Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Etiketler
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 3530
Halk Kültürü Dersi Öğrenme Alanları
Öğrenme alanı, birbiri ile ilişkili beceri, kavram ve değerlerin bir bütün
olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapıdır.
Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı yedi öğrenme alanı çerçevesinde
yapılandırılmıştır. Öğrenme alanları, 6. sınıftan 8. sınıfa kadar devam etmektedir.
Bir öğrenme alanı, bir ya da birden fazla ünite içerebilir. Örneğin; 6. sınıfta 7
öğrenme alanına karşılık, 7 ünite vardır. 7. sınıfta aynı sayıda öğrenme alanı
olmasına karşın 9 ünite, 8. sınıfta ise 10 ünite va
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 3468
Yaylar, Özellikleri Ve Kullanım Alanları - Konu anlatımı
Yaylar, Özellikleri Ve Kullanım Alanları - Konu anlatımı
Yazar: sirlimen - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1677
Sınıf Öğretmeninin Teftiş Alanları
SINIF ÖĞRETMENİNİN TEFTİŞ ALANLARI

(Şubat 2001 tarih ve 2521 sayılı Tebliğler Dergisi’nde Yayımlanmış olan “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi”ne göre düzenlenmiştir.)
DERSLİĞİN EĞİTİM - ÖĞRETİME HAZIRLIK DURUMU
1. Dersliğin düzenlenmesi, bakımı ve temizliği
2. Derslikte gerekli olan etkinlik ve ilgi köşelerini oluşturma
3. Derslikte seviyeye uygun ders/oyun, araç, gereç ve materyalleri bulundurma
4. Sınıf kitaplığı/kitap köşesi ol
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1777
Elementlerin Kullanım Alanları Nerelerdir?
(Elementler, atom numaralarına göre sıralanmıştır)
1. Hidrojen (H):
Ticari gübrelere azot bağlanmasında, katı ve sıvı yağların doyurulma işleminde (hidrojenasyon), metanol, amonyak ve hidroklorik asit gibi bileşiklerin eldesinde kullanılır. Kaynak yapımında, hidrojen balonlarını şişirmede ve petrolün işlenmesinde kullanılmasının yanında, şimdilik daha çok roketlerde olmak üzere yakıt olarak da kullanılır. "Hidrojen Yakıt Gözeleri", hidrojen gazından elektrik enerjisi eldesi için geliştiri
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2676
Kimyanın Kullanım Alanları
Enerji ve Çevre
Enerji birçok kimyasal sürecin bir yan ürünüdür, ve gerek Bileşik Devletler gibi gelişmiş, gerekse Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde enerji talebi arttıkça, kimyacılar yeni enerji kaynakları bulmak için çabalamaktadır. Mevcut durumda ana enerji kaynağı fosil yakıtlardır (kömür, petrol, ve doğal gaz). Günümüzdeki tüketim oranına bakılırsa, bu yakıtlara ait rezervlerin 50-100 yıl daha süreceğinin tahmin edilmesi acilen alternatif kaynaklar bulmamızı gerektirmektedir.
Geleceğin e
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2418
Başkalaşım kayaçlarının özellikleri ve kullanım alanları
Tabakalar halindedir.
Sert bir yapıya sahiptirler.
Fosil bulundurmazlar.

Başkalaşım Kayaçlarının Kullanımı
Mermer ve arduaz en çok kullanılan iki başkalaşım kayacıdır. Mermer birçok mimar ve heykeltıraşın eserlerinde yaygın olarak kullanmaktadır. Hindistan'ın Agra kentindeki sanat şaheserlerinden biri olan Taç Mahal bunlardan biridir.
Yapraklı bir yapıda olması sebebiyle arduaz zemin, çatı ve kaldırım kaplaması olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca gri, siyah, kırmızı ve mor gibi renklere
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 3662
Paleontologların çalışma alanları
Paleontoloji ya da taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalı.

Paleontolojinin çalışma sahası toprak altında kalan hayvan ve bitki fosilleridir. Fosilin orijinal mânâsı kazılarda çıkarılan şey olmakla berâber şimdi, “şu andaki jeolojik devrin başlangıcından önce yaşayıp da kayaların arasında kalan bütün hayvan ve bitki izleri ve kalıntıları”fosil sayılmakta ve bu ilmin konusu olmaktadır. En geniş anlamda paleontoloj
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2277
Nano Teknolojinin Kullanım Alanları Nerelerdir?
-Endüstriyel Alanda: Mikrosensörlerin, mikromakinaların, optoelektronik elemanların imalatı ve uygun şekilde bir araya getirilmesi.
-Medikal Alanda:Mikro cerrahide (göz, beyin vb.), Diagnostik kitlerde, Bilimsel Araştırmalarda, Yüzey karakteriasyonu ve modifikasyonu, Mikroorganizmaların taşınması, İlaç salınım sistemleri, DNA modifikasyonu vb.
-Hava Temizleme cihazları
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 3142
Mercek Çeşitleri Ve Kullanım Alanları
Mercek, ortak bir eksene sahip iki kırıcı yüzey vasıtasıyla sınırlanmış, cam, kuvars veya ışık
kırıcı herhangi bir maddeden saydam maddelerden yapılan optik alettir. Mercekler içinden geçen ışınların yönünü değiştiren camlardır. Mercek içinden geçen ışınlar birbirine yaklaştığında cismin görüntüsü büyür ( Büyüteç ), ışınlar birbirinde uzaklaştığında ise cismin görüntüsü küçülür.
Merceklerin iki yüzü küresel ( dışbükey - convex veya içbükey - concav ) veya bir yüzü küresel diğer yüzü düz olan
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 1 - Görüntüleme: 3611
Çokgenlerin Alanları
Kare’nin Alanı: Bir kenarı kendisiyle çarpılır.
A=a.a
(a karenin bir kenarı)
Dikdörtgen’in Alanı: Uzun kenarı ile kısa kenarı çarpılır.
A = a.b
(a kısa kenarı, b uzun kenarı)
Yamuk’un Alanı: Alt taban ile üst taban toplanıp yükseklikle çarpılır.Çıkan sonuç ikiye bölünür.
A = (a+c).h / 2
(a alt taban uzunluğu, c üst taban uzunluğu, h yükseklik)
Paralelkenar’ın Alanı: Yükseklik ile yüksekliğin indiği kenar çarpılır.
A = a.h
(a taban kenarı, h tabana inen yükseklik)
Üçgen’in Alanı: Üçge
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe