Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Osmanlı Padişahları 9
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
osmanlı , padişahları , 9

Konu: 62
Mesaj: 212
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 09-11-2009

Adı : Abdulaziz
Doğum tarihi : 8 Şubat 1830
Doğum yeri : İstanbul, Eyüp
Babası : II. Mahmut
Annesi : Pertevniyal Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 25 Haziran 1861
Tahta çıktığında yaşı : 31 yaş, 5 ay
Saltanatının sonu : 30 Mayıs 1876
Tahttan ayrılma sebebi : Tahttan indirildi
Saltanatının süresi : 14 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 4 Haziran 1876
Ölüm sebebi : İntihar
Öldüğü yer : İstanbul Ortaköy, Feriye Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Divanyolu, II. Mahmut Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

Sultan Abdülaziz tahta çıktı (25 Haziran).-1861Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı, yerine Ali Paşa getirildi (6 Ağustos).-1861Piva Savaşı kazanıldı (21 Kasım).-1861Sadrazam Ali Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Keçecizade Mehmet Fuat Paşa getirildi (22 Kasım).-1861Sırplar, Belgrad Kalesi’ne saldırdılar. Muhafız Âşir Paşa, şehri bombaladı (15 Haziran).-1862Tasvir-i Efkâr Gazetesi yayın hayatına girdi (27 Haziran).-1862Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ilk Türkçe bilim ve kültür dergisi olan Mecmua-i Fünun, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin yayın organı olarak Temmuz ayında yayımlandı.-1862Piyasadaki kâğıt paralar tedavülden çekilmeye başlandı (1 Temmuz).-1862Ömer Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Rieka’da Karadağ ordusunu yenilgiye uğrattı (23 Ağustos).-1862İşkodra Barışı yapıldı (31 Ağustos).-1862Sırbistan’daki Türk kaleleri hakkında İstanbul Protokolü imzalandı (8 Eylül).-1862Türkiye’de ilk defa posta pulu kullanıldı.-1862Darülfünun açıldı (14 Ocak).-1863İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda, Türkiye’nin ilk sanayi sergisi açıldı.-1863İlki 1851’de Londra’da açılan Avrupa’daki sanayi sergilerine Osmanlılar, 28 Şubat 1863’te Sergi-i Umum-i Osmani adıyla açtıkları bir sergiyle katıldılar.-1863Sultan Abdülaziz, Mısır seyahatine çıktı (3 Nisan).-1863Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa görevden alındı, yerine Keçecizade Mehmet Fuat Paşa getirildi (1 Haziran).-1863Sadrazam Keçecizade Mehmet Fuat Paşa istifa etti (2 Kasım).-1863Meclis-i Vâlâ Reisi Yusuf Kamil Paşa ikinci kez sadrazam oldu (5 Kasım).-1863Eflâk ve Boğdan’ın birleşmesini tamamlayan İstanbul Protokolü imzalandı (28 Haziran).-1864Osmanlı dönemine dair çizdiği kıyafet resimler ile tanınan ressam Arif Mehmet Paşa 28 Aralık 1865’te öldü.-1865İstanbul Barışı imzalandı (8 Mart).-1865İstanbul Hocapaşa’daki yangın, büyük zarara yol açtı.-1865Jules Verne’in Ay’a Seyahat adlı romanının ilk Türkçe çevirisi yayımlandı.-1865Beylerbeyi Sarayı yapıldı.-1865Memleketeyn (Eflâk- Boğdan) beyliğine seçilen Aleksandr Cuza'nın görevi, Babıâli tarafından onaylandı (23 Şubat).-1866Prusya hanedanından Prens Charles de Hohenzollern,Memleketeyn (Romanya)beyi seçildi (19 Nisan).-1866Mısır veraset usulü değişti (28 Mayıs).-1866Mısır valilerine “Hıdiv” unvanı verildi (2 Haziran).-1866Sadrazam Keçecizade Mehmet Fuat Paşa görevden alındı (4 Haziran).-1866Mütercim Rüştü Paşa sadrazam oldu (5 Haziran).-1866Girit'te isyan çıktı. Asiler,Girit'in Yunanistan'a katıldığını ilan ettiler (2 Eylül).-1866Girit'te yeni düzenlemeler yapmakla görevlendirilen eski sadrazam Giritli Mustafa Naili paşa, İstanbul'dan hareket etti (8 Eylül).-1866Memleketeyn beyliğine seçilen Prusya Prenslerinden Charles de Hohenzollern'in durumu Babıâli tarafından onaylandı (26 Ekim).-1866Muhbir Gazetesi yayın hayatına girdi (1 Ocak).-1867Mütercim Rüştü Paşa'nın istifasıyla boşalan sadrazamlığa, Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa getirildi (11 Şubat).-1867Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Paris'te çalışmalara başladı (24 Mart).-1867Beldrad ve diğer kaleler sırbistan'a bırakıldı (10 Nisan).-1867Namık Kemal ve Ziya Paşa, Avrupa'ya kaçtı (17 Mayıs).-1867Divan şairi Leskofçalı Galip öldü.-1867Sultan Abdülaziz, Avrupa seyahatine çıktı (21 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz, Messina'ya geldi (25 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz, Napoli'ye geldi (28 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz, Tulon'da karaya çıktı (29 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz,Tulon'da karaya çıktı (29 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz,Paris'e geldi (30 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz,Paris'ten Londra'ya hareket etti (10 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,Londra'ta geldi (12 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,İstanbul'a dönüş için Londra'dan hareketetti (23 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,Brüksel'den geçti (24 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,Coblentz'de Prusya kralı ve kraliçesi tarafından karşılandı (25 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,Budapeşte'ye geldi (31 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,Vidin'e geldi (3 Ağustos).-1867Sultan Abdülaziz,Rusçuk'a geldi (4 Ağustos)-1867Sultan Abdülaziz,Rusçuk'tan Varna'ya hareket etti (6 Ağustos).-1867Sultan Abdülaziz,İstanbul'a geldi (7 Ağustos).-1867Sadrazam Ali Paşa, olağanüstü görevle Girit'e hareket etti (2 Ekim).-1867Sadrazam Ali Paşa, Girit'e geldi (4 Ekim).-1867Girit'te ilk ıslahat esasları ilan edildi (4 Ocak).-1868Girit'in idari ve adli tekilatına ait yeni esaslar getirildi (15 Şubat).-1868Sadrazam Ali Paşa, Girit'ten İstanbul'a geldi (29 Şubat).-1868Şua-yı devlet (Danıştay) kuruldu (1 Nisan).-1868Alman Lisesi açıldı (11 Mayıs).-1868Son halife Abdülmecit Efendi doğdu (29 Mayıs).-1868Ecnebilere mülkiyet hakkı verildi (9 Haziran).-1868Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultanî) açıldı (1 Eylül).-1868Türk-Yunan siyasi ilişkileri kesildi (2 Aralık).-1868Babıâli, Yunanistan'a ültimatom verdi (11 Aralık).-1868Kandilli rasathanesi kuruldu.-1868Hürriyet Gazetesi çıktı.-1868Hariciye Nazırı Keçecizade Mehmet Fuat Paşa öldü (12 Şubat).-1869Girit sorunu ile ilgili Paris konferansı kararları açıklandı (18 şubat).-1869İstanbul'da altı tramvay hizmete girdi (4 Eylül).-1869Mithat Paşa sürgüne gönderildi.-1870Bulgar Kilisesi'nin bağımsızlığı Babıâli tarafından onaylandı (11 Mart).-1870Beyoğlun'da yangın çıktı (5 Haziran).-1870İlk ciddi mizah gazetesi olan Diyojen'in türkçe sayısı çıktı (24 Kasım).-1870Basiret gazetesi yayımlandı.-1870St. Joseph Lisesi açıldı.-1870İstanbul Yıldız Sarayı bahçesindeki Çadır köşkü'nün yapımı tamamlandı.-1871Karadeniz'in tarafsızlığına son veren Londra Antlaşması imzalandı (13 Mart).-1871Sadrazam ve Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa öldü (7 Eylül).-1871Bahriye Nazırı Mahmut nedim Paşa sadrazam oldu (8 Eylül).-1871Şair, yazar Şinasi öldü (13 Eylül).-1871Valide Camii yapıldı.-1871Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa-1871Antakya'da deprem oldu (16 nisan).-1872Sadrazam Mahmut Nedim Paşa görevden alındı,yerine Mithat Paşa getirildi (31 Temmuz).-1872Kuzguncuk'ta yangın çıktı (7 Ağustos).-1872Mısır hıdivinde,dış borçlanma yetkisine ait ferman verildi (28 Eylül).-1872Sadrazam Mithat Paşa görevden alındı,yerine Mütercim Rüştü Paşa getirildi(19 Ekim).-1872Taaşşuk-i Talat ve Fitnat yayımlandı.-1872Çırağan Sarayı'nın yapımı tamamlandı.-1872İzmir Hükümet Konağı yapıldı.-1872Sadrazam Mütercim rüştü Paşa görevden alındı, yerine Sakızlı Ahmet Esat Paşa getirildi (15 Şubat).-1873Sadrazam Sakızlı Ahmet Esat Paşa görevden alındı, yerine Maliye Nazırı Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa getirildi (15 Nisan).-1873Darüşşafaka açıldı (28 Haziran).-1873“Vatan yahut Silistre” oyunu sahnelendi.-1873Sadrazam Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa görevden alındı (13 Şubat).-1874Serasker Hüseyin Avni Paşa sadrazam oldu (15 Şubat).-1874Tünel, işletmeye açıldı (17 Ocak).-1875Hersek'te isyan çıktı (13 Nisan).-1875Sadrazam Hüseyin Avni Paşa görevden alındı (25 Nisan).-1875Bahriye Nazırı Sakızlı Esat Paşa sadrazam oldu (26 Nisan).-1875Sadrazam Sakızlı Esat Paşa görevden alındı, yerineŞura-yı Devlet Reisi Mahmut Nedim Paşa getirildi (26 Ağustos).-1875Bosna-Hersek isyanı ile ilgili olarak “Andrasi Raporu” Babıâli'ye sunuldu (31 Ocak).-1876Bulgar isyanı çıktı (2 Mayıs).-1876Fransız ve Alman konsolosları Selânik'te öldürüldü (6 Mayıs).-1876İstanbul'da öğrenciler, hükümete karşı gösteri yaptı (10 Mayıs).-1876Sadrazam Mahmut Nedim Paşa görevden alındı (11 Mayıs).-1876Mütercim Rüştü Paşa sadrazam oldu (12 Mayıs).-1876Rusya, Avusturya ve Almanya, Babıâli'ye verilmek üzere Berlin memorandumunu hazırladılar (13 Mayıs).-1876Sultan Abdülaziz tahttan indirildi (39 Mayıs).-1876_______

Adı : V. Murat
Doğum tarihi : 21 Eylül 1840
Doğum yeri : İstanbul
Babası : Sultan Abdülmecit
Annesi : Şevkefza Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 30 Mayıs 1876
Tahta çıktığında yaşı : 35 yaş, 8 ay
Saltanatının sonu : 31 Ağustos 1876
Tahttan ayrılma sebebi : Ruh sağlığının bozukluğu nedeniyle görevden alındı.
Saltanatının süresi : 3 ay
Ölüm tarihi : 29 Ağustos 1904
Ölüm sebebi : Şeker hastalığı
Öldüğü yer : İstanbul Çırağan Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami arkasında, Turhan Sultan Türbesi bitişiğinde Cedide Havatin Türbesi'nde annesi Şevkefza Sultan'ın yanında gömüldü.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

V. Murat tahta çıktı (30 Mayıs).-1876Sultan Abdülaziz öldü (4 Haziran).-1876V .Murat'ta psikolojik rahatsızlıklar görülmeye başladı (6 Haziran).-1876V. Murat'ı tahta çıkaranlar arasında meşrutiyet konusunda tartışma çıktı (8 Haziran).-1876Çerkez Hasan Olayı (16 Haziran).-1876Sırbistan- Karadağ savaşı başladı (2 Temmuz).-1876V. Murat tahttan indirildi (31 Ağustos).-1876


_____

Adı : V. Mahmut Reşat
Doğum tarihi : 2 Kasım 1844
Doğum yeri : İstanbul
Babası : Sultan Abdülmecit
Annesi : Gülcemal Kadın Efendi
Tahta çıktığı tarih : 27 Nisan 1909
Tahta çıktığında yaşı : 64 yaş, 6 ay
Saltanatının sonu : 3 Temmuz 1918
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 9 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 3 Temmuz 1918
Ölüm sebebi : Kalp yetmezliği
Öldüğü yer : İstanbul, Yıldız Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Eyüp, Bostan iskelesindeki türbesinde.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

V. Mehmet (Reşat) tahta çıktı (27 Nisan).-1909Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti. Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam oldu (5 Mayıs).-1909Kanun-i Esasî (Anayasa)'de yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlandı (21 Ağustos).-1909Haydarpaşa Gar binası açıldı (4 Kasım).-1909Ünlü Fransız pilot Louse Bleriot (Bleryo), İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı (11 Aralık).-1909Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti (28 Aralık).-1909Roma elçisi Hakkı Bey sadrazam oldu (12 Ocak).-1910Çırağan Sarayı yandı (19 Ocak).-1910Cerrahpaşa Hastanesi açıldı.-1910Arnavutluk'ta isyan çıktı (1 Nisan).-1910Girit Meclisi, Yunan kralına sadakat yemini etti (9 Mayıs).-1910Cem Dergisi yayımlandı (10 Aralık).-1910Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.-1910Ressam Osman Hamdi Bey öldü.-1910Babıâli yangınında bazı bakanlık binaları zarar gördü (4 Ocak).-1911Abide-i Hürriyet açıldı (23 Temmuz).-1911Trablusgarb Savaşı başladı (29 Eylül).-1911Sadrazam Hakkı Paşa görevinden istifa etti (29 Eylül).-1911Âyan reisi Sait Paşa sadrazam oldu (30 Eylül).-1911Mustafa Kemal Trablusgarb'a geldi (18 Aralık).-1911Avnullah Korveti batırıldı (24 Şubat).-1912Türk ocağı kuruldu (25 Mart).-1912Sadrazam Sait Paşa istifa etti (16 Temmuz).-1912Âyan reisi Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam oldu (22 Temmuz).-1912Balkan Savaşı başladı (8 Ekim).-1912Uşi Antlaşması imzalandı (15 Ekim).-1912Kıcaali-Paşmaklı Savaşı kaybedildi (19 Ekim).-1912Komanova Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912Kırkkilise (Kırklareli) Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa istifa etti. Kâmil Paşa sadrazam oldu (29 Ekim).-1912Sultan Abdülhamit, Selânik'ten İstanbul'a getirildi (1 Kasım).-1912Lüleburgaz Savaşı kaybedildi (2 Kasım).-1912Çatalca Savaşı kazanıldı (15 Kasım).-1912Ahmet Mithat Efendi öldü (28 Aralık).-1912İttihat ve Terakki Fırkası, Babıâli'yi basarak iktidarı ele geçirdi (23 Ocak).-1913Yanya şehri, düşman orduları tarafından teslim alındı (6 Mart).-1913Edirne, Bulgar Kralı Ferdinand tarafından ele geçirildi (24 Mart).-1913Balkan Savaşı sonrası Londra Antlaşması imzalandı (30 Mayıs).-1913Sadrazam Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Mısırlı Prens Sait Halim Paşa sadrazam oldui İttihat ve Terakki Partisi'nin en şiddetli baskı devri başladı (11 Haziran).-1913İkinci Balkan Savaşı başladı (19 Temmuz).-1913Edirne kurtarıldı (21 Temmuz).-1913Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı (29 Eylül).-1913Yunanistan ile Atina Antlaşmas imzalandı (14 Ekim).-1913Liman von Sanders başkanlığında bir Alman askeri heyeti İstanbul'a geldi (14 Aralık).-1913Enver Bey, paşalığa terfi ettirildi ve Harbiye Nazırı oldu (3 Ocak).-1914Vilâyât-ı Şarkiye'de ıslahat yapılması hakkında Yeniköy mukavelesi imzalandı (6 Şubat).-1914Türkiye'de ilk uçak postası hizmete girdi (12 Şubat).-1914İstanbul'da ilk elektrikli tramvay çalışmaya başladı (20 Şubat).-1914Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında İstanbul Antlaşmas imzalandı (14 Mart).-1914İngiltere, Osmanlı Devleti'nin parasını ödeyip ısmarladığı iki savaş gemisini teslim etmekten vazgeçti (21 Temmuz).-1914Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Sırbistan'a savaş ilan etmesiyle Birinci Dünya Savaşı başladı (28 Temmuz).-1914Osmanlı Devleti ile Almanya arasında gizli ittifak antlaşması imzalandı (2 Ağustos).-1914Goben Breslav adındaki iki Alman zırhlısı, Osmanlı Devleti'ne sığındı (11 Ağustos).-1914Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonların kaldırıldığını ilan etti (9 Eylül).-1914Harbiye Nazırı Enver Paşa, başkumandan vekili – başkumandan padişahtır- tayin edildi (21 Ekim).-1914Alman amirali Suşon komutasında Karadeniz'e çıkan Yavuz (Goben) ve Osmanlı donanması, Rus limanlarını bombaladı (29 Ekim).-1914Burdur ve Isparta'da deprem oldu (4 Kasım).-1914Osmanlı Devleti, Almanya'nın yanında Birinci Dünya Savaşı'na girdi (11 Kasım).-1914Cihad-ı Ekber ilan edildi.-1914Yeşilköy'deki Rus Abidesi yıkıldı (14 Kasım).-1914Rus donanması, Trabzonu bombaladı (17 Kasım).-1914Osmanlı donanmasına bağlı Mesudiye Zırhlısı, bir torpil yarası olarak Çanakkale Boğazı'nda battı (13 Aralık).-1914Sarıkamış Harekâtı başladı (21 Aralık).-1914Darülbedayi açıldı.-1914Şair ve romancı Recaizade Mahmut Ekrem öldü.-1914Kanal (Süveyş) Harekâtı başarısızlıkla sonuçlandı (2 Şubat).-1915Çanakkale Deniz Savaşı kazanıldı (18 Mart).-1915İngilizler ve Fransızlar, Seddülbahir ve Arıburnu'na asker çıkardılar (25 Nisan).-1915Saddülbahir Savaşı kazanıldı (26 Nisan).-1915Kabatepe Savaşı kazanıldı (4 Mayıs).-1915Van, Muş ve Bitlis, Rusların eline geçti (6 Mayıs).-1915Muavenet-i Milliye muhribi, bir gece baskınında Çanakkale Boğazı girişinde İngilizlerin Goliath zırhlısını batırdı (13 Mayıs).-1915Mustafa Kemal Paşa, Anafartalar'da İngilizlere karşı büyük bir zafer kazandı (7 Ağustos).-1915Barbaros Hayrettin Zırhlısı batırıldı (9 Ağustos).-1915Tevfik Fikret öldü (19 Ağustos).-1915Bulgaristan, İttifak Devletleri'nin yanında savaşı girdi (14 Ekim).-1915Irak Cephesi'nde İngilizlere karşı Selmanpâk Savaşı kazanıldı. General Townshend kumandasındaki İngiliz ordusu, Kût-ül Amare'ye çekildi (22 Kasım).-1915İtilâf Devletleri kuvvetleri Çanakkale Cephesi'nden çekilmeye başladılar (9 Aralık).-1915Çanakkale savaşları sona erdi. İngilizler ve Fransızlar, Çanakkale'deki son kuvvetlerinide geri çektiler (3 Ocak).-1916Veliaht Yusuf İzzettin Efendi intihar etti (1 Şubat).-1916Kût-ül Amare'de kuşatılan General Townshend, 17 bin kişilik kuvvetiyle teslim oldu (29 Nisan).-1916Edirne müdafii Şükrü Paşa öldü (15 Haziran).-1916İngilizler tarafından satın alınmış olan Mekke Emiri Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etti (27 Haziran).-1916Ruslar, Bayburt'u işgal ettiler (15 Temmuz).-1916Ruslar, Gümüşhane'yi işgal ettiler (20 Temmuz).-1916Ruslar, Erzincan'ı işgal ettiler (24 Temmuz).-1916Sina Cephesi'nde 4. Ordu'nun İkinci Kanal Harekâtı da başarısızlıkla sonuçlandı (27 Temmuz).-1916Tamburî Cemil Bey öldü (4 Ağustos).-1916Mustafa Kemal Paşa, Bitlis ve Muş'u Ruslardan geri aldı (7-8 Ağustos).-1916Binbaşı Yakup Cemil kurşuna dizildi (11 Eylül).-1916Türk kuvvetleri, Sina Cephesi'ndeki El-Ariş'ten geri çekilmeye başladı (16 Aralık).-1916Müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Darülelhan açıldı (1 Ocak).-1917Sadrazam Sait Halim Paşa istifa etti. Dahiliye Nazırı Talat Paşa sadrazam oldu (3 Şubat).-1917Kudüs, İngilizler tarafından işgal edildi (9 Şubat).-1917Rumi takvim ile Gregorien takvimi arasındaki onüç günlük fark düzeltildi (21 Şubat).-1917İngiliz uçakları, İstanbul'u bombaladı (9 Mart).-1917Bağdat, İngilizler tarafından işgal edildi (11 Mart).-1917Rusya'da Bolşevik ihtilâli başladı (12 Mart).-1917Gazze Savaşı kazanıldı (26 Mart).-1917Sen-Jean dö Morien Antlaşması imzalandı (17 Nisan).-1917Yıldırım Orduları Grubu kuruldu (Aralık).-1917Medine müdafii Fahrettin Paşa teslim oldu (13 Ocak).-1918Çanakkale Boğazı'nı abluka altında bulunduran düşman gemilerine karşı, Osmanlı donanması, baskın düzenledi. Yavuz zırhlısı yaralandı, midilli kruvazörü battı (20 Ocak).-1918II. Abdülhamit öldü (10 Şubat).-1918Brest-Litowsk Antlaşması imzalandı (3 mart).-1918Kerkük, İngilizlerin eline geçti (7 Mayıs).-1918Padişah V. Mehmet Reşat öldü (3 Temmuz)-1918

İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa imha için de o kadar cehalet kafidir.


Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Osmanlı Padişahları 9 ,Osmanlı Padişahları 9 Öğretmen Forumu,Osmanlı Padişahları 9 yükle,Osmanlı Padişahları 9 download,Osmanlı Padişahları 9 indirmek istiyorum,Osmanlı Padişahları 9 ödev yükle,Osmanlı Padişahları 9 bedava, Osmanlı Padişahları 9 ÖDEV İNDİR,Osmanlı Padişahları 9 YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Osmanlı Padişahları 9 eğitimOsmanlı Padişahları 9dosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Icon14 Osmanlı Tarihinde ilkler sirlimen 3 2,407 21-03-2011, 22:09
Son Yorum: xroute42
  Osmanlı Padişahları 12 maarulaw 8 3,790 21-03-2011, 22:08
Son Yorum: xroute42
  OSMANLI MEZAR TAŞLARININ DİLİ DİLEK 10 4,337 15-11-2010, 19:40
Son Yorum: ATABEY
  Osmanlı Padişahları 11 maarulaw 0 2,375 27-08-2010, 2:36
Son Yorum: maarulaw
  Osmanlı Padişahları 10 maarulaw 0 1,463 27-08-2010, 2:35
Son Yorum: maarulawKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe