Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
halk , kültürü , dersi , öğretim , programı

Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber, iletişim
olanaklarının küçülttüğü dünyamızda en önemli konu durumuna gelmiştir.
Çağımızda tartışılmaz üstünlük, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullananlarındır. Bilginin
kazanılmasında, kullanılmasında ve donanımlı insan gücünün yetiştirilmesinde en
önemli görev eğitim sistemimize düşmektedir.

Kalkınma planları ve millî eğitim şûralarında sıklıkla öğrencilerin bilgiye
ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme becerilerini
geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde öğretim programlarının yeniden
düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu dile getirilmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar
doğrultusunda dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak öğretim programlarında
yeni yaklaşımlar dikkat çeker duruma gelmiştir. Bu nedenlerle Halk Kültürü Dersi
Öğretim Programı bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate
alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Böylelikle etkinlik merkezli, bilgi ve beceriyi
dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantısını ve bireysel farklılıklarını dikkate alan,
çevresiyle etkileşimine olanak sağlayan yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye
çalışılmaktadır.

Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber, iletişim
olanaklarının küçülttüğü dünyamızda en önemli konu durumuna gelmiştir.
Çağımızda tartışılmaz üstünlük, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullananlarındır. Bilginin
kazanılmasında, kullanılmasında ve donanımlı insan gücünün yetiştirilmesinde en
önemli görev eğitim sistemimize düşmektedir.

Kalkınma planları ve millî eğitim şûralarında sıklıkla öğrencilerin bilgiye
ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme becerilerini
geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde öğretim programlarının yeniden
düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu dile getirilmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar
doğrultusunda dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak öğretim programlarında
yeni yaklaşımlar dikkat çeker duruma gelmiştir. Bu nedenlerle Halk Kültürü Dersi
Öğretim Programı bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate
alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Böylelikle etkinlik merkezli, bilgi ve beceriyi
dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantısını ve bireysel farklılıklarını dikkate alan,
çevresiyle etkileşimine olanak sağlayan yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye
çalışılmaktadır.

Bu anlayış doğrultusunda Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı;
1. Öğrencilerin bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi
öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar.
2. Öğrencileri gözlem, araştırma ve derleme yapmaya özendirir.
3. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak
yetişmesini amaçlar.
4. Millî kimliği merkeze alarak evrensel değerlerin benimsenmesine ve
öğrencinin kendi kültürünü diğer kültürler içinde konumlandırmasına yardımcı
olur.
5. Öğrencilerin sahip oldukları kültürel zenginliği görmesini sağlar.
6. Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle
etkileşim kurmasına olanak sağlar.
7. Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme, öğretme yöntem ve
tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır.
8. Oluşturulacak öğrenci çalışma dosyalarıyla öğrenme ve öğretme
süreçlerinde öğrencinin değerlendirilmesine olanak sağlar.

PROGRAMIN YAPISI
Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı yapısal olarak yapılandırmacı (inşacı)
yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu yaklaşıma göre öğrenciler, uzak ya da yakın geçmişte
çevresini gözlemleyerek bilgiye dönüştürdüğü verilerle bu derste edindiklerini
ilişkilendirecek, böylelikle yeni bazı beceri ve değerlere ulaşacaktır.
Programda, kazanımların ve genel amaçların yanı sıra bazı temel beceri ve
değerlerin verilmesi, öğrencilerin kazanımlar yoluyla bu beceri ve değerleri elde
etmeleri amaçlanmıştır.

BECERİ NEDİR?
Beceri, öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve
yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetlerdir. Şimdiye kadar bilgi edinimi, yaşam
ve okulun temel amacı olarak görülmüştür. Günümüzde ise bilgiye bakış
değişmiştir. Bilgi; olguları, kavramları, ilkeleri ve süreçleri ezberlemek olarak
görülmemektedir. Bilgiyi kullanma, bilgiyi edinmekten daha fazla
vurgulanmaktadır. Bilgiyi öğrenmenin önemi göz ardı edilmemeli, öğrenciler bilgiyi
problem çözmede, eleştirel ve yaratıcı düşünmede kullanmalıdır. Beceri ise bilgi
gerektiren ve performans içeren karmaşık bir eylemdir. Hem bilgi hem beceri kısa
zamanda kolayca öğretilebilir ve öğrenilebilir. Fakat yetenek daha geç gelişir ve
daha karmaşıktır. Bilgi ve becerilerin birleşmesi ile yetenek ortaya çıkmaktadır.
Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı, ilköğretim 4–8. sınıflar düzeyindeki
diğer derslerde öğrencilere kazandırılması tasarlanan ilk 8 becerinin yanında,
kendine özgü 4 beceriyi de kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu becerileri şöyle sıralayabiliriz:
1. Eleştirel düşünme becerisi
2. Yaratıcı düşünme becerisi
3. İletişim becerisi
4. Araştırma becerisi
5. Problem çözme becerisi
6. Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi
7. Girişimcilik becerisi
8. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi
9. Gözlem becerisi
10. Derleme becerisi
11. Değişim ve sürekliliği algılama becerisi
12. Sosyal ve kültürel katılım becerisi

DEĞER NEDİR?
Değer, bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını
sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli
oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlardır.

Değerin özellikleri şöyle sıralanabilir:
1. Toplum ya da bireyler tarafından benimsenen birleştirici olgulardır.
2. Toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşıladığına ve bireylerin iyiliği için
olduğuna inanılan ölçütlerdir.
3. Sadece bilinci değil, duygu ve heyecanları da ilgilendiren yargılardır.
4. Bireyin bilincinde yer alan ve davranışı yönlendiren güdülerdir.
5. Değer, normu içerir. Değerlerin normlardan farkı, normlardan daha genel
ve soyut bir nitelik taşımasıdır.

Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılmak istenen
değerler şunlardır:
1. Dayanışma
2. Estetik
3. Hoşgörü
4. Misafirperverlik
5. Farklılıklara saygı duyma
6. Sorumluluk
7. Yardımseverlik
8. Kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık

GENEL AMAÇLAR
Bu program ile öğrenci;
1. Kültür, halk kültürü ve halk bilimi arasındaki ilişkiyi kavrar.
2. Türk halk kültürü içinde farklı dönem ve mekânlarda yaşanan toplumsal
uygulamalar arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyerek değişim ve
sürekliliği algılar.
3. Halk kültürü içinde sözlü anlatımların yerini ve önemini fark eder.
4. Kültürümüz içinde halkın ürettiği bilgileri ve bilgi üretme alanlarını (halk
bilgisini) eleştirel bakış açısıyla irdeler.
5. Halk kültürü içinde halk sanatlarının yerini ve önemini belirler.
6. Müzik, oyun ve eğlencenin halk kültür içindeki yerini ve günümüzdeki
biçimlerini belirler.
7. Küreselleşme sürecinde Türk halk kültürünü ve millî bilincin oluşmasını
sağlayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi
gerekliliğini fark eder.
8. Türk halk kültürünün ögelerini benimser ve her fırsatta benimsetmeye
çabalar.
9. Sosyal ve kültürel katılımın önemine inanır.

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı ,Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı Öğretmen Forumu,Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı yükle,Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı download,Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı indirmek istiyorum,Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı ödev yükle,Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı bedava, Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı ÖDEV İNDİR,Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı eğitimHalk Kültürü Dersi Öğretim Programıdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Halk Kültürü Dersi Öğrenme Alanları eğitimsokağı 0 3,595 20-12-2009, 15:23
Son Yorum: eğitimsokağı
  Neden Halk Kültürü Dersi eğitimsokağı 0 2,843 20-12-2009, 15:12
Son Yorum: eğitimsokağı
  Halk Biliminin Tanımı Ve Amacı eğitimsokağı 0 2,355 20-12-2009, 15:08
Son Yorum: eğitimsokağıKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe