Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Etiketler
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1520
Müslüman Türk Bilginlerinden Bazıları
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Performans Görevi
Yazar: musty - Cevaplar: 1 - Görüntüleme: 1743
türk tarihinde ilk kadınlar
Türk Tarihinde İlk Kadınlar

AvukatSmile (37)üreyya Ağaoğlu
Bakan:Türkan Akyol
Büyükelçi:Filiz Dinçmen
Çevirmen ve Roman yazarı:Fatma Aliye Hanım
Danıştay başkanı:Fürüzan İkincioğulları
Dekan:Nüzhet Gökdoğan
Diş hekimi:Ferdane Erbek
DoktorSmile (37)afiye Ali
Emniyet Müdürü:Feriha Sanerk
GazeteciSmile (37)elma Rıza
Gök Bilimci:Nüzhet Gökdoğan
HeykeltıraşSmile (37)abiha Bengütaş
Hukukcu:Emine Üngür
Kaymakam:Özlem Bozkurt
Kimyager:Remziye Hisar
Hakem:Lale Orta
Mimar:Cahide Tamer
Muhtar:Gül Esin
MühendisSmile (37)abih
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 1 - Görüntüleme: 5246
Türk İslam Bilginleri
Tarih Boyunca YetişeN Türk İslam Bilginleri

Abdüsselam : ( 1926 - 19 ) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.

Ahmed Bin Musa : ( 10 yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.

Akşemseddin : ( 1389 - 1459 ) Pasteur önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbulun fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet' in Hocasıdır

Ali Bin Abbas : ( ? - 994 ) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 4 - Görüntüleme: 2285
Türk Milletinin Kullandığı Alfabeler
Türk Milletinin Kullandığı Alfabeler

Türkler, çeşitli yerlerde ve yerleştikleri sahalarda başka başka alfabeler kullandılar. Sesin ifadesi olan harf denen işaretler itibaridir, iğretidir, takmadır. Aynı ses ayrı alfabelerde, değişik harfler/şekiller ile yazılır. Alfabeye, İslam dininin kabulüyle Osmanlı terbiyesinde yetişen yaşlıların hala kullandıkları şekliyle, Elifba, Ebced de denilmiştir.

Kültür tarihimize bakıldığında daha ilk yazılı abidelerimizde Türkçe yazma endişesi kendisini göst
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1807
Divan-ı Lügat-it Türk
DÎVÂN-I LÛGÂTİ'T-TÜRK

Kaşgarlı Mahmut tarafından, yazılmıştır. Yazımına 1071 yılında başlanmış,1074'de ta­mamlanmış ve Abbasi halifesi Muktedir Billah'a sunulmuştur. Bu eser, Türkçenin ilk lügat ve dilbilgisi kitabıdır.

ESERİN MUHTEVASI:

*Eser, Türk dilini Araplara öğretmek ve Türkçenin Arap dili kadar zengin ve güzel bir dil olduğunu haber vermek amacıyla, Arapça olarak yazılmıştır.
* Eserde çok sayıda Türkçe kelime ile Türk halk edebiyatından ve halk dilinden alınmış şiir örne
Yazar: harrrbi - Cevaplar: 7 - Görüntüleme: 4358
TÜRK TOPLUMUNDA MATEMATİK KORKUSU !
AdsdsTürk Toplumunda Matematik Korkusu !

Beynin Programlanması: Her toplumun bir genel hafızası bir de toplumun fertlerine ait bireysel hafızası vardır. Birçok insan özel hafızasını programlarken toplumda oluşan genel hafızanın etkisinde kalır ve özel hafızasına bu programları depolar. Eğer o toplumda olayların nedenleri ve niçinlerini sorgulayan bir sistem yoksa sorgulamadan aldıkları bilgileri yine aynı yollarla toplumun yeni bireylerine ulaştırırlar.

Beş Maymun Hikayesi ve Kuramsal Ne
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1878
Atatürk'ün Türk Dili Üzerine Görüşleri
Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir.Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır... Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir. 1929

Türk dili zengin, geniş bi
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1770
Türk Dili Ve Edebiyatı
DİL NEDİR ?

Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu kadar, insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde manalandırılması olgularını da kapsamaktadır.

İnsan anlatım ve bildirişim için ya hareket eder (jest), ya da ses çıkarır (konuşma) ya da belirli işaretler çizer (yazı). Konuşma
Yazar: sirlimen - Cevaplar: 1 - Görüntüleme: 1625
Türk Devletleri
Yazar: Fidansss - Cevaplar: 7 - Görüntüleme: 3885
ATATÜRK 'ün TÜRK tarifi
Ulu Önderimizin Türk tarifi

Bu memleket,
Dünya’nın beklemediği,
Asla ümid etmediği
Bir müstesna mevcudiyetin
Yüksek tecellisine yüksek sahne oldu.
Bu sahne yedi bin senelik en aşağı bir Türk beşiğidir.
Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı;
Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı,
O çocuk
Tabiatın şimşeklerinden,yıldırımlarından,kasırgalarından
Evvela korkar gibi oldu;
Sonra onlara alıştı;
Onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu.
Bir gün o tabiat çocuğu tabi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe