Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Etiketler
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2069
The Present Continuous Tense / Şimdiki Zaman
1. Konuşma anında yapılan işleri anlatır. ( I am working. Çalılıyorum. ).
2.Gelecek zaman zarfıyla gelecek zamanı anlatır. ( We are leaving next week. Gelecek hafta gidiyoruz. )

Bazı Zamanı Bildiren kelimeler
now: şimdi Still: hala
at present: şu anda at the moment: şu anda

Olumlu Şekli
Özne+am/is/are+fiil+ing+.....

Örnekler:
I am playing tennis now.

You are using computer at the moment

It is raining.
Olumsuz Şekli
Özne+am/is/are+not+fiil+ing

is not=isn't

are not=are
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1708
The Future Tense / Gelecek Zaman
İngilizcede geleceği anlatmak için will ve be going to kullanılır. Be going to önceden tasarlanmış ve yapmaya karar vermilmiş olayları anlatmakta kullanılır. Will ise önceden tasarlanmadan yapılan işleri anlatır.

Bazı Zamanı Bildiren kelimeler
tomorrow: yarın

next...: gelecek

next week: gelecek hafta

later: daha sonra

soon: çok geçmeden

in a few minutes: bir iki dakikya kadar

Olumlu Şekli (going to)

Özne+am/is/are+going to +fiil

I am going to buy a toy next week.

Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2225
The Simple Past Tense / Belirli Geçmiş Zaman
Bu zaman Türkçeye -di olarak çevrilebilir. Genelde içinde bulunulan zamandan önce olup biten olayları anlatır. Ayrıca geçmişte aralıklarla yinelenmiş işleri anlatmada ve dolaylı anlatımlarda geniş zamanın yerine de kullanılır.

Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

ago: önce last: geçen

yesterday: dün last week: geçen hafta

Olumlu Şekli Olumsuz Şekli
Özne+fiil(2.şekli) Özne+didn't+fiil(1.şekil)
I spent a lot
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2007
Belirli Tamlayıcı - The Konu Anlatımı
Daha önce adı geçen bir cins isimden ikinci kez söz edildiğinde the belirli tanımlayıcı kullanılır. Bir isim the ile kullanıldığında neden söz ettiğimizin bilinmesi gerekir. Tekil ya da çoğul, sayılabilen ya da sayılamayan isimlerle kullanılır.

Bazı isimler daha önce sözü edilmemiş olsa bile, bu dünyada tektir (güneş, hava, deniz vb.) ya da söz konusu yerde başka bir örneği yoktur; bu gibi isimlerden önce de yine the kullanılır.
Sahip olduğumuz tek otomobilden söz ederken, the car
Bulunduğ
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 18310
The Quantifiers (Miktar Belirticiler) konu anlatımı
THE QUANTIFIERS (Miktar Belirticiler)
1) İsimden once gelirler.
2) Geldikleri ismin çoğul, tekil yada sayılamayan olmasına göre yüklem alırlar.
3) Bazı niceleyiciler her zaman “of” ile kullanılırlar.
a couple of books (bir çift/bir-kaç kitap)
a majority of (the/my/these) books (Bu kitapların bir çoğunluğu)
a number of books (bir sürü kitap) plural
a lot of / lots of books / milk (bir sürü kitap/süt)
plenty of books / milk (bol miktarda kitap/süt) plural / uncountable
A good deal of mil
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 5476
The list of regular verbs
İngilizcede filleri düzenli ve düzensiz olmak üzere iki gruba ayırıyoruz.


REGULAR VERBS
DÜZENLİ FİİLLER
V1 PAST
V2 PARTICIPLE
V3
answer= cevap vermek answered answered
arrive= ulaşmak arrived arrived
ask= sormak asked asked
believe= inanmak believed believed
belong (to)= -e ait olmak belonged belonged
borrow= ödünç almak borrowed borrowed
breath= nefes almak breathed breathed
brush= fırçalamak brushed brushed
call= aramak called called
clap= alkışlamak clapped clap
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 1 - Görüntüleme: 4311
as….as-the same as-different from test
)
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2187
Talking on the Phone Konu Anlatımı
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 1 - Görüntüleme: 2716
THE PRESENT TENSES - ŞİMDİKİ ZAMANLAR
Bu grubun içinde iki zaman vardır.

a. the present continous tense - şimdiki zaman
b. the simple present tense - geniş zaman

Her bir zamanı kısaca açıklayarak kullanılma yeri, şekil olarak nasıl meydana getirildiği ve çeşitli hallerini gözden geçirelim.


the present continuous tense - şimdiki zaman

Fiil köküne -ing takısı eklenerek önüne, özneye uygun to be yardımcı fiili getirilirse şimdiki zaman kipi meydana gelir.

to be yardımcı fiilinin şimdiki zamanda kullanılacak üç şekli a
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2177
THE PAST TENSES - GEÇMİŞ ZAMANLAR
Bu grubun içinde iki zaman vardır.

a. the simple past tense - geçmiş zaman (di'li)
b. the past continuous tense - sürekli geçmiş zaman

Bu zamanları da çok kısa bir şekilde ve örnekleriyle görelim :


the simple past tense - geçmiş zaman

Özneden sonra fiil, düzenli fiiller grubundansa, -ed eki almış olarak, düzensiz fiiller grubundansa, ikinci şekliyle, yani geçmiş zaman şekli getirilerek geçmiş zaman kipi yapılmış olur.

I walked to the window. Pencereye yürüdüm.
She drank some w
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe