Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Askerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
askerde , olan , öğretmenlerin , yer , değiştirmeleri

Konu: 255
Mesaj: 2,204
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

Askerlik görevini yerine getirmek için şu an aylıksız izinde olan öğretmenlerin tayin durumu, yeni yönetmeliğe göre nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.
Milli Eğitim Bakanlığı 6 Mayıs 2010 tarihinde çıkardığı yeni ,Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile bir çok değişiklik yaptı. Bunlardan biri de askerlikte geçen sürenin hizmet süresinden ve hizmet puanının hesabında geçerli sayılması hususudur. Öğretmenlerimizden en fazla aldığımız sorular, Askerlik görevini yerine getirmek için şu an aylıksız izinde olan öğretmenlerin durumu? Bu soruları 2 başlıkta ele alacak olursak;

Soru 1. Şu an yer değiştirme sürecinde askerde olan,aylıksız izinli öğretmenlerin tayin isteme hakkı var mı?

Cevap: Var. Yönetmeliğin 25. Maddesinin 11. fıkrasında “Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlardan izinleri ilgili yılın 15 Eylül tarihine kadar sona erecekler, il içi ve iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.” Demektedir. Buna göre 15 eylül 2010 tarihine kadar aylıksız izinleri sona erip göreve başlayabilecek durumda olan öğretmenlerden, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları için gerekli olan şartları taşıyanlar ,bu yer değiştirme döneminde tayin isteme hakları vardır. Bu konunun ayrıntılarını daha önce “Yeni Yönetmelikte 15 Eylül Tarihi nasıl uygulanacak?” başlıklı haberimizde yayınlamıştık. Daha önce ilgili haberimizde de belirttiğimiz gibi; 15 Eylül 2007 tarihi ve öncesinde göreve başlayan öğretmenler il içi ve il dışı tayin isteyebileceklerdir. 15 Eylül 2008 tarihi ve öncesinde göreve başlayan öğretmenler ise sadece il içi tayin isteyebileceklerdir.

Soru 2. Şu an aylıksız izinli olarak asker olan öğretmenler atanmaları durumunda göreve başlama işlemleri nasıl olacak?

Öğretmenlerimizin en fazla merak ettikleri konu budur. Bu konuda bize birçok soru yöneltilmektedir. Öğretmenlerimiz bu hususlarda endişelenmekte çok haklılar. Çünkü yönetmelikte bu hususu düzenleyen herhangi bir madde maalesef bulunmamaktadır . Aynı duruma Kılavuzda da yer verilmemiştir. Öğretmenlerimiz adına bu durumu araştırdık.

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 51. Maddesinin 3. Fıkrası şu şekildedir: ” Aylıksız izinli olup istek ve özür durumuna bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmesi gerçekleştirilen öğretmenlerden Bakanlıkça belirlenen tarihlerde görevden ayrılma ve başlama işlemlerini tamamlamayanların atamaları iptal edilir.”

MEB 2010 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzunda 2010 yılı yer değiştirme takvimi

-Duyuru Yapılması : 15 Mayıs 2010 Tarihine Kadar

-Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci : 24 Mayıs–04 Haziran 2010

-Atamaların Yapılması, Sonuçların İlan Edilmesi ve Kararnamelerin Gönderilmesi
09 Haziran 2010

-Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması Eğitim ve Öğretim Yılının Bitim Tarihinden (18/06/2010) İtibaren 10 Gün İçinde

olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerimizi tedirgin eden husus ise 18-28 Haziran 2010 tarihleri arasındaki 10 günlük süreçte göreve başlamaları gerektiği halde, o tarihlerde hala askerde olacakları için tayinleri geçersiz mi olacaktır? Çünkü bu konuda yönetmelikte ve kılavuzda “Aylıksız izinli olup isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmesi gerçekleştirilen öğretmenlerden Bakanlıkça belirlenen tarihlerde görevden ayrılma ve başlama işlemlerini tamamlamayanların atamaları iptal edilecektir.” Denmektedir. İşte sözünü ettiğimiz açıklamaların burada yapılması gerekmektedir. Ancak MEB bu hususta herhangi açıklama yapmadığı için öğretmenlerimiz böyle bir durumda ne yapacaklarını bilmemektedir.


Bu hususu açıklıyoruz:

Devlet memurlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip oldukları 23 üncü madde de belirtilmiştir.
Bu çerçevede 657 sayılı Kanununda izinlere ilişkin olan maddeler şu şekildedir: Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurların memur olan eşlerine izin verilmesi 72 maddede, yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alanlara verilecek izin 77 maddede, Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi 79 uncu maddede, hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan izin verilmesi 81 inci maddede, yıllık izin 102 ve 103 üncü maddelerde, mazeret izni 104 üncü maddede, hastalık izni 105 inci maddede, aylıksız izin 108 inci maddede, yaptırılan fazla çalışma dolayısı ile her sekiz saat için 1 gün olarak izin verilmesi 178 inci maddede, Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu Tarafından yurt dışında görevlendirmelerde verilecek aylıksız izin ek madde 36´da düzenlenmiştir. Ayrıca, 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca Kamu görevlileri sendikalarındaki görevlerinden dolayı ve 2919 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev alan ve diğer bazı Kanunlardan kaynaklanan görevlendirmeler sebebiyle de devlet memurlarına izin verilebilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesinde “Madde 32- Muvazzaf askerliğe ayrılacak memurlara görev yerleri saklı kalmak suretiyle askerlik süresince aylıksız izin verilir. “ denmektedir.

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi hükmü uyarınca aylıksız izinli olan devlet memurunun memurluk sıfatı devam etmektedir. Sayıştay Genel Kurul Kararı da bu yöndedir.

Ayrıca 657 sayılı Kanunun Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi başlıklı 62 nci maddesinde İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1- Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen yer deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir. hükmü yer almaktadır.

Özetleyecek olursak:

1- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi hükmü uyarınca aylıksız izinli olan devlet memurunun başka bir yere naklen tayin istemesi hususunda memuriyet sıfatı devam etmesi nedeniyle yasal bir engel bulunmamaktadır.

2- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi hükmü uyarınca kanuni izin kullanan memur, göreve Kanuni izinin bitiminde göreve başlar.

3-Kanuni olan aylıksız iznini kullanan askerdeki öğretmenlerimiz, yer değiştirme işlemlerinin hemen ardından yasal süre içersinde bu durumu, dilekçe ile bağlı bulundukları kuruma ya da Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmeleri halinde, 15 Eylül 2010 tarihinden aylıksız izinleri yan askerlik görevleri sona erinceye kadar, göreve başlama işlemleri kanunen ertelenecektir. Aksi halde atamaları iptal olacaktır. Yer değiştimelerin herkesin gönlünce olmasını diliyorum.

Musa Kurt
Kamudan.com Eğitim Haberleri Editörü
ℂ* Doğuyoruz Ufuklardan ℂ*

Cevapla
.
Konu: 255
Mesaj: 2,204
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

bu habere göre ben gönül rahatlığıyla tayın isteyebiliyorum arkadaslar Turk
ℂ* Doğuyoruz Ufuklardan ℂ*

Cevapla
.
Konu: 4,842
Mesaj: 13,391
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

(31-05-2010, 3:41)bilgeturk Nickli Kullanıcıdan Alıntı: bu habere göre ben gönül rahatlığıyla tayın isteyebiliyorum arkadaslar Turk

hayırlı olsun edemSlmeq1
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.
Konu: 255
Mesaj: 2,204
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

Allah razı olsun edem Post_thanks
ℂ* Doğuyoruz Ufuklardan ℂ*

Cevapla
.
Konu: 136
Mesaj: 1,069
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 06-11-2009

Yönetmelik değişmeden hemen iste hocam her an değişebilir.

ÇABUK OL DEĞİŞEBİLİR Biggrin
Ne insanlar gördüm üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içinde insan yok!

Cevapla
.
Konu: 4,842
Mesaj: 13,391
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

(31-05-2010, 10:54)N@RKOZ Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Yönetmelik değişmeden hemen iste hocam her an değişebilir.

ÇABUK OL DEĞİŞEBİLİR Biggrin

E010
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Askerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri ,Askerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Öğretmen Forumu,Askerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri yükle,Askerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri download,Askerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri indirmek istiyorum,Askerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri ödev yükle,Askerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri bedava, Askerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri ÖDEV İNDİR,Askerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Askerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri eğitimAskerde Olan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleridosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Sınav Görevi Cezası Olan Öğretmenler Dikkat sirlimen 0 997 10-03-2016, 10:32
Son Yorum: sirlimen
  Öğretmenlerin Yaz Tatili Kısalıyor. Haydi Hayırlısı baba_can 0 4,454 19-10-2015, 1:09
Son Yorum: baba_can
  Aes: Öğretmenlerin Adaylığı Mülakatla Kaldırılamaz sirlimen 0 1,407 12-03-2015, 16:53
Son Yorum: sirlimen
  MEB'den öğretmenlerin alan ve yer değişikliğine ilişkin duyuru sirlimen 0 1,528 14-09-2012, 0:54
Son Yorum: sirlimen
  Öğretmenlerin durumu sirlimen 0 1,492 02-08-2011, 14:34
Son Yorum: sirlimenKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe