Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR?
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
eğitilebilir , zihinsel , engelli , çocuklara , nasil , yardimci , olunmalidir?

Konu: 526
Mesaj: 1,937
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Zeka bölümleri 45-75 arasında olan çocuklar bu gruba girerler. Bu grup tüm zihinsel engelliler grubunun %75-80'nini oluştururlar. Gelişimleri normal zekâ bölümüne sahip çocuklardan önemli bir farklılık göstermez ve tanılanmaları okula başladıkları dönemde akademik çalışmalardaki güçlükleri sonucunda yapılabilmektedir. Yaşıtlarına göre daha ileri yaşlarda olmakla birlikte 3. ve 4. Sınıf düzeyindeki bilgi ve becerileri kazanabilirler. Zaten eğitilebilir terimi, bu gruba giren çocukların okuma-yazma, matematik gibi temel akademik becerileri öğrenebileceklerini açıklamaktadır. Eğitilebilir zekâdaki bu çocuklar temel akademik beceriler yanında, özbakım becerilerini öğrenebilirler, ileride yetişkinlik çağındaki geçimlerini sağlayabilecek iş becerisi edinebilirler. Genellikle beyin patolojisi ya da diğer fiziksel bozukluklar göstermezler. Erken tanı anne-baba yardımı, özel eğitim programları ile çoğunluğu sosyal yönden uyum sağlayabilirler. Fakat alışılmadık ya da ekonomik stres altındayken rehberlik ve yardıma ihtiyaç duyabilirler. Zihinsel engelli çocukların zihinsel engelli olmayanlardan aşırı derecede bir ayrılıkları yoktur. Onlar da normal çocuklar gibidirler, bazı işleri diğer işlerden daha iyi yapabilirler. Diğerleri gibi onlarında sevinçli ve üzüntülü halleri görülür. Ancak, öğrenme ve gelişmeleri için daha fazla himaye ve desteğinize ihtiyaçları vardır.

Nedenler:
Doğum öncesi
-Hamilelik döneminde annenin geçirdiği bulaşıcı hastalıklar, kullandığı ilaçlar, kazalar ve zehirlenmeler, röntgen çektirme, yetersiz beslenme,
- Akraba evliliği, kromozom bozuklukları, kan uyuşmazlığı,
- Doğuştan metabolik bozukluklar.

Doğum sırasında
- Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması,
- Doğum sırasında bebeğe bulaşan enfeksiyonlar,
- Zor doğum nedeniyle kullanılan bazı araçların (vakum, forseps vb.) bebeğe zarar vermesi,
- Erken ya da geç doğum.

Doğumdan sonra
- Çocuğun geçirdiği ateşli hastalıklar (kızamık, menenjit vb.)
- Beyin hasarına yol açan kazalar, zehirlenmeler,
- Çocuğun beyin gelişimini etkileyecek yapısal bozukluklar ve hormonal düzensizlikler,
- Ayrıca çocuğun yetersiz beslenmesi, uyarıcı eksikliği, ev ortamının çocuğun oynaması ve çevreyi keşfetmesi için uygun olmaması da hafif derecede zihinsel engele neden olabilmektedir.

Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Genel Özellikleri:

Motor Gelişimleri:
1. Beden gelişimleri çok geri kalmış ya da duraklamış olabilir.
2. 2.Kol bacak kasları gelişmiştir, bazı çocuklar vücut hareketlerini (yürüme, koşma, merdiven çıkma v.b) normal yaşıtları ile aynı zamanda, bazıları ise yaşıtlarından biraz daha gecikmeli olarak yapabilirler.
3. Yürüyüş, sıçrama, atlama hareketlerini yapmada kolaylık görülür. Belirli uzaklığa topu fırlatma ve yakalama gibi el ve kol kaslarının kontrolüne yarayan düzenli denemeleri çoğu kez başarabilirler.
4. Devamlı ve daha fazla dikkat harcayarak kalem fırça ve tebeşir kullanma becerisi kazanırlar. El becerilerine karşı ilgi artar. Makasla kağıt kesmekten, çekiç ve testere gibi aletlerle iş yapmaktan hoşlanırlar, ama yaptıkları genellikle kabaca işlerdir.
5. Bir kısmı bakmadan yazabilecek hale gelebilir. Okumayı tam olarak öğrenebilenlerin sayısı ise daha da azdır.
6. Fiziksel gelişimleri (boy-kilo) ise yaşıtlarının gelişimi ile bir tutarlılık gösterir.
7. Normal yaşıtlarına göre daha sık hasta olurlar. Kendilerini korumayı normal çocuklar gibi bilemezler.
8. Zihinsel engele ek olarak görme ve işitme gibi bedensel özürler olabilir.
9. Basit hareketlerde yaşıtlarından gerilik, karmaşık hareketlerde belirli gerilik yanında yürüme, oturma, durma ve benzeri hareketlerde zayıflık görülür.

Zihinsel Gelişimleri:
1. Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. Fazla sabır ve tekrar gerektirir. En çok sıkıntı çektikleri konular matematiksel işlemlerdir. Bu çalışmalara karşı ilgileri çok geç ve sınırlı olarak gelişir.
2. Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Devamlı izleme, teşvik ve değişiklik isterler. Bir ders konusu ne kadar ilgi çekici olsa da etkinliklere kısa süre katılırlar.
3. İlgileri kısa sürelidir: yakın şeylere ilgi duyarlar ve uzak gelecek ile ilgilenmezler.
4. Ders, birbirini izleyen ilginç etkinlikler dizisi olmadıkça ilgilerini çekmez. Çok ilginç buldukları çalışmalardan dahi kısa bir süre sonra bıkarlar.
5. Somut şeyleri daha kolay ve iyi kavrarlar. Kavramların somutlaştırılması anlamayı kolaylaştırır.
6. Zaman kavramı çok geç ve güç gelişir.
7. Kendilerinden küçükler ile ilişki kurmayı ve oynamayı severler.
8. Konuşmaya geç başlarlar. Konuşma gelişimleri zihinsel engelin derecesi ile orantılıdır.
9. Genelleme yapamazlar.
10. Kazandıkları bilgileri transfer etmekte çok güçlük çekerler.
11. Bir etkinliği bir işi tümüyle öğrenmek için basit bölümlere ayrılmasını isterler.
12. Parçadan bütüne doğru öğrenirler. Öğrenme hızları yavaştır.
13. Bu çocuklara her detay ayrı ayrı açıklanır ve istenilen şey somut olarak gösterilirse, zihin karışıklığına meydan vermeden öğretmek kolay olur.
14. Gördükleri ve duydukları şeyleri çabuk unuturlar; bellekleri zayıftır. Bu çocuklar, verilen bilgi ve uyarıları kısa zamanda unuturlar. Uyaranların kalıcı olması fazla tekrarı gerektirir.
15. Yakın gelecekteki konulara ilgi duyarlar. Uzak gelecekle ilgilenmezler.
16. Algıları, kavramları ve tepkileri basittir.

Dil Gelişimleri:
1.Konuşmaya geç başlarlar.
2. Konuşmalarında ses bozuklukları vardır (artikülasyon)
3. Kelime hazineleri zayıftır.
4. Alıcı ve ifade edici dil gelişimleri zayıftır.
5. Konuşmaları akıcı değildir.
6. Okuduklarını anlatmakta güçlük çekerler.

Kişilik Özellikleri:
1. Duygu ve düşüncelerini açık ve bağımsız olarak ifade edemezler
2. Kendilerine güvenleri azdır.
3. Bağımsız hareket etmekten çekinirler.
4. Yeni durumlara uymakta çok zorluk çekerler.
5. Bir işi sonuna kadar sürdüremezler. Kolayca yorulurlar.
6. Geç ve güç dostluk kurarlar.
7. Sorumluluk almaktan kaçınırlar.
8. Birlikte bulundukları kişilerin duygu ve düşüncelerine ilgi ve saygı duymazlar.
9. Kendi kendilerin bir işe başlama ve devam etme arzusu duymazlar.
10.Kendilerinden küçükler ile ilişki kurmayı ve oynamayı tercih ederler. Bu çocukların konuşma, ilgi, zekâ, sosyal ve bilgi seviyeleri akranlarından geri olduğu için kendi seviyelerinde anlaşabileceği takvim yaşları küçük normal zekâ seviyesindeki çocuklarla oynarlar.
11.Sebatsızdırlar kolayca cesaretleri kırılır. Ufak tefek engeller karşısında yılgınlık gösterirler.
12.Her etkinlikte yapabileceği yerden başlamak ve ilerlemek son derece önemlidir. Böylece çocuğu, düşebileceği yılgınlık ve panikten kurtarmak mümkün olur.
13.Bir amaca ulaşmak için kuvvetli duygular hissetmezler. Ufak tefek engeller karşısında çözüm yolları aramazlar. Hemen yılgınlık gösterirler.

Sosyal İlişkileri:
1.Sosyal bakımdan pek çok uyumsuz halleri vardır. Sosyal durumlara kendi kendilerine uymada zorluk çekerler. Anlayış ve bol sosyal yaşantılar sağlamak uyumu artırıcı etmenlerdir.
2. Sosyal faaliyetlere karşı ilgisi azdır.
3. Sosyal ilişkilerde bencildirler. Davranışlarında her şeyin kendilerine ait olmasını isterler, paylaşımcı değildirler.
4. Sosyal ilişkilerinde Kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır. Sosyal yaşamdan uzaklaştırılması bu durumu arttırıcı bir etkendir.
5. Sosyal ilişkilerinde Grupta daima başkalarına tabi olmak eğilimindedirler.
6. Sorumluluk almaktan çekinirler. Bunda kendilerinde grubu yönetecek yeterliliği ve güveni görmemeleri ve sınırlı sosyal yaşantılara sahip olmaları önemli rol oynayabilir.
7. Oyun ve toplum kurallarına uymakta güçlük çekerler.
8. Kuralları zor olan oyunlara ve faaliyetlere katılmazlar.
9. Giydiklerini, uygun şekilde giyemez ve kendilerine yakıştıramazlar. Bu özellikler daha çok, sosyal yaşantılardan yoksun bırakılmış, giyinme ve tuvalet yapma konusunda yeterli beceri kazandırılmamış çocuklarda görülür.
10.Nezaket ve görgü kurallarına uymakta zorluk gösterirler. Hangi davranışların uyumlu olduğunu öğrenmesi için uygun yaşantılardan geçmesi gereklidir.

Özbakım Beceri Gelişimleri:
1. Tuvalet eğitimlerini geç kazanırlar.
2. Bazılarında gece işemeleri devam edebilir.
3. Temizlik, giyinme, soyunma, vb. özbakım becerilerini geç kazanırlar.

Aile Özellikleri:
1. Ailenin genellikle sosyo-ekonomik düzeyleri alt düzeydedir.
2. Ailenin çocuk sayısı fazladır.
3. Anne-babanın eğitim düzeyleri genellikle düşüktür.
4. Çocuğu evde öğrenmeye teşvik edecek bir ortam yoktur.
5. Ailenin sosyo-ekonomik durumu çocukların düzgün beslenmesine olanak sağlayamamaktadır.
6. Ailede çocuğun normal beden, sosyal, zihinsel, duygusal ve kişilik gelişimini bozacak birçok neden vardır.

İş Ve Çalışma Özellikleri:
1. Bu çocuklar yaşıtları gibi bir iş sahibi olmak isterler.
2. Bu çocuklar, pek çok iş yapabilir ve meslek sahibi olabilirler.
3. Monoton işlerde normal çocuklardan üstün başarı gösterirler.
4. İşlerine daha bağlıdır. Tam zamanında gelir ve tam zamanında işlerinden ayrılırlar.
5. Emniyet kurallarına son derce saygılıdırlar.
6. Kendilerine uygun mesleki alanda kolay eğitilirler.
7. Bu çocuklar genellikle sakindir ve işverenin isteklerine uygun davranış gösterirler.
8. Başarı gösterdikleri işlerden gurur duyarlar.
9. Ani çıkan sorunların çözümünde birinin yanında olma ihtiyacını hissederler.
10.Bedenen bir şeyler yapmaktan, ortaya bir ürün çıkarmaktan çok hoşlanırlar.
11.İşe başlatılmaları çok zaman alır ve sabır ister.

Öneriler:
Özbakım Becerilerini Kazanma:
Tuvalet eğitimi, temizlik ve yemek alışkanlığı gibi özbakım becerileri doğuştan geliştirilmeyen öğrenilerek kazanılan davranışlardır. Bu çocuklar tuvalet eğitimlerini genellikle yaşıtlarından geç kazanırken, temizlik ve yemek alışkanlıklarını yaşıtları ile birlikte kazanırlar. Özbakım becerilerinin gelişmesi çocukların evde ne öğrendiklerine ve onlardan ne istendiğine bağlıdır. Anne baba, çocuğun okul çağına kadar özbakım becerilerini kazanması konunda çaba göstermelidir.
Tuvalet eğitimini kazanmada yaşıtlarına nazaran gecikme görülebilmektedir. Fakat bu konuda ailenin nasıl bir eğitim yöntemi uyguladığı çok önemlidir. Eğer çocuklar altlarının kuru kalmasının daha iyi olacağını öğrenmişlerse sözler ya da işaretlerle tuvalete gitmeyi isterler.
Giyinme, temizlik alışkanlığı gibi konularda yardıma ihtiyaç duyarlar. Elbiselerini giymekten çok çıkarma işlemini yapmakta başarılıdırlar. Eğer çocuğun küçük kas motor gelişimleri tam olarak gelişmemişse çocuk düğmelerini iliklemede, fermuarını ve kemerini sıkıca kapatmada zorlu çekebilir. Bu nedenle sınıf içinde ve bireysel olarak çocuğa nasıl yapacağını öğretmek, her öğrenme becerisini en ince ayrıntısına kadar alt basamaklara ayırmak ve basamakları sırasına göre takip etme, çocuk bir beceriyi tamamen kazanmadan diğerine geçmemek, öğrenilen beceri basamaklarını geriye dönerek pekiştirmek gerekmektedir.
Bu çocukların çoğu, birçok önleri ile yaşıtlarına benzerler. Sofra kurallarını yaşıtları gibi öğrenebilirler. Bu becerilerin gecikmiş olması aile ortamından kaynaklı olabilir. Bu nedenle okuldaki beslenme saatlerinin özbakım becerilerini destekleyici ve öğretici bir biçimde programlanması, özellikle 1. 2. ve 3. Sınıflarda yoğun olarak yer verilmesi yararlı olacaktır.

Sosyal Beceriler Geliştirme:
Sosyal yaşantıları sınırlı olan çocukların sosyal bir varlık olarak gelişmesi için sık ve çeşitli sosyal yaşantılar geçirmeleri, sosyal gelişimlerini artırıcı eğitim programlarından yararlanmaları gerekir. Bu amaçla çeşitli konular ile ilgili geziler düzenlenmesi, sinem ve tiyatroya gidilmesi, takım sporları yapmalarının ve yaşıtları ile kaynaştırma almalarının sağlanması yararlı olur.
Bu çocuklarla sıcak ve kabul edici bir iletişim kurarak onlara toplum içinde nasıl davranmaları gerektiği öğretilmelidir. Nezaket ve görgü kurallarına uymakta zorluk çektikleri için kuralları basitleştirerek öğretmek etkili olur.
Akademik becerilerinin yanı sıra, telefon kullanma, bir formu doldurma, para hesabı yapmayı öğrenme gibi yaşama ait becerilerin geliştirilmesine önem verilmelidir.

Kendini Gerçekleştirme:
Akademik etkinliklerde yavaş olsalar da,kendi yeteneklerini ve yetersizliklerini anlayacak düzeye gelebilirler.
İlköğretim okullarında yaşıtlarıyla aynı sınıflarda kaynaştırma programına ya da ilköğretim sınıflarını bünyesinde açılan benzer özellikteki çocuklardan oluşan özel eğitim sınıflarına yerleştirilebilirler.
Engel durumu bebeklik döneminde fark edildiği taktirde zihin, dil ve sosyal gelişimde kritik bir döneme sahip olan 0-3 arsında bol uyarıcı, ilgi ve sosyal etkileşimle ilerleme kaydedilmesi mümkündür.
Bu çocuklara, akranlarına uygulanan eğitim programının hafifletilmiş ve işleniş süresi kısaltılmış şekliyle özel eğitim programları uygulanmalıdır. Sınıf ve bireysel özel eğitim programları çocukların bilişsel gelişim alanları dikkate alınarak özel eğitim uzmanı, çocuk gelişim uzmanı ve sınıf öğretmeni tarafından hazırlanmalı, program uygulanırken işbirliği içinde olunmalıdır.
Konulara ve ünitelere uygun eğitim, drama, atölye malzemeleri hazırlanmalı, bu hazırlıklar sırasında somut kavramlardan yararlanmalıdır.
Eğer çocukta tanısı konmuş bir dil ve konuşma bozukluğu varsa uzmanlar tarafından bu çocuklara bire bir özel eğitim verilmeli ve sınıf içinde sınıf öğretmeni çocuğu takip etmelidir. İlköğretim ders programlarıyla bu çocukların dil gelişimlerin yaşıtları düzeyine ulaştırmak önemlidir.
Yaşıtlarından çok büyük farkları olmasa da büyük ve küçük kas gelişimlerindeki geriliği tolere edici egzersizlerin okul ve okul dışında, fizik tedavi uzmanı, çocuk gelişimi uzmanı ve özel eğitim uzmanı yardımı ile gerçekleştirilmesi yararlı olur.

Ekonomik Bağımsızlık:
Bu çocuklar bir işin gerektirdiği becerileri öğrenebilirler ve iyi çalışma alışkanlıkları kazanabilirler. Bir işte çalışmaları kişisel yeterliliklerini sağlamak için gereklidir.
Meslek eğitimi birçok boyut üzerinde yoğunlaşmakta; para harcamayı, boş zaman kullanımını, araba bakımını öğrenerek iş yaşamına ve günlük yaşama uyum sağlamayı içermektedir. Ergenlik öncesi çocuk için meslek öncesi eğitimde, mesleki yeterliğin gerektirdiği bilgi ve beceriler üzerinde durulmaktadır. Ergenliğe gelindiğinde birçok programın hedefi iş becerilerinin kazanılmasına yönelmektedir.

Eğitimleri ve Öğretmenlere Tavsiyeler:
Çocuğun bireysel olarak bütün yönleriyle tanınması eğitimin ilk dayanağıdır. Çocuğun zayıf ve gelişmiş yönleri tespit edilmelidir.
Uygun eğitim-öğretim ortamı olmalı ve çocuğa içten davranılmalıdır.
Eğitimdeki tekrar dönemleri uzatılmalıdır.
Herhangi bir konuda yapılan açıklamaların bireysel olarak yapılması gerekir.
Bütün ilişkilerde son derece dikkatli ve nazik olmayı gerektirir. Ses tonunun dahi kurulan ilişkinin gelişmesinde önemi büyüktür.
Maddi ceza kesinlikle uygulanmamalıdır.
Yaparak ve görerek öğrenirler. Bu çocuklara mümkün olduğu kadar somut ve uygulamalı eğitim ve öğretim yöntemi uygulamak gerekir.
Kendi kendilerine karar verme, kendilerine yön verme zorlukları fazla olduğundan öğretmen ve eğiticilerin kendilerine yön vermesine, uygun kararlar almalarında kendilerine yardımcı olmalarına ihtiyaç duyarlar.
Bu çocukların eğitimleri, eğitiminden alınabilecek her sonucu etkiler.

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR? ,EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR? Öğretmen Forumu,EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR? yükle,EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR? download,EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR? indirmek istiyorum,EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR? ödev yükle,EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR? bedava, EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR? ÖDEV İNDİR,EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR? YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR? eğitimEĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR?dosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  ÇOCUĞUM SOLAK ONA NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM? Fidansss 0 2,166 09-07-2010, 18:05
Son Yorum: Fidansss
  SÖZ DİNLEMEYEN ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLUNMALIDIR? Fidansss 0 2,926 09-07-2010, 17:48
Son Yorum: Fidansss
  ÇOCUKLARIN ARKADAŞ EDİNMELERİNE NASIL YARDIMCI OLUNMALI? Fidansss 0 2,616 09-07-2010, 17:42
Son Yorum: Fidansss
  GÖRME ENGELLİ ÇOCUĞUM VAR NE YAPMALIYIM? Fidansss 0 1,819 09-07-2010, 17:34
Son Yorum: Fidansss
  İKİZ ÇOCUKLARA NASIL DAVRANILMALIDIR? Fidansss 0 1,784 08-07-2010, 18:35
Son Yorum: FidansssKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe