Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Etiketler
Yazar: derinlik - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 5997
halk oyunları oynayan çocuk boyaması
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 3405
Yeni Ders : Halk KültürüHalk kültürü; üretilen, yaşatılan, sözlü veya yazılı olarak gelecek kuşaklara
aktarılan, örgün olmayan ve geleneksel alanlarda yoğunlaşan ortak değer,
davranışlarla yaşayış kalıplarının bütünüdür.

Yeryüzündeki kültür sınırları siyasi sınırlara bağlı kalmaksızın yüzlerce
yıldan beri gelişip genişlemekte ve özellikle 1950’li yıllardan sonra önceki yıllara oranla kültürler daha yoğun bir biçimde birbir
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2551
Halk Biliminin Tanımı Ve Amacı
Türkiye’nin modernleşme tarihinde özel bir yeri ve önemi olan sosyal ve
beşeri bilimlerden biri de “halk kültürünün incelenmesi” konularına odaklanmış
olan halk bilimi disiplinidir. Batı’daki kökleri 18. yüzyıl sonlarında biçimlenen bu
disiplinin, Türkiye’de özgün bir araştırma alanı olarak gündeme gelişi 20. yüzyılın
başlarına rastlar.
Halk bilimi, doğumdan ölüme kadar insanın yaşantısında yer alan maddi ve
manevi bütün kültür ögelerini bilimsel olarak derleyen, sınıflandıran, değerlendir
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 3098
Neden Halk Kültürü Dersi
Halk kültürü; üretilen, yaşatılan, sözlü veya yazılı olarak gelecek kuşaklara
aktarılan, örgün olmayan ve geleneksel alanlarda yoğunlaşan ortak değer,
davranışlarla yaşayış kalıplarının bütünüdür.

Yeryüzündeki kültür sınırları siyasi sınırlara bağlı kalmaksızın yüzlerce
yıldan beri gelişip genişlemekte ve özellikle 1950’li yıllardan sonra önceki yıllara
oranla kültürler daha yoğun bir biçimde birbirlerini etkilemektedir. Özellikle bilgi ve
kitlesel iletişimde son yıllarda yaşanan baş dön
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2650
Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı
Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber, iletişim
olanaklarının küçülttüğü dünyamızda en önemli konu durumuna gelmiştir.
Çağımızda tartışılmaz üstünlük, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullananlarındır. Bilginin
kazanılmasında, kullanılmasında ve donanımlı insan gücünün yetiştirilmesinde en
önemli görev eğitim sistemimize düşmektedir.

Kalkınma planları ve millî eğitim şûralarında sıklıkla öğrencilerin bilgiye
ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme bec
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 3731
Halk Kültürü Dersi Öğrenme Alanları
Öğrenme alanı, birbiri ile ilişkili beceri, kavram ve değerlerin bir bütün
olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapıdır.
Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı yedi öğrenme alanı çerçevesinde
yapılandırılmıştır. Öğrenme alanları, 6. sınıftan 8. sınıfa kadar devam etmektedir.
Bir öğrenme alanı, bir ya da birden fazla ünite içerebilir. Örneğin; 6. sınıfta 7
öğrenme alanına karşılık, 7 ünite vardır. 7. sınıfta aynı sayıda öğrenme alanı
olmasına karşın 9 ünite, 8. sınıfta ise 10 ünite va
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1652
Türk Halk Müziğinin Yapısı
A.Ses Sistemi: Türk Halk Müziğimizin en belirgin özelliklerinden biri yerel nitelikli olmasıdır. Yörelere göre farklı nitelikler gösteren Türk Halk Müziğini ve ses sistemini kura1laştırmak çok genelde mümkün olabilir ve genele gidildiğinde Halk Müziğinin yerel ve özel olma niteliğinin tanımlanabilme şansı kalmaz. Müzik eğitiminde ve tanımlamada kolaylık sağlamak amacıyla Sadettin Arel, Suphi Ezgi ve Murat Uzdilek tarafından geliştirilen Türk Müziği ses sisteminden yararlanılmaktadır. Bu sisteme
Yazar: sirlimen - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2161
Adana yöresinde yapılan halk oyunları
Adana yöresinde yapılan halk oyunları
Yazar: muhibbi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2073
Halk Ozanları -Aşık Daimi
Aşık Daimi 1932 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Erzincan'ın Tercan ilçesindendir. Ali Babaoğullarından Baba Daimi, Birinci Dünya savaşı sıralarında İstanbul'a göç etmiştir. Aşık Dami'nin iki dedesi de saz şairiydi o nedenle saz çalmayı ve söylemeyi kolayca öğrendi. Bir süre sonra da kendi deyişlerini okumuştur. İstanbul'dan ayrılarak bir süre baba diyarında kalan âşık 1950 yılında evlendi iki kızı ile iki oğlu dünyaya geldi. 1962 yılında bir daha dönmemek üzere İstanbul'a yerleşti.


TRT Ge
Yazar: muhibbi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1888
Halk Ozanları- Aşık Gevheri
AŞIK GEVHERİ
17'nci yüzyılın ikinci yarısıyla 18'inci yüzyılın ilk yarısı arasında yaşadı. Asıl adı Mehmet ya da Mustafa. Yaşamına ilişkin kesin bilgiler yok. Nereli olduğu da kesin olarak bilinmiyor. Kırımlı, İstanbullu ya da devşirme olduğu yolunda tahminler var. Ancak Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ikinci Viyana kuşatması üzerine söylediği şiirler, onun bu savaşa katıldığını göstermese de dönemin olaylarıyla ilgili bilgisi olduğuna işaret eder. Osmanlı devletinin birçok yerini gezdi. Hem a
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe