Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Esmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞEN
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
esmaü , l , hüsna , kanaviçesi , cevşen

Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Esmâü’l-Hüsna’nın değişik şekillerde adeta bir kanaviçe gibi örgülenmesinden ibaret olan Cevşen duası, metin olarak Kur’an’da yer alan Esmâü’l-Hüsna kalıplarına en yakın dua olma özelliğini taşır. Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de, “Esmâü’l-Hüsna (güzel isimler) Allah’a aittir. O halde O’na onlarla dua edin” buyurarak, en makbul duanın Esmâü-l Hüsna ile yapılan dua olduğunu ifade buyuruyor.

“Cevşen”, bir duadır. Dua ise kulluğun özü ve imanın en halis bir neticesidir. Dua, kulu Allah’a yaklaştıran en kısa bir yoldur. Bediüzzaman, ”Dua bir ubudiyet (kulluk)tur, semeratı uhreviyedir” der. Yani duanın asıl sonuçları ahrette ortaya çıkacaktır.

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de, “Esmâü’l-Hüsna (güzel isimler) Allah’a aittir. O halde O’na onlarla dua edin” buyurarak, en makbul duanın Esmâü’l-Hüsna ile yapılan dua olduğunu ifade buyuruyor ve özellikle bizi Esmâü’l-Hüsna ile dua etmeğe davet ediyor. İşte Cevşen’in makbuliyeti, Cenab-ı Hakk’ın bin bir isminden örülmüş ve içinde bin hasiyeti taşıyan bir sırlar hazinesi olmasındandır.

“Zırh ve bir tür savaş elbisesi” manasına gelen Cevşen’in aslı, rivayete göre Uhud Savaşı’na dayanır. Savaşın en kızgın anında, giydiği zırh, Efendimiz’i oldukça sıkıp rahatsız ederken, Efendimiz ellerini açıp Cenab-ı Hakk’a dua eder. Bunun üzerine gök kapıları açılır ve Cebrail (as) gelerek, “Ya Muhammed! Rabb’in sana selam ediyor ve üzerindeki zırhı çıkarıp bu duayı okumanı istiyor. Bu dua hem sana, hem ümmetine zırhtan daha sağlam bir emniyet sağlayacak!” diye bu duayı tebliğ eder.


Cevapla
(Son Düzenleme: 20-05-2010, 13:40, Düzenleyen: sirlimen.) .
Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Türkçe Cevşen

1-Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.

1-Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah
2-Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatını rızıklandıran Rahman
3-Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
4-Ey herseyi hakkıyla bilen Alîm
5-Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm
6-Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm
7-Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm
8-Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm
9-Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm
10-Ey iyilik ve ikrami bol olan Kerîm Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

2-
1-Ey efendilerin efendisi
2-Ey dualara cevap veren
3-Ey iyiliklerin sahibi
4-Ey dereceleri yükselten
5-Ey bereketleri büyük olan
6-Ey hataları bağışlayan
7-Ey belaları def eden
8-Ey sesleri işiten
9-Ey dilekleri veren
10-Ey sır ve gizlilikleri bilen

3-
1-Ey Bağışlayanların en hayırlısı
2-Ey yardım edenlerin en hayırlısı
3-Ey hükmedenlerin en hayırlısı
4-Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı
5-Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
6-Ey varislerin en hayırlısı
7-Ey övenlerin en hayırlısı
8-Ey rızk verenlerin en hayırlısı
9-Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
10-Ey ihsan edenlerin en hayırlısı

4-
1-Ey izzet ve güzelligin gerçek sahibi
2-Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
3-Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
4-Ey büyük ve yüce olan
5-Ey kudret ve azabı şiddetli olan
6-Ey ikâbi siddetli olan
7-Ey hesabı süratli gören
8-Ey katında güzel ve mükafatı bulunan
9-Ey katında Ümmü’l-Kitap bulunan
10-Ey yüklü bulutları yoktan var eden

5-
1-Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
2-Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
3-Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
4-Ey bağışlaması bol olan Gufran
5-Ey kullarına yol gösteren Burhân
6-Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
7-Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Sübhân
8-Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
9-Ey nîmet ve beyan sahibi
10-Ey emnü eman sahibi

6-
1-Ey azametine herşeyin boyun egdiği
2-Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
3-Ey izzetine karşı her seyin zelîl olduğu
4-Ey heybetine her seyin itaat ettigi
5-Ey Saltanatına karşı her şeyin inkiyad ettigi
6-Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun egdiği
7-Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
8-Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
9-Ey izniyle yerin karar kıldığı
10-Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen

7-
1-Ey hataları mağfiret eden
2-Ey belalari kaldıran
3-Ey ümitler Kendisinde son bulan
4-Ey ihsani bol veren
5-Ey hediyeleri geniş olan
6-Ey mahlukata rızk veren
7-Ey ölümlere karar veren
8-Ey şikayetleri işiten
9-Ey askerleri gönderen
10-Ey esirleri salıveren

8-
1-Ey hamd ve senâ sahibi
2-Ey şeref ve yücelik sahibi
3-Ey fahr ve bahâa sahibi
4-Ey ahd ve vefâ sahibi
5-Ey af ve rızâ sahibi
6-Ey iyilik ve bağış sahibi
7-Ey kesin söz ve hüküm sahibi
8-Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
9-Ey cömertlik ve nimetler sahibi
10-Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi

9-
1-Ey olmamasını istedigi meydana gelmesine engel olan Mânî
2-Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
3-Ey faydalı şeyleri yapan Nafî
4-Ey bütün sesleri işiten Sem’î
5-Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Rafî
6-Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
7-Ey kullarına şefaat eden Safî
8-Ey istediğini istediği şekilde toplayan Camî
9-Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vasî
10-Ey istediği şeyi istedigi şekilde genişletip bollastıran Mûsî

10-
1-Ey bütün sanatlarin sanatkârı
2-Ey bütün mahsulatların yaratıcısı
3-Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
4-Ey bütün sahip olunanların sahibi
5-Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
6-Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
7-Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
8-Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
9-Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
10-Ey bütün zulme uğrayanların sığınagı

11-
1-Ey sıkıntım anında hazırlığım
2-Ey musibetim anında ümidim
3-Ey yalnızlığım anında arkadaşım
4-Ey gurbetliğimde dostum
5-Ey nimetlendiğim anda sahibim
6-Ey kederim anında ferahlatıcım
7-Ey ihtiyacım anında yardımıma koıan
8-Ey zor durumumda sığınagım
9-Ey korkum anında yardımcım
10-Ey şaşkınlığım anında yol göstericim

12-
1-Ey gayblari bilen
2-Ey günahlari bağışlayan
3-Ey ayıblari örten
4-Ey sıkıntıları kaldıran
5-Ey kalpleri değiştiren
6-Ey kalpleri süsleyen
7-Ey kalpleri nurlandıran
8-Ey kalplerin tabibi
9-Ey kalplerin sevgilisi
10-Ey kalplerin dostu

13-
1-Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
2-Ey gerçek güzellik sahibi Cemil
3-Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil
4-Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan kefil
5-Ey kullarına yol gösteren delil
6-Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil
7-Ey her şeyden haberdar olan Habir
8-Ey lütuf u keremi bol olan latif
9-Ey sonsuz izzet sahibi Aziz
10-Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik

14-
1-Ey şaşkınlarin yol göstericisi
2-Ey yardım isteyenlerin yardımcısı
3-Ey medet isteyenlerin imdat edicisi
4-Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu
5-Ey asilerin sığınagı
6-Ey günahkarların bağışlayıcısı
7-Ey korkanlara emniyet veren
8-Ey miskinlere merhamet eden
9-Ey yalnızlık duyanların dostu
10-Ey darda kalanların dualarina cevap veren

15-
1-Ey cömertlik ve ihsan sahibi
2-Ey fazl ve iyilik sahibi
3-Ey emniyet ve eman sahibi
4-Ey kudsiyet ve kemalat sahibi
5-Ey hikmet ve bayan sahibi
6-Ey rahmet ve rıdvan sahibi
7-Ey kesin delil ve bürhan sahibi
8-Ey azamet ve saltanat sahibi
9-Ey af ve mağfiret sahibi
10-Ey kendisinden yardim istenen şefkat sahibi

16-
1-Ey her şeyin Rabbi
2-Ey her şeyin ilahı
3-Ey her şeyin yaratıcısı
4-Ey her şeyin üzerinde olan
5-Ey her şeyden önce olan
6-Ey her şeyden sonra olan
7-Ey her şeyi bilen
8-Ey her şeye gücü yeten
9-Ey her şeyin Sanii
10-Ey her şey fenâ bulup Kendisi bâkî kalan

17-
1-Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren mümin
2-Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin
3-Ey bütün mahlukatı yoktan meydana getiren Mükevvin
4-Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini ögretip telkin eden Mülakkin
5-Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin
6-Ey musibetleri hafifleten ve zorluklari kolaylaştıran Mühevvin
7-Ey her seyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin
8-Ey diledigini yücelten ve kullarına büyüklügünü gösteren Muazzim
9-Ey muhtaçlarin yardımına koşan Mavvin
10-Ey her şeyi çesit çesit renklerle bezeyen Melevvin

18-
1-Ey mülkünde daim olan
2-Ey celalinde azim olan
3-Ey saltanatında kadim olan
4-Ey kullarına rahmet eden
5-Ey her şeyi bilen
6-Ey emirlerine uymayana halim olan
7-Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan
8-Ey ölçülerinde hikmetli olan
9-Ey hükmünde lütuf sahibi olan
10-Ey lütfunda kadir olan

19-
1-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen
2-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen
3-Ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan
4-Ey affından başka bir şey istenmeyen
5-Ey mülkünden başkası devam etmeyen
6-Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan
7-Ey bürhanlarından başka bürhan bulunmayan
8-Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan
9-Ey rahmeti gazabını geçmiş olan
10-Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan

20-
1-Ey tasayı kaldıran
2-Ey gamı gideren
3-Ey günahı affeden
4-Ey tevbeyi kabul eden
5-Eyp yaratılmışların yaratıcısı
6-Ey vaadinde sadık olan
7-Ey yavrulara rızık veren
8-Ey sözünü yerine getiren
9-Ey gizliyi bilen
10-Ey tohumu yarıp sümbüllendiren

21-
1-Ey her şeyiyle yüce olan Åli
2-Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî
3-Ey Müminlerin dostu olan Veli
4-Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani
5-Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Meli
6-Ey her cihetten temiz ve pak olan Zeki
7-Ey kendisine kulluk edenlerden hosnut olan Razi
8-Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedi
9-Ey siddet-i zuhurundan gizlenen Hafi
10-Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi

22-
1-Ey güzeli açıga çıkaran
2-Ey çirkinin üzerini örten
3-Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan
4-Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan
5-Ey affı büyük olan
6-Ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan
7-Ey mağfireti geniş olan
8-Ey rahmeti bol veren
9-Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi
10-Ey bütün şikayetler kendisinde son bulan

23-
1-Ey bol nimet sahibi
2-Ey geniş rahmet sahibi
3-Ey tam hikmet sahibi
4-Ey kamil kudret sahibi
5-Ey kesin hüccet sahibi
6-Ey açık ikram sahibi
7-Ey yüce sıfat sahibi
8-Ey daim izzet sahibi
9-Ey metin kuvvet sahibi
10-Ey geçmiş minnet sahibi

24-
1-Ey hükmedenlerin en hükmedicisi
2-Ey adillerin en adaletlisi
3-Ey doğruların en doğrusu
4-Ey varlığı açık olanların en açıgı
5-Ey temiz olanların en temizi
6-Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan
7-Ey hesaba çekenlerin en süratlisi
8-Ey işitenlerin en iyi işiticisi
9-Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi
10-Ey merhamet edenlerin en merhametlisi

25-
1 Ey semaları yoktan yaratan
2-Ey karanlıkları meydana getiren
3-Ey gizlilikleri bilen
4-Ey için için üzülenlere acıyan
5-Ey utanılacak şeyleri örten
6-Ey belaları defeden
7-Ey ölüleri dirilten
8-Ey sevapları kat kat yazan
9-Ey bereketleri indiren
10-Ey cezaları şiddetli olan

26-
1-Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir
2-Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir
3-Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir
4-Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir
5-Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim
6-Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir
7-Ey hayirli isleri kolaylaştıran Müyessir
8-Ey kullarını azabıyla korkutan Münzir
9-Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübessir
10-Ey bütün kainati tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir

27-
1-Ey Beyt’l-Haramin Rabbi
2-Ey haram ayların sahibi
3-Ey Mesidü’l Haramin Rabbi
4-Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi
5-Ey Rükn-u Hacerü’l-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi
6-Ey Mes’arü’l Haramın Rabbi
7-Ey helal ve haramın Rabbi
8-Ey nur ve karanlığın Rabbi
9-Ey tahiyyat ve selamın Rabbi
10-Ey celal ve ikramin Rabbi

28-
1-Ey desteği olmayanların desteği
2-Ey dayanağı olmayanların dayanağı
3-Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü
4-Ey imdat'a koşacak kimsesi olmayanların imdadı
5-Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu
6-Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihari
7-Ey izzeti olmayanların izzeti
8-Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı
9-Ey dostu olmayanların dostu
10-Ey zenginliği olmayanların zenginliği

29-
1-Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kaim
2-Ey varlığının sonu olmayan Daim
3-Ey mahlukatına merhamet eden Rahim
4-Ey mevcudatına hükmeden Hakim
5-Ey her şeyi bilen Alim
6-Ey yarattıklarını koruyan Asim
7-Ey her şeyi adaletle taksim eden Kasım
8-Ey ayıp ve kusur kendisine ariz olmayan Salim
9-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kabid
10-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Basit

30-
1-Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan
2-Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden
3-Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden
4-Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden
5-Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden
6-Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden
7-Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden
8-Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden
9-Ey feryat edenlerin feryadına koşan
10-Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan

31-
1- Ey affı bol olan
2-Ey iyiliği büyük olan
3-Ey hayıi çok olan
4-Ey fazlı kadim olan
5-Ey sanatı güzel olan
6-Ey lütfu daim olan
7-Ey sıkıntıyı gideren
8-Ey zararı kaldıran
9-Ey mülkün sahibi
10-Ey hak ile hükmeden

32-
1-Ey mağlup edilmeyen Aziz
2-Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latif
3-Ey uyumayan gözetleyici
4-Ey yok olmayan Mevcud
5-Ey ölmeyen Hayy
6-Ey yok olmayan Melik
7-Ey fena bulmayan Baki
8-Ey cehalet ariz olmayan Alim
9-Ey taama muhtaç olmayan Samed
10-Ey zaafa uğratılmayan Kavi

33-
1-Ey isimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vahid
2-Ey istedigini bulan Vacid
3-Ey her yerde hazir ve nazir olan Sahid
4-Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Macid
5-Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Rasid
6-Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bais
7-Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Varis
8-Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr
9-Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nafi
10-Ey kullarına hidayet veren Hadi

34-
1-Ey bütün azimlerden daha Azim
2-Ey bütün cömertlerden daha Kerim
3-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim
4-Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakim
5-Ey bütün alimlerden daha Alim
6-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz
7-Ey bütün büyüklerden daha büyük
8-Ey bütün yücelerden daha Celil
9-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz
10-Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latif

35-
1-Ey ahdinde vefalı
2-Ey vefasında kuvvetli
3-Ey kuvvetinde yüce
4-Ey yüceliğinde yakın
5-Ey yakınlığında latif
6-Ey lütfunda şerif
7-Ey şerefinde aziz
8-Ey izzetinde azim
9-Ey azametinde mecid
10-Ey yüceliginde Hamid

36-
1-Ey her şeyin kendisine boyun egdiği
2-Ey her şey kendisi için var olan
3-Ey her şey kendisi için mevcut olan
4-Ey her şeyin kendisine döndüğü
5-Ey her şeyin kendisinden korktuğu
6-Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği
7-Ey her şey onunla ayakta olan
8-Ey her şeyin kendisine itaat ettiği
9-Ey her şeyin kendisine yöneldiği
10-Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu

37-
1- Ey kullarına yeten Kafi
2-Ey her türlü derde deva veren Safi
3-Ey vaadinde duran Vafi
4-Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muafi
5-Ey her şeyiyle yüce olan Ali
6-Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dai
7-Ey iyi kullarından hoşnut olan Razi
8-Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kadi
9-Ey varlığının sonu olmayan Baki
10-Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hadi

38-
1- Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan
2-Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan
3-Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan
4-Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan
5-Ey kendisinden başka maksud olmayan
6-Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan
7-Ey kendisinden baskaşına rağbet edilmeyen
8-Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen
9-Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen
10-Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan

39-
1- Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı
2-Ey matlubların en hayırlısı
3-Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı
4-Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı
5-Ey maksud olanların en hayırlısı
6-Ey zikredilenlerin en hayırlısı
7-Ey şükredilenlerin en hayırlısı
8-Ey sevilenlerin en hayırlısı
9-Ey indirenlerin en hayırlısı
10-Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı

40-
1- Ey yaratıp düzene koyan
2-Ey takdir edip hedefe götüren
3-Ey belayı kaldıran
4-Ey gizli yakarışı işiten
5-Ey batmışı kurtaran
6-Ey helak olana necat veren
7-Ey hastaya şifa veren
8-Ey öldüren ve dirilten
9-Ey güldüren ve ağlatan
10-Ey saptıran ve hidayete erdiren

41-
1-Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gafir
2-Ey ayıp ve kusurları örten Satir
3-Ey düşmanlarını mağlup eden Kahir
4-Ey her şeye gücü yeten Kadir
5-Ey bütün mahlukatının hallerini gören Nazir
6-Ey bütün mahlukatı yoktan var eden Fatir
7-Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Sakir
8-Ey kendisini zikredenleri yad eden Zakir
9-Ey dostlarına yardim eden Nasir
10-Ey dilediğini zorla yaptıran Cabir

42-
1- Ey karada ve denizde yolu olan
2-Ey dış alemde ayetlerı bulunan
3-Ey ayetlerınde delili olan
4-Ey ölümlerde kudreti tecelli eden
5-Ey kabirlerde izzeti olan
6-Ey Kıyamette saltanatı olan
7-Ey hisapta heybeti olan
8-Ey Mizanda hükmü olan
9-Ey Cennette rahmeti olan
10-Ey ateşte azabı olan

43-
1- Ey korkanların kendisine kaçtığı
2-Ey günahkarların kendisine sığındığı
3-Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği
4-Ey asilerin kendisine iltica ettiği
5-Ey zahidlerin kendisine rağbet ettiği
6-Ey hatalılarin kendisinden ümit beslediği
7-Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu
8-Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği
9-Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği
10-Ey kuvvetler iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu

44-
1- Ey bütün yakınlardan daha yakın
2-Ey bütün sevilenlerden daha sevgili
3-Ey bütün büyüklerden daha büyük
4-Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz
5-Ey bütün kuvvetlilerden daha kavi
6-Ey bütün zenginlerden daha zengin
7-Ey bütün cömertlerden daha cömert
8-Ey bütün şefkatlilerden daha Rauf
9-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim
10-Ey bütün yücelerden daha yüce

45-
1-Ey her şeye her şeyden daha yakın olar Karib
2-Ey bütün mahlukatını gözetleyen Rakib
3-Ey müminlerin sevgilisi olan Habib
4-Ey kullarının dualarına cevap veren Mucib
5-Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasib
6-Ey bütün dertlere deva veren Tabib
7-Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basir
8-Ey her şeyden haberdar olan Habir
9-Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münir
10-Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübin

46-
1- Ey mağlup olmayan Galib
2-Ey yaratılmış olmayan Sanatkar
3-Ey mahluk olmayan Yaratıcı
4-Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi
5-Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir
6-Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici
7-Ey korunmayan Koruyucu
8-Ey yardın edilmeyen Yardın Edici
9-Ey gaib olmayan Şahid
10-Ey uzak olmayan yakın

47-
1-Ey nurların nuru
2-Ey nurları nurlandıran
3-Ey nurlara suret ve şekil veren
4-Ey nurları yaratan
5-Ey nurları takdir eden
6-Ey nurları idare eden
7-Ey bütün nurlardan evvel olan Nur
8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur
9-Ey bütün nurların üstünde olan nur
10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur

48-
1 Ey bağış ve ihsani şerefli olan
2-Ey fiili latif olan
3-Ey lütfu daim olan
4-Ey ihsani kadim olan
5-Ey sözü hak olan
6-Ey vaadi doğru olan
7-Ey affı fazla olan
8-Ey azabı adalet olan
9-Ey zikri tatlı olan
10-Ey dostluğu lezzetli olan

49-
1 Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil
2-Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil
3-Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil
4-Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil
5-Ey istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren Müzellil
6-Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil
7-Ey kainatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil
8-Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil
9-Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil
10-Ey istediğini istediğine üstün Müfatti

50-
1-Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen
2-Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan
3-Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan
4-Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan
5-Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan
6-Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan
7-Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen
8-Ey hüküm veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen
9-Ey doğurmayan ve doğmayan
10-Ey hiçbir sey kendisine denk olmayan

51-
1- Ey en güzel Sevgili
2-Ey en güzel Tabib
3-Ey en güzel Hesap Gören
4-Ey en güzel Yakin
5-Ey en güzel Gözetleyici
6-Ey en güzel Cevap veren
7-Ey en güzel Dost
8-Ey en güzel Vekil
9-Ey en güzel Efendi
10-Ey en güzel yardımcı

52-
1-Ey kendisini tanıyanların sevinci
2-Ey kendisini arzulayanların dostu
3-Ey kendisine müstak olanların imdadına koşan
4-Ey tövbekarların sevgilisi
5-Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren
6-Ey günahkarların ümidi
7-Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı
8-Ey gamlılara nefes aldıran
9-Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren
10-Ey evvel ve ahirlerin ilahi

53-
1-Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi
2-Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi
3-Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi
4-Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi
5-Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi
6-Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi
7-Ey sahraların ve çöllerin Rabbi
8-Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi
9-Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi
10-Ey gece ve gündüzün Rabbi

54-
1- Ey ilmi her şeye ulasan
2-Ey basarı her şeye nüfus eden
3-Ey kudreti her şeye bali olan
4-Ey nimetleri sayılamayan
5-Ey mahlukatın gerçek şükrüne erişemediği
6-Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği
7-Ey hayallerin hakikatına erişemediği
8-Ey azamet ve kibriya örtüsü olan
9-Ey heybet ve saltanat güzelliği olan
10-Ey bekası izzetle izzetlenen

55-

1-Ey en yüce misaller kendisine ait olan
2-Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan
3-Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan
4-Ey cennetül me’vanın sahibi
5-Ey cehennem ve ateşin sahibi
6-Ey en büyük ayetler sahibi
7-Ey en güzel isimler sahibi
8-Ey hüküm ve kaza sahibi
9-Ey yüce göklerin sahibi
10-Ey arş ve yerin sahibi

56-
1- Ey kullarını çok çok affeden Afüvv
2-Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafur
3-Ey itaatkar kullarını çok seven Vedud
4-Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Sekür
5-Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabür
6-Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Rauf
7-Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atüf
8-Ey bütün mahlukatın maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddüs
9-Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy
10-Ey gökleri yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutan Kayyum

57-
1-Ey semada azameti görülen
2-Ey yerde ayetleri tecelli eden
3-Ey her şeyde delilleri bulunan
4-Ey denizde acayip sanatları bulunan
5-Ey mahlukatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten
6-Ey dağlarda hazineleri bulunan
7-Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan
8-Ey bütün işler kendisine dönen
9-Ey her şeyde lütfu açıkca görünen
10-Ey mahlukatına kudretini tanıtan

58-
1-Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi
2-Ey tabibi olmayanların tabibi
3-Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların nasibi
4-Ey sefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi
5-Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı
6-Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefiği
7-Ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların imdad edicisi
8-Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi
9-Ey rehberi olmayanların rehberi
10-Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi

59-
1-Ey kendisine her şeye bedel yeter görenlerin kafisi
2-Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi
3-Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten
4-Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden
5-Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren
6-Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden
7-Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren
8-Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren
9-Ey kuvvet ve güç isteyenlere kafi kuvvet veren
10-Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi

60-
1-Ey her şeyden önce olan evvel
2-Ey her şeyden sonra olan Ahir
3-Ey varlığı apaçık görünen Zahir
4-Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Batın
5-Ey her şeyi yoktan yaratan Halik
6-Ey her şeyi münasip bir sekilde riziklandiran Razik
7-Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadik
8-Ey varlığı her şeyden önce olan Sabik
9-Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik
10-Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Falik

61-
1-Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren
2-Ey karanlıkları ve nuru yaratan
3-Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren
4-Ey günes ve ay'a boyun eğdiren
5-Ey ölümü ve hayatı yaratan
6-Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan
7-Ey eş ve evlat edinmeyen
8-Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan
9-Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan
10-Ey havi kuvvet kendisine ait olan

62-
1-Ey kendisini arzulayanların muradını bilen
2-Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan
3-Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerın inlemelerini işiten
4-Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören
5-Ey suskunların içinden geçenleri bilen
6-Ey günahlarından pişmanlik duyanların nedametini gören
7-Ey tövbekarların özürünü kabul eden
8-Ey fesatçılarin işini düzeltmeyen
9-Ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen
10-Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan

63-
1-Ey bekası daim olan
2-Ey hataları bağışlayan
3-Ey duaları işiten
4-Ey ihsanı geniş olan
5-Ey gökleri yükselten
6-Ey belaları defeden
7-Ey medh ü şenasi büyük olan
8-Ey varlığının parıltısı kadim olan
9-Ey vefası çok olan
10-Ey mükafati şerefli olan

64-
1-Ey çok affeden Gaffar
2-Ey bütün ayıpları örten Settar
3-Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar
4-Ey istediğini zorla yaptıran Cebbar
5-Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar
6-Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak
7-Ey her şeyi hikmetle açan Fettah
8-Ey her şeyi çok iyi bilen Ahham
9-Ey bol bol hediyeler veren Vehhab
10-Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab

65-
1-Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan
2-Ey bana rızk veren ve terbiye eden
3-Ey beni yedirip içiren
4-Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan
5-Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen
6-Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten
7-Ey bana tevfik edip hidayet eden
8-Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren
9-Ey beni öldürüp dirilten
10-Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran

66-
1-Ey kelimeleriyle hakkın hak oldugunu gösteren
2-Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan
3-Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan
4-Ey kişiye kalbinden daha yakın olan
5-Ey kullarından tevbeyi kabul eden
6-Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen
7-Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan
8-Ey yolundan sapanların en iyi bilen
9-Ey gök gürültüsünün hamdederek meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği
10-Ey rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen

67-
1-Ey yeri beşik yapan
2-Ey dağları direk yapan
3-Ey güneşi kandil kılan
4-Ey ay'ı nur kılan
5-Ey geceyi örtü yapan
6-Ey gündüzü maişet zamanı yapan
7-Ey uykuyu huzur ve sükun vasıtası kılan
8-Ey semayı bına kılan
9-Ey eşyayı çift çift yaratan
10-Ey ateşi gözcü kılan

68-

1-Ey gerçek şefaat sahibi Sefi
2-Ey gizli açık her sesi işiten Semi
3-Ey istediğini yükselten Rafi
4-Ey istediğini engelleyen Meni
5-Ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi
6-Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri
7-Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen Besir
8-Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir
9-Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir
10-Ey her şeye gücü yeten Muktedir.

69-
1-Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi
2-Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi
3-Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi
4-Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi
5-Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi
6-Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi
7-Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi
8-Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi
9-Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi
10-Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi

70-
1- Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi
2-Ey söndürülemeyen nurun sahibi
3-Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi
4-Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi
5-Ey sayılamayan nimetler sahibi
6-Ey zeval bulmayan saltanat sahibi
7-Ey gerçek aaafiyeti anlaşılamayan celal sahibi
8-Ey reddedilemeyen hüküm sahibi
9-Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi
10-Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi.

71-
1-Ey alemlerin Rabbi
2-Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi
3-Ey sabredenleri seven
4-Ey tevbe edenleri seven
5-Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven
6-Ey Allah i görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven
7-Ey yardım edenlerin en hayırlısı
8-Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı
9-Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı
10-Ey ifsat edenleri en iyi bilen

72-
1-Ey mahlukati örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi
2-Ey mahlukati öldükten sonra yeniden dirilten Muid
3-Ey herseyi muhafaza eden Hafiz
4-Ey herseyi ilim ve kudretiyle kusatan Muhit
5-Ey hamd ve senaya en çok layik olan ve çok övülen Hamid
6-Ey azamet seref ve hakimiyeti sonsuz Mecid
7-Ey her türlü mahlukata münasip rizik veren Mukit
8-Ey darda kalan çaresizlerin imdadina kosan Mugis
9-Ey istedigine izzet veren ve sereflendiren Muizz
10-Ey istedigini zelil kilan Müzill

73-
1-Ey ziddi olmayan Ehad
2-Ey dengi bulunmayan Ferd
3-Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed
4-Ey çifti bulunmayan Vitr
5-Ey veziri bulunmayan Rab
6-Ey fakirligi bulunmayan Gani
7-Ey azledilemeyen Sultan
8-Ey aczden münezzeh olan Melik
9-Ey benzeri olmayan Mevcud

74-
1-Ey zikri kendisine zikredenlere büyük seref olan
2-Ey sükrü kendisine sükredenlere büyük kurtulus olan
3-Ey hamdi kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan
4-Ey taati kendisine itaat edenlere necat olan
5-Ey kapisi kendisini arayanlara açik olan
6-Ey yolu müminlere zahir ve belli olan
7-Ey ayetleri bakanlar için kesin delil olan
8-Ey kitabi kuvvetli Iman sahipleri için ögüt olan
9-Ey affi günahkarlar için siginak olan
10-Ey rahmeti Muhsinler için yakin olan

75-
1-Ey ismi yüce ve mübarek olan
2-Ey san ve makami yüksek olan
3-Ey sena ve övgüsü büyük olan
4-Ey kendisinden baska ilah olmayan
5-Ey isimleri mukaddes olan
6-Ey bekasi devam eden
7-Ey azameti baha ve kadri olan
8-Ey büyüklük perdesi olan
9-Ey gizli nimetleri grup grup bile sayilamayan
10-Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayiya gelmeyen

76-
1-Ey kullarina yardim eden Muin
2-Ey açiklanmasi gereken herseyi beyan eden Mübin
3-Ey kullarina emniyet ve huzur veren Emin
4-Ey saltanati muhkem nüfuz ve iktidar sahibi Mekin
5-Ey hiçbir sey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metin
6-Ey azap ve ikabi siddetli olan Sedid
7-Ey kullarinin her yaptigini gören Sehid
8-Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir sekilde neticeye ulastiran Rasid
9-Ey en çok övülen ve en çok övgüye layik olan Hamid
10-Ey sonsuz seref sahibi Mecid

77-
1-Ey yüce arsin sahibi
2-Ey dos dogru sözün sahibi
3-Ey yerli yerince yapilan fazl-ü kerem sahibi
4-Ey kis kivrak yakalayan siddetli azap sahibi
5-Ey vaad ve tehdit sahibi
6-Ey uzak olmayan yakin
7-Ey en fazla övgüye layik olan dost
8-Ey herseyi mühadesi altinda tutan
9-Ey kullarina hiçbir sekilde zulmedici olmayan
10-Ey kuluna sah damarindan daha yakin olan

78-
1-Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan
2-Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan
3-Ey günes ve nurlu ayin yar
4-Ey siddetli sikintiya düsmüs fakirleri zenginlestiren
5-Ey küçük yavrulara rizik veren
6-Ey düskün ihtiyarlara merhamet eden
7-Ey korku için kurtulus isteyenlerin siginagi
8-Ey kullarinin her halini gören
9-Ey kullarinin ihtiyaçlarindan haberdar olan
10-Ey herseye gücü yeten

79-
1-Ey cömertlik ve nimetler sahibi
2-Ey fazl ve kerem sahibi
3-Ey siddetli bela ve çetin azaplar sahibi
4-Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan
5-Ey zerreyi hos rüzgarlari ve nefesleri yaratan
6-Ey bütün kullarina ilhamda bulunan
7-Ey zarar ve elemi gideren
8-Ey gizli sir ve kaygilari bilen
9-Ey Kabe-i Muazzama ve Harem-i Serifin sahibi
10-Ey esyayi yoktan yaratan

80-
1-Ey gerçek adalet sahibi Adil
2-Ey rizasi için yapilan isleri kabul eden Kabil
3-Ey herseyden üstün ve yüce olan Fadil
4-Ey her isin hakiki yapicisi olan Fail
5-Ey yaratiklarin her isini üzerine alan Kafil
6-Ey herseyi meydana getiren Cail
7-Ey her bakimdan eksiksiz olan Kamil
8-Ey mahlukati yokluk karanliklarindan varlik nuruna çikaran Fatir
9-Ey kullari için hayir murad eden ve onlari dergahina çagiran Talib
10-Ey kullarini rizasina ermek ve cemalini görmek için can attigi Matlub

81-
1-Ey güç ve havliyle nimet veren
2-Ey genis ve bol imkanlariyla ikram eden
3-Ey tekrar tekrar lütufta bulunan
4-Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren
5-Ey herseyi hikmetiyle ölçüp biçen
6-Ey tedbiriyle hükmeden
7-Ey ilmiyle herseyi idare eden
8-Ey hilim ve yumusakligiyla kullarini cezalandirmaktan vazgeçen
9-Ey yüceligiyle beraber kullarina yakin olan
10-Ey yakinliginda yüceligi aaaahür eden

82-
1-Ey diledigini yaratan
2-Ey diledigini yapan
3-Ey diledigine hidayet eden
4-Ey diledigini saptiran
5-Ey diledigini bagislayan
6-Ey diledigine azap eden
7-Ey dilediginin tevbesini kabul eden
8-Ey anne rahimlerindeki yavrulari diledigi gibi sekillendiren
9-Ey yaratiklarinda diledigi seyi ziyade kilan
10-Ey rahmetini diledigine tahsis eden

83-
1-Ey hiçbir es ve evlat edinmeyen
2-Ey kimseyi hükmüne ortak kilmayan
3-Ey herseye bir plan ve miktar tayin eden
4-Ey sefkat ve merhameti zeval bulmayip devam eden
5-Ey melekleri elçi kilan
6-Ey semada burçlar meydana getiren
7-Ey yeryüzünü kararli ve barinmaya müsait kilan
8-Ey insani bir damla sudan yaratan
9-Ey herseyi sayarak hesabini yapan
10-Ey herseyi ilmiyle kusatan

84-
1-Ey esi ve benzeri olmayan Ferd
2-Ey zat sifat ve fiilerinde çifti olmayan Vitr
3-Ey herbir seyde birligini gösteren Ehad
4-Ey hiçbir seye muhtaç olmayan ve herseyin kendisine muhtaç oldugunu Samed
5-Ey san seref ve yüceligi en büyük olan Emced
6-Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz
7-Ey sonsuz azamet ve celal sahibi Ecell
8-Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layik olan Ehakk
9-Ey herkesten fazla isilik yapan Eberr
10-Ey varliginin sonu olmayan Ebed

85-
1-Ey kendisini tanimak isteyenlerin marufu
2-Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu
3-Ey kendisine sükredenlerin meskuru
4-Ey Kendisini zikredenlerin mezkuru
5-Ey Kendisini övenlerin mahmudu
6-Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan
7-Ey Kendisini bir taniyanlarin mevsufu
8-Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi
9-Ey Kendisini arzulayanlarin mergubu
10-Ey dergahina dönenlerin maksudu

86-
1-Ey saltanatindan baska gerçek saltanat olmayan
2-Ey kullarin senasini saymakla bitiremedigi
3-Ey mahlukatin celalini vasfedemedigi
4-Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemedigi
5-Ey zekalarin sifatlarina ulasmaktan aciz kaldigi
6-Ey fikirlerin kibriyasinin hakikatine ulasamadigi
7-Ey insanlarin sifatlarini güzelce tavsif edemedigi
8-Ey kullarin hükmünü geri çevrimedigi
9-Ey herseyde kendisini tanitan deliller açikça görülen

87-
1-Ey günahlari için ve kendisine olan ask ve muhabbetten dolayi aglayanlarin sevgilisi
2-Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanagi
3-Ey hak yoldan sapanlari hidayete erdiren
4-Ey mü `minlerin dost ve sahibi
5-Ey kendisini zikredenlerin can yoldasi
6-Ey bütün güçlülerden daha güçlü
7-Ey bütün bakanlardan daha iyi gören
8-Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim
9-Ey kederli biçarelerin kaçip sigindigi
10-Ey bütün yardim edenlerden daha çok yardim eden.

88-
1-Ey gerçek ikram sahibi Mükrim
2-Ey diledigini büyüten v eserleriyle büyüklügünü gösteren Muazzim
3-Ey mahlukatini çesit çesit nimetlere gark eden Müna im
4-Ey mahlukatina lazim olan herseyi veren Muti
5-Ey mahlukatinin ihtiyacini giderip zengin kilan Mugni
6-Ey canlilara hayat veren Muhyi
7-Ey mahlukati maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi
8-Ey mahlukatini nimetleriyle hosnut kilan Murzi
9-Ey mahlukati her türlü tehlikeden kurtaran Münci
10-Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin

89-
1-Ey her seye kafi
2-Ey herseyi idare eden kaim
3-Ey hiçbirsey kendisine benzemeyen
4-Ey mülkünde iradesi disinda hiçbir sey artmayan
5-Ey hazinelerinden hiçbir sey eksik olmayan
6-Ey hiçbir sey Kendisine gizli bulunmayan
7-Ey misli ve benzeri hiçbir sey bulunmayan
8-Ey her seyin anahtari elinde olan
9-Ey rahmeti herseyi kusatan
10-Ey her sey fani oldugu halde kendisi baki kalan

90-
1-Ey gaybi kendisinden baska kimse bilemeyen
2-Ey kullarindan kötülügü kendisinden baska kimse defedemeyen
3-Ey isleri Kendisinden baska kimse idare edemeyen
4-Ey günahlari Kendisinden baska kimse magfiret edemeyen
5-Ey kalbleri Kendisinden baskasi degistiremeyen
6-Ey mahlukati kendisinden baskasi yaratamayan
7-Ey nimetleri Kendisinden baskasi tamamlayamayan
8-Ey yagmuru Kendisinden baskasi yagdiramayan
9-Ey ölüleri Kendisinden baskasi diriltemeyen
10-Ey kullarini Kendisinden baskasi gerçek zengin kilamayan

91-
1-Ey belalari kaldiran ve güzellikleri açiga çikaran Kasif
2-Ey keder ve tasadan kurtarip ferahlatan Faric
3-Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kilan Fatih
4-Ey kullarina yardim eden Nasir
5-Ey yaratiklarin her türlü ihtiyacini üzerine alan Damin
6-Ey her seye fitratinin gayesini emreden amir
7-Ey her türlü kötülükten sakindiran Nahi
8-Ey kullarinin ümidi olan Reca
9-Ey kullarinin ümid besledigi Mürteca
10-Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azimü`r Reca

92-
1-Ey zayiflarin yardimcisi
2-Ey fakirlerin hazinesi
3-Ey gariplerin sahibi
4-Ey dostlarin yardimcisi
5-Ey düsmanlarin kahredicisi
6-Ey gökleri yükselten
7-Ey belalari kaldiran
8-Ey dostlarin can yoldasi
9-Ey takva sahiplerinin sevgilisi
10-Ey zenginlerin ma`budu

93-
1-Ey her seyin evveli ve ahiri
2-Ey her seyin ilahi ve sanatkari
3-Ey her seyin raziki ve haliki
4-Ey her seyin yaraticisi ve sultani
5-Ey herseyi daraltan ve genisleten
6-Ey herseyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden
7-Ey her seye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden
8-Ey herseyi terbiye ve idare eden
9-Ey herseyi döndüren ve degistiren
10-Ey herseyi dirilten ve öldüren

94-
1-Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayirlisi
2-Ey sükrü kabul edenlerin ve sükredilenlerin en hayirlisi
3-Ey övenlerin ve övülenlerin en hayirlisi
4-Ey görenlerin ve görülenlerin en hayirlisi
5-Ey çagiranlarin ve çagrilanlarin en hayirlisi
6-Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayirlisi
7-Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayirlisi
8-Ey bütün dostlarin ve meclis arkadaslarinin en hayirlisi
9-Ey bütün maksud ve matlublarin en hayirlisi
10-Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayirlisi

95-
1-Ey kendisini çagiranlara cevap veren
2-Ey kendisine itaat edenleri seven
3-Ey kendisini sevenlere yakin olan
4-Ey kendisini arzulayanlari çok iyi bilen
5-Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden
6-Ey kendisine isyan edenlere yumusak davranip hemen cezalandirmayan
7-Ey yumusakliginda hikmetli davranan
8-Ey hükmünde büyük olan
9-Ey azametinde merhametli olan
10-Ey ihsaninda kadim olan

96-
1-Ey sebepleri takdir eden Müsebbib
2-itaatkar kullarini kendisine yaklastiran Mukarrib
3-Ey esyayi hikmetle pes pese getiren Muakkib
4-Ey kullarinin kalblerini halden hale degistiren mukallib
5-Ey her seye bir miktar tespit eden Mukaddir.
6-Ey herseyi düzene koyan Mürettib
7-Ey kullarini iyilige tesvik eden Muraggib.
8-Ey kullarina ögüt veren Müzekkir
9-Ey mahlukati var eden Mükevvin
10-Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir.

97-
1-Ey bir isitme kendisini diger bir isitmeden ali koymayan
2-Ey kendisi için bir is diger bir ise mani olmayan
3-Ey bir söz kendisini diger bir sözden oyalamayan
4-Ey kullarinin bir istegi digerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen
5-Ey israrla istekte bulunanlarin israri kendisini usandirmayan
6-Ey müminlerin kalplerini islamla genisleten
7-Ey zikriyle mütevazi ve husu sahiplerinin kalplerini hos eden
8-Ey kendisine istiyak duyanlarin kalblerinden kaybolmayan
9-Ey kendisini arzulayanlarin son arzusu
10-Ey alemde hiçbir sey kendisine gizli olmayan

98-
1-Ey herseyi var olmadan bilen
2-Ey vaadi dogru olan
3-Ey lütfu açik olan
4-Ey emri üstün ve galip olan
5-Ey kitabi saglan olan
6-Ey kaza ve hükmü var olan
7-Ey Kur`ani yüce olan
8-Ey saltanati kadim olan
9-Ey fazl ü keremi daim olan
10-Ey Arsi büyük olan

99-
1-Ey rablik iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi
2-Ey bütün kapilari açan
3-Ey sebepler tasarrufunda bulunan
4-Ey sevaplari veren
5-Ey dogrulari ilham eden
6-Ey bulutlari yoktan yaratan
7-Ey azab ve ikabi siddetli olan
8-Ey hesabi sür’atli gören
9-Ey dönüs kendisine olan
10-Ey bagislayan ve tövbeleri kabul eden

100-
1-Ey Rabbimiz
2-Ey Ilahimiz
3-Ey Seyyidimiz
4-Ey Mevla’miz
5-Ey Yardimcimiz
6-Ey Koruyucumuz
7-Ey Kadirimiz
8-Ey Razikimiz
9-Ey Delilimiz
10-Ey Meded karimiz

Sen bütün kusur ve noksan sifatlardan münezzehsin Senden baska Ilah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Cevapla
.
Konu: 146
Mesaj: 2,085
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 10-11-2009

Cevşen bu devirde zırh misalidir..ama asmak veya en güsel yerlerde saklamak için diil..
onu okuyup hissedersek zırh görevini alır Smile (41)
tesekkur ederuk velum :)

Cevapla
.
Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Rica ederiz efenim ;)

Cevapla
.
Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

(05-04-2010, 21:28)tuğba Nickli Kullanıcıdan Alıntı: cevşenül kebiri burda görmek dinlemek çok hoşuma gitti çok teşekkür ederim Allah razı olsun...0533iiCici1.gif
rica ederim Cici1.gif
senden de Allah razı olsun Cici1.gif

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Esmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞEN ,Esmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞEN Öğretmen Forumu,Esmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞEN yükle,Esmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞEN download,Esmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞEN indirmek istiyorum,Esmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞEN ödev yükle,Esmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞEN bedava, Esmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞEN ÖDEV İNDİR,Esmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞEN YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Esmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞEN eğitimEsmaü'l-Hüsna Kanaviçesi: CEVŞENdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Esma'ül Hüsna Programı canbaba 0 1,342 27-10-2015, 13:22
Son Yorum: canbaba
Icon3 Kur'an - Cevşen - Namaz Sureleri - Dualar HUDHUD 1 2,076 05-08-2010, 1:26
Son Yorum: eğitimsokağı
  Esma-ül Hüsna eğitimsokağı 1 1,550 08-04-2009, 2:03
Son Yorum: azazilKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe