Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir?
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
müfettişlerin , görev , ve , yetkileri , nelerdir?

Konu: 4,852
Mesaj: 13,401
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

a) Rehberlik ve iş başında yetiştirme;
1) Her öğretim yılı başında ve sonunda, ayrıca gerektiğinde öğretim yılı içinde, öğretmenlerle meslekî toplantılar düzenlemek, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili olarak sorunların belirlenmesinde ve çözümünde rehberlik etmek,
2) Okul ve kurumlarda rehberlik amaçlı çalışmalarda belirlenen konulan, önerileri İle birlikte rehberlik tebliğine ve kurum teftiş defterine yazmak, tebliğin bir örneğini başkanlığa vermek, 3) Okul ve kurumların teftişinden sonra öğretmen ve yöneticilerle birlikte toplantı yapmak, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek,
4) Meslekî yayınları ve meslekle ilgili gelişmeler ile mevzuat değişikliklerini izlemek, başkanlık veri tabanına katkıda bulunmak ve bu kapsamda bölgesindeki öğretmen ve yöneticilere rehberlik etmek,
5) Aday memurların yetiştirilmesine rehberlik etmek ve bu konuda verilen diğer görevleri yapmak,
6) Teftişi ile yükümlü bulunduğu öğretmenlere ve yöneticilere meslekî yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek,
7) Teftiş, değerlendirme, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerinde müfettiş yardımcılarının katılımını sağlamak ve yetiştirilmelerine yardımcı olmak.
b) Teftiş ve Değerlendirme;
1) Türk millî eğitiminin genel amaç ve remel ilkelerine uygun olarak, okul ve kurumların amaçlarına göre öğrencilerin yetiştirilmeleri ile yetenek, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi durumunu,
2) Görev alanlarındaki okul ve kurumların eğitim, öğretim, yönetim ve diğer görevlilerinin mevzuata göre çalışmalarını,
3) Atatürk ilke ve inkılâpları'nın, İstiklâl Marşı'nın, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin ve Öğrenci Andı'nın öğretilme ve kavratılma durumunu,
4) Bayrak, anma ve kutlama törenlerinin;sosyal etkinliklerin mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığını.
5) Her yönü İle eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını,
6) Kurumun ve kurumdaki personelin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve programlarda belirtilen amaçları gerçekleştirme durumunu,
7) Eğitim-öğretim ve yönetim görevlilerinin çevre ile ilişkilerini,
8) Okul veya kurum Personelinin yeterlilik ve verimliliklerini,
9) Okul aile birliği, okul kooperatifi ve kantininin kuruluş ve çalışmalarının mevzuatına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini, teftiş etmek ve değerlendirmek.
10) Okul ve kurumlara ait bina uygulama bahçesi, arsa, arazi ve tesislerin amaca ve projeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını teftiş etmek ve değerlendirmek; sonucunda belirlenen hususları önerileri ile birlikte okul veya kurumun teftiş defterine yazmak; gerektiğinde ayrıca kurum teftiş raporu düzenleyerek başkanlığa sunmak,
11) Teftiş edilen okul ve kurumlarda yönetici, öğretmen ve gerektiğinde diğer personel hakkında ayrı ayrı teftiş raporu düzenlemek.
12) Teftiş bölgelerindeki okul ve kurumlar hakkında saptanan bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak başkanlığa sunmak.
c) inceleme; 1) Başkanlıkça verilen veya teftiş sırasında karşılaşılan konularla ilgili inceleme yapmak,
2) Okul, öğretmen ve diğer personel ile ders araç ve gerekçelerine ilişkin ihtiyaçları belirleyerek başkanlığa bildirmek,
3) Okul ve kurumların açılma ve kapatılmalarına ilişkin İnceleme raporu düzenlemek,
4) Okul ve kurumlardaki teftiş sistemi, eğitim ve öğretim yöntemleri, teftiş ve değerlendirme raporları ile diğer basılı defter ve kayıtların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili görüş ve önerilerinin kurul gündemine alınma isteğini başkanlığa bildirmek,
5) Okul ve kurumlar ile ilgili mevzuatın ve programların uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkları, güçlükleri belirlemek ve başkanlığa bildirmek,
6) Okul ve kurumlarda özel eğitime yönelik uygulamaları mevzuatı çerçevesinde incelemek ve başkanlığa bilgi vermek,
d) Soruşturma;
1) İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre, valilikçe verilecek soruşturma emirleri gereğince resmî ve özel okul ile kurumlarda görevli öğretmen, yönetici ve diğer personel hakkında soruşturma yapmak,
2) İnceleme ve soruşturmaya yönelik çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapmak,
3) Verilen soruşturmaya zamanında başlamak ve kısa süre içinde tamamlayarak önerilerini fezleke veya rapora bağlayıp başkanlığa sunmak,
4) Bir olayın soruşturmasını yaptıkları sırada, aynı konuda başka soruşturmacı veya soruşturmacıların görevlendirilmesi durumunda; soruşturmanın birleştirilmesi için durumu bir yazı ile başkanlığa bildirmek,
5) Başlanılan bir soruşturmayı çeşitli nedenlerle tamamlayamama durumunda, gerekçesini yazılı olarak başkanlığa bildirmek,
6) Gerekli görülen defter, evrak, belge ve bilgileri, ilgili dairelerden istemek, incelemek sübut delil teşkil edenlerin asıllarını, diğer belgelerin örneklerini almak; asılları alınan belgelerin yerine mühür ve imzası ile onaylı birer örneğini dosyasında saklamak üzere ilgili daireye vermek,
7) Soruşturma alanına giren ilgililerin koruma ve sorumluluğu altındaki gizlilik dereceli de olsa her türlü evrak ve defterleri, para ve para hükmündeki senet, demirbaş eşya, ambar ve depolar ile kasa ve vezneyi görmek, incelemek, saymak ve gerekirse mühürlemek,
8) Soruşturmalarda, muhbir, şikâyetçi, sanık ve tanıkların celbi ve dinlenmesi gibi soruşturmanın gerektirdiği her türlü işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket etmek
9) Görev alanı ile ilgili aldıkları şikayet ve ihbar üzerine veya bizzat görmeleri durumunda, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplayarak, olaya el koymak ve soruşturma emri istemek,
10) Düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının birer örneğini özel dosyalarında saklamak,
11) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen konularda Başkanlıkça, millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.
e) Araştırma
1) Görev alanlarındaki okul/kurumların eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilerle ilgili ihtiyaç duyulan konularda araştırma yapmak,
2) Okul/ kurum personelinin yeterlik ve verimliliklerini araştırmak,
3) Bölgesinde okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebeplerini araştırmak,
4) Eğitim sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve eğitimin niteliğini artırarak etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesine yönelik araştırma yapmak,
5) Okul ve çevre ilişkisini güçlendirmek amacıyla araştırma yapmak,
6) Görev alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla başkanlıkça verilen diğer konularda araştırma yapmak.
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.
Konu: 136
Mesaj: 1,069
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 06-11-2009

ALAKSI OLMAYAN İŞLERLE DE UĞRAŞIYORLAR BAZI ZAMAN Yapma
Ne insanlar gördüm üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içinde insan yok!

Cevapla
.
Konu: 298
Mesaj: 688
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 04-06-2009

Sanırım akla gelebilecek her türlü işi yapıyorlar X1

Cevapla
.
Konu: 4,852
Mesaj: 13,401
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

Siz ne yapabileceklerini bilinde fazla ileriye gitmesinlerBiggrin
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.
Konu: 298
Mesaj: 688
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 04-06-2009

İşini düzgün yapan birine , hiç kimse hiçbir şey diyemez ; demek isteyene de müsade edilmemelidir X1

Cevapla
.
Konu: 4,852
Mesaj: 13,401
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

(07-03-2010, 18:14)muhibbi Nickli Kullanıcıdan Alıntı: İşini düzgün yapan birine , hiç kimse hiçbir şey diyemez ; demek isteyene de müsade edilmemelidir X1

işini düzgün yapan, evet bu önemli bir nokta...işini layıkıyla yapanlara kimse birşey diyemez doğru...fakat bazı noktalarda öyle oluyor ki o kişiler bıktırılıyor nedendir acaba? bazen daha uygun sözlerle yardımcı olunacak noktalar neden daha sert sözlerle ve kırıcı bir dille ifade edilir bilinmez...

Bunu yapanlar aslında bence oraya gelirken önyargıları biriktirerek gelmişlerdir. ilk intiba da kötü çıktıysa sorun gittikçe anlaşılmaz hale geliyor...ve çok uygun sözlerle anlatılabilecek şeyler maalesef kırıcı noktalara kadar gidiyor...

sonuçta işini düzgün yapan kişi bir anlamda yaptıklarından soğuyor...ve sallamasyona başlıyor...kimsenin aşkı şevki kırılmasın tek dileğimiz...X1
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir? ,Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir? Öğretmen Forumu,Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir? yükle,Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir? download,Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir? indirmek istiyorum,Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir? ödev yükle,Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir? bedava, Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir? ÖDEV İNDİR,Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir? YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Müfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir? eğitimMüfettişlerin görev ve yetkileri nelerdir?dosya indir
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe