Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Osmanlı Padişahları 10
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
osmanlı , padişahları , 10

Konu: 62
Mesaj: 212
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 09-11-2009

Adı : II. Abdulhamit
Doğum tarihi : 21 Eylül 1842
Doğum yeri : İstanbul
Babası : Sultan Abdülmecit
Annesi : Tirimüjgân Sultan
Tahta çıktığı tarih : 31 Ağustos 1876
Tahta çıktığında yaşı : 33 yaş 11 ay
Saltanatının sonu : 27 Nisan 1909
Tahttan ayrılma sebebi : Tahtan indirildi
Saltanatının süresi : 32 yıl 8 ay
Ölüm tarihi : 10 Şubat 1918
Ölüm sebebi : Kalp yetmezliği
Öldüğü yer : İstanbul, Beylerbeyi Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Divanyolu, II. Mahmut Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

II. Abdülhamit tahta çıktı (31 Ağustos).-1876II. Abdühamit Eyüpsultan'da kılınç kuşandı (7 Eylül).-1876Rusya Osmanlı ordularının Sırbistan ve Karadağ'daki harekatının durdurulması hakkında, Babıâli'ye ültimatom verdi (31 Ekim).-1876Mütercim Rüştü Paşa'nın istifa etmesi üzerine Mithat Paşa ikinci kez sadrazam oldu (19 Aralık).-1876İstanbul (Tersane) Konferansı açıldı. Kanun-i Esasi (Anayasa) ilan edildi (23 Aralık).-1876Tersane Konferansı karalarının incelenmesi ve görüşülmesi için Babıâli'de, Meclis-i Umumi toplandı (18 Ocak).-1877Mithat Paşa sadrazamlıktan alındı ve sınır dışı edildi.Şura-yı Devlet Reisi Ethem Paşa sadrazam oldu (5 Şubat).-1877Sırbistan ile İstanbul antlaşması imzalandı (28 Şubat).-1877İlk Meclis-i Mebusan törenle açıldı (19 Mart).-1877Rusya, Osmanlı imparatorluğuna savaş ilan etti (24 Nisan).-1877Delibaba Savaşı (21 Haziran).-1877Karakilise Savaşı (4 Temmuz).-1877Birinci Plevne Savaşı (18 Temmuz).-1877İkinci Plevne Savaşı (30 Temmuz).-1877Şipka geçidi aşılamadı (21 Ağustos).-1877Ahmet Muhtar Paşa'ya “Gazi” ünvanı verildi (9 Kasım).-1877Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vuruldu ve Ruslara teslim oldu (10 Aralık).-1877Sadrazam Ethem paşa görevden alındı, yerine Dahiliye Nazırı Ahmet Hamdi Paşa getirildi (11 Ocak).-1878Edirne mütarekesi imzalandı (31 Ocak).-1878Sadrazam Ahmet Hamdi Paşa görevden alındı, yerine Maarif Nazırı Ahmet Refik Paşa getirildi (4 Şubat).-1878II. Abdülhamit, Meclis-i Mebusanı tatil etti (13 Şubat).-1878Ayastefanos Antlaşması imzalandı (3 Mart).-1878Sadrazam Ahmet Refik Paşa görevden alındı, yerine Rüsumât Emini Mehmet Sadık Paşa getirildi (18 Nisan).-1878Ali Suavi, IV. Murat'ı yeniden tahta çıkarmak için çırağan Sarayını bastı (20 Mayıs).-1878Sadrazam Mehmet Sadık Paşa görevden alındı, yerine mütercim Rüştü Paşa getirildi (28 mayıs9.-1878Rusya'ya karşı Osmanlı-İngiliz ittifak Antlaşması imzalandı.Sadrazam mütercim Rüştü Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Mehmet Esat Safvet P?aşa getirildi (4 Haziran).-1878Tercüman-ı Hakikat gazetesi çıktı (27 Haziran).-1878Berlin Antlaşması imzalandı (13 Temmuz).-1878Sadrazam Mehmet Esat Safvet Paşa görevden alındı, yerine Maliye Komisyonu Reisi Tunuslu Hayrüddin Paşa getirildi (4 Aralık).-1878Sadrazam Tunuslu Hayrüddin Paşa görevden alındı, yerine Sicil-i Ahvâl Komisyonu Başkanı Ahmet Arif Paşa getirildi (29 Temmuz).-1879Sadrazam Ahmet Arif Paşa görevden alındı, yerine Adliye Nazırı Küçük Sait Paşa getirildi (18 Ekim).-1879Tanzimat edebiyatının önemli isimlerinden Ziya Paşa öldü (18 Mayıs).-1880Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Ticaret ve Ziraat Nazırı Cenânizade Mehmet Kadri Paşa getirildi (9 Haziran).-1880Sadrazam Cenânizade Mehmet Kadri Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (12 Eylül).-1880Almanya ve İngiltere'nin desteğini alan Fransa, Tunus'u işgal etti (12 Mayıs).-1881Yıldız Mahkemesi'nde Mithat Paşa'nın yargılanmasına başlanıldı (27 Haziran).-1881Teselya ile Narda kazası, Yunanistan'a terk edildi (2 Temmuz).-1881Muharrem Karanamesi yayımlandı (20 Aralık).-1881Namık Kemal'in “Cezmi” adlı romanı yayımlandı.-1881Sanayi-i Nefise Mektebi “Güzel Sanatlar Okulu” açıldı.-1881Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Kütahyalı Abdurrahman Nurüddin Paşa getirildi (2 Mayıs).-1882Sadrazam Kütahyalı Abdurrahman Nurüddin Paşa görevinden istifa etti (10 Temmuz).-1882İngiliz donanması İskenderiye'yi bombaladı (11 Temmuz).-1882Küçük Sait Paşa sadrazam oldu (12 Temmuz).-1882İngilizler Mısır'ı işgal etti (15 Eylül).-1882Sadrazam Küçük Sait Paşa görevinden alındı, yerine ahmet Refik Paşa getirildi (30 Kasım).-1882Sadrazam Ahmet Refik Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (2 Aralık).-1882Yenişehirli Avni Bey, İstanbul'da öldü.-1883Mithat Paşa ve Damat Mahmut Calâlüddin Paşa, Taif zindanında boğularak öldürüldüler (7 Mayıs).-1884Beyazıt Devlet Kütüphanesi açıldı (24 Haziran).-1884Bestekâr Hacı Arif Bey öldü (28 Haziran).-1884Doğu Rumeli, Bulgaristan ile birleşti (18 Eylül).-1885Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Efkaf Nazırı Kıbrıslı Kabil Paşa getirildi (24 Eylül).-1885Gazeteci Agâh efendi öldü.-1885İstanbul Antlaşması imzalandı (5 Nisan).-1886Hilâl-i Ahmer Cemiyeti kuruldu (14 Nisan).-1887Yazar, bilim adamı Beşir Fuat intihar etti.-1887Hattat Şevki Efendi öldü.-1887Namık Kemal öldü (2 Aralık).-1888Cihagir Camii onarıldı.-1890Devlet adamı, tarihçi Mustafa Nuri Paşa öldü.-1890Ertuğrul fırkateyni battı (16 Eylül).-1890Bestekâr Hacı Faik Bey öldü (25 Ocak).-1891Servet-i Fünun Dergisi çıktı (17 Mart).-1891Ahmet Vefik Paşa öldü.-1891Hamidiye Camii'nin yapımı tamamlandı.-1892Yazar Nabizade Nâzım 29 yaşında öldü (6 Ağustos).-1893İstanbul'da deprem oldu. Depremde en büyük zararı Kapalıçarşı gördü (17 Ağustos).-1894Aşiret Mekteb-i Hümayunu açıldı (14 Eylül).-1894İkdam Gazetesi, yayın hayatına girdi (5 Temmuz).-1894Dolmabahçe Saat Kulesi'nin yapımı tamamlandı.-1894Sadrazam Cevat Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (8 Haziran).-1895İstanbul'da Ermeniler olay çıkardı (30 Eylül).-1895Bestekâr Medenî Aziz Efendi öldü.-1895Ahmet Cevdet Paşa İstanbul'da öldü.-1895Pera Palas, İstanbul Tepebaşı'nda hizmete açıldı.-1895İstanbul'da Ermeniler, Osmanlı Bankası'na saldırdılar (26 Ağustos).-1896Sadrazam Sait Paşa görevden alındı (30 Eylül).-1896Kâmil Paşa Sadrazam oldu (2 Ekim).-1896Sadrazam Kâmil Paşa görevden alındı, yerine Dahiliye Nazırı Halil Rifat Paşa getirildi (7 Kasım).-1896Yunanistan'a savaş ilan edildi (18 Nisan).-1897Milano Meydan Savaşı (19 Nisan).-1897Çatalca Meydan Savaşı (8 Mayıs).-1897Dömeke Meydan Savaşı (16 Mayıs).-1897İstanbul Antlaşması İmzalandı (18 Eylül).-1897Girit'e özerklik verildi (18 Aralık).-1897Şale Köşkü'nün yapımı tamamlandı.-1898Gülhane Askerî Tıp Akademisi açıldı (30 Aralık).-1898Süleyman Nutki Paşa, Deniz Müzesi'ni kurdu.-1898Yazar Direktör Ali Bey öldü (3 Şubat).-1899Şişli Etfal Hastanesi açıldı (5 Nisan).-1899Bağdat demiryolunu imtiyazı Deutsche Bank'a verildi (27 Kasım).-1899Mahmut Celalettin Paşa öldü.-1899Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa öldü (5 Nisan).-1900Azerbaycan okullarındaki Türk dili yasağı kaldırıldı (29 Ekim).-1900Türkçe sözlük Kamus-ı Turkî yayımlandı.-1900İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'nin yapımı tamamlandı (27 Ocak).-1901Fransız donanması Midilli'ye asker çıkardı (5 Kasım).-1901Sadrazam Halil Rifat Paşa öldü (9 Kasım).-1901Sait Paşa sadrazam oldu (18 Kasım).-1901Bağdat demiryolu sözleşmesi imzalandı (21 Ocak).-1902Tiyatrocu Güllü Agap öldü.-1902Sadrazam Sait Paşa görevden alındı, yerine Rumeli Islahat Komisyonu Başkanı Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa getirildi (14 Ocak).-1903Üç ay süren büyük Makedonya ihtilâli başladı (2 Ağustos).-1903Avrupalı devletler, Makedonya ıslahati hakkında hazırladıkları programı Babıâli'ye verdiler (25 Kasım).-1903Beşiktaş jimnastik Kulübü kuruldu.-1903Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Tıp Fakültesi) açıldı.-1903V. Murat öldü (29 Ağustos).-1904Tazminat devri yazarlarından Şemsettin sami, İstanbul'da öldü.-1904II. Abdülhamit'e bombalı suikast düzenlendi (21 Temmuz).-1905Galatasaray Spor Kulübü kuruldu ( 20 Ekim).-1905Makedonya mali ıslahatı nedeniyle Avrupalı devletler (Almanya hariç), Midilli ve Limni gümrük ve posta-tegraf dairelerini işgal ettiler (26 Kasım).-1905Rum asıllı türk gazeteci Teodor Kasap öldü.-1905İngiliz işgalindeki Mısır'ın sınırlarının belirlenmesi sırasında ortaya çıkan Akabe sorunu çözümlendi (1 Ekim).-1906Gümrük resmi artırıldı (25 Nisan).-1907Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.-1907Galatasaray Lisesi'nde yangın çıktı.-1907Zengibar Sultanı Seyit Ali, İstanbul'u ziyaret etti.-1907Hıdiv Kasrı'nın yapımı tamamlandı.-1907Reval görüşmesi gerçekleşti (9 Haziran).-1908Sadrazam Avlonyalı Ferit Paşa görevden alındı, yerine Sait Paşa getirildi (22 Temmuz).-1908Sadrazam Sait Paşa istifa etti. Kâmil Paşa sadrazam oldu (4 Ağustos).-1908Hicaz demiryolu açıldı (30 Ağustos).-1908Yeni Gazete çıltı (2 Eylül).-1908Makedonya ıslahatı üzerindeki Avrupa kontrolü kaldırıldı (3 Ekim).-1908Avusturya, Bosna-Hersek'i kendi topraklarına kattığını ilan etti.Bağımsızlığını ilan edn Bulgar Prensliği, Bulgaristan Krallığı adını aldı (5 Ekim).-1908Girit Yunanistan'a katıldığını ilan etti (6 Ekim).-1908İkinci Meşrutiyet dönemi meclis-i Mebusan'ı açıldı (17 Aralık).-1908Osmanlı Ressamlar Cemiyeti kuruldu.-1908Sadrazam Kâmil Paşa görevinden istifa etti.Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa, sadrazam oldu (13 Şubat).-1909Fecr-i Âti Encümen-i Edebisi Beyannamesi yayımlandı (25 Şubat).-1909Magazin dergisi Şehbal yayın hayatına girdi (1 Mart).-190931 Mart İsyanı başladı. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa sadrazam oldu (13 Nisan).-1909Adana'da Ermeniler olay çıkardı (14 Nisan).-1909Hareket Ordusu İstanbul'a geldi (24 Nisan).-1909II. Abdülhamit tahttan indirildi (27 Nisan).-1909
İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa imha için de o kadar cehalet kafidir.


Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Osmanlı Padişahları 10 ,Osmanlı Padişahları 10 Öğretmen Forumu,Osmanlı Padişahları 10 yükle,Osmanlı Padişahları 10 download,Osmanlı Padişahları 10 indirmek istiyorum,Osmanlı Padişahları 10 ödev yükle,Osmanlı Padişahları 10 bedava, Osmanlı Padişahları 10 ÖDEV İNDİR,Osmanlı Padişahları 10 YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Osmanlı Padişahları 10 eğitimOsmanlı Padişahları 10dosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Icon14 Osmanlı Tarihinde ilkler sirlimen 3 2,426 21-03-2011, 22:09
Son Yorum: xroute42
  Osmanlı Padişahları 12 maarulaw 8 3,824 21-03-2011, 22:08
Son Yorum: xroute42
  OSMANLI MEZAR TAŞLARININ DİLİ DİLEK 10 4,373 15-11-2010, 19:40
Son Yorum: ATABEY
  Osmanlı Padişahları 11 maarulaw 0 2,388 27-08-2010, 2:36
Son Yorum: maarulaw
  Osmanlı Padişahları 9 maarulaw 0 2,225 27-08-2010, 2:34
Son Yorum: maarulawKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe