Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Etiketler
Yazar: maarulaw - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2636
free_doc_xls_ppt_txt_to_pdf_converter
Bu da freeway olan pdf conventer proğramı. Bunda ki tek kısıtlama dosyaları toplu olarak dönüştürmeye izin vermemesi. Sizde tek tek dönüştürürsünüz bu problemde ortadan kalkmış olur..Box
Yazar: sirlimen - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 3023
PDF yi Word'e Çevirme Programı
PDF yi Word'e Çevirme Programı
Yazar: SOSYOPAT - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2141
Uygarlık tarihi 1.hafta PDF
1. TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE UYGARLIĞIN DOĞUŞU 1.1. TEMEL KAVRAMLAR
1.1.1. Uygarlık Nedir?
Uygarlık, Arapçadan türetilen medeniyet ve batıda kullanılan civilization kavramlarının günümüz Türkçesindeki karşılığıdır. Arapçada medine kelimesinden türetilen medeniyet kavramı ve batıda civic kelimesinden türetilen civilization kavramı esasen birbirini anlam olarak karşılayan kavramlar değildir. Medeniyet ve civilization kavramları daha çok şehirde yaşayan, şehirli anlamında kullanılmaktadır. Ancak kav
Yazar: SOSYOPAT - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2731
Uygarlık tarihi 2.hafta PDF
1. ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ VE UYGARLIĞI
Genel olarak bugün Irak sınırları içinde yer alan Fırat ve Dicle Nehirleri arasındaki bereketli topraklar, Mezopotamya (Yunanca “iki nehir arasındaki ülke”) olarak bilinmekteydi. Taş, maden ve ormandan yoksun olan bu bölge, Fırat ve Dicle’nin getirdiği bereketli alüvyon toprakları sayesinde zenginleşmiş ve eksikliklerini komşu bölgelerle sıkı ticari ilişkilere girerek tamamlamaya çalışmıştır.
Kuzey ya da Yukarı Mezopotamya (Bağdat’ın kuzeyi) Akad, Asur v
Yazar: SOSYOPAT - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2999
Uygarlık tarihi 3.hafta PDF
1. ESKİ MISIR TARİHİ VE UYGARLIĞI
Ünlü Yunanlı tarihçi Herodotos, “Mısır Nil’in armağanıdır.” der. Nil, Orta Afrika’nın dağlarında doğar ve yaklaşık 6.671 km akarak Akdeniz’e dökülür. Son 960 km, Mısır’dadır. Mısır, aslında Nil Vadisi, delta ve etrafındaki birkaç vahadan oluşur. Nil Vadisi, kuzeyde deniz; güneyde ise balta girmemiş ormanlar, bataklık bölgeler; doğu ve batıda çöller tarafından korunduğundan izole ve emniyetli bir bölgeydi.1.1. Erken Hanedan Dönemi (MÖ 3100 - 2700)
Mısır başlard
Yazar: SOSYOPAT - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 3030
Uygarlık tarihi 4.hafta PDF
1. İRAN TARİHİ VE UYGARLIKLARI
İran; Hindistan, Orta Asya, Mezopotamya, Anadolu ve Kafkasya arasında yer almaktadır. İran, tarih boyunca bu bölgelerden gelen halkların ve kültürlerin etkisinde kalmış ve bu birikimle kendisine has yeni kültürler oluşturmuştur.
1.1. Elamlar (MÖ 3200 - MÖ 539)
Elamlar İran’ın güneybatısında, Mezopotamya ve Sümer ülkesinin doğusunda yer alan bölgede hüküm sürmüşlerdir. Elamlar, MÖ 3. binyılın başlarından, MÖ 539’a kadar Mezopotamya tarihinde önemli bir rol oynamı
Yazar: SOSYOPAT - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2242
Uygarlık tarihi 5.hafta PDF
1. ESKİ ANADOLU TARİHİ VE UYGARLIKLARI 1.1. Hitit Öncesi Anadolu: Hatti ve Diğer Krallıklar
Anadolu, MÖ 2000 - 1800 yılları arasında Asurluların Anadolu’da ticaret kolonileri kurmasıyla yazı ile tanışmış ve tarihsel dönemlere girmiştir. Yazılı kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla bu dönemde Anadolu’da birbirinden bağımsız küçük krallıklar vardı. En önemli krallık Purushanda idi. Kaynaklar, bu krallıktan başka Hititlere ismini veren ve merkezi Hattuş olan Hatti ve yanı sıra Mama, Urşu, Landa, Zalp
Yazar: SOSYOPAT - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2488
Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF
1. UZAK DOĞU VE DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
1.1. Uzak Doğu Uygarlıkları
1.1.1. Çin Uygarlığı
Çin Uygarlığı tıpkı Mezopotamya ve Mısır uygarlıkları gibi suya dayalı hidrolik bir uygarlıktır. Çin’de ilk uygarlıklar, Huang He (Huañ Hı, Sarı Nehir) ve Chang Jiang (Çañ Cyañ, Yangzi) Irmakları boyunca gelişmiştir.Eski Çin kaynaklarına göre Büyük Yu (Yü) adında bir kral MÖ 2200 yılında Çin’de Xia (Şya) Hanedanı’nı kurmuştur. Geç kaynakların bildirdiğine göre Büyük Yu, Sarı Nehir’i kontrol altına almak
Yazar: SOSYOPAT - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2436
Uygarlık tarıhi 7.hafta PDF
1. ORTA ASYA TÜRK TARİHİ VE UYGARLIKLARI 1.1. Hunlardan Önceki Orta Asya Tarihi ve Uygarlığı
Yaklaşık MÖ 5. binyıldan itibaren Sibirya’nın batısında ve güneyinde özgün bir Bozkır Uygarlığı varlığını sürdürmekteydi. Bu dönemde yazıyı kullanıp kullanmadığı tam olarak bilinmeyen bu uygarlık atlara koşum takan ilk uygarlık olmuş; tahta, deri gibi dayanıksız ürünleri işlemesini bilmiş, daha sonra metali de işleyerek tarım yapmayı öğrenmiştir.
1.2. Orta Asya’daki İlk Yerleşmeler
Orta Asya’daki ilk
Yazar: SOSYOPAT - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2482
Sosyal bilimler felsefesi 1.hafta PDF
1. POZİTİVİZM I: SOSYAL BİLİMLERİN DOĞUŞU
1.1. Genel Olarak Pozitivizm
En genel anlamda pozitivist bilim anlayışının temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
- "gerçeklik"in temelinin duyu algıları olması,
- safsata veya yanılsama olarak aşağılanan bir metafizik düşmanlığı gibi değişik biçimlerde ortaya konabilen bir sav olarak fenomenalizm,
- felsefenin, bilimin bulgularından açıkça ayır edilebilir fakat aynı zamanda bu bulgular üzerinde asalak durumundaki bir çözümleme yöntemi olarak s
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe