:
-Geçerlilik
-Güvenilirlilik
-Standardizasyon
-Norm değerleri

-Maddelerin ölçülmek istenilen davranış (nitelik) alanının yeterli düzeyde kapsayıp kapsamadığını inceleyen kavram:
Content

-Bir araştırmacının amacına uygun düzenlenmiş bireylerin kendileri veya belirli bir konudaki görüşleri hakkında sorulan sorulara yazılı olarak cevaplanmasını sağlayan veri toplama aracı:
Anket
-Ölçekle ilk anketler arasındaki ortak özellik:
Anketler ve ölçekler bireylerin yazılı olarak cevaplanmasını gerektiren soru listeleridir

-Aynı şartlarda aynı yollarla yapılan ölçümlerin farklı zamanlarda aynı sonuçları vermeyi hangi kavramla açıklanır?
Reliability

-Eşit aralıklı ölçüm düzeyinde ölçümü yapılacak olay veya nesneler birimleri sıralamış ve aralarındaki mesafe eşit olarak bölünmüş bir ölçeğe göre değerlendirilir.
Ordinal

-Bireyin bedensel veya toplumsal işlevlerinde aksamalara yol açacak kadar yoğun biçimde hissettiği endişe duygusu temelinde ortaya çıkan ruhsal rahatsızlığa verilen isim:
Nevroz

-Bedensel bir bozukluk olmadığı halde kişinin bedensel algılarını yanlış yorumlayarak bedensel bir rahatsızlığı olduğu şeklinde düşüncelere kapılmasıdır:
Hipokandria (Hastalık hastalığı)

-Psikozlar:
-Hasta; düşüncelerinin duygularının ve kendi dışındaki gerçekliğin farkında değildir
-Zihnindeki imgeleri gerçek olarak algılama eğilimindedir
-Kendini rahatsız olarak görmez
-Kendi zihnindeki gerçekliğe sıkı sıkıya bağlıdır. Şizofrenilerde olduğu gibi

-Kast edilen belirli nesneler ya da durumlara karşı hissedilen anormal korkudur. Örümcek, kedi, köpek, karanlık, fırtına ve kapalı yer:
Özgül fobi

-Eskiden histeri olarak adlandırılan bu hastalık herhangi bir fizyolojik sebebi olmaksızın psikolojik sıkıntı kökenli bir rahatsızlıktır. Hasta yalancı belirtirler gösterir. Ses kısılması, sağırlık, körlük, felç gibi sorunlarda görülebilir:
Konversiyon bozukluğu

-Caddede yürüyorum, ansızın etrafımdaki her şey bana yabancı göründü. Sokaklar, binalar, insanlar... içimde bir panik hissettim. Terlemeye başladım eve nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Biraz geçer gibi oldu tekrar başladı:
Panik bozukluk

-Bütün hastalıkların doğaüstü nedenlerden değil, doğal nedenlerden kaynaklandığı ve dolayısıyla akıl hastalıklarının da bedensel kökenli hastalıklar gibi ele alınması gerektiği fikir kim tarafından ortaya atılmıştır?
Hipokrat

-Mevcut olduğu varsayılan içsel süreçler üzerine odaklanmak yerine dışarıdan gözlemlenebilir davranışlar üzerine çalışırlar:
Davranışçı terapi
-Birden fazla danışanın düzenli olarak bir araya gelerek bir terapist liderliğinde etkileşimde bulundukları davranış ve duygularını birbirlerine aktararak iç görü kazandıkları terapi türü:
Grup terapileri

-Her zaman/ her işte mükemmel olmalıyım, çevremdekiler tarafından sevilmeliyim gibi kanılar akılcı olmadıkları için gerçek yaşamak insanların sağlıklı varoluşlarını desteklemez. Terapistin bu düşünce hatalarını tanımlamak ve onların düzenlemesini sağlamak için uyguladığı tedavi:
Bilişsel terapi

-S.Freud tarafından geliştirilmiş psikoterapi yaklaşımı:
Psikonaliz

-Gündelik dilde elektro şok denilen ve çok uzun süredir kullanılan bir tekniktir. Kullanılan biçimi başın iki yanına yerleştirilen elektrotlar yoluyla çok kısa süreli ve orta dereceli elektrik akımı verilmesi şeklindedir:
Elektrokonvulsif tedavi

-Yakınlık stres yaklaşımı biyolojik, psikolojik ve çevresel etkenleri birbirine bağlayarak tek bir bakış açısının sınırlılıklarını ortadan kaldırır. Yatkınlık stres yaklaşımı bir aklım olarak ortaya çıkmıştır:
Bütünleştirici Yaklaşım

-Genellikle anormalliğin nedenini bulmak için hastanın bilinç dışını ve yaşamının erken dönemlerini inceleme amacı taşır. Kaynağı bilinç dışı çatışma ve düşüncelerde yatmaktadır:
Psikolpatoloji

-Ağırlıklı olarak tıbbi uygulamaların dayandığı bu yaklaşım psikolojik rahatsızlıkların arkasında biyolojik etmenlerin bulunduğu yaklaşım:
Biyolojik Yaklaşım

-Psikolojik ve tıbbi problemlerin gelişimine neden olan veya bu süreçte payı olan etmenleri ifade eden terim:
Etiyoloji

-Mevcut bulunan bir uyaranın yanlış/ farklı algılanmasıdır:
İlizyon

-Hastalar genel olarak enerjik coşkulu ve öz güven doludurlar. Sürekli konuşur, çok az uyur ve sürekli haraket halinde olurlar. Öz saygıları şişmiştir. Sınırsız umut ve planları vardır:
Mani ve iki uçlu bozukluk

-Kendilerini ya yerin dibine sokup dünyanın en değersiz insanıymış gibi hisseder ya da tam tersi kendi önemlerini o kadar çok abartırlar ki kendilerini dünyanın en değerli insanı gibi hissederler. İki ucun arasındaki istikrarsızca gidip geldikleri bu bozukluk:
Sınırda kişilik bozukluğu
-Düşünce içeriğinde bozukluk baskın olan saplantılı bir şekilde başkalarını kötü/ düşman göre büyüklük, etki altında kalma gibi fikirlere dayalı sanrılar olan sizofren türüdür:
Paranoid tür

-Sevilen birinin ölümü, ciddi okul, iş, ekonomik durum ile ilgili sorunlar veya romantik ilişkilerin sonlanmasına bağlı olarak ortaya çıkan tepki:
Major depresyon

-Hasta beklenmedik biçimde doğal ortamdan uzaklaşarak başka bir sete ya da şehre gider. Yeni yerde günlerce hatta aylarca kalabilir. Daha önce yaşadığı yeri ve önceden olduğu kişiyi tamamıyla unutmuştur. Yeni edindiği kimlikle ilgili şüpheleri vardır:
Disosiyatif kaçış (Fug)

-Kişi yaşamının büyük bir kısmını anımsamaz kimi durumlarda kendi kimliğine dair bililerde dahi olmak üzere hemen her şey unutmuş gibidir. Belirli bir dönem kişinin bilincinden tümüyle silinmiştir hatta hiç yaşamamış gibidir:
Disosiyatif bellek yitimi

-Gerçek temelli olmayan, çarpıtılmış yanlış kanaat olan şizofrenlerin diğer insanlarla ve çevreleriyle kurdukları ilişkileri bozan durum:
Hezeyonlar

-Psikolojik ve tıbbi problemlerin gelişimine neden olan veya bu süreçte payı olan etmenleri ifade eden terim:
Etiyoloji

-Travma sonrası stres bozukluğu yaratan olayların ortak özelliği:
-Acı veren darbenin çok ağır oluşu
-Stres yaratacak olayın daha önceden kestirilemeyen beklenmedik nitelikte oluşu
-Bireyin olay karşısında denetim gücünün olmaması ya da çaresizlik hali
-Çaresizliğin çevreden gelerek yardımın mümkün olmadığı durumlarda yaşanması

-Psikolojik bir teşhis anı, gözlenen anormal davranış görüntülerinin kabul görmüş bir tanımlama sistemi içerisinde katogorize edilmesiyle yapılan nitelendirme:
Sınıflandırma ve tanı

-Organik bir neden olmaksızın bilinç bellek ve algılamada bozuklukları görüldüğü bir hastalık tipidir. Kişinin düşünce duygu ve davranışlarına neredeyse tamamını etkileyen, uzun süreli ve duygulanım halleriyle ilgili bir bozukluktur:
Disisiyotif bozukluklar

-Anti sosyal kişilik bozukluğu:
Kişilerin sorumluluk, bireysel ya da toplumsal ahlak gibi bir anlayışları olmayan bozukluktur.

-Kendimi birkaç aydır amansız kötü hissediyorum. Sebebini bilmiyorum, sanki bir cinayet işlemişim; duruşmadayım ve hakimin kararını açıklamasını bekliyorum. Ne yaparsam yapayım bu duygu geçmiyor, önceden arkadaşlarımla dışarı çıkar yemekler yerdik.Şimdiyse hissettiğim
Bu şeyin altında eziliyorum ve insanlardan kaçıyorum:
Genel kaygı bozukluğu

-Grup birbiriyle etkileşime giren ortak fikir, hedef veya amacı paylaşan iki veya daha fazla kişiden oluşan bir yapıdır:
-Gruplar çeşitli seviyelerde ortaya çıkabilir
-Geçici gruplar, kısa süreliğine bir araya toplanmış insanlardan oluşur
-Bir grubu herhangi bir kalabalıktan ayıran, içerisinde kendine özgü rol ve mevkii ilişkileri ile normlar barındırmasıdır
-Her grup kendine göre çeşitli sosyal normlar oluşturmaktadır.

-Bu dönemde istekleri aşırı bir biçimde doyurulan çocuklar , ileride aşırı iyimser ve bağımlı yetişkinler; az doyum sağlayanlar ise kötümser ve saldırgan kişiler haline gelirler. Bu dönemde takılma, güven eksikliği kolay aldanabilirlilik, alaycılık, tartışmacılık gibi kişilik özellikleriyle ilişkilidir. Freud’un psikososyal kuramına göre kişilik gelişim dönemi:
Oral dönem

-Ortaya koyduğu temel kişilik özellikleri önem sırasına göre şöyledir:
Soğuk kanlı-sıcak kanlı; somut düşünme-soyut düşünme, hislerden etkilenme-duygusal istikrar, çekinlik baskın, ağırbaşlı taşkın, dürüst-kolaycı, çekingen cesur, katı fikirli-esnek fikirli, itimat edici şüpheci, pratik hayalperest, samimi kurnaz, kendine güvenen vesveseli, tutucu deneyime açık, grup yönelimli-kendine yeten, disiplinli kontrollü, rahatlamış gergin, kişilik özelliklerini sırasına göre sıralayan araştırmacı:
Cattel

-Bir duygu hissedildiğinde oluşan temel bileşenler:
-Uyaranı fark etme
-Uyaranı algılama yani yorumlama ve değerlendirme
-Belirli bir duygu hissetme
-Uygun fizyolojik tepkiler, haraket geçme ya da bir tepki üretme

-Salgıları belirli mizaç özellikleriyle ilişkilendirerek bir sınıflama yapmıştır. Bu sınıflamaya göre, dört temel salgı vardır:
Kan, balgam, kara safra ve iltihap. Vücudundaki baskın olan salgı kan ise birey neşeli mizaçlı, kanlı-canlı ve hareketli olmaktadır. Balgam ise sakin mizaçlı, ilgisiz ve ağırkanlı; kara safra ise melankolik mizaçlı, üzgün ve düşünceli; iltihap ise asabi mizaçlı, sinirli ve telaşlı olmaktadır araştırma sonuçları hangisine aittir?
Hipokrat

-Yaratıcılık ile zeka arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı gösteren bir dizi tarafından da desteklenmiştir. Ancak bu araştırmalar, katılımcı bireyler ortalama bir zekanın üzerinde olduğu için eleştirilmiştir. Yaratıcılık zekanın ilişkileri konusundaki tartışmalar, eşik kuramı denilen bir görüşle sonlanmış gibidir. Buna göre yaratıcı bireyler yaratıcılıkla zeka arasında bir ilişki yoktur. Araştırmayı yapan araştırmacılar:
Getzels ve Jackson

-1980’ lerde 8 temel duygu olduğunu öne sürmüştür. Korku, hayret, üzüntü, tiksinti, öfke, umut, sevinç ve kabul edilme duygularından her biri farklı biçimlerde çevremize uyum yapmamızı sağlar. Bu sekiz temel duygu ve onların karışmaları suretiyle oluşturulan ayrıntılı bir duygu listesini “duygu çemberi” olarak bilinen bir grafik bir tasarımla ifade etmiştir:
R.Plutchik

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Psikoloji 2 özet ,Psikoloji 2 özet Öğretmen Forumu,Psikoloji 2 özet yükle,Psikoloji 2 özet download,Psikoloji 2 özet indirmek istiyorum,Psikoloji 2 özet ödev yükle,Psikoloji 2 özet bedava, Psikoloji 2 özet ÖDEV İNDİR,Psikoloji 2 özet YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Psikoloji 2 özet eğitimPsikoloji 2 özetdosya indir
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2023 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe