Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Bilgisayar Ağları
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5



[-]
Etiketler
bilgisayar , ağları

Konu: 4,842
Mesaj: 13,391
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

Yusuf ALAN

Dünyanın "küçük bir köy" hâline gelmesinin en önemli sebebi, iletişim teknolojisindeki büyük gelişmelerdir. Uydu ve fiber optik teknolojisi yardımıyla yeryüzünün üstüne bir dantela ören bilgisayar ağları, milyonlarca insanın birbiriyle irtibat kurmasına, ticarî işlemlerin gerçekleşmesine, bilgi transferine, Öğretim veya eğlence gayesiyle hazırlanan programlara ulaşılmasına vesile olmaktadır.
Bilgisayar ağlarını kurma işinde devletler, 19. asırdaki demiryolu yapma faaliyetlerinde olduğu gibi sıkı bir yarış halindedir. O zamanlar, kaderlerinin güçlü bir demiryolu ağma bağlı olduğunu farkedip bu yarışa katılmışlardı; şimdi de aynı şeyler yaşanmaktadır (Toffler, 1992: 121).
Günümüzdeki yoğun "bilgisayar ağı trafiği" o kadar hızlı bir şekilde büyümektedir ki, yakın bir gelecekte, isteyen herkesin, hemen hemen her bilgi, belge, yayın, sözlü veya görüntülü esere ulaşacağı, fikirlerini istediği kimselere duyurabileceği tahmin edilmektedir. Bu tahmindeki hakikat payını ve bilgisayar ağlarının eksi ve artı hanelerini incelemeden önce, isterseniz bu ağların tarihçesinden biraz bahsedelim:

1969 yılında, ABD'de, savunma gayesiyle kurulan bir merkez, ARPANET adında bir bilgisayar ağı hazırladı. Bu hususta araştırma yapan strateji uzmanları, bu ağ yardımıyla istişare ediyorlardı. 1972'de bu ağ, bir konferans aracılığıyla kamuoyuna tanıtıldı. 1980 yılına kadar birçok hususî ağ ortaya çıkmıştı. Daha sonra farklı ağların birbirleriyle irtibat kurmasına izin veren protokol imzalandı. ABD'de bu faaliyetler sürerken, Avrupa ve Uzak Doğu'da da, Özellikle üniversiteler, araştırma merkezleri ve stratejik resmî kurumlar arasında bilgisayar ağları teşekkül etmeye başlamıştı. 1983'te ARPANET, askerî ve sivil iki ağa ayrıldığında ortaya çıkan ferdî ağların bütününü ifade etmek için INTERNET ismi teklif edildi. 1986'da INTERNET'e bağlı iletişim birimlerini, NSF'nin (Millî Bilim Kurumu) süper bilgisayarlarıyla irtibat kurmasını temin eden bir program hazırlandı. 1987'de ağlardan, araştırma yapan kurumlar haricindeki eğitim müesseselerinin de istifade etmesi sağlandı. Son birkaç yıldır ise, araştırma ve eğitim gayesiyle, ABD içindeki en önemli ağlar arasındaki iletişimi kolaylaştıracak bir program (NSFNET) üzerinde çalışılmaktadır. Şu anda saniyede 45 milyon bitlik bilginin transfer edildiği bu ağdaki bilgi akış miktarının, 1996 yılında saniyede 1 milyar bite çıkacağı tahmin edilmektedir. AT&T'nin kıtalararası iletişim ağındaki trafiği ise, şu an için saniyede 3 gigabitdir, yani yaklaşık 3 ansiklopedinin muhtevası, 1 saniyede iletilmektedir.
Ülkemizde yapılan çalışmalar da gelecek vadetmektedir. TUVAKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı) yardımıyla bilim adamları ve araştırmacılarımız, fikir alış verişinde bulunmakta, YÖK-DOK programı ise, YÖK Dokümantasyon Merkezi'ndeki süreli yayınlara ve Türkiye'de hazırlanan tezlere ulaşmayı veya belli konularda literatür taraması yapmayı mümkün kılmaktadır. Ayrıca üniversitelerimiz veya TÜBİTAK üzerinden BİT-NET (ABD'de üniversiteleri birbirine bağlayan ağ), EARN (Avrupa Akademik ve Araştırma Ağı) ve INTERNET gibi ağlar vasıtasıyla, dünyanın herhangi bir yerindeki, istenilen bir kullanıcıya ulaşmak mümkündür. Bilhassa global bir ağ olan INTERNET, araştırmacılar için çok büyük imkânlar sağlamaktadır. Bu ağ yardımıyla dünyanın en önemli üniversitelerinin kütüphanelerinde bir kitabın olup olmadığına bakabilir, dünyanın diğer ucundaki bir kullanıcı ile sohbet edebilir, ağ aracılığıyla düzenlenen konferanslara katılabilir, araştırma yaptığınız konularda yayınlanan dergilere abone olabilir veya bu konularda yeni fikirler üretenlerin bu fikirlerini sizin bilgisayarınıza göndermesini temin edebilir ve istediğiniz bilgisayar programlarını bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Özellikle sizin sahanızda araştırma yapan, dünyanın her tarafından insanlarla istişare edebilmenizi sağlayan SERVER'lara abone olarak, sizin göndereceğiniz bir fikrin, buraya abone olan herkese ulaşmasını da temin edebilirsiniz. "E-mail" denen elektronik posta yoluyla da, herkesin sahip olduğu özel adresini kullanarak resmî ve akademik yazışmalarınızı büyük bir süratle yapabilirsiniz. INTERNET'den yaklaşık 15 milyon kullanıcının istifade ettiği düşünülürse, hiç kapanmayan bu ağdaki trafik yoğunluğu tahmin edilebilir. INTERNET'in resmî bir kuruluşa bağlı olmaması, onun bu kadar çok ve çabuk bir şekilde büyüyüp güçlenmesine yol açmıştır. Zira bir sınırlama olmadığı için, dünyanın her yerinden üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler, hükümet organları ve hatta kendi evlerinden milyonlarca fert bu ağa katılmış ve hâlen katılmaktadır. Savunma, sağlık, meteoroloji, coğrafya ve teknolojiyle alâkalı kurumlar, hatta NASA ve CIA bu ağa bilgi akışında bulunduğu için, şimdilik en gözde bilgisayar ağı INTERNET'dir.

Bilgisayar ağlarındaki gelişme, belki de en çok araştırmacılara faydalı olmuştur. Meselâ kimyagerler, araştırma yaptıkları sahayla alâkalı bir düzine dergiyi takip edip ne var ne yok diye saatlerini harcamak yerine, bilgisayar vasıtasıyla yüzlercesine abone olup anahtar kelimeler yardımıyla istediği bilgilere kısa zamanda ulaşabilmekte, ekranına transfer ettiği makaleleri şekil, tablo ve grafikleriyle birlikte renkli olarak yazıcısından alabilmektedir.
Süperbilgisayarlar yardımıyla, yeni moleküllerin dizaynı üzerinde çalışan kimyagerler ve DNA yapılarını araştırarak bir veri tabanı hazırlayan gen mühendisleri, bilgisayar ağlarından en çok istifade eden bilim adamlarıdır. İnsan vücudunun bütün organlarını, üç boyutlu ve istenilen açı ve büyüklükte incelemeyi mümkün kılan program da hekimler için vazgeçilmez bir yazılım olacaktır. Bilgisayar ağlarına getirilmesi düşünülen sınırlamalar ve talep edilecek ücretler ise, belki de en çok bu araştırmacıları etkileyecektir. Yaklaşık 15 milyon kullanıcıdan ancak üçte birinin bilim adamı olduğu düşünülürse, getirilmesi düşünülen müeyyidelerin, öncelikle geri kalan fertler hakkında olması gereklidir. Zira saatlerce "yarenlik" yaparak ağları meşgul eden ve kullandıkları argo ile dil ve kültür dejenerasyonuna sebep olan aylakları bu ağlardan temizlemenin bir yolu bulunmalıdır.

Yukarıda bahsettiğimiz avantajlar yanında, isterseniz biraz da madalyonun öbür yüzünden bahsedelim. Bilgisayar ağları kullanılarak yapılmakta olan iletişim teknolojisiyle alâkalı plân ve yatırımların, eğitim ve araştırmadan çok, ekonomik ağırlıklı olduğu görülmektedir. Müşterilerin talebi olmadıkça, eğitimle alâkalı programlardan ziyade eğlence ve maddiyatla alâkalı yazılımların geliştirileceğini söylemek bir kehânet değildir. Sadece bilgiye değil mâlâyâniyata da erişmek kolaylaşacak, idealden mahrum kalabalıkların, nefislerinin hoşuna giden şeyleri terkedip tefekkür, mütalâa, cehd, gayret ve disiplinli çalışma gerektiren ilim tahsiline gönül vermesi oldukça zor. Hem belki de değerli bilgilere ulaşmak, sanıldığı kadar kolay ve ucuz olmayacak. Zaten bilgi ve mânâya birkaç tuşla ulaşmak da mümkün mü acaba? Çünkü ekranda görülen şeyler "belge" olmaktan öteye gidemezler. Onları yorumlayıp kullanmak ise mütefekkirlere kalıyor. Tabiî bu arada insanlar, imkânlardaki ifrat yüzünden eğlenceyi, rahat ve rehâveti tercih ederek zihnî bir tembelliğe düşüp tefekkür güçlerini kaybetmezlerse. (Şu an bile kaç insan TV'ye sırtını dönüp ille de "okumak" diyebiliyor ki?)

Herşeye rağmen bilgisayar ağları tebliğ ve irşad vazifemiz için büyük bir imkân ve fırsat. Gazete, dergi, radyo ve TV'lerin yanında, bu ağlar da büyük bir medya oluşturuyor. Bilgisayar medyasına yön verebilmek için, eserlerimizi, yayınlarımızı ve mesajlarımızı ABD, Hollanda, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde yer alan kurumlara, muhatap kitle kabul edilebilecek bütün SERVER'lara (elektronik serbest kürsü), araştırma merkezlerine ve stratejik müesseselere -nezakete ihtimam göstererek- duyurmamız gerekmektedir. Bu vazifeyi omuzlayacak heyetlerin en kısa zamanda teşekkül etmesi temennisiyle...

KAYNAKLAR>

- Akınoğlu, H. Fatoş (Gür) (1992)."Ağlar Bilgiye Yeni Bir Boyut Getiriyor", Bilim ve Teknik, Cilt: 25, Sayı: 294.
- Anderson, C. (1993)."The Rocky Road to a Data Highway", Science, vol. 260,21 May, ss. 1064-5; "Virtual Libraries, Complete VVrth Journals, Get Reai", a.g.e.,ss. 1066-7
- Çetinkaya, Mirza (1994). "Dokun Tuşa, Dünyayı Öğren", Zaman, 7 Ocak.
- Dewitt Elmer, P. (1993)."Electronic Süper Highway", Time, 12 April, ss. 50-58;
- "Enhaching the Power of Your Computer-An Overvievv ot on-line Services", Discover, May. 1993, ss. 38-49
- Maddox, J. (1993). "Electronic journals are already here", Nature, Vol. 365,21 October.
- Marchall, E. (1993)."Fitting Planet Earth into a User-Friendly Database", Science, Vol. 261,13 August, ss. 846-848 '
- Pool, R.(1993). "Beyond Databases and E-Mail", Science, Vol. 261,13 August, ss. 841-843
- Toffler, A. (1992). Yen/Güçler, Yeni Şoklar: Çev .Belkıs Çorakçı.İslanbul:Altın Kitaplar Yayınevi.
- Wrignt; K. (1990)."The Road to the Global Village", Scientıtic American, March, ss. 57-56
- Wulf, W. A. (1993)."The Collaboratory Opportunity", Science, Vol. 261,13 August, ss. 854-855
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Bilgisayar Ağları ,Bilgisayar Ağları Öğretmen Forumu,Bilgisayar Ağları yükle,Bilgisayar Ağları download,Bilgisayar Ağları indirmek istiyorum,Bilgisayar Ağları ödev yükle,Bilgisayar Ağları bedava, Bilgisayar Ağları ÖDEV İNDİR,Bilgisayar Ağları YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Bilgisayar Ağları eğitimBilgisayar Ağlarıdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Pratik bilgisayar kullanım bilgileri. betşe 7 10,417 07-04-2011, 17:33
Son Yorum: betşe
Icon3 Bilgisayar Ağlarının Çalışma Mantığı 2 maarulaw 0 2,595 27-08-2010, 1:55
Son Yorum: maarulaw
Icon14 Bilgisayar Ağlarının Çalışma Mantığı 1 maarulaw 0 5,985 27-08-2010, 1:45
Son Yorum: maarulaw
  BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ maarulaw 3 3,098 21-03-2010, 11:43
Son Yorum: sirlimen
  Bilgisayar sorunları bilgeturk 6 3,262 28-12-2009, 13:10
Son Yorum: bilgeturk



Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe