Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Öğrencilere Göre İyi Öğretmen
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
öğrencilere , göre , iyi , öğretmen

Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Bir öğretmenin sınıfı tarafından beğenilmesini sağlayan kişilik çizgilerini belirlemek üzere yapılan araştırmaya göre,öğrencilerce en çok vurgulanan on iki nitelik şöyledir:
1-İşbirliğine dayanan demokratik tavır,
2-Her çocuk için sevecen ve saygılı olma,
3-Sabır,
4-Geniş bilgi,
5-Hareket ve görünüşün hoşa gitmesi,
6-Doğruluk ve taraf tutmamak,
7-Esprili olmak,
8-Tam itidal ve metanet,
9-Öğrencilerin sorunlarına ilgi duymak,
10-Esneklik,
11-Cesaret verme ve takdir etme konusunda iyi niyet,
12-Özel bir konuyu öğretmede olağanüstü başarı.
Yukarıdaki saydığımız özelliklere dayanarak ideal öğretmen şöyle tanımlanabilir: “İdeal öğretmen hem öğrettiği bilgilerde hem diğer konularda ve dünya hakkında tam bir bilgiye sahip iyiliksever,sağlıklı,gençlere gerçek ve yakın ilgi duyan insandır.”
Öğrencilere göre, “iyi öğretmen” özelliklerinin neler olduğunu görmek için sorulan sorulara verilen cevapların sonuçları şöyledir:
1-Öğretmenin sınıfta her öğrenciye eşit davranması(bazı öğretmenlerin çeşitli özellikleriyle bazı öğrencileri çok beğendiklerini,bazılarını da hiç sevmediklerini belli etmeleri.)
2-Öğrenci dersini çalışmadığı ve sözlü sınavlarda başarısız olduğu zaman öğretmenin sert eleştiriler yapmaması,hakaret edici sözler söylememesi.
3-Sınıfta öğretmenin çok otoriter davranarak rahatsız edici bir sükunet istememesi;normal hareket ve konuşma serbestliğini tanıması.
4-Kendi sorunları ve sıkıntıları olduğu zaman sınıfa karşı haşin davranmaması.
5-Dersleri soyut olmaktan çıkarıp güncel örnekler vermesi,çevre kaynaklarından ve örneklerinden yararlanarak daha cazip hale getirmesi.
6-Derste bir davranışını beğenmediği öğrenciyi sınıf önünde küçültmeden,hesap sormadan,yalnız olarak karşısına alıp onu tanımaya,davranışının nedenlerini anlamaya çalışması.
7-Sınıfta keyifsiz veya huzursuz olan öğrencileri fark ederek onları psikolojik dünyalarıyla da tanımaya çalışması.
8-Sınıfta bazı öğretmenlerin disiplin kuruluna gönderebilecekleri olayları öğretmenin kendi olanaklarıyla aydınlatmaya çalışarak,öğrencileri maddi cezalardan koruması ve istenilmeyen davranışlarını düzeltmelerine yardımcı olması.
9-Sınıfta şakacı mizahıyla esprili bir hava oluşturması,ciddi dersin içine ilginç örnekler ekleyerek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasını önlemesi.


İyi bir öğretmen ;
a) Konu alanı çok iyi bilir ve bildiklerini öğrenciye etkili bir biçimde aktarır
b) Öğrenciyi anlar , onun ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim ortamları düzenler ;
c) Öğrenciyi çalışmaya karşı güdüler
d) Öğrencilerin birbirinden farklı olduğunu kabul ederek her öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenir,
e) Öğrenciye rehberlik yapar, öğrencilerin sorunlarını fark eder,
f) Öğrencisini ve öğretmeyi sever,
g) Öğrencilerin derse olan ilgisini çeşitli tekniklerle arttırır,
h) Bütün öğrencilerin dersi dikkatli dinlemelerini sağlar
i) Öğrencilerin verdiği ödevleri yapmalarını sağlar,
j) Öğrencilerin sınıftaki farklı seviyelerine göre ders anlatır,
k) Öğrencilerin sınıftaki disiplinsiz davranışlarına izin vermez,
l) Derslerine yeterli hazırlık yaparak girer,
m) Sınıftaki öğrenciler üzerinde olumlu bir izlenim bırakır,
n) Sınıfa çok iyi hakim olur.
o) Öğrencilerin gelişim ve ergenlik gibi çeşitli sorunlarıyla ilgilenir,
p) Öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar,
q) Sınıfta Uyulması gereken kurallara öğrencilerin uymasını sağlar,
r) Öğrencileri her konuda “etkin olarak” dinler,
s) Öğrencilere derste soru sorma imkanı verir,
t) Öğrencileri daha iyi tanıyan aileleri ile her zaman görüşür.
Görüldüğü gibi iyi öğretmen olmak oldukça güç bir iştir. Bu meslekte başarılı olmak için öğretmenlerin iyi bir konu alanı bilgisine ve öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışlara sahip olması gerekmektedir. Öğretmen arkadaşlarımızın iyi bir öğretmen olabilmeleri için gelişmesine ve öğrenme – öğretme sürecine katkısını iyi anlayabilmek için , önce ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ” ni özetlemek gerekir. Öğretmenin temel görevi , etkili bir öğretim ortamı düzenleyerek öğrenmeyi sağlamaktır. Öğretmen bu görevini yerine getirirken aşağıdaki etkinlikleri saptar.
1- Öğretim planlarının hazırlanması : Formal eğitim planlı , programlı bir süreçtir. Bu nedenle öğretmenlerin derse girmeden önce yıllık ve günlük planlarını hazırlamaları gerekir. Öğretmen , öğretim planını hazırlarken, Tebliğler Dersinde belirtilen şekilde , dersin hedef tekniklerini , öğretim araç ve materyallerini seçer, hedeflere ulaşma derecesini tayin edecek değerlendirme etkinliklerini saptar.

2- Öğrenme yaşantıları düzenleme : Öğretmen sınıfa girdikten sonra , önceden hazırladığı planları uygulamaya koyar. Uygulama sırasında öğretmenin gerçekleşmesi için, öğrencilerin öğrenmeye karşı istekli olması ve eylemde bulunması gerekir. Bu nedenle öğretmenin öğrencilerini güdeleyerek , öğretme ortamına aktif olarak katılımlarını sağlaması yeri geldikçe pekiştireçlerle davranışlarını yönlendirmesi gerekir.
Okulda öğretim gruplarla yapılır. Her sınıfta değişik özellikte öğrenciler vardır. Bu öğrencilerin yönlendirilmesi ve uyum içinde çalışmalarının sağlanması da , öğretmenin görevleri arasındadır. Bu nedenle öğretmenin iyi bir yönetici ve sınıfın lideri durumunda olması gerekir.
Öğrenciler sevdikleri ve otorite olarak gördükleri öğretmeni model alma eğilimi gösterirler. Öğretmenin giyimi, konuşma tarzı, düşünme ve yaşam biçimleri ile öğrencilere model olur. Bu nedenle öğretmenin sınıf içinde ve dışında davranışlarına dikkat etmesi öğrencileri için iyi bir model olmaya çalışması gerekir.
3- Değerlendirme : Öğrenme-öğretme süreci sonunda , öğrencilerin hedefe ulaşma derecelerini belirlemek amacıyla değerlendirme yapılmalıdır. Öğretmen değerlendirme sonucunda elde ettiği bilgilere dayalı olarak , hem öğrencilerin öğrenme eksiklikleri düzeltme imkanı bulur.

Bildiğiniz gibi öğrencilerimiz 12-17 yaşları arasındadır. Bu yaşlar arasındaki döneme
“ Ortaöğretim Ergenlik Dönemi” denilmektedir.

Bu el kitabında ortaöğretim Ergenlik Dönemi , çeşitli eğitim – öğretim metot ve teknikleri , Sınıf yönetimi , Etkin Öğretmenlik , Öğretmen ve Öğrenci İlişkileri ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Bu bilgilere daha verimli ve başarılı bir eğitim – öğretim yılı yaşamanız dileği ile.ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN KURALLARI
1-İlk başta öğretmen mesleğini sevmelidir. Bununla birlikte mesleğini çok iyi bilmeli ve alanında söz sahibi olmalıdır.
2-Derslerin iyi bir şekilde işlenmesi,öğretmenin kendisini öğrencilere sevdirmesi açısından çok önemlidir. Ders yılına nasıl başlarsak öyle gider. Bu bakımdan sınıf içindeki hal ve hareketlerimizi çok iyi ayarlamalı ve öğrencilerle olan ilişkilerimizde araya belli bir mesafe koymalıyız.
3-Öğretmen önce dersin amacını ve önemini kavratmakla işe başlamalıdır. Öğrenci dersi öğrenmesi gerektiğine inanmalı. Çünkü insanın tabiatında men edildikleri ve ikna oldukları şeylere karşı bir meyil ve istek vardır. Bu bakımdan öğretmen mevzuları akla,mantığa uygun gerekçe ve ölçüleriyle anlatmalıdır.
4-Öğretmen konuşurken usandırmamalıdır. Öğrenciye vermek istediklerini az konuşarak fakat öz ve kapsamlı bir şekilde vermelidir. Lafı çok uzatarak öğrenciyi sıkmamalıdır.
5-Öğretmen konuları öğrencilerin kabiliyet,karakter ve anlayış seviyelerine göre anlatmalı ve ona göre ilgi göstermelidir. Aksi halde öğrenciler dersi anlamıyoruz diye hem öğretmene hem de derse karşı tavır alabilir. Ayrıca öğretmen,önemli konuların üzerinde hassasiyetle durmalı, gerekli yerlerde tekrarlar yapmalıdır.
6-Öğretmen geçen dersin genel bir tekrarını yapıp dikkatleri topladıktan sonra diğer konulara geçmelidir. Aksi halde öğrenciler derse tam motive olamadıklarından dolayı ilgisiz ve isteksiz olabilirler.
7-Eğer öğrencilerin dikkatleri dağılmış başka şeylerle meşgul oluyorlarsa öğrencilerde derse karşı aşk ve şevk uyandırmak gerekir. Böyle durumlarda derse biraz ara verilmelidir. Sınıfın genel durumuna göre toplumda sevilen insanlardan örnekler verilerek veya kısa fıkralar anlatarak öğrencilerin dikkatleri toplandıktan sonra derse devam edilmelidir. Tabiki burada zaman ve ölçüyü iyi ayarlamak öğretmene düşüyor.
8-Öğretmen derste gerektiği yerde espri yapmasını da bilmelidir. Ancak espri yapılırken ölçü kaçırılmamalıdır. Burada esprinin yeri yemekteki tuz gibi olmalıdır.
9-Eğer mümkünse dersler öğrencilerin bizzat aktif katılımlarıyla işlenmeli ve uygulamaya yönelik konulara ağırlık verilmelidir. Çünkü bu tür konular öğrenciler tarafından istenerek yapılmakta ve daha kalıcı olmaktadır.(soru-cevap,münazara,deney,vb.)
10-Öğrencilere sert davranmak çok sakıncalıdır. Öyleyse öğretmen öğrencilerle münasebetini çok iyi ayarlamalı,olur olmaz şekilde kızmamalıdır. Bilhassa herkesin ortasında öğrencilerin onur ve izzetlerini rencide etmemeye azami gayret göstermelidir.
11-Öğretmen öğrencilere son derece sevgi,şefkat ve merhamet dolu bir alaka göstermeli,hal ve hatırlarını sormalı,dersleriyle ilgilenmeli ve onların maddi,manevi dertleriyle meşgul olmalıdır ki öğrenciler hocalarını sevsinler, öğütlerini tutup ona itaat etsinler.
12-Öğrenciler genelde sevdikleri şahısları örnek alırlar ve onlar gibi olmak isterler. Bu bakımdan öğretmen başkalarının yanında kendini arkadaşlarıyla hafif düşürecek gayri ciddi söz ve davranışlardan kaçınmalıdır.

Cevapla
.
Konu: 255
Mesaj: 2,204
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

öğrenci gözüyle mi öğretmen gözüyle mi veli gözüyle mi milli eğitim gözüyle mi? kimin gözüyle iyi öğretmen?
ℂ* Doğuyoruz Ufuklardan ℂ*

Cevapla
.
Konu: 0
Mesaj: 1
Cinsiyet:
Kıdem: 15-10-2010

[/align][/b][/font][/size][/color]Post_thanks ÇOK GÜZEL BENCE ŞİMDİ NASIL DAVRANICAMI ANLADIM ÖĞRENCİLERİME KARŞI[color=#FF0000][size=large][font=Tahoma]
Alıntı:
[b][align=center]

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Öğrencilere Göre İyi Öğretmen ,Öğrencilere Göre İyi Öğretmen Öğretmen Forumu,Öğrencilere Göre İyi Öğretmen yükle,Öğrencilere Göre İyi Öğretmen download,Öğrencilere Göre İyi Öğretmen indirmek istiyorum,Öğrencilere Göre İyi Öğretmen ödev yükle,Öğrencilere Göre İyi Öğretmen bedava, Öğrencilere Göre İyi Öğretmen ÖDEV İNDİR,Öğrencilere Göre İyi Öğretmen YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Öğrencilere Göre İyi Öğretmen eğitimÖğrencilere Göre İyi Öğretmendosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Çocuğa Göre Eğitim programı sirlimen 0 922 29-12-2016, 18:49
Son Yorum: sirlimen
  İdeal sınıf mevcudu size göre kaç kişi olmalı? betşe 8 9,953 24-05-2011, 10:46
Son Yorum: ELİT61
  Üstad Mehmed Âkif’e göre çocuk eğitimi... eğitimsokağı 6 3,488 01-08-2010, 23:41
Son Yorum: eğitimsokağı
  öğrenciye göre iyi öğretmen nitelikleri musty 2 2,469 14-04-2009, 10:40
Son Yorum: muallimKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe