Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Etiketler
Yazar: sirlimen - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2658
Kolay Öğrenme Teknikleri
I. BÖLÜM *Hem ‘kolay’ öğrenebilir, hem de ‘yine, yine, yine çalışırsanız’, muazzam başarılar elde edersiniz. Hatta geceleri ikiye, bire indirebilir arta kalan zamanlarda başka konuları ele alma fırsatı bulursunuz. * “Alın teriyle kazanma” ilkesine önem verenler, ‘kolay’ denen her şeye şüpheyle bakarlar. *’Zorlanarak öğrenilen bir şey daha çok akılda kalır’ bu, pek az durumlarda, geçerli olabilir ama, eski bir metoddur. Ezber çağından kalmadır. Ama ağır bir yükü ıkına ıkına kaldırmak yerine kaldı
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1998
Etkili Öğrenme Yöntemleri
Başarılı olmak için çok çalışmak tek başına yeterli olmayabiliyor. Çok çalıştıkları halde, etkili öğrenme tekniklerini kullanmadıkları için istedikleri sonuca ulaşamayan binlerce öğrenci var. Bu nedenle, özellikle öğrenciler için, etkili öğrenme tekniklerinin öğrenilmesi, başarıyı artırmada yardımcı olacaktır.Başarılı olmak için çok çalışmak tek başına yeterli olmayabiliyor. Çok çalıştıkları halde, etkili öğrenme tekniklerini kullanmadıkları için istedikleri sonuca ulaşamayan binlerce öğ
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1498
Öğrenme Alışkanlığı Nasıl Belirlenir?
Çocuklara, gençlere bir şeyler öğretirken, yöntemleri gözardı etmeyin...

Çocuklara, gençlere bir şeyler öğretmek onlara yeni beceriler kazandırmak çok zevkli bir uğraştır. Fakat bazen bu süreç sıkıntılı da olabilmektedir. Bir insanın diğerine bir şeyler öğretme çabasını değişik öğeler etkiler.

Psikoterapi ve ilaç tedavisi ile tedavi edilmeye çalışılır. Çocuğun yaşına uygun psikolojik gelişimi açısından bu türlü problemlerin halledilmesi çok önemlidir.

Annelerin çocuklarının bu türlü dur
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1804
Özel Öğrenme Güçlüğü - Disleksi
Ülkemizde Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuk sayısı oldukça fazla. Özel Öğrenme Güçlüğü, eğitimciler ve aileler tarafından yeterince bilinmediğinden bu özellikteki çocuklar, gerek okul içinde gerekse aile ve çevre içinde pek çok zorlukla karşılaşmaktadırlar.

Özel öğrenme güçlüğüne geçmeden önce, Can Dündar’ın çocukluğunda yaşamış olduğu ve bu konuyla birebir ilişkili olan kısa ve hoş bir yazısını sizinle paylaşmak istiyorum.


“Her şey ben ilkokula yazıldıktan sonra başladı. Bir akşam evde
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2767
Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Genel Davranış Özellikleri
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN GENEL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

Okul Öncesi Dönemde:

Konuşmada gecikme görülebilir.

Birbirine yakın heceli kelimelerde sesler karıştırılır. (“Su” yerine “bu” gibi)

Ayakkabıların bağlanmasında başarısızlık yaşanır.

Sağ – sol karıştırılır.

Bir iş yapılırken her iki el de kullanılır, kullanılacak el konusunda belirgin bir seçim yapılamaz.

Alfabedeki harf ve seslerin öğrenilmesinde zorluk yaşanır.

Zaman ve yön kavramları birbirine karıştırılır.
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1867
Yaşam Boyu Öğrenme
Zeka çevreyi seçme, onu biçimlendirme ve ona uyum için gerekli olan zihinsel yeteneklerdir. Bu nedenle, “zeki” diye nitelenen bir davranış, bir çevresel bağlamdan diğerine değişebilmesine rağmen, bu davranışın altında yatan zihinsel süreçler değişmez. Fakat, bununla birlikte, bu süreçlere başvurmada bireyin yeteneği, bulunulan bağlamdan bağlama farklı olabilir.

Zeka ile ilgili olarak 1921 yılında yapılan bir taramada o güne kadar önerilen tanımlarda en yaygın unsurlar olarak; a) üst düzeydeki
Yazar: sirlimen - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1875
Yabancı Dil Öğrenme Yaşı
Prof.Dr. Harun AVCIÇocukluğumuza dönelim ve dili nasıl öğrendiğimizi düşünelim. Anne-babamız dilimizi öğretmemiz, kelime hazinemizi oluşturmamız, kelimeleri doğru kullanmamız, doğru telâffuz etmemiz ve konuşmamız için hususi bir gayret göstermedi. Dil okuluna, kursuna göndermedi, ilkokula gidinceye kadar bir öğretmen desteği de sağlamadı. Buna rağmen, en bilgisiz, en âciz çağımızda dil öğrenmek gibi zor bir marifeti farkına varmadan kazandık. Zor, çünkü milyonlarca yetişkin insan çok is
Yazar: sokağın velisi - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 3595
Halk Kültürü Dersi Öğrenme Alanları
Öğrenme alanı, birbiri ile ilişkili beceri, kavram ve değerlerin bir bütün
olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapıdır.
Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı yedi öğrenme alanı çerçevesinde
yapılandırılmıştır. Öğrenme alanları, 6. sınıftan 8. sınıfa kadar devam etmektedir.
Bir öğrenme alanı, bir ya da birden fazla ünite içerebilir. Örneğin; 6. sınıfta 7
öğrenme alanına karşılık, 7 ünite vardır. 7. sınıfta aynı sayıda öğrenme alanı
olmasına karşın 9 ünite, 8. sınıfta ise 10 ünite va
Yazar: demeke - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 1960
öğrenme stilleri ölçeği
...
Yazar: sirlimen - Cevaplar: 0 - Görüntüleme: 2671
İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
İşbirliğine dayalı öğrenme özellikle düşük yetenekli öğrencilerin problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında etkili olmaktadır. Öğrenciler başkalarının fikirlerine saygılı olmayı tartışmayı öğrenmektedirler. Öğrenme sırasında öğrencinin akranlarıyla etkileşimde bulunması ona zevk vermekte öğretme –öğrenme ortamı öğrenciler için eğlenceli hale gelmektedir.
İşbirliğine dayalı öğrenme gruptaki her bireyin katkısını gerektirdiğinden öğrencilerin öz saygı ve öz yeterlik
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe