Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
zihinsel , engelliler , özellikleri , ve , eğitimleri

Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

ZİHİNSEL ENGELLİLERİN OKULDA EĞİTİMLERİ
Zihinsel Engelli ÇocuklarZihin,beden,psiko-motor,duygusal ve sosyal yönde gelişmede toplumsal gerekleri kavrama ve duymada,meslek için gerekli becerileri kazanmada;yaşıtlarına göre belirli derecede gerilik gösteren venormal çocuklar için düzenlenmiş eğitim proğramlarından sürekli zihin gelişim vefonksiyonel gerilik yüzünden gereği gibi faydalanamayan çocuklardır.

Zihinsel Engelliliğin Nedenleri:
1.Kalıtımla İlgili Faktörler:Araştırmalar kalıtımın zihinsel engellilik üzerinde %37 ile %90 arasında etkili olduğunu göstermiştir.Anna ya da baba genlerinin ressesif ya da dominant olması,kromozom sayısının az ya da fazla olması anne ya da babanın zihinsel engelli olması kalıtsal olarak zihinsel engelliliğe sebep olmaktadır.
2,Organik Nedenler:Kalıtsal olmayan,merkezi sinir sistemini ilgilendiren tahribat meydana getirerek zihin gelişimini etkileyen,durduran nedenlerdir.Bunlar::
a)Vucut biyokimyasında ya da metebolizmasındaki değişiklikler.
b)Bulaşıcı hastalıklar; menejit, nezle, kızamık gibi,
c)Annenin hamilelik hayatından kaynaklanan nedenler;rotgen ışınlarına maruz kalma ,yetersiz beslenme,kansızlık ,aşırı çalışma ve yorgunluk,duygusal bunalımlar, anne karnındaki çocuğun oksijensiz kalması gibi
d)Erken doğumlar;
e)Güç ve geç doğumlar;

Zihinsel Engelliler Eğitim İhtiyaçlarından Hareket Edilerek Şu Şekilde Sıralanır:
a)Eğitilebilir Zihin Engelli Çocuklar:Gelişimleri normalden önemli bir farklılık göstermez. Kimi durumlarda okula başlayana kadar farkına varılmaz.Eğitilebilir Çocuklar temel akademik becerileri öğrenebilirler ve ileride geçimlerini sağlayacak bir iş becerisi edinebilirler
b)Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocuklar :Engelleri okul öncesi dönemde farkedilirler .Bu çocuklar temel akademik becerilerde eğitilmez ancak günlük yaşamın gerektirdiği sosyal uyum, pratik iletişim ve özbakım becerilerini öğrenebilirler.
c)Ağır ve Çok Ağır Derecede Zihinsel Engelli Çocuklar:Engelleri doğum anında ya da doğumu izleyen ilk günlerde fark edilebilir.Bazı basit becerileri öğrenebilirler,ancak hayatları boyunca süretli bakım ve yardıma ihtiyaç duyarlar.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
1.Zihinsel Gelişim Özellikleri Yüzünden:
a)Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler.
b)Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır.
c)İlgileri kısa sürelidir.
d)Soyut terim,tanım,kavramları geç ve güç öğrenirler.
f)Zaman kavramı geç ve güç gelişir.
g)Konuşmaya geç başlarlar.
h)Genelleme yapamazlar.
I)Kazandıkları bilgileri transfer etmekte güçlük çekerler.
i)Yeni durumlara uymada güçlük çekerler.
k)Kolayca yorulurlar.
l)Yakın şeylere ilgi duyarlar, uzak gelecekle ilgilenmezler.
m)Algıları ,kavramaları ve tepkileri basittir.
2.Sosyal Özellikleri Yönünden:
a)Kendilerinden yaşça küçük olanlarla ilişki kurarlar.
b)Kolay dosluk kuramazlar.
c)Bir amaca ulaşmak için kuvvetli his duymazlar.
d)Sosyal ilişkilerinde daima başkalarına tabii olmak eğilimindedirler.
e)Oyun ve toplum kurallarına uymada güçlük çekerler.
f)Genellikle fiziki görünüşlerinde,giyim ve kuşamlarında bir acayiplik gösterirler.
g)Nezaket ve görgü kurallarına uymada güçlük çekerler.
h)Sosyal faliyetlere ilgileri azdır.
I)Sosyal ilişkilerinde kendilerini guruba kabul ettirecek ilgileri azdır.
3. Kişilik Özellikleri Yönünden:
a)Kendilerine güvenmezler.
b)Bir amaca ulaşmak için kuvvetli his duymazlar
c)Geç ve güç dostluk kurarlar.
d)Sebatsızdırlar;cesaretleri kolayca kırılır.
e)Sorumluluk almaktan kaçınırlar.
f)Birlikte bulundukları kimsenin duygu ve düşüncelerine ilgi ve saygı duymazlar.
g)Kendi kendilerine bir işe başlama arzusu göstermezler.
4.İş ve Çalışma Özelikleri Yönünden:
a)Bir işe başlamak için can atarlar.
b)Monoton işleri yapmaktan hoşlanırlar.
c)İşlerine bağlıdır; işe zamanında gelir zamanında giderler.
d)Meslekleri alanında daha iyi eğitilebilirler iyi iş ve çalışma alışkanlıkları kazanabilirler.
e)İşverenin isteklerine uygun davranışlar gösterirler;onları memnun etmek için çaba gösterirler.
f)Başarılarından dolayı gurur duyarlar,daha başarılı olmak için çaba sarfederler.
g)Çok yavaş düşünür ve kavrarlar.
h)İşe alışmaları zaman alır ve sabır ister.
I)Başarısızlıkları karşısında kendilerine güvenleri kolayca kırılabilir.
5. Ailelerin Özelikleri Yönünden:
a)Ailelerin sosyo ekonomik durumları düşüktür.
b)Ailede çocuk sayısı fazladır.
c)Anne baba çalıştığı için evde çocukla meşkul olacak kimse yoktur.
d)Genellikle ailede boşanma ve ölüm gibi olaylar çoktur.
e)Ailelerin eğitim düzeyi düşüktür.
f)Evde çocuğun gelişimine yardım edebilecek bir araç yoktur.
g)Anne ile baba geçimsizdir.
h)Ailenin yaşadığı çevre fakir olup, çocuğun sağlıklı gelişimine imkan vermeyecek durumdadır.
TESBİT TEŞHİŞ VE YERLEŞTİRME
Zihinsel engelli çocukların tespitleri, teşhisleri ve mesleki rehabilitasyonları bakım ve öğrenimleri ile ilgili kurumların başında Rehberlik ve Araştırma Merkezi gelmektedir. Okul öncesinden üniversiteye kadar her kademedeki başarısız öğrencilerin durumları bu kurumda incelenmekte , başarısızlık nedenleri tespit edilmekte ve bu nedenlere yönelik düzeltici tedbirler alınmaktadır.
Zihinsel engelli öğrencilerin tespitleri genellikle aile ve öğretmen kaynaklarına göre yapılmaktadır. Sınıflarında üst üste kalmış,okuma yazma ve dört işlemi başaramamış, öğrenme güçlüğü çeken bütün gelişimlerinde akranlarına göre gerilik gösteren,dikkat ve algılama güçlüğü içerisinde bulunan öğrencilerle ilgili gözlem formu doldurularak inceleme talebiyle birlikte Rehberlik ve Araştırma Merkezine gönderilir. Bu öğrenciler Merkezde ya da öğrenci taramalarında seviye tespitleri yapılarak gerekli görülenler grup testine ya da incelemeye alınmaktadırlar. İnceleme neticesinde orta düzeyde zihinsel kapasiteye sahip olduğu tespit edilen özel eğitim sınıfı açılması için yeterli sayı teşekkül etmişse kaynaştırma eğitimine alınırlar. Bu öğrenciler için inceleme raporu düzenlenerek okullara gönderilir. Okul müdürlüğü broşürün son sayfasında bulunan Kaynaştırma Eğitimi Bilgi Formu’nu doldurup onayladıktan sonra bir nüshasını Rehberlik Araştırma Merkezine gönderir ve böylece yerleştirme işlemi tamamlanmış olur.

EĞİTİM ORTAMLARI VE PROĞRAMLARIN DÜZENLENMESİ
Kaynaştırma ile ilgili eğitim öğretim çalışmalarında öğretmen,okul, program, kitap , ders araçları ve bütün eğitim teşkilatları ; kaynaştırma eğitimine alınan çocukların daha iyi yetişmelerinde başlıca unsurlardır. Bu unsurlar ancak çocukların bedeni , zihni ve sosyal alanlardaki ilgi ve kabiliyetlerine göre ele alındığında yararlı olabilir.
Eğitim ortamları düzenlenirken kaynaştırma eğitimi öğrencisini mevcudu en az olan sınıflara yerleştirmek esastır. Bir sınıfa en fazla iki kaynaştırma eğitimi öğrencisi verilmesine ve bu öğrencilerin bulunduğu sınıfların mevcutlarının diğer sınıflara göre öğrenci başına en az beş öğrenci eksik olacak biçimde düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Okul idarecileri, bu çocukların bulundukları sınıfta, kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimleri için, özürlerinin gerektirdiği eğitim ortamını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Kaynaştırma eğitimine alınacak çocuklarla yapılacak çalışmalarda, eğitim amaçlarına ulaşabilmek için uygulanacak metod ve teknikler büyük önem taşır. Eğitim ve öğretim çalışmalarında bu çocukların bedeni, ferdi grup etkinliklerinde öğretmen en uygun metod ve teknikleri uygulamaya çalışmalı, kaynaştırma programına alınan bu çocuklar sınıf seviyesinin altında oldukları için ferdi özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Sınıf içi uygulamalarda ihtiyaca göre; takrir, soru-cevap, gözlem, inceleme, gösteri, iş-proje, deney vb. metod ve teknikler kullanılabilir. Tek bir metod kullanma zorunluluğu yoktur,gerekirse birden fazla metoddan faydalanılabilir.
Üniteler işlenirken metod ve teknikler dikkatli bir planlamayı gerektirdiği gibi, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özel teknikler geliştirmek ve uygulamak yerinde olur.
Kaynaştırma programına alınan “eğitilebilir” zihinsel yetersizliğe sahip çocukların eğitimlerinde “Zihinsel Engelli Çocuklar İlkokul Programı”dikkate alınmalıdır. Ünitelerin işlenişinde programdaki ünitelere, konulara ve ünitelerin sırasına aynen uymak zorunluluğu yoktur. Çevrede rastlanılmayan veya okulda incelenmesi mümkün olmayan konular programda gösterilmiş olan fakat çevre özelliği nedeniyle ele alınması gereken konular ünitelere eklenebilir veya yeni üniteler düzenlenebilir. Program öğrencinin seviyesine göre uygulanmalıdır.

Kaynaştırma eğitiminde öğrencinin kendi yaş grubu içerisinde yetiştirilmesi esastır. Öğrencinin yıllık başarısı bütün derslerde ve ders duşu eğitici çalışmalarda uygulanan programlar doğrultusunda; öğrencinin ilgi, kabiliyet ve özel yetenekleri dikkate alınarak engel ve özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme araçlarıyla değerlendirilir. Sınıftaki akranları ile kıyaslama yapılıp başarısı buna göre değerlendirilemez.
Sonuç olarak özel eğitime muhtaç öğrencilerin pratik yaşam için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması, günlük hayatta karşılaştığı problemleri görebilecek yeterliliğe ulaş mayı verilecek eğitimin odak noktası olmalıdır.alıntı

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri ,Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri Öğretmen Forumu,Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri yükle,Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri download,Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri indirmek istiyorum,Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri ödev yükle,Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri bedava, Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri ÖDEV İNDİR,Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri eğitimZihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleridosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması eğitimsokağı 5 29,219 22-01-2011, 13:13
Son Yorum: eğitimsokağı
  ZİHİNSEL ENGELLİLERİN ÖZELLİKLERİ bilgeturk 0 2,365 16-12-2010, 14:00
Son Yorum: bilgeturk
  zihinsel engelliğin yaygınlık oranları bilgeturk 0 2,556 16-12-2010, 13:59
Son Yorum: bilgeturk
  Zihinsel Engelli Çocuklar ve Aileleri eğitimsokağı 0 1,759 15-08-2010, 23:02
Son Yorum: eğitimsokağıKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe