Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Osmanlı Padişahları 7
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
osmanlı , padişahları , 7

Konu: 62
Mesaj: 212
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 09-11-2009

Adı : Avcı Mehmet
Doğum tarihi : 2 Ocak 1642
Doğum yeri : İstanbul
Babası : İbrahim
Annesi : Hatice Turhan Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 8 Ağustos 1648
Tahta çıktığında yaşı : 6 yaş, 7 ay
Saltanatının sonu : 8 Kasım 1687
Tahttan ayrılma sebebi : Görevden alındı
Saltanatının süresi : 39 yıl, 3 ay
Ölüm tarihi : 6 Ocak 1693
Ölüm sebebi : Nikris - depresyon - zehir (?)
Öldüğü yer : Edirne
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

Sultan İbrahim’in 7 yaşındaki büyük oğlu IV. Mehmet tahta çıktı (8 Ağustos).-1648Sultan İbrahim idam edildi (18 Ağustos).-1648Sultan İbrahim’in kanını bahane ederek isyan eden Sipahiler, Yeniçeriler tarafından cezalandırıldı. Sultanahmet Vak’ası denilen bu olay sonrası “Ağalar Saltanatı’’ başladı (28 Ekim).-1648Sultan İbrahim devrindeki nüfuzuyla ünlenen Cinci Hoca idam edildi ve servetine el kondu (29 Ekim).-1648Orta Anadolu’da isyan eden Kara Haydaroğlu Mehmet Bey, yakalanıp İstanbul’a getirildi ve idam edildi (12 Kasım).-1648Veziriazam Sofu Mehmet Paşa görevden alındı; yerine Yeniçeri Ağası Kara Murat Ağa geçti (21 Mayıs).-1649Anadolu’da bir isyan hareketi başlatıp İzmit üzerinden Bulgurlu’ya kadar ilerledikten sonra geri çekilmeye mecbur olan Gürcü Nebi, bir baskın sonucu öldürüldü (7 Temmuz).-1649İkinci Kandiya kuşatması (29-30 Ağustos).-1649Venedik donanması, Çanakkale Boğazı’nı ikinci defa olarak abluka altına aldı (15 Mart).-1650Veziriazam Kara Murat Paşa’nın istifası nedeniyle Melek Ahmet Paşa göreve getirildi (5 Ağustos).-1650Çanakkale Boğazı’ndaki Venedik ablukasını yoran Türk filosu, Girit’e yardım kuvvetlerini götürdü (12 Kasım).-1650Girit’e hareket eden Osmanlı donanması, Nakşa adasında bozguna uğradı (13 Haziran).-1651Veziriazam Melek Ahmet Paşa’nın, bütçe açığını kapatmak için karışık akçe bastırıp zorla altın toplamaya kalkışmasından dolayı İstanbul’daki esnaf ve halk ayaklandı. Bu yüzden veziriazam azledildi; yerine Abaza Siyavuş Paşa getirildi (21 Ağustos).-1651Saray entrikaları nedeniyle Valide Kösem Sultan öldürüldü (2-3 Eylül).-1651Ağalar saltanatına son verildi (3 Eylül).-1651Azledilen Siyavuş Paşa’nın yerine Gürcü Ahmet Paşa veziriazamlığa getirildi (27 Eylül).-1651Veziriazam Gürcü Mehmet Paşa, yaşlılığı nedeniyle azledildi; Eski Mısır Valisi Tarhuncu Ahmet Paşa veziriazam oldu ve Osmanlı Devleti’nde ilk bütçe taslağı yapıldı (20 Haziran).-1652Yapılan bütçe ve kısıtlama, saraya mensup çıkar çevreleriyle bazı zenginleri rahatsız ettiğinden Veziriazam Tarhuncu Ahmet Paşa idam edildi; yerine Derviş Mehmet Paşa getirildi (21 Mart).-1653Osmanlı donanması, Çanakkale Boğazı açıklarında Venedik donanmasına karşı parlak bir zafer kazandı ve böylece Girit yolu açıldı (16 Mayıs).-1654Veziriazam Derviş Mehmet Paşa’nın felç geçirmesi üzerine, İstanbul hükümetine kafa tutan meşhur Halep Valisi İpşir Mustafa Paşa göreve getirildi (28 Kasım).-1654Divan şairi ve hattat Cevri İbrahim Çelebi öldü.-1654İstanbul’da gafil avlanmamak için Anadolu’dan birçok asker toplayıp tedbirli davranan yeni veziriazam İpşir Mustafa Paşa, Halep’ten Üsküdar’a ulaştı (25 Şubat); fakat daha sonra korktuğu başına geldi ve idam edildi. Yerine Kaptan-ı Derya Kara Murat Paşa ikinci defa veziriazam oldu (11 Mayıs).-1655Veziriazam Kara Murat Paşa’nın azliyle yerine Ermeni Süleyman Paşa gedi (19 Ağustos).-1655Ermeni Süleyman Paşa azledildi; Girit Serdarı Gazi Deli Hüseyin Paşa veziriazam oldu (28 Şubat).-1656Çınar Vak’ası (Vak’a-i Vakvakiye) (4-14 Mart)-1656Deli Hüseyin Paşa’nın “6 günlük’’ sadareti sonrası Arnavut Zurnazen Mustafa Paşa göreve getirildi; o da asker istemediği için “4 saat’’ sonra azledilip veziriazamlık görevi ikinci kez Siyavuş Paşa’ya verildi (5 Mart).-1656Siyavuş Paşa’nın ölümü üzerine Boynueğri (boynu yaralı) Metmet Paşa veziriazam oldu (26 Nisan).-1656Kaptan-ı Derya Sarı Kenan Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Çanakkale Boğazı önlerinde yapılan deniz savaşında Venediklilere yenildi (Bozcaada ve Limni adalarının düşman eline geçtiği bu bozgun, tarihimizde “Baştankaralar Vak’ası’’ diye anılır) (26 Haziran).-1656Boynueğri Mehmet Paşa’nın azli sonrası Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi (15 Eylül).-1656Venedik donanmasına karşı Çanakkale Boğazı önlerinde başarı kazanıldı (19 Temmuz).-1657Bozcaada, Venediklilerden geri alındı (31 Ağustos).-1657Ünlü Türk bilgini, yazar Kâtip Çelebi öldü (24 Eylül).-1657Limni Savaşı (15 Kasım).-1657“Ravzat-ül-Ehrar’’ın yazarı ünlü Osmanlı tarihçisi Şeyhülislâm Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi vefat etti (7 Aralık).-1657Erdel serdarlığını üstlenen Veziriazam Köprülü Mehmet Paşa, Canova, Şebeş ve Logoş kalelerini ele geçirdi (1 Eylül).-1658Köprülü Mehmet Paşa’ya karşı olan Halip Valisi Abaza Kara Hasan Paşa önderliğinde Anadolu’daki 7 vali ve 50’ye yakın sancakbeyi, isyan etti (13 Kasım).-1658Hükümet ordusu, Ilgın’da isyancılara yenildi (11 Aralık).-1658Sırasıyla Girit serdarlığı, kaptan-ı deryalık ve Rumeli beylerbeyliği yapan,devrin milli kahramanı Veziriazam Gazi Deli Hüseyin Paşa, rüşvet ve suiistimal ile suçlanıp haksız yere idam edildi (29 Aralık).-1658Abaza Hasan Paşa ve diğer isyancılar, Halep’te Serdar Murtaza Paşa tarafından kandırılarak bir ziyafet sonrası öldürülüp kesik başları İstanbul’a gönderildi (16-17 Şubat).-1659Konotop zaferinde Rus ordusu imha edildi (12 Temmuz).-1659Eflâk isyanı bastırıldı (12 Kasım).-1659Çanakkale Boğazı’nın güvenliği için “Seddülbahir’’ ve “Kilidülbahir’’ kaleleri inşa edildi.-1659Seyyidi Ahmet Paşa, asi Erdel Prensi Rakoci kuvvetlerini Szamos’ta kılıçtan geçirdi (23 Mayıs).-1660İstanbul’da en büyük yangın (24 Temmuz).-1660Erdel’de Varat Kalesi fethedildi (27 Ağustos).-1660Yarım yüzyıldan fazla süren bir aradan sonra Yeni Cami’nin yapımına yeniden başlandı (22 Temmuz).-1661Veziriazam Köprülü Mehmet Paşa öldü (29 Ekim); yerine oğlu Fazıl Ahmet Paşa geçti (30 Ekim).-1661Avusturyalıların kışkırttığı ve Erdel Prensliğine aday gösterdikleri Kemyanoş’un ordusu, Küçük Mehmet Bey kuvvetleri tarafından mağlup edildi. Kemyanoş savaş meydanında öldü. Erdel meselesi bir kez daha Osmanlıların lehine sonuçlandı (23 Ocak).-1662Veziriazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa “Uyvar seferi’’ denilen Avusturya seferi serdarlığına getirildi (12 Nisan).-1663Uyvar Kalesi teslim alındı (24 Eylül).-1663Novigrad Kalesi, 27 gün süren bir kuşatmadan sonra alındı (3 Kasım).-1663Zigetvar Kalesi, düşman kuvvetlerince kuşatıldı (25 Ocak).-1664İlk temel atma tarihinden tam 63 yıl 9 ay 29 gün sonra tamamlanan Yeni Cami ibadete açıldı (8 Şubat).-1664Yeni Cami külliyesinin bir parçası olarak yapılan Mısır Çarşısı inşaatı tamamlandı.-1664IV. Mehmet’in büyük oğlu Şehzade Mustafa dünyaya geldi (5 Haziran).-1664Kanije yakınlarındaki Yenikale fethedildi (30 Haziran).-1664Saint Gothard Savaşı (1 Ağustos).-1664Vasvar Antlaşması (10 Ağustos).-1664Yeni Saray da denen Topkapı Sarayı, bir cariye tarafından kundaklanarak yakıldı. Sarayın büyük bölümü yandı. Yakalanan cariye boğdurularak idam edildi. Harem, şimdiki İstanbul Üniversitesi binasının yerindeki Eski Saray’a nakledildi ve saray onarıma alındı (24 Temmuz).-1665Girit seferiyle görevlendirilen Veziriazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Edirne’den hareket etti (15 Mayıs) ve 47 gemiden oluşan bir donanmayla Hanya’ya ulaştı (3 Kasım).-1666Kandiya Kalesi, Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı (25-26 Mayıs); 6 ay 21 gün süren kuşatma, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle durduruldu (16 Aralık).-1667Venediklilerin barış teklifi reddedildi ve kuşatma ikinci kez başladı (30 Haziran).-1668Kandiya kuşatmasından bir sonuç alınamayınca, duruma üzülen IV. Mehmet, bizzat sefere katılmaya karar vererek Edirne’den Girit’e hareket etti (18 Ağustos).-1668Kandiya Kalesi üçüncü kez kuşatıldı (1 Haziran).-1669Düşman kuvvetleri, kaleyi teslime karar verip müzakere teklifinde bulundular (28 Ağustos).-1669Kandiya’nın teslimi ve Girit’in Osmanlı Devleti’ne iadesiyle ilgili Osmanlı-Venedik Barış Antlaşması imzalandı (5 Eylül).-1669Kandiya Kalesi’nin 93 anahtarı, iki gümüş tepsi içinde Serdar-ı Ekrem Fazıl Ahmet Paşa’ya teslim edildi (27 Eylül).-1669Girit valiliği, eski vali Ankebut Ahmet Paşa’ya verildi ve Fazıl Ahmet Paşa, Girit’ten Edirne’ye hareket etti (5 Mayıs).-1670Bucaş Antlaşması (18 Ekim).-1671Lehistan’ın Bucaş Antlaşması’nı kabul etmemesi üzerine IV. Mehmet, ikinci kez Lehistan seferine çıktı (7 Ağustos).-1673Sarı Hüseyin Paşa, 30 bin askeriyle Hotin Kalesi önünde bozguna uğradı (10 Kasım).-1673IV. Mehmet’in ikinci oğlu Şehzade Ahmet (III. Ahmet) dünyaya geldi (31 Aralık).-1673IV. Mehmet, Ukrayna seferine çıktı (16 Haziran).-1674Ladjin Kalesi ele geçirildi (18 Ağustos).-1674Ukrayna’nın Lehistan’a bırakılması koşuluyla yapılan barış anlaşması reddedildi (21 Ağustos).-1674IV. Mehmet, Ukrayna seferini tamamlayıp Edirne’ye hareket etti (18 Eylül).-1674Lehistan Serdarı Şişman İbrahim Paşa, Leopol (Lemberg) Kalesi’ni kuşattıysa da, Leh ordusunun hücumu karşısında kuşatma kaldırıldı (24 Ağustos).-1675Büyük Devlet adamı Veziriazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 40 yaşında öldü (2-3 Kasım).-1676Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümü üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (5 Kasım).-1676Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Köprülü külliyesi inşaatı tamamlandı.-1676Çehrin Kalesi kuşatıldı ve Rusya’ya savaş ilan edildi (14 Ağustos).-1677IV. Mehmet, Rusya seferi için İstanbul’dan hareket etti (30 Nisan).-1678Çehrin Kalesi ikinci kez kuşatıldı (19 Temmuz).-1678Çehrin Kalesi ele geçirildi (20-21 Ağustos).-1678İkinci Rus seferine çıkan IV. Mehmet, İstanbul’dan Edirne’ye hareket etti (29 Ekim).-1680Osmanlı- Rus barışı (Bahçesaray Barışı) (11 Şubat).-1681Sakız faciası (24 Temmuz).-1681Budin Beylerbeyi Vezir İbrahim Paşa, Orta Macaristan üzerine sefere çıktı (27 Temmuz).-1682Büyük Türk gezgini, “Seyahatname’’ yazarı Evliya Çelebi öldü.-1682Kaş Kalesi ve diğer 28 kale, Avusturyalılardan alınıp İmre Tökeli’ye teslim edildi (15 Ağustos).-1682Avusturya seferine karar veren IV. Mehmet, İstanbul’dan Edirne’ye hareket etti (1 Nisan).-1683Belgrad’ta kalan IV. Murat’ın serdar-ı Ekrem olarak sefer için görevlendirdiği Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, ordunun başına geçti (24 Mayıs).-1683İstonil Belgrad savaş meclisinde, Viyana kuşatmasına karar verildi (27 Haziran).-1683İkinci Viyana kuşatması (14 Temmuz-12 Eylül).-1683Kırım Hanı Murat Giray’la Budin Beylerbeyi Arnavut Koca İbrahim Paşa’nın ihaneti yüzünden kaybedilen Alamandağı Meydan Savaşı üzerine ikinci Viyana kuşatması kaldırıldı ve ordu, perişan bir durumda geri çekildi.-1683Viyana önlerinde dağılan ordu, Yanıkkale konağında toplandı ve hain vezir Arnavut Koca İbrahim Paşa idam edildi (14 Eylül).-1683Tuna üzerindeki Ciğerdelen Kalesi civarında Budin Beylerbeyi Kara Mehmet Paşa, Sobieski kuvvetlerini yendi (7 Ekim).-1683Estergon Kalesi, düşmana teslim edildi (1 Kasım).-1683Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın idamına karar verilmesi üzerine üçüncü vezir Kara İbrahim Paşa göreve getirildi (15 Aralık).-1683Veziriazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi (25 Aralık).-1683Vişgrad Kalesi, düşman tarafından ele geçirildi (18 Haziran).-1684Budin Beylerbeyi Kara Mehmet Paşa, Vayçen’de bozguna uğradı (27 Haziran).-1684Venedik Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilan etti (15 Temmuz).-1684Ayamavri Kalesi, Venedikliler tarafından teslim alındı; ayrıca Dalmaçya cephesindeki birçok kale kaybedildi (8 Ağustos).-1684Preveze Kalesi, 7 günlük bir kuşatma sonrası çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (28 Eylül).-1684Budin, 3 ay 19 gün sonra, düşmanın kuşatmayı kaldırmasıyla kurtuldu (2-3 Kasım).-1684Bosna Beylerbeyi Fındık Mustafa Paşa, Venediklilerin Dalmaçya Valisi Pietro Valerio’nun ordusuna karşı büyük başarı kazandı (Sing Zaferi) (7 Nisan).-1685Koron kuşatması sırasında Mora Serdarı Halil Paşa ve Siyavuş Paşa şehit oldu, Müslüman halk kılıçtan geçirildi (3 Haziran).-1685Estergon Kalesi’ni kuşatan Macaristan Serdarı Melek İbrahim Paşa, kuşatmayı kaldırıp geri çekildi (16 Ağustos).-168522 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Uyvar Kalesi, 50 günlük kuşatma sonrası düşmana teslim edildi (19 Ağustos).-1685Kara İbrahim azledilip üçüncü vezir Sarı Süleyman Paşa veziriazamlığa getirildi (18 Aralık).-1685Venedikliler Navarin Kalesi’ni kuşattılar (2 Haziran); yardıma gelen Mora Seraskeri İsmail Paşa öldü ve kale, çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (15 Haziran).-1686160 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Budin Kalesi, Avusturya ordusu tarafından ele geçirildi (2 Eylül). Bu sonuç, Macaristan’ın elden çıkmasına yol açtı.-1686Mohaç bozgunu sonucu 20 bin şehit verildi; Valpo, Posega gibi 15 kale düşmana teslim edildi (12 Ağustos).-1687Cephedeki ordu, Sadrazam ve Serdar Sarı Süleyman Paşa’ya karşı isyan hareketi başlatıp İstanbul’a doğru yürüyüşe geçti (5 Eylül). Veziriazam, bir gemiye binerek Tuna yoluyla İstanbul’a kaçtı. Halep Beylerbeyi Siyavuş Paşa, askerin isteği üzerine serdar vekilliğine getirildi ve durum padişaha bildirildi. Asi ordu, cepheyi terk ederek Belgrad’a çekildi ve Edirne üzerine yürüdü. Bu durum üzerine, Siyavuş Paşa veziriazamlığa atandı. Azledilen Sarı Süleyman Paşa idam edildi ve kesik başı, orduyu durdurmak ve askere göstermek için gönderildi. Buna rağmen ordu, İstanbul’a doğru yürüyüşe devam etti.-1687Atina, Venedikliler tarafından zaptedildi (25 Eylül).-1687İstanbul önüne gelen asi ordu tarafından, av merakı yüzünden devlet işlerini yüzüstü bırakmakla suçlanan padişah IV. Mehmet tahtan indirildi (8 Kasım).-1687


________

Adı : II. Süleyman
Doğum tarihi : 15 Nisan 1642
Doğum yeri : İstanbul
Babası : İbrahim
Annesi : Safiha Dilâşub Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 9 Kasım 1687
Tahta çıktığında yaşı : 45 yaş, 7 ay
Saltanatının sonu : 22 Haziran 1691
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 3 yıl, 7 ay
Ölüm tarihi : 22 Haziran 1691
Ölüm sebebi : İstiska (Vücudunda su toplanma)
Öldüğü yer : Edirne
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Süleymaniye, I. Süleyman'ın türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

Sultan İbrahim’in ikinci oğlu Sultan Süleyman, 46 yaşında tahta çıktı (8 Kasım).-1687Eğri Kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (14 Kasım).-1687Veziriazam Siyavuş Paşa’nın yerine Nişancı İsmail Paşa atandı (2 Mart).-1688Nişancı İsmail Paşa azledilerek Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (2 Mayıs).-1688İstolni Belgrad Kalesi elden çıktı (6 Eylül).-1688Belgrad Kalesi, 29 gün kuşatma altında kaldıktan sonra Avusturya ordusu tarafından ele geçirildi. Tuna’daki Türk gemileriyle kaçmaya çalışan halk, kılıçtan geçirildi (8 Eylül).-1688II. Süleyman, Avusturya seferi için Edirne’den hareket etti (6 Haziran).-1689Tuna üzerindeki Gladova ve Orşova kaleleri geri alındı (8 Temmuz).-1689Arap Recep Paşa, Batucina’da yenildi (30 Ağustos).-1689Macaristan Serdarı Arap Recep Paşa, Niş önlerinde bozguna uğradı (24 Eylül). Bu yüzden Recep Paşa idam edildi.-1689Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa görevden alınıp Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Veziriazamlığa getirildi (25 Ekim).-1689Rumeli’yi düşman istilasından temizleyen Kırım Hanı Selim Giray, Edirne’ye geldi (23 Şubat).-1690Eyüp yangını (7-8 Haziran).-1690Kanije Kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (11 Temmuz).-1690Veziriazam Fazıl Mustafa Paşa, Serdar-ı Ekrem göreviyle Edirne’den İstanbul’a hareket etti (13 Temmuz).-1690Erdel’de Avusturyalılara karşı Zernescht zaferi kazanıldı (21 Ağustos).-1690Belgrad geri alındı (8 Ekim).-1690Mısırçarşısı yangını (1-2 Ocak).-1691Avlonya Kalesi, 31 gün süren kuşatma sonrası, Venediklilerden geri alındı (6 Mart).-1691Tuna nehri üzerindeki Adakale, Osmanlı egemenliği altına girdi. 1923’te Romanya’ya geçen Adakale, 1972’de yapılan baraj sonrası sular altında kaldı.-1691II. Süleyman, 3 yıl 7 ay 4 günlük saltanattan sonra 50 yaşında hayata gözlerini kapadı (22 Haziran).-1691


________

Adı : II. Ahmet
Doğum tarihi : 25 Şubat 1643
Doğum yeri : İstanbul
Babası : İbrahim
Annesi : Hatice Muazzez Sultan
Tahta çıktığı tarih : 22 Haziran 1691
Tahta çıktığında yaşı : 48 yaş, 4 ay
Saltanatının sonu : 6 Şubat 1695
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 3 yıl, 7 ay
Ölüm tarihi : 6 Şubat 1695
Ölüm sebebi : Verem
Öldüğü yer : Edirne
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Süleymaniye, I. Süleyman türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

Sultan İbrahim’in üçüncü oğlu II. Ahmet, Edirne’de tahta çıktı (22 Haziran).-1691Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Salankemen Savaşı’nda şehit oldu (19 Ağustos).-1691Arabacı Ali Paşa, Sadrazamlığa ve serdarlığa getirildi (30 Ağustos).-1691Devlet adamı, “Vekayiname’’ yazarı ve tarihçi Nişancı Abdi Paşa, görevli bulunduğu Sakız’da öldü.-1692Arabacı Ali Paşa'nın azli sonrası Çalık Ali Paşa, veziriazamlığa atandı (27 Mart).-1692Avusturyalılar tarafından 8 ay 4 gün kuşatma altında tutulan Varat Kalesi, yardım gelmemesi ve açlık sebebiyle çatışma olmaksızın teslime mecbur kaldı (18 Temmuz).-1692IV. Mehmet (Avcı), tahttan uzaklaştırılışından 5 yıl sonra 52 yaşında öldü (6 Ocak). Cenazesi, Edirne’den İstanbul’a getirilip annesinin Yeni Cami’deki türbesine defnedildi.-1693Çalık Ali Paşa'nın istifası sonucu boşalan veziriazamlığa Bozoklu Mustafa Paşa getirildi (27 Mart).-1693Büyük İstanbul yangını (7 Haziran).-1693Avusturyalılar tarafından 44 gün kuşatma altında tutulan Belgrad Kalesi, Veziriazam Bozoklu Mustafa Paşa tarafından kurtarıldı (12 Eylül).-1693Bozoklu Mustafa Paşa'nın yerine Sürmeli Ali Paşa veziriazam oldu (14 Mart).-1694Gabella Kalesi düşman eline geçti (28 Haziran).-1694Sakız Kalesi, çarpışma olmaksızın Venediklilere teslim edildi (21 Eylül).-1694II. Ahmet, 52 yaşında vefat etti (6 Şubat). Cenazesi, Edirne’den İstanbul’a getirilip Kanunî Sultan Süleyman türbesine defnedildi.-1695


_______

Adı : II. Mustafa
Doğum tarihi : 3 Haziran 1664
Doğum yeri : Edirne
Babası : IV. Mehmet
Annesi : Rabia Gülnûş Emetullah Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 6 Şubat 1695
Tahta çıktığında yaşı : 30 yaş, 8 ay
Saltanatının sonu : 22 Ağustos 1703
Tahttan ayrılma sebebi : Zorunlu olarak uzaklaştırıldı
Saltanatının süresi : 8 yıl, 7 ay
Ölüm tarihi : 29 Aralık 1703
Ölüm sebebi : İstiska-prostat(?)
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

IV. Mehmet’in büyük oğlu II. Mustafa, 31 yaşında tahta çıktı (6 Şubat).-1695Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa, Sakız adasını Venediklilerden Koyunadaları Savaşı’yla geri aldı (18 Şubat).-1695Veziriazam Sürmeli Ali Paşa görevden alındı; yerine Elmas Mehmet Paşa atandı (2 Mayıs).-1695II. Mustafa, Macaristan’ı geri almak için Avusturya seferine çıktı (30 Haziran).-1695Lippa Kalesi fethedildi (9 Eylül).-1695Osmanlı donanması, Midilli açıklarında Venediklilere karşı Zeytinburnu zaferini kazandı (18 Eylül).-1695Lugos Savaşı (22 Eylül).-1695Azak Kalesi, 95 gün süren düşman kuşatması sonrası kurtarıldı (13 Ekim).-1695II. Mustafa’nın büyük oğlu Şehzade Mahmut dünyaya geldi (2 Ağustos).-1696Azak Kalesi düşmana teslim edildi (6 Ağustos).-1696Ulaş (Olasch)zaferi (27 Ağustos).-1696Bozcaada Deniz Savaşı (5 Temmuz).-1697Sadrazam Elmas Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu, Zenta’da (Sente) bozguna uğradı (11 Eylül).-1697Zenta Savaşı’nda şehit olan Veziriazam Elmas Mehmet Paşa'nın yerine Amcazade Hüseyin Paşa getirildi (18 Eylül).-1697Hattat Hafız Osman öldü.-1698İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğunda, Avrupa’da savaşan devletler arasında barış anlaşması yapılması, savaşan beş devletin (Osmanlı, Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya) delegelerinin Macaristan’ın Karlofça kasabasında toplanması uygun görüldü. Bu toplantıya katılmak için Osmanlı delegeleri Belgrad’dan Karlofça’ya hareket etti (20 Ekim).-1698II. Mustafa’nın ikinci oğlu Şehzade Osman dünyaya geldi (2 Ocak).-1699Karlofça Antlaşması imzalandı (26 Ocak).-1699Karlofça Antlaşması’nın imzalanması üzerine II. Mustafa; Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rus elçilerini kabul etmek üzere Edirne’den İstanbul’a geldi (10 Eylül).-1699Fransız ressam Jean-Baptiste Van Mour, elçilik görevlisi olarak İstanbul’a geldi.-1699Osmanlı Devleti ile Rusya arasında İstanbul Barış Antlaşması imzalandı (14 Temmuz).-1700En büyük Türk denizcilerinden Mezomorto Hüseyin Paşa öldü (21 Temmuz).-1701İstanbul Bedesten’de çıkan yangında, Sipahiler Çarşısı, Bitpazarı ve Mercan Çarşısı tamamen yandı (3-4 Aralık).-1701Amcazade Hüseyin Paşa'nın istifası sonrası veziriazamlığa Bağdat Valisi Daltaban Mustafa Paşa getirildi (4 Eylül).-1702İstanbul Boğazı Anadolu yakasında, Amcazade Hüseyin Paşa adına, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı yapıldı.-1702“Tatar fitnesi’’ diye adlandırılan Kırım isyanı, Çelebi Yusuf Paşa tarafından bastırılmıştı. Bu isyanda Kırım Hanı Devlet Giray, veziriazamın da kendisiyle beraber olduğunu söylediğinden Daltaban Mustafa Paşa azledilip yerine Rami Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ocak). Daltaban Mustafa Paşa, azlinden üç gün sonra idam edildi. Bu olayda parmağı olan ve Mehmet Paşa'yı veziriazamlığa getirten de Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’dir.-1703“Edirne Vak’ası”nın ardından II. Mustafa’nın 9 yıllık saltanatı sona erdi ve III. Ahmet padişah oldu (22 Ağustos).-1703


_______

Adı : III. Ahmet
Doğum tarihi : 31 Aralık 1673
Doğum yeri : Hacıoğlu Pazarı Kışlağı
Babası : IV. Mehmet
Annesi : Rabia Gülnûş Emetullah Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 22.8.1703
Tahta çıktığında yaşı : 29 yaş, 8 ay
Saltanatının sonu : 2 Ekim 1730
Tahttan ayrılma sebebi : I. Mahmut lehine feragat
Saltanatının süresi : 27 yıl, 1 ay
Ölüm tarihi : 1 Temmuz 1736
Ölüm sebebi : Zehir (?)
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

II. Mustafa’nın öz kardeşi III. Ahmet, 23. Osmanlı padişahı olarak 30 yaşında tahta çıktı (22 Ağustos).-1703II. Mustafa’nın tahtan indirilmesinde etken olan ihtilâl idaresi, III. Ahmet tarafından, ihtilâlin elebaşıları birbirine düşürülerek tasfiyeye başlandı. Kavanoz Ahmet Paşa sadrazamlıktan alınıp Enişte Hasan Paşa sadarete getirildi (17 Kasım).-1703II. Mustafa, tahttan indirilişinden 4 ay 8 gün sonra 40 yaşında öldü ve Yeni Camii’de babası IV. Mehmet’in türbesine gömüldü (29 Aralık).-1703Enişte Hasan Paşa'nın azli sonrası Kalaylıkoz Ahmet Paşa veziriazam oldu (28 Eylül).-1704Rus Çarı Deli Petro’nun barış şartlarını yerine getirmede isteksiz davranması üzerine Karadeniz’deki ve sınırdaki tüm kalelerde güvenlik önlemleri alındı.-1704Alman yönetimine karşı Macaristan’da Rakoçi Ferenç, isyan hareketi başlattı.-1704Kalaylıkoz Ahmet Paşa azledilip Kaptan-ı Derya Baltacı Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (25 Aralık).-1704Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de gemi kalafatlanırken ihmal yüzünden kereste depolarının yanması sonucu olay yerine giden padişah, Kaptan-ı Derya Abdullah Paşa’yı bu olayın sorunlusu kabul edip ibret olsun diye hemen idam ettirdi.-1705Baltacı Mehmet Paşa'nın yerine Çorlulu Ali Paşa veziriazam oldu (3 Mayıs).-1706III. Ahmet’te çiçek ve özellikle lâle merakı başladı. Bu sebeple Saray-ı Hümayunda “Şimşirlik” denen yerde çiçek bahçesi tanzim edildi ve bu bahçede saray eğlencesi düzenlendi.-1707Sadrazam Çorlulu Ali Paşa Camii’nin yapımı tamamlanıp ibadete açıldı.-1707İstanbul Eyüp’te çıkan yangında, İskele civarı yalılarıyla Eyüp Çarşısı tamamen yandı.-1708Üsküdar’da Yeni Valide Camii’nin yapımına başlandı. Bu camiyi yaptıran, IV. Mehmet’in eşi Emetullah Rabia Gülnûş Sultan’dır. Kendisi’de, caminin yanında çok güzel bir yapı olan bir açık türbede yatmaktadır.-1708Cezayir’in en önemli limanlarından Oran kentinin anahtarları, III. Ahmet’e takdim edildi (14 Aralık).-1708III. Ahmet, 4 yaşındaki kızı Fatma Sultan’ı, zekâsı ve yakışıklılığıyla ünlü istikbalin veziriazamı Silahtar Ağası Şehit Ali Paşa'ya nikâhladı.-1709Silahtar Ağanın baskısına dayanamayan Muşkaralı İbrahim Ağa (geleceğin büyük sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa) kendi isteği ile harameyn muhasebeciliğine atanıp saraydan çıkarıldı.-1709Lale merakının gittikçe artması üzerine III. Ahmet,sarayın has oda sofası önünde yeni bir lâle bahçesi tanzim ettirip ışıklandırma için billûr avizelerle donattı.-1709Beşiktaş’taki Kara Mehmet Paşa Yalısı, sahilsaray olarak düzenlendi; bahçesinde lâleler yetiştirildi.-1709İsveç Kralı Demirbaş Şarl (Charles), Poltova’da Rus Çarı Deli Petro’ya mağlûp olması üzerine maiyetiyle birlikte Türkiye’ye iltica etti.-1709Boğdan voyvodası Mihail’in ihaneti yüzünden Ruslar, bu prenslik toprağında mülteci olarak bulunan 2000 İsveç askerini kılıçtan geçirdi. Bu yüzden Boğdan voyvodası görevden alındı ve Türk-Rus ilişkileri gerginleşti. Fakat her iki tarafın savaştan çekinmesi sebebiyle daha önceki barış antlaşması yenilendi.-1710İsveç kralına gösterilen misafirperverliğin devlete ağır külfetler yüklediği, kralın Bender’deki ikametinin ileride Rusya ile yeni bir savaşa sebep olacağı gerekçesiyle Sadrazam Çorlulu Ali Paşa azledilip Köprülü Numan Paşa veziriazamlığa getirildi (16 Haziran).-1710Numan Paşa'nın azli sonrası Baltacı Mehmet Paşa ikinci kez sadrazam oldu (18 Ağustos).-1710Veziriazam Baltacı Mehmet Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusu, Prut seferine çıktı (9 Nisan).-17113 gün süren Prut Savaşı’nda Kırım Hanı Devlet Giray’ın da yardımıyla Rus ordusu kuşatıldı. Rus ordusunun aman dilemesi sonucu Prut Barış Antlaşması yapıldı (21 Temmuz).-1711İstanbul’daki düşmanları tarafından, çarı elden kaçırmakla suçlanan Baltacı Mehmet Paşa görevden alındı; yerine Gürcü Yusuf Paşa veziriazam oldu (20 Kasım).-1711Büyük divan şairi Nâbi öldü (10 Nisan).-1712İngiliz ve Hollanda elçilerinin aracılığıyla İstanbul’da 25 yıllık bir barış anlaşması imzalandı (16 Nisan).-1712Rusların anlaşma şartlarını yerine getirmemelerinden dolayı yeni bir Rus seferine karar verildi (11 Kasım).-1712Gürcü Yusuf Paşa'nın yerine Silahtar Süleyman Paşa, veziriazamlığa getirildi (12 Kasım).-1712Bender’de mülteci bulunan İsveç Kralı Demirbaş Charles’ın, memleketine gönderilmesine karar verildi (1 Şubat).-1713Silahtar Süleyman Paşa'nın yerine Kaptan-ı Derya Hoca İbrahim Paşa (6 Nisan); Hoca İbrahim Paşa'nın azledilip idam edilmesiyle de Silahtar Ali Paşa veziriazam oldu (27 Nisan).-1713Osmanlı-Rus barışına kesin şeklini veren Edirne Antlaşması imzalandı (24 Haziran).-1713Mülteci İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Dimetoka’dan memleketine dönmek üzere hareket etti (19 Eylül).-1714Akdeniz’deki korsanlık olayları yüzünden Venedik ile yapılan anlaşma bozuldu ve Venedik seferine karar verildi (8 Aralık).-1714III. Ahmet ve Veziriazam Silahtar Ali Paşa, ordunun başında İstanbul’dan Edirne’ye hareket etti (1 Nisan). Padişah, Edirne’de kaldı ve Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Serez-Selânik-Yenişehir üzerinden Mora’ya gitti (19 Nisan).-1715Mora’nın kuzeyini ele geçiren Osmanlı ordusu, Anadolu’dan (Nauplion) Güney Mora’ya hareket etti (7 Ağustos).-171551 günde Mora fethini tamamlayıp Mora’yı Venediklilerden geri alan Osmanlı ordusu, Mora’dan hareket etti (22 Ağustos).-1715Suda, Carabusa ve İspirlonga kaleleri ele geçirildi; böylece Venedikliler Girit’ten tamamen uzaklaştırıldı (24 Eylül).-1715Venediklileri himayeye kalkışan Avusturya’ya karşı Nemçe seferi açıldı (24 Nisan).-1716Petervaradin Savaşı’nda Osmanlı ordusu bozguna uğradı. Bu savaşta Veziriazam Silahtar Ali Paşa şehit düştü (5 Ağustos).-1716Şehit düşen Silahtar Ali Paşa'nın yerine Belgrad Muhafızı Hacı Halil Paşa, veziriazamlığa ve ordu komutanlığına getirildi (22 Ağustos).-1716Vak’anüvis (resmi devlet tarihçisi) Nâima, 62 yaşında öldü (Eylül).-1716Macaristan’daki son Türk vilayet merkezi olan Tamışvar Kalesi düşman eline geçti (20 Ekim).-1716III. Ahmet’in oğlu Şehzade Mustafa (III. Mustafa) dünyaya geldi (28 Ocak).-1717III. Ahmet’in kızı Fatma Sultan’la evlenen Nevşehirli İbrahim Paşa, saraya damat oldu (18 Şubat).-1717Belgrad Kalesi, çatışma olmaksızın Avusturya’ya teslim edildi (18 Ağustos).-1717Veziriazam Hacı Halil Paşa'nın yerine Nişancı Mehmet Paşa getirildi (26 Ağustos).-1717Nişancı Mehmet Paşa'nın azliyle boşalan sadrazamlık makamına Nevşehirli Damat İbrahim Paşa getirildi (9 Mayıs).-1718İstanbul Cibali’de çıkan ve şiddetli poyrazın etkisiyle gittikçe yayılan yangın, 27 saat içinde şehrin büyük bölümünü kül etti (17 Temmuz).-1718Venedik ve Avusturya ile Pasarofça Antlaşması imzalandı (21 Temmuz).-1718Osmanlı İmparatorluğu’nda 12 yıl süren ve “Lale Devri” olarak adlandırılan dönem başladı.-1718İstanbul’da 3 dakika süren büyük bir deprem oldu (25 Mayıs).-1718İstanbul Gedikpaşa yangınında Kumkapı’dan surlara kadar birçok güzel saray ve konak tamamen yandı (21-22 Temmuz).-1718III. Ahmet Kütüphanesi yapıldı (23 Kasım).-1719Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin yapımı tamamlandı.-1720Kuleli Bahçe Camii’nin yapımı sona erdi.-1720III. Ahmet, oğullarına Okmeydanı’nda 15 gün 15 gece süren sünnet düğünü yaptırdı.-1720İstanbul Kız Kulesi’ne ilk defa olarak bir deniz feneri konuldu.-1721İstanbul Balat’taki yangında yüzlerce ev yandı.-1721Diplomat ve bilim adamı, yazar Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, elçilik göreviyle gittiği Fransa’dan döndü.-1721Kâğıthane deresi üzerinde Sadabad Sarayı yapıldı.-1722Safevî (İran) tahtındaki karışıklıklar üzerine Osmanlı ordusu, doğu cephesi harekatına başladı. Gürcistan’da işgal edilen Tiflis ve Gori kaleleri anahtarları, III. Ahmet’e takdim edildi (9 Temmuz).-1723Silahtar Tarihi yazarı Fındıklılı Mehmet Ağa öldü.-1723İran’da Kirmanşah, Loristan ve Erdelan eyalet merkezleri, Osmanlı ordusu tarafından işgal edildi (15 Ekim).-1723Romen devlet adamı, tarihçi, ansiklopedici, yazar ve besteci Kantemiroğlu (Dimitrie Cantemir) öldü.-1723Azerbaycan Cephesi Seraskeri Köprülü Abdullah Paşa'nın gönderdiği kuvvetler, Hoy şehrini fethetti. Bunun üzerine Çors Kenti de teslim oldu. Böylece Batı İran’ın önemli bölümü ele geçirilmiş oldu (6 Mayıs).-1724Batı İran’ın paylaşımı konusunda Osmanlı-Rus Barış Antlaşması imzalandı (24 Haziran).-1724Kafkas cephesinde Nahcıvan fethedildikten sonra Irak cephesinde de 58 günlük bir kuşatmayı takiben Hemedan’a girildi. Ayrıca Azerbaycan cephesinde de Tebriz Kalesi kuşatıldı (31 Ağustos).-1724Erivan Kalesi, çatışma olmaksızın teslim alındı (3 Ekim).-1724III. Ahmet’in Rabia Şermi Sultan’dan olan oğlu I. Abdülhamit dünyaya geldi (20 Mart).-1725Fransız mühendisi Davut Gerçek Ağa, İstanbul’da ilk defa olarak yangın tulumbası yapıp kullandı. Daha sonra Davut Gerçek Ağa’nın başında bulunduğu, Yeniçeri Ocağı’na bağlı bir Tulumbacı Ocağı kuruldu.-1725İran’ın Tebriz (3 Ağustos) ve Gence (4 Eylül) şehirleri fethedildi.-1725Loristan eyaleti ve eyalet merkezi Hürremabad, Osmanlı topraklarına katıldı (6 Eylül).-1725Afganlı Eşref Şah’ın, Hilâfet iddiasıyla Batı İran’ı tahliye isteği reddedildi (12 Mart).-1726Andican Savaşı.-1726İstanbul Bebek’te cami, hamam ve Hümûyunâbad sahil sarayı yapıldı.-1726İstanbul kadınlarının sokaklarda süslü ve açık saçık gezmeleri yasaklandı.-1726Matbaacılığın kabulü hakkında ferman yayımlandı (Temmuz).-1727İstanbul çiçekçilerinde lâle soğanı karaborsasının görülmesi üzerine lâle soğanı fiyatlarına narh konuldu. Uymayanlar, uzak ülkelere sürgünle cezalandırıldılar.-1727İran’la Hemedan Barış Antlaşması imzalandı (4 Ekim).-1727İlk Osmanlı matbaası faaliyete geçti ve ilk eser olarak “Vankulu Lûgatı” dizilmeye başlandı (16 Aralık).-1727Üsküdar’da III. Ahmet Meydan Çeşmesi yapıldı.-1728Topkapı Sarayı önünde III. Ahmet Sebili ve Çeşmesi yapıldı.-1728Büyük İstanbul yangınında şehrin sekizde biri yandı (27 Temmuz).-1729İran’da Ali Han, yıkılmakta olan Safevî saltanatını canlandırdı. Önce Afganlı Eşref Şah’ı mağlûp ettikten sonra Batı İran’da Osmanlıların fethettiği Nihavend, Hemedan ve Kirmenşah’ı geri aldı (2 Temmuz).-1730Batı İran’da Osmanlıların fethettiği yerleri geri almak için başlayan İran taarruzlarından dolayı III. Ahmet, Doğu seferine çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti.-1730Patrona Halil isyanı (28 Eylül).-1730Patrona Halil Ayaklanması sonucu Lâle Devri padişahı III. Ahmet, 27 yıllık saltanatı sonrası 57 yaşında tahttan indirildi.-1730


_________

Adı : I. Mahmut
Doğum tarihi : 2 Ağustos 1696
Doğum yeri : Edirne Sarayı
Babası : II. Mustafa
Annesi : Saliha Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 2 Ekim 1730
Tahta çıktığında yaşı : 34 yaş, 2 ay
Saltanatının sonu : 13 Aralık 1754
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 24 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 13 Aralık 1754
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

III.Ahmet’in feragati sonucu I.Mahmut, 35 yaşında tahta çıktı (1-2 Ekim).-1730Silahtar Mehmet Paşa, veziriazam oldu.-1730Patrona Halil ve yandaşları idam edildi (15 Kasım).-1730Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden Nedim (Nedim Ahmet Efendi) 49 yaşında vefat etti.-1730Silahtar Mehmet Paşa azledildi; Kabakulak İbrahim Paşa veziriazamlığa getirildi (22 Ocak).-1731İstanbul’da Patrona Halil’in kan davası nedeniyle şehri yağmalayan isyancılar öldürüldü (28 Ocak).-1731Doğu cephesinde Kirmanşah geri alındı (30 Temmuz).-1731Kabakulak İbrahim Paşa’nın azli sonucu Topal Osman Paşa göreve getirildi (10 Eylül).-1731Kirmanşah’ı geri aldıktan sonra Hemedan’a yürüyen Irak Seraskeri Ahmet Paşa, Hemedan yakınındaki Korican ovasında II.Tahmasb’ın 40 bin kişilik ordusunu yendi (16 Eylül).-1731Tebriz’in fethiyle görevlendirilen Hekimoğlu Ali Paşa, Urmiye’yi ele geçirdi (11 Ekim).-1731Tebriz, çatışma olmaksızın işgal edildi (4 Aralık).-1731Osmanlı-İran barışı (10 Ocak ).-1732Topal Osman Paşa görevden alındı; Hekimoğlu Ali Paşa veziriazamlığa getirildi (12 Mart).-1732Lale devri’nin ünlü minyatür sanatçısı Levni öldü.-1732Saliha Sultan Çeşmesi yapıldı.-1732İstanbul Tophane Meydanı’nda Tophane Çeşmesi yapıldı.-1732Topal Osman Paşa, Nadir Ali Han’a karşı Bağdat zaferini kazandı.-1733Musul Savaşı.-1733Üsküdar’da Hendesehane ve Humbarahane açıldı.-1734Kars Savaşı (22 Mayıs)-1735Arpaçay Savaşı (14 Haziran).-1735Silahtar Seyyit Mehmet Paşa veziriazam oldu (9 Ocak).-1736Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Seyyit Mehmet Paşa, Rus seferi için İstanbul’dan hareket etti (16 Haziran).-173612 yıl süren ünlü Lale Devri’ni başlatan padişah III. Ahmet, 63 yaşında öldü (1 Temmuz).-1736Osmanlı-İran arasında, Kars-ı Şirin Antlaşması’ndaki sınırlar esas olmak üzere barış antlaşması imzalandı (17 Ekim).-1736Kırım Hanı Fethi Giray, daha önce hanlık arazisine girip her tarafı yağmalayan Ruslara karşı parlak bir zafer kazandı (12 Kasım).-1736III.Ahmet’in oğullarının sünnet düğününü anlatan “Surname-i Vehbi” yazarı divan şairi Seyyit Vehbi öldü.-1736Avusturya-Rus ittifakı açıklandı ve Avusturya, Osmanlılara savaş ilan etti.-1737Eski sadrazam Bosna valisi Hekimoğlu Ali Paşa, Batı’da Avusturyalılara karşı Banyaluka zaferini kazandı (4 Ağustos).-1737Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Silahtar Seyyit Mehmet Paşa’nın azliyle boşalan makama Bender Seraskeri Muhsinzade Abdullah Paşa getirildi (6 Ağustos).-1737Muhsinzade Abdullah Paşa azledildi; yerine yeğen Mehmet Paşa sadrazam oldu (19 Aralık).-1737Osmanlı ordusu, Avusturyalılardan Mehadia ve Orsova kalelerini geri aldı. Bunun üzerine Ruslar da Özi Kılburun kalelerinden çekilmeye mecbur edildi (15 Ağustos).-1738Hattat ve şair Nahifi, İstanbul’da öldü.-1738İstanbul yaşamı ve kişileriyle ilgili resimleriyle tanınan ressam Jean Etienne Liotard, İstanbul’a geldi.-1738Yeğen Mehmet Paşa’nın azli üzerine Vidin Seraskeri Hacı İvaz Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi (22 Mart).-1739Avusturya’ya karşı Hisarcık zaferi kazanıldı (22 Temmuz).Bunun üzerine Belgrad yolu açıldı ve kale kuşatıldı.-1739Hotin kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (19 Ağustos).Rus ordusu, bu başarı üzerine Yaş şehrine yürüdü ve kaleyi ele geçirdi.-1739Osmanlılar, Belgrad’ın iadesi koşuluyla antlaşma masasına oturacağını belirtti (1 Eylül).-1739Avusturya ve Rusya ile Belgrad antlaşmaları imzalandı (18 Eylül).-1739Osmanlı-İsveç Savunma Antlaşması imzalandı (4 Ocak).-1740Fransızlarla kapitülaston antlaşması yapıldı (30 Mayıs).-1740I. Mahmut, Adalet Fermanı’nı yayımlattı (Haziran).-1740Hacı İvaz Mehmet Paşagörevden alındı, terine Nişancı Hacı Ahmet Paşa veziriazamlığa getirildi (23 Haziran).-1740Ayasofya ek binaları, sıbyan mektebi ve şadırvanı yapıldı.-1740İstanbul Cağaloğlu’nda Cağaloğlu hamamı inşa edildi.-1741İstanbul’un Vefa semtinde Atıf Efendi Kütüphanesi kuruldu.-1741İstanbul Bahçekapı’da Aşir Efendi Kütüphanesi yapıldı.-1741Hacı Ahmet Paşa’nın azli sonrası Anadolu Beylerbeyi Hekimoğlu Ali Paşa ikinci kez veziriazam oldu (21 Nisan).-1742Ahmet Paşa, Irak’a; Köse Ali Paşa da Azerbaycan’a serasker (başkomutan)olarak atandı.-1742Vezir ve valilerin hizmetindeki kadroları kaldırılan leventler, ülkede eşkıyalığa başlamış, adeta anarşi unsuru haline gelmişlerdi.Bu yüzden bu askeri sınıf ve ocakları kapatıldı (Kasım).-1742İran’da Avşar saltanatını kurduktan sonra Afganistan ve Hindistan taraflarını istila ederek Asya’da bir cihangir rolü oynamaya başlayan Nadir Şah, Bağdat topraklarına girdi ve Hille taraflarını istila edip Kerkük Kalesi’ni ele geçirdi (29 Mayıs).-1743Hekimoğlu Ali Paşa azledildi;Yeniçeri Ağası Seyyit Hasan Paşa Sadrazam oldu (23 Eylül).-1743Nadir Şah’ın saldırısı üzerine İran’a savaş açıldı.Nadir Şah, Musul’u kuşattı (27 Eylül).-1743Musul Savaşı (4 Ekim).-1743İran’a karşı Irak, Doğu Anadolu ve Kafkas cepheleri açıldı.71 gün süreyle Kars Kalesi’ni kuşatma altında tutan Nadir Şah, kaleyi almayı başaramayıp Kars önlerinden çekildi (9 Ekim)-1744Yalova’da bir kağıt fabrikası kuruldu.-1745Osmanlı ordusu, Revan Savaşı’nda İran ordusuna yenildi.-1745Halep Valisi Hekimoğlu Ali Paşa, Kars cephesi serdarlığına atandı(Aralık).-1745Minyatür sanatçısı Abdullah Buhari,on yıldır çizdiği minyatürlerini bir albüm haline getirdi.-1745İran elçisi Fetih Ali Bey, İstanbul’a geldi (Ocak)-1746Seyyit Hasan Paşa azledildi yerine Sadaret Kethüdası Tiryakı Hacı Mehmet Paşa, veziriazam oldu (9 Ağustos).-1746İran’la barış antlaşması imzalandı (4 Eylül).-1746Fransız asıllı Osmanlı subayı Humbaracı Ahmet Paşa’nın ölümü üzerine manevi oğlu Milanoğlu Süleyman Bey, humbaracıbaşılığa atandı (14 Mart).-1747Tiryaki Hacı Ahmet Paşa’nın azli üzerine Kerküklü Boynueğri Seyyit Abdullah Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ağustos).-1747Nuruosmaniye Camii’nin yapımına başlandı.-1748İstanbul Süleymaniye’de çıkan yangında 5 bine yakın ev yandı,binlerce kişi açıkta kaldı (3 Şubat).-1748Mehmet Emin Paşa’nın azliyle Köse Bahir Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (1 Temmuz).-1752İstanbul ve Trakya’daki depremde pek çok insan öldü. Tarihi eserlerin çoğu yerle bir oldu.Bilhassa Edirne ve çevresinde etkili olan deprem, aralıklı olarak birkaç ay sürdü;Bu nedenle halk, devamlı korku ve endişe içinde yaşadı(29-30 Temmuz).-1752Balıklı Rum Hastanesi açıldı.-1753Mahmut, 59 yaşında öldü; Yeni Cami’de, babası II. Mustafa’nın mezarı yanına gömüldü.-1754
İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa imha için de o kadar cehalet kafidir.


Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Osmanlı Padişahları 7 ,Osmanlı Padişahları 7 Öğretmen Forumu,Osmanlı Padişahları 7 yükle,Osmanlı Padişahları 7 download,Osmanlı Padişahları 7 indirmek istiyorum,Osmanlı Padişahları 7 ödev yükle,Osmanlı Padişahları 7 bedava, Osmanlı Padişahları 7 ÖDEV İNDİR,Osmanlı Padişahları 7 YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Osmanlı Padişahları 7 eğitimOsmanlı Padişahları 7dosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Icon14 Osmanlı Tarihinde ilkler sirlimen 3 2,425 21-03-2011, 22:09
Son Yorum: xroute42
  Osmanlı Padişahları 12 maarulaw 8 3,818 21-03-2011, 22:08
Son Yorum: xroute42
  OSMANLI MEZAR TAŞLARININ DİLİ DİLEK 10 4,368 15-11-2010, 19:40
Son Yorum: ATABEY
  Osmanlı Padişahları 11 maarulaw 0 2,385 27-08-2010, 2:36
Son Yorum: maarulaw
  Osmanlı Padişahları 10 maarulaw 0 1,471 27-08-2010, 2:35
Son Yorum: maarulawKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe