Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Osmanli Padişahlari 6
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
osmanli , padişahlari , 6

Konu: 62
Mesaj: 212
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 09-11-2009

Adı : III. Mehmet
Doğum tarihi : 26 Mayıs 1566
Doğum yeri : Manisa
Babası : III. Murat
Annesi : Safiye Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 27 Ocak 1595
Tahta çıktığında yaşı : 28 yaş, 8 ay
Saltanatının sonu : 20 Aralık 1603
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 8 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 20 Aralık 1603
Ölüm sebebi : Depresyon - Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Ayasofya haziresi, III. Mehmet türbesi.
Valilikleri : Manisa (1583-1595)
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

Osmanlı padişahı III. Mehmet tahta çıktı (27 Ocak).-1595Koca Sinan Paşa azledilip Ferhat Paşa ikinci kez veziriazam oldu (16 Şubat).-1595Ferhat Paşa, Eflâk Seferi’ne çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti (27 Nisan).-1595Eflâk ve Boğdan, ayrıcalıklı voyvodalık durumlarına son verilerek vilayet durumuna getirildi (14 Mayıs).-1595Estergon Kalesi,Alman kumandan Mansfeld tarafından kuşatıldı (1 Temmuz).-1595Cephede bulunan Veziriazam Ferhat Paşa azledilip Koca Sinan Paşa dördüncü kez sadarete getirildi (7 Temmuz).-1595Kalugeran Savaşı (24 Ağustos).-1595Düşmanın yakıp yıktıktan sonra terk ettiği Bükreş kenti işgal edildi (26 Ağustos).-159570 bin kişilik Hrıstiyan ordusu tarafından 61 gün kuşatma altında kalan Estergon Kalesi düşmana teslim edildi (2 Eylül).-1595Eski veziriazam Ferhat Paşa idam edildi (9 Ekim).-1595Tergoviş Savaşı (19 Ekim).-1595Veziriazam Lala Mehmet Paşa öldü (28 Kasım).-1595Koca Sinan Paşa, beşinci defa veziriazamlığa getirildi (1 Aralık).-1595Veziriazam Koca Sinan Paşa öldü (3 Nisan).-1596İkinci vezir Damat İbrahim Paşa, veziriazamlığa getirildi (4 Nisan).-1596III. Mehmet, Eğri Seferi için İstanbul’dan hareket etti (20 Haziran).-1596Eğri Kalesi kuşatıldı (24 Eylül).-1596Eğri’nin fethi (12 Ekim).-1596Haçova Meydan Savaşı (26 Ekim).-1596Haçova Meydan Savaşı’nın kazanıldığı gün Sadrazam İbrahim Paşa azledilerek yerine Cağaloğlu Sinan Paşa getirildi.-1596Tata-Dotis Kalesi geri alındı (11-12 Ekim).-1597Damat İbrahim Paşa’nın yerine Hadım Hasan Paşa veziriazam oldu (3 Kasım).-1597Yanık Kalesi, Düşman kuvvetleri tarafından zaptedildi (29 Mart).-1598Yenicami’nin yapımına başlandı (9 Nisan).-1598Veziriazam Hadım Hasan Paşa azledilip Yedikule zindanında idam edildi. İkinci vezir Cerrah Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (9 Nisan).-1598Niğbolu’da uğranılan bozgun haberi İstanbul’a iletildi (30 Eylül).-159828 Eylül’de başlayan Avusturya’nın Budin Kalesi kuşatması kaldırıldı (3 Kasım).-1598Veziriazam Cerrah Mehmet Paşa’nın yerine Damat İbrahim Paşa üçüncü kez sadarete getirildi (6 Ocak).-1599Ordu komutanı Satırcı Mehmet Paşa, Belgrad’da idam edildi.-1599Şeyhülislâm ve tarihci Hoca Sadettin Efendi öldü (2 Ekim).-1599Asi kuvvetler tarafından ele geçirilen Urfa Kalesi kurtarıldı.-1599XVI. Yüzyıl divan şiirinin önde gelen şairlerinden Nev’i öldü.-1599İstanbul’da sipahi ayaklanması baş gösterdi. Gümrüklerden sorumlu ve adeta sarayın rüşvet eli olarak kabul edilen Ester Kira adlı Yahudi kadın, kocası ve çocuklarıyla birlikte linç edildi (1 Nisan).-1600Divan edebiyatımızın ünlü şairi Bâki vefat etti (7 Nisan).-1600Osmanlı ordusu, Kanije kuşatması için Belgrad’dan hareket etti (14 Ağustos).-1600Bobofça Kalesi fethedildi (5 Eylül).-1600Kanije Kalesi teslim alındı (22 Ekim).-1600Tarihçi ve şair Gelibolulu Ali Mustafa vefat etti.-1600Veziriazam Damat İbrahim Paşa, Belgrad’da vefat etti (10 Temmuz);yerine Yemişçi Hasan Paşa geçti (22 Temmuz).-1601Sepetli Savaşı (12 Ağustos): Anadolu’da saltanatını ilan eden asi Karayazıcı Halim Şah kuvvetleri mağlûp edildi.-1601Kanije Kaesi, düşman orduları tarafından kuşatıldı (9-10 Eylül).-1601Kanije Savaşı (18 Kasım).-1601Anadolu’daki Celâli isyanlarını önlemeye çalışan Anadolu Serdarı Sokullu Hasan Paşa, Tokat’ta öldürüldü (20 Nisan).-1602İstolni- Belgrad Kalesi kuşatıldı (12 Temmuz); kale, 26 gün süren çatışma sonucu Türk kuvvetleri tarafından teslim alındı (6 Ağustos).-1602Peşte’yi alıp Budin’i kuşatan Avusturya ordusu, silahlarını bırakıp geri çekildi (18 Kasım). Budin savunmasındaki başarılarından dolayı Rumeli Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa, Üçüncü vezirliğe terfi ettirildi.-1602Bosna Beylerbeyliğine getirilen Celali reisi Deli Hasan Paşa,10.000 askeriyle birlikte Gelibolu’ya geçti(12 Nisan).-1603III.Mehmet,büyük oğlu Şehzade Mahmut’u idam ettirdi(7 Haziran).-1603Türk ordusu,Peşte’de bozguna uğradı.-1603Sofyan bozgunu(29 Eylül).-1603Veziriazam Yemişçi Ali Paşa azledildi(4 Ekim) ve daha sonra idam eildi(16 Ekim).-16039 yıl sürecek Osmanlı-İran Savaşı başladı.-1603Tebriz Savaşı(21 Ekim).-1603Erivan şehri düşman eline geçti(15 Kasım).-1603III.Mehmet,39 yaşında öldü (20-21 Aralık).-1603_______

Adı : I. Ahmet
Doğum tarihi : 18 Nisan 1590
Doğum yeri : Manisa
Babası : III.Mehmet
Annesi : Handan Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 21 Aralık 1603
Tahta çıktığında yaşı : 13 yaş,8 ay
Saltanatının sonu : 22 Kasım 1617
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 13 yıl,11 ay
Ölüm tarihi : 22 Ocak 1617
Ölüm sebebi : Tifüs
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul,Sultanahmet Camii mihrabı önündeki türbesinde.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

14.Osmanlı Padişahı I. Ahmet,14 yaşında tahta çıktı (21 Aralık).-1603I. Ahmet, cülusundan 33 gün sonra Topkapı Sarayı’nda sünnet oldu (23 Ocak).-1604Veziriazam Malkoç Ali Paşa, Garp Kumandanlığına (2 Şubat), Cağaloğlu Sinan Paşa da Şark Kumandanlığına getirildi (5 Şubat).-1604Erivan Kalesi, Safevilere teslim edildi (8 Haziran).-1604Veziriazam ve Garp Kumandanı Malkoç Ali Paşa, Belgrad’daki konağında öldü (26 Temmuz).-1604Belgrad’dan Budin’e hareket eden Lala Mehmet Paşa, Peşte Kalesi’ni ele geçirdi (25 Eylül).-1604Estergon Kalesi kuşatıldı (18 Ekim).-1604III. Murat’ın karısı, III. Mehmet’in annesi Safiye Sultan öldü.-1605Veziriazam Lala Mehmet Paşa, İstanbul’dan Belgrad’a hareket etti (21 Mayıs).-1605Estergon Kalesi kuşatıldı. Ciğerdelen Kalesi işgal edildi (29 Ağustos).-1605Vişgrad Kalesi teslim alındı (8 Eylül).-1605Cağaloğlu Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, doğuda Urmiye Gölü (Tebriz Gölü) civarında İran ordusuna yenildi (9 Eylül).-1605Batı cephesinde Tepedelen Kalesi ele geçirildi (19 Eylül).-1605Estergon Kalesinin fethi (3 Ekim).-1605Şair Bağdatlı Ruhî öldü.-1605Avusturya üzerine yapılan seferde İstirya’ya girildi. Koermend ve Steinamanger şehirleri zaptedilip birçok esir ve ganimetle dönüldü (18 Ekim).-1605Doğu kumandanı Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa öldü (2 Kasım).-1605İlk tütün ithali yapıldı.Türkiye’ye İngiliz gemicileri tarafından tütün getirildi ve tütün tiryakiliği hızla yayıldı.-1605İkinci Estergon Fatihi olarak İstanbul’a dönen Lala Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa Derviş Mehmet Paşa getirildi (21 Haziran).-1606Peygamberle ilgili “Hilye’’siyle tanınan şair Hakanî Mehmet Bey öldü.-1606Canbulatoğlu Ali Bey’in ortaya çıkışıyla Anadolu’da Celâlî isyanları giderek yayıldı (19 Eylül).-1606Derviş Paşa’nın idamı üzerine, veziriazamlığa Kuyucu Murat Paşa getirildi (11 Kasım).-1606Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, Celâlî isyanlarını bastırmak için Anadolu’ya geçti (15 Haziran).-1607Oruçovası Zaferi (23 Ekim).-1607Kilis (30 Ekim), Halep (9 Kasım) şehirleri işgal edilip Halep Kalesi Teslim alındı (13 Kasım). Celâlî isyanları bastırıldı.-1607Kırım Hanı II. Gazi Giray öldü.-1608Kuyucu Murat Paşa, asi Kalenderoğlu’nu Alaçayır’da bozguna uğrattı (5 Ağustos).-1608Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, İstanbul’a döndü (18 Aralık).-1608Veziriazam Kuyucu Murat Paşa, Acem seferi bahanesiyle Üsküdar’a geçip Celâlîlikle suçlanan Anadolu’daki on binlerce Türkü idam ettirdi (15 Haziran).-1609Sultanahmet Camii (Mavi Cami)‘nin temeli atıldı (8 Eylül).-1609Osmanlı ve İran orduları Acıçay’da karşılaştılar (11 Ekim). Daha sonra her iki ordu, bilinmeyen bir nedenle savaşmadan geri çekildi (16 Ekim).-1610Kuyucu Murat Paşa 90 yaşında öldü (5 Ağustos).-1611Veziriazamlığa Diyarbakır Beylerbeyi Nasuh Paşa getirildi (22 Ağustos).-1611I. Ahmet’in oğlu Şehzade Murat (IV. Murat) dünyaya geldi (27Temmuz).-1612Osmanlılarla İran arasında Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı (20 Kasım).-1612Osmanlı sınırları içinde içki yasağı kondu (Temmuz-Ağustos).-1613İstanbul Hasköy’deki Tersane Kasrı inşa edildi.-1613Kaptan-ı Derya Halil Paşa, büyük bir donanmayla Akdeniz’de sefere çıktı (13 Mayıs).-161445 gemiden oluşan Osmanlı donanması Malta’da karaya asker çıkardı ve sahil boylarındaki köy ve kasabaları tahrip edip Trablusgarp’a hareket etti (6 Temmuz).-1614Nasuh Paşa’nın idamı üzerine “öküz’’lâkabıyla tanınan Kara Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (17 Ekim).-1614Veziriazam Kara Mehmet Paşa, İran seferine çıkmak üzere İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (22 Mayıs).-1615I. Ahmet’in en küçük oğlu Şehzade İbrahim dünyaya geldi (5 Kasım).-1615Bosna Valisi İskender Paşa’ya, Boğdan seferinde gösterdiği başarı nedeniyle vezirlik rütbesi verildi (17 Nisan).-1616Erivan Kalesi kuşatıldı (11 Eylül). 55 gün süren kuşatma, şiddetli soğuk nedeniyle kaldırıldı (5 Kasım).-1616Azledilen Kara Mehmet Paşa’nın yerine Kaptan-ı Derya Halil Paşa sadrazamlığa getirildi (17 Kasım).-1616Sultanahmet Camii’nin yapımı tamamlandı (9 Haziran).-1617Lehistan ile barış anlaşması yenilendi (27 Eylül).-161714. Osmanlı padişahı I. Ahmet 28 yaşında öldü (21-22 Kasım).-1617________

Adı : I. Mustafa
Doğum tarihi : 1592
Doğum yeri : Manisa
Babası : III. Mustafa
Annesi : Handan Sultan
Tahta çıktığı tarih : 22 Kasım 1617
Tahta çıktığında yaşı : 25 yaş
Saltanatının sonu : 26 Şubat 1618
Tahttan ayrılma sebebi : Ruh sağlığının bozukluğu
Saltanatının süresi : 3 ay
İkinci kez tahta çıktığı tarih : 20 Mayıs 1622
Tahta çıktığında yaşı : 30 yaş
Saltanatının sonu : 9 Eylül 1623
Tahttan ayrılma sebebi : Ruh sağlığının bozukluğu
Saltanatının süresi : 1 yıl 4 ay
Ölüm tarihi : 20 Ocak 1639
Ölüm sebebi : Bilinmiyor
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, türbe hâline getirilmiş olan Ayasofya vaftizhanesinde.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

Veraset usülünün değiştirilmesi sonucu I. Ahmet’in kardeşi I. Mustafa tahta çıktı (22 Kasım).-1617I. Mustafa 96 gün süren saltanatı sonrası II. Osman (Genç) devletin başına geçti (26 Şubat).-1617II.Osman tahtan indirilip I. Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı (19 Mayıs).-1622Veziriazam Dilaver Paşa ile Darüssaade Ağası Süleyman Ağa asiler tarafından linç edildi (19 Mayıs).-1622II. Osman, Veziriazam Davut Paşa tarafından Yedikule zindanında boğduruldu (20 Mayıs).-1622II. Osman’ı öldürten veziriazam Kara Davut Paşa azledilip yerine Mere Hüseyin Paşa getirildi (13 Haziran).-1622Hüseyin Paşa’nın yerine Lefkeli Mustafa Paşa (8 Temmuz); Lefkeli Mustafa Paşa azledilip Gürcü Ahmet Paşa (21 Eylül) veziriazamlığa getirildi.-1622Karadeniz’e inip korsanlığa kalkışan Lehistan Kazaklarına karşı büyük bir zafer kazanan Osmanlı donanması şenliklerle karşılandı (1 Ekim).-1622Anadolu’da Genç Osman’ın kan davası nedeniyle ortaya çıkan Abaza Paşa isyanı, İstanbul’a sıçradı (17 Kasım).-1622Genç Osman’ın katillerinden Cebecibaşı idam edildi (1-3 Ocak).-1623II. Osman’ı boğduran veziriazam Kara Davut, saklandığı samanlıkta yakalanıp cinayet ortaklarından Kalender Uğrusu ile beraber Yedikule zindanına atıldı (5 Ocak).-1623I. Mustafa’nın eniştesi ve II. Osman’ın katili Kara Davut idam edildi (8 Ocak).-1623Zorbaların isteği üzerine Veziriazam Gürcü Mehmet Paşa istifaya zorlanıp Mere Hüseyin Paşa ikinci defa göreve getirildi (5 Şubat).-1623Abaza Mehmet Paşa isyanı giderek büyüdü ve Sivas, asilerin eline geçti (13 Mart).-1623Mere Hüseyin Paşa azledilip sadrazamlığa Kemankeş Kara Ali Paşa getirildi (30 Ağustos).-1623I. Mustafa tahtan uzaklaştırıldı (10 Eylül).-1623


_________

Adı : Genç Osman
Doğum tarihi : 3 Kasım 1604
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Ahmet
Annesi : Hatice Mahfirûz Sultan
Tahta çıktığı tarih : 26 Şubat 1618
Tahta çıktığında yaşı : 13 yaş, 4 ay
Saltanatının sonu : 19 Mayıs 1622
Tahttan ayrılma sebebi : I. Mustafa'nın yeniden göreve getirilmek istenmesi
Saltanatının süresi : 4 yıl, 3 ay
Ölüm tarihi : 20 Mayıs 1622
Ölüm sebebi : Boğduruldu
Öldüğü yer : İstanbul, Yedikule
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Sultanahmet, I.Ahmet türbesi.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

II.Osman, 14 yaşında tahta çıkarıldı (26 Şubat).-1618Sofu Mehmet Paşa görevden alınıp Hace-i Sultâni Ömer Efendi, şeyhülislâmlığa getirildi (9 Temmuz).-1618Pül-i Şikeste bozgunu.-1618Osmanlılarla İran arasında Serav Barış Antlaşması imzalandı (26 Eylül).-1618Serdar-ı Ekrem Halil Paşa görevden alınarak Kara Mehmet Paşa, yeniden veziriazamlığa getirildi (18 Ocak).-1619Kara Mehmet Paşa görevden azledilerek Kaptan-ı Derya Güzelce Ali Paşa veziriazam oldu (23 Aralık).-16191617 barışını ihlâl Lehistan’a karşı ilk zaferini kazanan Silistre Valisi İskender Paşa, düşmanın barış teklifini de kabul etmedi (20 Eylül).-1620İskender Paşa’nın ikinci büyük zaferi (10 Ekim): Sekiz günlük bir geri çekilme hareketi sırasında Leh ordusu imha edildi ve düşman komutanın İstanbul’a gönderilen kesik başı, saray kapısında halka gösterildi-1620I. Ahmet’in dokuz oğlunun ikincisi ve Genç Osman’ın küçük kardeşi Şehzade Mehmet idam edildi (12 Ocak).-1621İstanbul Halici (24 Ocak) ve ardından 16 gün sonra İstanbul Boğazı dondu (9 Şubat).-1621Güzelce Ali Paşa’nın ölümü üzerine, dördüncü vezir Ohrili Hüseyin Paşa, sadrazamlığa getirildi (9 Mart).-1621II. Osman, Hotin Seferi adıyla da anılan Lehistan Seferi’ne çıkmak üzere Topkapı Sarayı’ndan Davutpaşa karargahına geçti (8 Mayıs).-1621Hotin (Lehistan) Savaşı (3 Eylül).-1621Hotin Barışı (6 Ekim).-1621Hacca gitmek bahanesiyle Anadolu, Suriye ve Mısır Türkleriyle Türkmenlerinden yeni bir ordu kurup “Yeniçeri” ve “Sipahi” ocaklarını kaldırmayı düşünen Genç Osman’a karşı yeniçerilerle sipahiler ayaklandı (18 Mayıs).-1622


______

Adı : IV. Murat
Doğum tarihi : 27 Temmuz 1612
Doğum yeri : İstanbul, Beylerbeyi, İstavroz bahçesindeki bir köşkte
Babası : I. Ahmet
Annesi : Mahpeyker Valide Sultan (Kösem Sultan)
Tahta çıktığı tarih : 10 Eylül 1623
Tahta çıktığında yaşı : 11 yaş, 1 ay
Saltanatının sonu : 9 Şubat 1640
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 16 yıl, 5 ay
Ölüm tarihi : 9 Şubat 1640
Ölüm sebebi : Siroz-Nikris (?)
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Sultanahmet, I.Ahmet türbesi.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

II.Osman’ın kardeşlerinden en büyüğü olan Murat (IV. Murat) 12 yaşında tahta geçti (10 Eylül).-1623Kumandan Bekir Subaşı’nın ihaneti sonucu Bağdat, İranlılara teslim edildi. Irak’ın elden çıkması, Türk- İran savaşının başlamasına neden oldu (11-12 Ocak).-1624Kemankeş Kara Ali Paşa idam edildi; Çerkez Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi (3 Nisan).-1624Kırım’da çıkan isyan nedeniyle Kazaklar, Yeniköy ve Sarıyer’deki dükkanları yağmalayarak yakıp yıktılar (20 Temmuz).-1624Kayseri civarındaki Karasu Muharebesi’nde asi Abaza Paşa kuvvetleri mağlûp edildi (5 Eylül).-1624Balıkesir ve Aydın yörelerindeki Cennetoğlu isyanı bastırıldı.-1624Veziriazam Çerkez Mehmet Paşa’nın ölümü (28 Ocak) üzerine, aynı göreve, Diyarbakır Beylerbeyi Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa getirildi (8 Şubat).-1625Karaharman Savaşı (Ekim).-1625Bağdat’ı kuşatan (13 Kasım) Hafız Ahmet Paşa, sekiz ay süren bir kuşatmadan sonra şehri ve kaleyi alamayarak İstanbul’a döndü.-1625Hafız Ahmet Paşa azledilip bu göreve eski veziriazamlardan Halil Paşa getirildi (1 Aralık).-1626Yeni veziriazam Halil Paşa, Abaza Paşa isyanını bastırmak üzere İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (4 Aralık).-1626Ahıska’yı İran kuşatmasından kurtarmak için gönderilen Anadolu Beylerbeyi Dişlenk Hüseyin Paşa, asi Abaza Paşa kuvvetlerine yenildi (17 Ağustos).-162741 gün süren neticesiz bir kuşatmadan sonra ordu, Erzurum’dan Tokat’a hareket etti (25 Kasım).-1627Abaza Paşa’ya karşı başarısızlığı ve Erzurum seferinin adeta bir faciaya dönüşmesi sonucu, Veziriazam Halil Paşa azledilip, yerine Hüsrev Paşa ikinci kez sadrazamlığa getirildi (6 Nisan).-1628En büyük Osmanlı yazarlarından Veysi, Üsküp’te öldü (15 Ağustos).-1628Veziriazam Hüsrev Paşa, Erzurum’u ikinci kez kuşattı (5-6 Eylül).-1628II. Osman’ın (Genç Osman) kan davasını güderek altı yıldır Anadolu’da isyan halinde bulunan Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa, affedilmek şartıyla teslim oldu (22 Eylül).-1628Mutasavvıf , şair Şeyh Aziz Mahmut Hüdai Efendi, İstanbul’da öldü (3 Ekim).-1628Veziriazam Hüsrev Paşa, asi Abaza Paşa ile beraber Erzurum’dan İstanbul’a döndü (9 Aralık).-1628Hemedan ve Bağdat seferine çıkan Veziriazam Hüsrev Paşa, İstanbul’dan hareket etti (10 Haziran).-1629Musul’dan hareket eden Osmanlı ordusu (28 Ocak), Kerkük sancağının eski merkezi Gülanber Kalesi’nin yapımını başlattı (16 Mart); kalenin yapımı 50 günde tamamlandı (4 Mayıs).-1630Mihriban Savaşı (5 Mayıs).-1630Osmanlı ordusu, Nihavend civarındaki Çemhal ovasında İran ordusunu yendi. Bu savaşta Loristan hakimi Hüseyin Han kaçarak canını zor kurtardı (14 Temmuz).-1630Bağdat, ikinci kez kuşatıldı (5-6 Ekim). 39 gün süren kuşatma, bir sonuç alınamadan kaldırıldı (14 Kasım).-1630Ardı ardına yapılan savaşlar sonucu yorulan askerler ayaklandı; bunun üzerine Hüsrev Paşa, Bağdat seferini erteledi (6 Eylül).-1631Bağdat başarısızlığından dolayı Hüsrev Paşa azledilerek yerine eski veziriazam Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa getirildi (25 Ekim).-1631Osmanlı siyaset kuramcısı Koçi Bey, IV. Murat’a toplumsal bunalımların nedenlerini açıklayan risalesini sundu.-1631Topkapı Sarayı’na hücum edip IV. Murat’ı tehdit eden zorbalar, Veziriazam Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa’yı linç ettiler.Bu olaydan sonra ikinci vezir Topal Recep Paşa veziriazam oldu (11 Mart).-1632Tokat’ta boğdurulan Veziriazam Hüsrev Paşa’nın idamına kanıt olmak üzere kesik başı İstanbul’a getirildi (11 Mart).-1632Zorbalarla işbirliği yapan Topal Recep Paşa idam edildi, Tabanıyassı Mehmet Paşa veziriazam oldu (18 Mayıs).-1632Devlet idaresini bizzat eline alan IV. Murat, Yeniçeri ve sipahi ocaklarını sindirerek zorbaların hakimiyetine son verdi (8 Haziran).-1632Balıkesir taraflarında büyük bir isyan çıkaran İlyas Paşa, teslim alınıp İstanbul’a getirildi ve affedildiği halde idam edildi (Ağustos).-1632İstanbul’da çıkan büyük yangında şehrin beşte biri kül oldu (2 Eylül).-1633Kahvehaneler kapatıldı ve tütün yasağı getirildi (16 Eylül).-1633Van Kalesi, Safevi (İran) kuşatmasından kurtarıldı (15 Ekim).-1633IV. Murat, bozulmaya başlayan İlmiyye sınıfını düzeltmeye karar verdi. Şeyhülislâm Ahizade Hüseyin Efendi, bir iftiraya kurban gidip öldürüldü (7 Ocak).-1634Lehistan Kazaklarının, barış antlaşmasına rağmen yaptıkları akınlardan dolayı IV. Murat, sefere çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti (8 Nisan).-1634Lehistan hükümetinin, Osmanlı şartlarını kabul etmeye karar verdiği hakkındaki haber üzerine IV. Murat, seferden vazgeçti ve Edirne’den yola çıkıp (27 Temmuz) İstanbul’a döndü (5 Ağustos).-1634IV. Murat, İstanbul’a döner dönmez içki yasağı koyup meyhaneleri yıktırdı (5 Ağustos).-1634Abaza Mehmet Paşa, Rumlarla Ermeniler arasında çıkan bir anlaşmazlıkta Ermenilerden rüşvet aldığı iddiasıyla idam edildi (23-24 Ağustos).-1634Osmanlılarla Lehistan arasında barış antlaşması yapıldı (Eylül).-1634Türk şiirinin usta adlarından Nef’i, yazdığı hicivler yüzünden IV. Murat’ın emriyle boğduruldu (27 Ocak).-1635IV. Murat, zorbalardan başka, valilerle kadıları da eğitmek ve onlara gözdağı vermek amacıyla birçok kişiyi idam ettirdi (2 Temmuz).-1635Erivan Kalesi kuşatıldı (28-29 Temmuz);kuşatmanın 12. günü kale teslim alındı (8 Ağustos).-1635IV. Murat, Erivan‘dan Tebriz üzerine hareket etti (20 Ağustos).-1635I. Ahmet’in oğullarından ve IV. Murat’ın kardeşlerinden Şehzade Bayezid ile Şehzade Süleyman, İstanbul’da idam edildi (26-27 Ağustos).-1635Tebriz’e doğru ilerleyen IV. Murat, Hoy şehrine girdi (1 Eylül);daha sonra Tebriz altıncı kez işgal edildi (11 Eylül).-1635IV. Murat, “Revan Fatihi’’ olarak parlak bir törenle İstanbul’a döndü (27 Aralık).-1635Erivan Kalesi, yardım gelmeyişi ve hava şartlarının kötü olması nedeniyle İranlılar tarafından geri alındı (1 Nisan).-1636Mihriban Savaşı’nda Şam Valisi Küçük Ahmet Paşa şehit oldu (1 Kasım).-1636Salonta Savaşı (3 Ekim).-1636Erivan Kalesi’ne yardım yetiştiremeyen Veziriazam Tabanıyassı Mehmet Paşa, görevden alınarak yerine Bayram Paşa getirildi (2 Şubat).-1637Doğu seferine çıkan yeni Veziriazam Bayram Paşa, İstanbul’dan hareket etti (7 Nisan).-1637Kırım’daki karışıklıklar yüzünden yardımsız kalan Azak Kalesi, Kazaklar tarafından zaptedildi (5 Temmuz).-1637IV. Murat’ın kardeşlerinden Şehzade Kasım idam edildi (17 Şubat).-1638Bağdat seferine çıkan IV. Murat, İstanbul’dan hareket etti (8 Nisan).-1638Veziriazam Bayram Paşa, Bilecik’e yakın Cüllab’da öldü (26 Ağustos).-1638Bağdat Kalesi kuşatıldı (15-16 Kasım).-1638Bağdat’ta altı gün süren şiddetli çatışmalar başladı (19 Aralık).-1638Veziriazam Tayyar Mehmet Paşa’nın şehit olması üzerine Kaptan-ı Derya Kemankeş Kara Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (23 Aralık).-1638Bağdat, teslim alındı (24 Aralık).-1638IV. Murat, Irak’ta Şiîliğe karşı Sünnîlik abidesi demek olan İmam-ı Azam Türbesi’ni ziyaret edip orduyu kutladı (26 Aralık).-1638Yeniçeri Ağası Küçük Hasan Ağa, Bağdat valiliğine atandı (27 Aralık).-1638IV. Murat’ın isteği üzerine Bağdat seferi anısına İstanbul’da Topkapı Sarayı içinde Bağdat Köşkü yaptırıldı.-1639Türkiye’nin İran, Irak ve Ermenistan sınırlarını belirleyen Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı (17 Mayıs).-1639IV. Murat, 17 yıl saltanat sürdükten sonra 28 yaşında öldü (8-9 Şubat gecesi).-1640


_______

Adı : Sultan İbrahim
Doğum tarihi : 4 Kasım 1615
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Ahmet
Annesi : Mahpeyker Valide Sultan (Kösem Sultan)
Tahta çıktığı tarih : 9 Şubat 1640
Tahta çıktığında yaşı : 24 yaş, 3 ay
Saltanatının sonu : 8 Ağustos 1648
Tahttan ayrılma sebebi : Akli dengesinin bozukluğu
Saltanatının süresi : 8 yıl, 6 ay
Ölüm tarihi : 18 Ağustos 1648
Ölüm sebebi : İdam edildi
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, türbe haline getirilmiş olan Ayasofya vaftizhanesinde, I. Mustafa'nın yanında.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

Ağabeyi IV. Murat’ın ölümü üzerine Sultan İbrahim, 25 yaşında tahta çıktı (9 Şubat).-1640Sultan İbrahim’in de katıldığı cenaze töreninde IV. Murat, babası I. Ahmet’in türbesine defnedildi (9 Şubat).-1640Büyük İstanbul yangını: Balat’taki mum imalathanelerinin birinde çıkan yangın Balat, Fener, Sultanselim semtlerine kadar yayılmış, ancak Çukurbostan’da söndürülebilmiştir (30-31 Ağustos gecesi).-1640Revan (Erivan) Kalesi’ni IV. Murat’a teslim edip Osmanlı hizmetine giren ve İstanbul’daki Emirgan semtine adı verilen eski İran valisi Osmanlı vezirlerinden Emirgûneoğlu (Emirgan) idam edildi (14 Temmuz).-1641Sultan İbrahim’in, Haseki Turhan Hatice Sultan’dan olan büyük oğlu Şehzade Mehmet dünyaya geldi (1-2 Ocak).-1642Azak Kalesi’nin geri alınması görevi için Rus seferi serdarlığına Sultanzade Semin Mehmet Paşa atandı (3 Şubat).-1642Sultan İbrahim’in ikinci oğlu II. Süleyman dünyaya geldi (15 Nisan). II. Süleyman’ın annesi Saliha Dilâşûb Sultan’dır.-1642Sultan İbrahim’in üçüncü oğlu Şehzade Ahmet doğdu (25 Şubat). Şehzade Ahmet’in annesi Hatice Muazzez Hanım’dır.-1643Nasuh Paşazade Hüseyin Paşa, Sadrazam Kara Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı devirmek için isyan edip Üsküdar civarına kadar ilerledi; daha sonra yakalanıp idam edildi (26 Haziran).-1643Veziriazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa idam edildi; yerine Civan Kapıcıbaşı Sultanzade Semin Mehmet Paşa atandı (31 Ocak).-1644Büyük divan şairi Şeyhülislâm Yahya Efendi öldü (26-27 Şubat).-1644Venedik Cumhuriyeti’ne karşı Girit Savaşı başladı (19 Nisan).-1645Kaptan-ı Derya Silahtar Yusuf Paşa’nın serdarlığında Osmanlı donanması, Girit’e 71 bin asker çıkardı (24 Haziran).-1645Aya Todori adasındaki Liman kalesi alındı (25 Haziran).-1645Büyük İstanbul yangını (26-27 Haziran gecesi).-1645Girit adasındaki Hanya Kalesi teslim alındı (19 Ağustos).-1645Hanya Fatihi Kaptan-ı Derya Silahtar Yusuf Paşa idam edildi (22 Ocak).-1646İkinci vezir unvanıyla Girit muhafızlığına getirilen eski Budin Beylerbeyi Gazi Deli Hüseyin Paşa, Hanya’ya geldi (2 Şubat).-1646Kisamo Kalesi fethedildi (9 Mart).-1646Venedikliler Bozcaada’ya asker çıkardı (7 Nisan).-1646Girit seferine karşı olan ve bu yüzden azledilen eski veziriazam Semin Mehmet Paşa, Girit serdarı olarak Hanya’ya ulaştı (12 Temmuz).-1646Suda Kalesi kuşatıldı (21 Temmuz).-1646Aprikorno Kalesi, Deli Hüseyin Paşa tarafından işgal edildi (21 Temmuz).-1646Girit Serdarı Semin Mehmet Paşa, Girit’e varışından bir ay sonra öldü (11-12 Ağustos).-1646Gazi Deli Hüseyin Paşa, Girit serdarlığına getirildi (24 Eylül).-1646Konumu itibarıyle alınması çok zor olan ve 66 gün süren Suda Kalesi kuşatması kaldırıldı (24 Eylül).-1646Milopotamo Kalesi işgal edildi (11 Ekim).-1646Resmo Kalesi fethedildi (15 Kasım).-1646Sultan İbrahim’in getirdiği araba yasağını uygulatamayan Veziriazam Salih Paşa idam edildi; yerine Kara Musa Paşa getirildi (16 Eylül).-1647İstanbul hükümetinin gayrımeşru emirlerine karşı isyan edip Üsküdar’a doğru ilerleyen Sivas Valisi Varvar Ali Paşa, Çerkeş’te idam edildi (20 Mayıs).-1648Venedik donanmasının Çanakkale Boğazı’nı abluka altına alması sonucu İstanbul-Girit yolu kapandı (24 Mayıs).-1648İstanbul büyük bir depremle sallandı (29 Mayıs).-1648Aylar süren Girit’in merkezi Kandiya Kalesi kuşatmasında bir sonuç alınamadı; bu savaşta Deli Hüseyin Paşa yaralandı.-1648Azledilen Veziriazam Hezarpare Ahmet Paşa idam edildi. At Meydanı’nda teşhir edilen paşanın şişman cesedi parçalanıp “romatizma ilâcı’’ diye dağıtıldı. Bu yüzden Ahmet Paşa, “Hezarpare’’ (Binparça) unvanıyla anıldı (7-8 Ağustos).-1648Sultan İbrahim, aklî dengesinin bozukluğu nedeniyle tahttan indirildi (8 Ağustos).-1648
İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa imha için de o kadar cehalet kafidir.


Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Osmanli Padişahlari 6 ,Osmanli Padişahlari 6 Öğretmen Forumu,Osmanli Padişahlari 6 yükle,Osmanli Padişahlari 6 download,Osmanli Padişahlari 6 indirmek istiyorum,Osmanli Padişahlari 6 ödev yükle,Osmanli Padişahlari 6 bedava, Osmanli Padişahlari 6 ÖDEV İNDİR,Osmanli Padişahlari 6 YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Osmanli Padişahlari 6 eğitimOsmanli Padişahlari 6dosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Icon14 Osmanlı Tarihinde ilkler sirlimen 3 2,425 21-03-2011, 22:09
Son Yorum: xroute42
  Osmanlı Padişahları 12 maarulaw 8 3,818 21-03-2011, 22:08
Son Yorum: xroute42
  OSMANLI MEZAR TAŞLARININ DİLİ DİLEK 10 4,368 15-11-2010, 19:40
Son Yorum: ATABEY
  Osmanlı Padişahları 11 maarulaw 0 2,386 27-08-2010, 2:36
Son Yorum: maarulaw
  Osmanlı Padişahları 10 maarulaw 0 1,471 27-08-2010, 2:35
Son Yorum: maarulawKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe