Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Etiketler
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1473
Sosyal Bilimler
YAŞAMIN İÇİNDE SOSYAL BİLİMLER
İçinde insan olan ve topluma ait olan bü­tün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bi­limler denir.

Sosyal bilimler; tarih, coğrafya felsefe, psikoloji, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, ekonomi ve siyaset gibi birçok bilim dalını içine alan geniş bir bilimdir.

Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. İnsan, hayatında yaşadığı değişim ve ge­lişimleri anlatabilmek için sosyal bilimlerden ya­rarlanmak zorundadır.SOSYAL BİLİM DALL
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 3 - Görüntüleme: 2744
Atatürk Ve Sosyal Bilimler
ATATÜRK VE SOSYAL BİLİMLER
Atatürk, Sosyal Bilimlere çok önem vermiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağın uygarlık seviyesine ulaştırmak için çalışmalar yapmıştır. Eğitime, bilime, teknolojiye, sanata, araştırmaya, öğrenmeye önem vermiştir.
Atatürk döneminde; Türkiye'den, Avrupa ülkelerine, farklı alanlarda öğrenim görmesi için öğrenciler gönderildi. Bunlar arasında Afet İNAN, Jale İNAN, Burhan TOPRAK gibi kişiler vardı. Avrupa da, kendi alanlarında öğrenim görerek, Türkiye'ye
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1641
Tarihe Yardımcı Olan Bilimler
)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.
2)- ARKEOLOJİ(Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.
3)- KRONOLOJİ(Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını
düzenler.
4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.
5)- EPİGRAFYA(Kitabeler Bilimi): Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.
6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi)
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1931
Tarih nedir? Tarihe yardımcı olan bilimler - Takvim - Takvim çeşitleri -
Tarih nedir? Tarihe yardımcı olan bilimler nelerdir?
Takvim - Takvim çeşitleri - Takvim hesaplamaları
Tarih ile yazı arasındaki ilişki - Tarih çağları
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1608
Tarihe Yardımcı Sosyal Bilimler
1)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.

2)- ARKEOLOJİ(Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.

3)- KRONOLOJİ(Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler.

4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.

5)- EPİGRAFYA(Kitabeler Bilimi): Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.

6)- SOSYOLOJİ (Topl
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1760
Sosyal Bilimler Liseleri - Geniş Bilgi
Yazar: sirlimen - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1975
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
dosya ektedir
Yazar: SOSYOPAT - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 4814
Sosyal bilimler felsefesi
SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ

-Pozitivist bilim anlayışının temel özellikleri nedir?
-Safsata veya yanılsama olarak aşağılanan bir metafizik düşmanlığı gibi değişik biçimlerde ortaya konabilen bir sav olarak FENOMENALİZM
-Felsefenin, bilimin burgularından açıkça ayırd edilebilir, fakat aynı zamanda bu bulgular üzerinde bir asalak durumundaki bir çözümleme yöntemi olarak sunulması
-“Gerçeklik”in temelinin duyu algıları olması
-Deneysel bilginin, moral hedefler arayışından veya
Yazar: SOSYOPAT - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1607
Sosyal bilimler felsefesi 1.hafta PDF
1. POZİTİVİZM I: SOSYAL BİLİMLERİN DOĞUŞU
1.1. Genel Olarak Pozitivizm
En genel anlamda pozitivist bilim anlayışının temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
- "gerçeklik"in temelinin duyu algıları olması,
- safsata veya yanılsama olarak aşağılanan bir metafizik düşmanlığı gibi değişik biçimlerde ortaya konabilen bir sav olarak fenomenalizm,
- felsefenin, bilimin bulgularından açıkça ayır edilebilir fakat aynı zamanda bu bulgular üzerinde asalak durumundaki bir çözümleme yöntemi olarak s
Yazar: SOSYOPAT - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2050
Sosyal bilimler felsefesi 2.hafta PDF
2. POZİTİVİZM II: SOSYAL BİLİM VE FELSEFE
2.1. Mantıkçı Pozitivizm
Popper, 1920'lerde Viyana'da ortaya çıkan ve Viyana çevresi olarak anılan "mantıkçı- pozitivizmim" eleştirel bir takipçisidir. Bu nedenle Popper üzerine yoğunlaşmadan önce mantıkçı pozitivizmin temel niteliklerine kısaca değinmek gerekmektedir. Bu okulun temel düşünürleri Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Neurath, Gödel ve Ayer'dir ve temel ilkeleri şu şekilde özetlenebilir:
i. tek bir bilim ilkesi,
ii. felsefenin bilimsel nitel
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe