Eğitim Sokağı

Osmanlı Tarihinde Sık Kullanılan Terimler Ve Anlamları
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Konu: 3,929
Mesaj: 11,524
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Emir-i Dad: Örfi hukukun başkanı, Adalet Bakanı

Fetihname: Zafer mektubu Hacip: Vezir

İmaret: Yoksullara yiyecek dağıtılan yer

Kadil-Kudat: Şeri hukukun başkanı

Kadı Leşker: Selçuklularda askeri davala ra bakan kişi

Melik: Hanedan üyesi şehzade olup eya letleri yönetirler

Menşur : Yüksek rütbeli devlet görevlileri nin atamalarını içeren padişah fermanı-dır(veziriik, beylerbeyliği)

Muhtesip: Zabıta

Naip: Vekil

Emir-i Sevahil: Donanma komutanı

Reis ül Bahr: Donanma komutanı

Atabey : Sultan çocuklarını eğiten kişi

Pervaneci: Arazi defterlerini tutan iktaları dağıtan kişi

Medrese: Eğitim

öğretim hizmetlerinin

yapıldığı yer

Hat (yazı sanatı): Arap harflerini malzeme olarak kullanan yüzey sanatı, sanatı kap­samında ela alınmaktadır.

Kabartma: Taş, kil, metal, ahşap, gibi malzeme yüzeylerinin oyulması yöntemiyle yapılan sanat eseri

Kümbet: Silindirik ya da çokgen planlı bir gövde üzerine konik biçimde yada pirami dal bir külahla örtülü olarak yapılmış Türk ve iran mezar yapısı

Minyatür: Çoğunlukla eski yazma kitaplar da görülen, ışık-gölge ve derinlik duygusu yansıtmayan küçük, renkli resim sanatı.

Çini: Duvar kaplaması olarak kullanılan renkli ve genellikle bezeli ve sırlı, ince fakat saydam olmayan toprak işleri.

Çanak – çömlek : Pişmiş topraktan yapı lan her türlü kullanım eşyası. Seramik.

Malikhane: Devlet görevlilerine, üstün hizmet karşılığı olarak verilen toprak

Mecelle: Osmanlılar zamanında ilk medeni kanun

Nazır: Bakan

Narh: Temel tüketim mallarıntn tespiti

Sedaret Kedhudası:19. yy’da İçişleri Ba kanı

Reisülküttap:19. yy’da Dışişleri Bakanı

Sanayi-i Nefise Mektebi: Osman Hamdi Bey’in kurduğu güzel sanatlar fakültesi

Sahn-ı Seman: Fatih’in yaptırdığı medrese

Sebil: Hayır için su dağıtılan yer.

Serdar-ı Ekrem: Vezir-i Azamın orduya başkomutanlık yaptığı zaman aldığı unvan

Sıbyan Mektebi: İlkokul (mahalle mektebi)

Şura-yı Devlet: Danıştay

Teb’a: Halk

Encümen-i Daniş: 1851de dil ve tarih alanında çalışmalar yapmak ve ders kitap ları yazmak için kuruldu.

Ulufe: Yeniçerilere 3 ayda bir dağıtılan maaş

Tuğra: Padişah imzası

Voyvoda: Balkanlardaki valiler için kullanı lan bir terim

Yeniçeri Ağası: Yeniçeri ocağının baş komutanı

Tereke: Ölen kişilere ait miras

Mutassarrıf: Tanzimat’tan sonra sancak beyliği kaldırılarak yerine tayin edilen me­murlara verilen unvan

Mekteb-i Mülkiye: 1859da kurulan bu günkü siyasal bilgiler fakültesi , j£t*-/fna£arn

İptidaiye: Yeni usul ilkokul

Hatt-ı Hümayun: Padişahın el yazısı

Ferman: Padişahın resmi emri

Redif: ıı. Mahmut’un kurduğu askeri bir sınıf

Şadırvan: Etrafında bulunan çeşitli mus luklardan ve fıskiyelerden su akan havuz tarzında kubbeli çeşme

Subaşı: Emniyet müdürü

Mevat Arazi: Kıraç ve ölü arazilerdir, geli^ getirmezler.

Hat: Yazı

Hüsn-ü Hat: Güzel yazı

İhtisap Ağası: Loncaları kadı adına denet leyen kişi

Kethüda: Loncayı dtşarıda temsil eder hükümetle ilişkileri görüşürdü

Muhzır Ağa: İstanbul’da sivil kuralları çiğneyen yeniçeriler ve diğer askerler ara sında düzeni sağlardı

Kasr-ı Adi: Fatih’ten sonra padişahların divan toplantılarını dinledikleri penceredir

Payitaht: Başkent

Şirket-i Hayriye: iik açılan deniz şirketi (1850-Abdulmecid)

Bank-ı Dersaadet: ilk açılan Osmanlı bankası (1847)

Kafes Sistemi: Şehzadelerin sancaklara çıkması yasaklanarak sarayda hapis hayatı yaşamaya başlamalarıdır ilk_defa _L_Ahmet döneminde uygulanmaya başladı

Cevapla
.
Konu: 40
Mesaj: 157
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 29-04-2010

güzel bir paylaşım sayın velim X1 Post_thanks
Bir kaçını biliyorum anca gerçekten karışık

Cevapla
.
Konu: 3,929
Mesaj: 11,524
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

rica ederim ) yeri geldikçe öğrenirsin X1

Cevapla
.


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Osmanlı Tarihi Kuruluş dönemi soruları -72 soru eğitimsokağı 0 581 07-02-2011, 0:34
Son Mesaj: eğitimsokağı
  Osmanlı Devleti Sanat Ve Mimari Eserleri eğitimsokağı 0 4,915 31-05-2010, 15:56
Son Mesaj: eğitimsokağı
  Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti - Anlatım eğitimsokağı 0 707 18-05-2010, 10:53
Son Mesaj: eğitimsokağı
  20. Yüzyılda Osmanlı Devleti - Anlatım eğitimsokağı 0 779 18-05-2010, 10:51
Son Mesaj: eğitimsokağı
  19. Yüzyılda Osmanlı Devleti - Anlatım eğitimsokağı 0 621 18-05-2010, 10:48
Son Mesaj: eğitimsokağıKonuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2015 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe