Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimler
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
ergenlik , döneminde , görülen , psikolojik , ve , ruhsal , değişimler

Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

• Ergen, anne-babadan kopabilmek ve farklı olduğunu ispatlamak için, hırçın, saygısız, acımasız, yıkıcı, düzensiz ve kurallara uymayan ya da aldırmaz, içe kapanık, şüpheci vb. davranışlar sergileyebilir.


• Yaşadığı gerginlik nedeniyle kavga ve dargınlıklara hazırdır. Kardeşiyle, arkadaşıyla, anne - babasıyla çekişme ve itişme halindedir.


• İlişkilerinde bağımsız, güçlü bireyler olduklarını sergilemeye çalışmalarına rağmen güç durumda ve çaresiz kaldıkları zaman ailelerinin desteğine ve ilgisine ihtiyaç duyabilirler.


• Yalnız kalma isteği vardır. Kendini toplumdan soyutlar, ev halkı ile yapılan etkinliklere katılmak istemez.


• Daha önceleri oynadığı oyunlardan bıkmıştır, oyunları çocukça bulur.


• Uzun süre bir yerde oturamaz, gergin ve huzursuzdur.


• Duygusal durumda iniş ve çıkışlar görülmektedir. Bazen hassas ve duyarlı bazen abartılmış öz eleştiri göze çarpar.


• Çabuk heyecanlanır, öfkesini kontrol edemez.


• Hiçbir şeyden hoşnut olmaz, her söyleneni kendine yöneltilmiş bir eleştiri olarak algılar. Başkalarının kendisini anlamadığını düşünür, aile ve okul yaşamında kendi fikirlerine önem verilmesinden hoşlanır.
• Her şeyi herkesten daha iyi yapabileceklerine inanır ve buna uygun davranışlarda bulunur.


• Bu dönemde hemcinsleri ile arkadaşlık ilişkileri daha yaygındır. Arkadaşlarının düşünceleri ailenin isteklerinden daha önemlidir. Bunun sonucunda da aynı düşünce ve istekleri olan arkadaşların bir araya geldiği gruplara bağlanma dikkati çeker. Grubun liderliğini mutlak otorite olarak kabul eder ve grup kararlarına uygun davranışlarda bulunur.


• Hayal kurma ve hayallerindeki kişilerin yerine geçme isteği gözlenebilir.


• Hayranlık duyduğu ve örnek almaya çalıştığı sinema, tiyatro artistleri, pop müzik starlarını taklit etmeye çalışabilir. Odasını bu kişilerin afiş ve posterleri ile süslemek gibi davranışları vardır.


• Kendi için özel olan cinsel yaşamı ile ilgilidir. Bu konuda sürekli araştırma yapar.


• Kızlar için anne, erkekler için baba model olmaya başlar.

Ergende Normal Duygu, Düşünce ve Davranış Gelişimi
1. Bağımsızlaşma (ya Doğru)


o Kimlik oluşumu için çaba sarf etme,
o Kendi bedenine ve duygularına yabancı olma,
o Kendini beceriksiz, sakar hissetme,
o Kendine odaklanma, yüksek beklentiler ve zayıf kendilik değeri arasında değişim gösterme,
o İlgilerini ve giyim tarzını arkadaş grubuna göre ayarlama,
o Değişken ruh hali,
o Kendini ifade etme becerisinde gelişme,
o Anne-babanın mükemmel olmadığını görme ve onların hatalarını dile getirme,
o Anne-babaya karşı olan duygularını daha az göstermeye başlama,
o Zaman zaman kabalaşma
o Çoğu zaman ailesinin, kendisinin bağımşızlaşmasını engellediğine inanma,
o Özellikle sıkıntılı olduğu zamanlarda çocukça davranışlar sergileme.


2. Cinsellik


o Utangaçlık, çekingenlik ve kendine güvensizlik,
o Kızlarda erkeklere oranla daha erken gelişim,
o Karşı cinse ilgide artma,
o Homoseksüellikten korkma ve heteroseksüelliğe yönelim,
o Kendinde ve başkalarında fiziksel görünüme önem verme,
o Duygularda hızlı değişim,
o Normal olamama ve beğenilmeme endişesi taşıma.


3. Duygular, Değerler ve Kişisel Tercihler


o Kuralları ve sınırları deneme,zorlama,
o Analiz ve sentez yapma becerisi geliştirme,
o Özet düşüncelere sahip olma,
o İdealler geliştirme ve kendine bir rol-model seçme,
o Daha tutarlı bir vicdan gelişimi,
o Sigara, alkol gibi maddeleri deneme,
o Karşı cinsle ilişkilerin başlaması


Ergenlik Dönemindeki Yüksek Duygusallığın Nedenleri1. Her yaşta uyum, duygusal gerginliği de beraberinde getirir. Çünkü yeni durumlara uyum, hem zihinsel, hem de hareketle ilgili davranışlarda değişikliği gerektirir.


2. Ergen çocukluk dönemindeki alışkanlık ve fikirlerinin artık kendisi için yetersiz olduğunu görür. Duygusal gerginlik, yerleşmiş olan bu alışkanlıkların yerlerine yenilerinin kazanılması sonucunda ortaya çıkar.


3. Çevresel ve toplumsal faktörler ergende güvensizlik duygusu yaratır ki bu da duygusallığa neden olur.


4. Kuşaklar arasındaki farklı duyuş ve düşünüş nedeniyle ana-baba ve ergen arasında yeterli düzeyde dostça bir ilişki kurulmamakta dır. Bunun sonucu olarak da, davranışlarından dolayı kendine çocuk muamelesi yapılan ergen, yer yer isyan etmektedir.


5. Aile içindeki duygusal ve sosyal etkileşim açısından başarılı bir çocukluk dönemi geçiren birey, ergenlik dönemi sorunlarını daha kolaylıkla çözebilir. Çocukluk yıllarında çocuklarıyla arkadaşça bir diyalog kurmayı başaran anne ve babalar, bu diyalogu ergenlik döneminde de sürdürmekte, genç için gerekli olan rehberlik işlevini yerine getirmiş olurlar.


6. Sosyal baskıyla oluşturulan güvensizlik ve şüphecilik duyguları yerine, gence bir kişiliğe sahip olduğu hissettirilmeli işinde ve sosyal yaşamında arzularını, yetenek ve gereksinimlerine uygun bir biçimde gerçekleştirebilmesine yardım edilmelidir.


7. Yeni bir çevreye uyum her yaşta zor olmakla beraber ergenlik döneminde uyumun daha da güçleştiği görülür. Bunun başlıca nedeni, ergenden kısa bir süre içinde bir çok yeni çevreye uyum göstermesinin beklenmesidir.

Ergenlik Dönemindeki En Sık Rastlanan Heyecan Biçimleri
Korku:


Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktakiyle eşdeğerdir. Genç bireyler için özellikle "bilinmeyen" şeyler korkunun doğmasına temel nedendir. Ergenin ilgilendiği faaliyetlerin sonucunu kestirememesi de korkuya neden olabilir. Ergenlikte tüm duygusal konularda bireyin kendini kontrol edebilme alışkanlığını kazanabilmesi önemlidir.


Ergenlikte Korku Üç Temel Noktada İncelenebilir:
1. Objelere Karşı Duyulan Korkular: Yılan, köpek, uçak, fırtına, ateş gibi objelere karşı duyulan korkular.
2. Sosyal İlişkilerden Duyulan Korkular: Diğer insanlarla tanışmak, alaycı kimselerle bir arada olmak, topluluk önünde konuşmak ya da çoğunluğu büyüklerden oluşan bir gruba katılmak, gençlerde korku meydana getirebilir. Bu tür sosyal korku, utangaçlık ya da şaşkınlık şeklinde görülür.
3. Ergenin Kendisi İle İlgili Korkuları: Yoksulluk, ölüm, kendisinin veya ailesinden bir bireyin ciddi bir hastalığa tutulması, okulda ya da işinde başarısızlığa uğraması gençte korku oluşturabilir. Genç korku durumunda kaçma ya da (vücudun kaskatı kesilmesi, titreyip şaşırması, terlemesi gibi bedensel tepkiyle yanıt verir. Yaş ilerledikçe, çevresiyle olan ilişkilerin artması sonucu korkuların giderek azaldığı görülür.


Endişe:
Endişeler gerçek nedenden çok, hayali nedenlerden oluşan korku tipleridir. Korkulan durumun zihinsel düzeyde prova edilerek yinelenmesidir. Genellikle korkudan daha uzun sürerler. Burada gelecekte beklenen durumlardan duyulan gerilim halleri söz konusudur. Endişe, geçmişte bireye doyum sağlamayan bazı olaylar üzerine, oluşabildiği gibi, bireyin başarmak istediği geleceğe yönelik faaliyetlerini de içerebilir. Orta ve lise öğrencileri özellikle çeşitli okul sorunları hakkında, dış görünüş ve arkadaşları arasında popüler olmama, endişe yaratan diğer konular arasında sayılabilir.


Öfke:


Ergenlik döneminde öfkeye neden olan uyarımlar genellikle sosyal kaynaklıdır. Ergenle alay edilmesi, ona yalan söylenmesi öfkeyi oluşturan başlıca nedenlerdir.


Duygusal Kırıklıklar:


Bir arzu ya da amacın önüne çıkan dış veya iç engeller ergene kırıklıkların oluşumuna yol açar. Bu durumların çok azında öfke, ama hepsinde sıkıntı hali görülür. Ergen kırıklığını sosyal çevrenin kabul edebileceği bir davranış biçimde belli eder. bireyin kırıklık anında göstereceği tepki onun yaşına, toplumsal geçmişine, deneyimlerine ve kendisine kırıklık yaratan nedeni algılayış biçimine bağlıdır.


Gencin arzularını gerçekleştirmesini etkileyen faktörleri beş grupta toplayabiliriz.
1. Biyolojik yetersizlikler: Bireyin arzuları, biyolojik kapasite ve yeteneklerinin çok üstündedir.
2. Yetersiz alışkanlık yetenek ve beceriler: ergenlik döneminde birey tam bir uyum gösterebilmek için gerekli olan alışkanlık, yetenek ve becerilerden yoksundur.
3. Çevresel yetersizlik ve tehlikeler: Maddi yetersizlikler, sosyal merkezlerden uzak olmak, arkadaşı gibi davranmasını engelleyen okul ve ailelerin kural ve disiplinleri, gencin kırıklığa uğramasına neden olur.
4. Ergende biyolojik ve psikolojik gereksinmelerden doğan karmaşık istek, nefret, tercihlerle dolu tavırların yarattığı bir ruhsal durum egemendir. Ancak huzurlu bir aile ortamında duygusal bakımdan sağlam bir yapı içinde, bu arzular rahat bir şekilde karşılanırsa çevreye uyum kolaylaşır.
Alıntı

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimler ,Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimler Öğretmen Forumu,Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimler yükle,Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimler download,Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimler indirmek istiyorum,Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimler ödev yükle,Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimler bedava, Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimler ÖDEV İNDİR,Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimler YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Ergenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimler eğitimErgenlik Döneminde Görülen Psikolojik ve Ruhsal Değişimlerdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Rehberlik ve psikolojik danışmada dikkat edilecek hususlar sirlimen 0 1,943 09-03-2010, 22:31
Son Yorum: sirlimen
  Ergenlik Sorunlarına Karşı Hangi Dili Kullanmalıyız? eğitimsokağı 0 2,029 23-01-2010, 23:33
Son Yorum: eğitimsokağı
  Ergenlik Döneminde Karşılaşılan Sorunlar eğitimsokağı 0 2,553 23-01-2010, 23:26
Son Yorum: eğitimsokağı
Icon9 Erkek Çocuklarda Ergenlik eğitimsokağı 2 2,345 09-11-2009, 22:22
Son Yorum: eğitimsokağı
Icon9 Ergenlikte Ruhsal Gelişim eğitimsokağı 0 2,584 09-11-2009, 21:12
Son Yorum: eğitimsokağıKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe