Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Anket Başlığı: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Konusunda ne düşünüyorsunuz?
Doğru Bir Karar
Yanlış Bir Karar
Kararsızım
[Anket Sonuçlarını Göster]
 
 
Zorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz?
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
zorunlu , eğitimin , kademeli , olarak , 12 , yıla , çıkarılması , konusunda , ne , düşünüyorsunuz?

Konu: 64
Mesaj: 675
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 23-05-2010

Keşke anketlerdeki -Ridef, Adey- hassasiyet bu konuda da gösterilseydi.
ÖĞRETMEK, KALBE DOKUNMAKTIR

Cevapla
(Son Düzenleme: 09-03-2012, 14:06, Düzenleyen: yardımcı.) .
Konu: 4,841
Mesaj: 13,390
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

Eğitime başlama yaşının bir yaş geri çekilmesi teklifinden vazgeçti.

Bu durumda mevcut düzenleme devam edecek ve 72 ayını dolduran çocuklar birinci sınıfa başlayacak.

Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.
Konu: 4,841
Mesaj: 13,390
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen teklife göre, okulların kademeleri, 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile 4 yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan kurumlar olarak düzenleniyor.

Ortaöğretim kurumları, ilköğretim kurumlarından sonra 4 yıllık zorunlu öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları olarak tanımlanıyor.

Teklife göre, ilköğretim kurumlarının toplam eğitim süresi 8 yıl olacak. ''Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır'' ifadesi , kanundan çıkarılıyor.

Bu kurumlar, ilköğretim birinci kademe ve ilköğretim ikinci kademe okullarından oluşacak. İlköğretim birinci ve ikinci kademe okulları bağımsız okullar halinde kurulabileceği gibi imkan ve şartlara göre birlikte de kurulabilecek.

İlköğretim 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitimi ve öğretimini kapsayacak, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve Devlet okullarında parasız olacak.

Yasanın yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında eğitim görenler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlayacak.

Teklifle, 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının başlangıç tarihi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilinceye kadar ilköğretim ikinci kademesini tamamlayanlara ilköğretim diploması verilecek.

Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. Bu çağ, çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlayıp, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda bitecek.

İlköğretim birinci kademesinin son ders yılında öğrencilere; ikinci kademede devam edebilecekleri, ikinci kademenin son ders yılında da ortaöğretimde devam edebilecekleri ''okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı'' konusunda tanıtıcı bilgiler verilecek. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak.

Bağımsız okullar olarak kurulacak

İlköğretim kurumlarının toplam eğitim süresi 8 yıl olacak. Yasadaki ''kesintisiz'' ibaresi çıkarılıyor. İlköğretim kurumları, 4 yıl süreli ilköğretim birinci kademe okulları ile 4 yıl süreli ilköğretim ikinci kademe okullarından oluşur. İkinci kademe ilköğretim okulları, ortaöğretim programlarıyla ilişkilendirilecek. Hangi programlar için ilköğretim ikinci kademe okullarının oluşturulacağı Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

İlköğretim kurumlarının ilköğretim birinci kademe ve ilköğretim ikinci kademe okullar olarak bağımsız okullar halinde kurulması esas olacak. Ancak imkan ve şartlara göre ilköğretim birinci ve ikinci kademe okulları birlikte de kurulabilecek.

Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan köylerde ilköğretim birinci ve ikinci kademe okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge birinci ve ikinci kademe okulları kurulacak.

Ortaöğretim kurumları, ilköğretim kurumlarından sonra 4 yıllık zorunlu öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları olarak tanımlanıyor. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilecek.

Düzenlemede belirtilen ilköğretim birinci kademe sonrasında hangi programların açık öğretimle ilişkilendirileceği ve zorunlu eğitim kapsamına alınacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Yasadaki, ''ilköğretim okulu'' ibaresi, ''ilköğretim birinci kademe'' şeklinde değiştiriliyor.

Çırak olabilmek için ''14 yaşını doldurmuş, en az ilköğretim okulu mezunu olmak'' şartı da değiştiriliyor. Çırak olabilmek için 11 yaşını doldurmak ve ilköğretim birinci kademeden mezun olmak şartı getiriliyor.

Katsayı

Teklifle, üniversiteye girişteki katsayı uygulamasına ilişkin düzenleme de yapılıyor. Buna göre, Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak.

Yükseköğretim kurumlarına, esasları YÖK tarafından belirlenen merkezi sınavlarla girilecek. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınacak. Ortaöğretim bitirme başarı notları en küçüğü 100, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecek. Ortaöğretim başarı puanının yüzde 12'si yerleştirme puanı hesaplanırken merkezi sınavdan alınan puana eklenecek.

Ortaöğretim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar için mevcut kontenjanların yanı sıra YÖK kararı ile ayrı kontenjanlar belirlenebilecek.

Kişinin üniversitede, ortaöğretim kurumundan mezun olduğu meslek dalıyla aynı bölüme yerleşmesi halinde ortaöğretim puanına ek olarak, ortaöğretim puanının yüzde 6'sı yerleştirme puanına eklenecek.

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya bunlara en yakın olan mesleki ve teknik önlisans yükseköğretim programlarına sınavsız olarak yerleştirilebilecek. Bu öğrencilerin yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığının görüşü üzerine YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Önlisans mezunları için, ilişkili lisans programlarında belirlenmiş kontenjanın yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde YÖK kararı ile her yıl dikey geçiş kontenjanı ayrılabilecek.

Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurtdışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları YÖK tarafından belirlenecek. Uluslararası andlaşmalar gereği Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında burslu olarak öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlemleri YÖK tarafından yapılacak.

YÖK tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre, belli sanat ve spor dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler ile TÜBİTAK tarafından tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ilgili dallarda eğitim yapmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarına yerleştirilebilecek.

FATİH Projesi

Teklifle, Rize Üniversitesinin adı ''Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'', Kayseri Abdullah Gül üniversitesinin adı ise ''Abdullah Gül Üniversitesi'' şeklinde değiştiriliyor.

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek.

FATİH Projesi kapsamında MEB'e bağlı okullara internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için MEB ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilecek.

Yeni madde eklendi

Teklifte, üniversiteye girişte yeni katsayı uygulamasına yer veriliyor. FATİH projesi kapsamında, 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, kamu ihale kanununa tabi olmayacak.

Teklife ihdas edilen yeni madde ile devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kurulan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar da devlet üniversitelerine ve ileri teknoloji enstitülerine yapılan bağışlarda olduğu gibi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyannamelerde bildirdikleri gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilecek.
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
(Son Düzenleme: 12-03-2012, 0:37, Düzenleyen: sirlimen.) .
Konu: 4,841
Mesaj: 13,390
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

Önemli gördüğüm bölümleri kırmızı renkle belirttim arkadaşlar. Tabi burda yazılmayanın dışında Sınıf öğretmenlerinin durumu var. Şu anda bir çok okulda sınıf öğretmenleri norm fazlası durumuna düşeccek. Ve zaten zor olan yer değiştirmeleri artık iyice zorlaşacak..
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.
Konu: 4,841
Mesaj: 13,390
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Erdoğan: "15 yıl önce buharlaşan eğitim sistemi, atılan bu adım ve yapılan düzenlemeyle yeniden doğdu"

Eğitimciler günlerdir tartışmalara neden olan 4+4+4 eğitim sisteminin artılarını ve eksilerini anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yeni sistemin alt yapısının Talim Terbiye Kurulunda belirleneceğini, ders müfredatlarının sisteme göre ayarlanacağını, aksayan yönlerinin gözden geçirileceğini açıkladı. Öğretmen ve akademisyenler Meclis Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen yeni eğitim sistemini SABAH gazetesi için değerlendirdi. Eski Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Erdoğan, yasa teklifiyle getirilmek istenen önemli konulardan birinin de Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı uygulamasının kaldırılması olduğunu söyledi.

DOĞRUYA DOĞRU...

Prof. Erdoğan, çıkan yasa ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmeliyiz. Söz konusu olan çocuklarımızın geleceğidir. Siyasilerin birbirleri ile mücadelesi anlaşılabilir. Ancak eğitimcilerden bildiklerini söylemeleri ve değerlendirme yapmaları beklenir. Ben bu açıdan yeni yasa teklifi ile birlikte on beş yıldır ortaöğretim kurumlarımızı adeta çökerten ve ayrıştıran, üniversitelere girişte uygulanmakta olan Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı uygulamasının kaldırılmış olmasını da, çok önemli bir adım olarak görüyorum" diye konuştu. "Biz tartıştık, araştırdık ve defalarca yazdık. Hatta zamanın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak 17. Milli Eğitim Şûrası'nda bu yönde bir tasfiye kararı da almıştık" diyen Prof. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "4+4+4 sistemi ile getirilen sistem, eğitimde büyük bir adım. 15 yıldan beri buharlaşan eğitim sistemi, yapılan düzenlemeyle yeniden doğdu. Kesintisiz eğitim, meslek liselerinin yolunu kesti. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin teknik elaman ihtiyacı var. Teknik eleman, sanayicilerin vazgeçilmezi. Okullar bu ihtiyaca cevap vermemeye başladı. Bu sistemle zeki çocuk okulunda kalacak. Liseler arasında başarı yarışı başlayacak. Dünya eğitim sistemiyle kıyaslama yapacak duruma geleceğiz. İkinci dörtlük sistem, okulların esnek olmasını sağlayacak. Öğrenci yetenekleri ortaya çıkacak."

GENÇLERİN ÖNÜ AÇILIR

Demokratik Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Gürkan Avcı ise yeni sisteme ilişkin şunları söyledi: "8 yıllık kesintisiz eğitim, imam hatiplerin önünü kapatmak için alelacele çıkarıldı. Bu uğurda meslek liseleri yok olma noktasına geldi. 8 yıllık kesintisiz eğitim Türkiye'ye çok şeyler kaybettirdi. Milyonlarca mesleksiz lise mezunu, üniversite mezunu işsiz olacağına altın bilezikli tekniker, meslek erbabı teknisyen yetişsin. Gençler neye ilgi duyuyorsa, neyi istiyorsa onu okusun. Gençlerin önünü açın. 4+4+4 fırsat eşitliğini sağlayacak. Bilimsel ve fiziksel farklılıkları bulunan ilk, orta ve lise öğrencilerinin ayrı okullarda eğitim almasını öngördüğü için 7 yaşındaki çocukla 14 yaşındaki çocuğun psiko-sosyal açıdan deformasyonunu engelleyecek."

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk:

Eğitimi çöpe atıyoruz

"İlkokul eğitiminde 5 yıldan, niye 4 yıla düşürüldü sorusunun cevabını bulamadım. Bizim ilkokul eğitimi üzerine Cumhuriyet tarihi boyunca engin bir bilgi birikimimiz ve tecrübemiz var. İlkokul eğitimini 4 yıla düşürerek, bunu çöpe atıyoruz. Mesele eskiyi geliştirmektir.

Türk Kadınlar Derneği Başkanı Ayşe Uzunlu:

Çocuk işçi sayısı artacak

"Rakamlar 8 yıllık kesintisiz eğitimle, kız çocuklarının 16 yaşında evlenme oranlarının oranyüzde 44, aynı yaşlarda doğum yapma oranını ise yüzde 36 azaldığını ortaya koymaktadır. 4+4+4 sisteminin çocuk işçi sayısını artıracağını düşünüyoruz."

Prof.Dr İrfan Erdoğan

Zeki öğrenci daha hızlı öğrenecek

Kesintili eğitimin faydaları şöyle sıralanabilir: -Zeki öğrenci daha iyi hızlı öğrenecek ve dünya ile yarışabilecek. -Daha az yetenekli öğrenci, aşağılık kompleksine düşmeyecek. -Meslek liseleri öğrenci akınına uğrayacak. Sanayici teknik eleman bulacak. -Kur'an kursları ve imam hatip liseleri normalleşecek. -Düz liselere giden öğrencilerin 4 senesi heba olmayacak. Düz lise yerine meslek lisesine gidecek ve bir meslek öğrenecekler. -Kesintili eğitimde yeteneğini geliştirmiş öğrenci ile henüz yeterince geliştirememiş öğrenci aynı sıralarda, 8 yıl birlikte olma mecburiyetinden kurtulacak. -Zeki öğrenci ile daha az zeki öğrenci kesintisiz eğitimde 8 yıl birlikte okuyor. Daha az zeki öğrenci, zeki öğrencinin öğrenme hızını kesiyor ve onun zamanını çalıyordu. -Bu durumda zeki öğrenciler, diğer öğrencilerin moralinin bozulmasına yol açıyordu
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.
Konu: 4,841
Mesaj: 13,390
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

Eğitime başlama yaşı için alt limit 60 ay..
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Zorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? ,Zorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? Öğretmen Forumu,Zorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? yükle,Zorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? download,Zorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? indirmek istiyorum,Zorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? ödev yükle,Zorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? bedava, Zorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? ÖDEV İNDİR,Zorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Zorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? eğitimZorunlu Eğitimin Kademeli Olarak 12 Yıla Çıkarılması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz?dosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Eğitimin Hayati İşlevi; Denetim eğitimsokağı 1 1,853 22-11-2010, 20:25
Son Yorum: nevbahar
  Eğitimin Gerçek Anlamı Üzerine eğitimsokağı 0 1,742 20-09-2010, 10:34
Son Yorum: eğitimsokağı
  Eğitimin Temel Sorunları eğitimsokağı 2 2,279 04-08-2009, 16:15
Son Yorum: eğitimsokağıKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe