Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


1.Dünya Savaşı
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
1 , dünya , savaşı

Konu: 72
Mesaj: 164
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 12-12-2009

Özet
I. Dünya Savaşı, 1914 yılında Avrupa'da başlamış, ancak dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle "dünya savaşı" olarak adlandırılmıştır. 1914'te başlayan savaş 1918 yılında sona ermiştir. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak savaştan çekildi.

Nedenleri
Birinci Dünya Savaşı, 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında meydana gelen olay ve gelişmelerin bir sonucudur. Bu bakımdan sebeplerini bu dönemde aramak gerekir. Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da dört merkezi devlete karşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirmi beş devletin giriştiği, o tarihe kadar görülmemiş ilk dünya savaşıdır. I. Dünya Savaşı Avrupa'da ittifak veya merkezi devletler diye adlandırılan Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri diye adlandırılan İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD önderliğindeki itilaf devletleri arasında gerçekleşmiştir. I. Dünya savaşının genel ve özel olmak üzere iki nedeni vardır.

Genel Nedenler
Fransız İhtilalinin getirdiği yeni anlayış ve görüşler siyasi ve sosyal hayatta büyük değişiklikler yapmıştır. Milliyetçilik düşüncesi özellikle 20. yüzyılın başlarında etkisini göstermeye başlamıştır. 1815 yılında Viyana Kongresi ile Avrupa'ya yeni bir statü getirilmiş ve buna göre de güçler dengesi kurulmuştur. Özellikle 1870 Sedan Savaşı ile Alman ve İtalyan birliklerinin kurulması ve bu devletlerin girişimlerde bulunmaları Viyana Kongresi statüsünü ve güçler dengesini büyük ölçüde değiştirmiştir.
19. yüzyıl içinde önem kazanmış diğer bir gelişme de sanayileşmedir. Sanayileşme sonucu sömürgelicilik ortaya çıkmış ve büyük devletlerin çıkar çatışmaları Afrika, ve Uzak Doğu'ya kadar yayılmıştır. Ham madde ve pazar arayışı hızlanmış, bütün devletler sömürge yarışına girmiştir. Bazı devletlerin siyasi birliklerini geç kurmaları blokların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bloklar hızla silahlanarak yeni bir savaşın ortamını hazırlamıştır.
Nedenler kısaca şöyle açıklanabilir:
Avusturya-Macaristan imparatorluğunun velahdı Ferdinand'ın bir Sırplı tarafından öldürülmesi
Milliyetçilik düşüncesi
Sömürgecilik (ham madde ve pazar arayıcılığı)
avrupa devletleri arasındaki ekonomik ve siyasi rekabet(özellikle de Almanya ve İngiltere arasında)
Aşırı silahlanma hareketi
I. Dünya savasının baslamasındaki en önemli etkendir.

Özel Nedenler
Devletlerin izledikleri politikalar ve çeşitli çıkarlar özellikle bu devletleri karşı karşıya getirmiştir. Rekabet ittifak ve itilaf devletleri arasında meydana gelmiştir. Savaş öncesi devletlerin durumuna bakıldığında;
Almanya: Siyasal birliklerini kurduktan sonra (1871) ekonomisinde büyük bir canlanma meydana gelmiştir. Birliğini geç kurduğundan dolayı sömürgeciliğe geç başlamıştır. Yeni sömürgeler elde etme ve denizlere hakim olma konularında İngiltere ile rekabete girişmiştir.
İngiltere: Almanya'nın siyasal ve ekonomik açıdan güçlenmesinden rahatsız olmuştur. Kendisine rakip olabilecek güçlerden kurtulmak ve Alman birliği ile bozulan Avrupa'daki güç dengesini tekrar kurmak istemektedir. Almanya'nın denizlede güçlenmesinden de fazlaca rahatsız olmuştur.
Fransa: 1870 Sedan Savaşı ile Almanyaya kaptırdığı Alsance-Loren bölgelerini geri almak istemektedir. Bundan dolayı Almanyaya karşı bir düşmanlık içindedir.
Rusya: Panislavizm ilkesi ile Balkanlara yayılmak istemektedir. Ayrıca Rusya, boğazları ele geçirerek Akdeniz'e inmek amacındaydı.
İtalya: Sömürgecilikte geri kalmıştır. Amacı yeni sömürgeler ele geçirmenin yanında, eski Roma İmparatorluğu gibi Akdeniz'e hakim olmaktır.
Avusturya-Macaristan: En büyük tehlikesi Rusya ve onun destekçisi olduğu Sırbistan'dır. Panislavizme ve Balkanlar'daki Rus etkisine karşı mücadele etmiştir.
Osmanlı Devleti: Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile en değerli topraklarını kaybeden Osmanlı Devleti, son yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak için Almanya yanında savaşa girmiştir.
ABD, savaş öncesinde, Avrupa'daki savaşa katılma eğilimi içinde olmamıştır. Ancak 1917 yılında yaşanan bazı gelişmeler ABD'nin de savaşa katılma kararında etkili olmuştur. 1917 yılından itibaren İngiliz ve Fransız deniz ablukasına karşı Almanya'nın giriştiği denizaltı savaşı, Kuzey Atlantik'de Amerikan ticari ve yolcu gemilerini de hedef almaya başlamış, Amerika'nın Avrupa ticaretine katlanılmayacak ölçüde zarar vermeye başlamıştır. Öte yandan Almanya'nın Meksika hükümetini ABD'ye savaş açmaya teşvik etmesi de ABD'nin Avrupa'daki savaşa katılmasında etken olmuştur.

Başlaması
Avusturya BÜYÜK Sırbistan'ı kurmak isteyenlere gücünü göstermek üzere 1914 yılı Haziran ayında Bosna da bir manevra yapmaya karar vermiştir. Buna katılmak üzere veliaht Ferdinand da Saray Bosna'ya gelmiştir. Ancak veliaht 28 haziran 1914 günü bir Sırplı tarafından öldürülür. Buda I. Dünya savaşına yol açan olayın başlangıcı olur. Avusturya bu olaya Sırbistan'a savaş açarak karşılık verir. Bunun üzerine Almanya, Avusturya-Macaristan'ın, Rusya da Sırbistan'ın yanında yer alır. Böylece savaş kısa bir zaman içinde bütün Avrupa'yı etkilemiştir.

Osmanlı Cephesi
Sonuçta, Yavuz (Goesa) ve Midilli (Breslav) gemileri Amiral Sovchen komutasında 28-29 Ekim 1914 gecesi Rusya'nın Odessa ve Sivastopol Limanlarını topa tutması fiilen Osmanlı Devletini savaşa sokmuş oldu.
Bu olay üzerine önce Rusya ardından İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaş açtılar. Böylelikle savaşa resmen katılan Osmanlı Devleti I. Dünya savaşında birçok cephede savaşmıştır.

Cephe Stratejileri
Baltık Denizi
Baltık Denizine egemen olmak ve hem Ruslara silahla cephane yetiştirmek, hem de Almanya'nın mesafelerce düz kumluk halinde bulunan Pomeranya kıyılarına, Berlin'den 150-200 km uzaklıkta olan yerlere, büyük bir Rus ordusu çıkarmak. Lora Fiser'e göre ayrıca üç yere üç ordu çıkarılacak biri asıl çıkış ordusu, diğer ikisi gösteriş ve şaşırtma orduları olacaktır.
Planın esaslarına göre İngiliz donanması, Almanya Frizon (Frize) adalarından Batı'da bulunan Bordum adasını ele geçirip onu Çanakkale önündeki Limni, İmroz ve Bozcaada gibi bir üs olarak kullanacak, o bölgede denize dökülen Alman ırmaklarının ağızlarını tıkayacak, Kiel kanalını tahrip edecek ve genel olarak Almanya'nın kuzey deniz kıyılarını torpille kuşatacaktır.

Güney Harekat Planı
Lloyd George Planı: Lloyd George planının esası ilkbaharda kuvveti 700 bin kişiye varacak olan yeni birliklerin Fransa'da Batı cephesine gönderilmeyip Balkanlar'da kullanılmasıdır. Lloyd George ayrıca Türklerin Süveyş kanalına saldırdıkları sırada, Suriye'ye 100 bin kişilik bir kuvvet çıkararak 80 bin kişilik Türk ordusunu mağlup etmeyi de düşünmüştür. Böylelikle Suriye ele geçirilmiş ve Kafkasya ile sıkışık durumda bulunan Ruslara yardım edilmiş olunur.
Amiral Fisher Batı cephesini Baltık yolu ile Kuzeyden çevirmeyi, Lloyd George ise aynı işi Balkanlar'dan veya Adriyatik kıyılarından yapmayı istemektedir.

Almanya Harekatı
JOFR Planı: Bu düşüncede olanlar her şeyi bir kenara bırakarak ilk olarak Almanya'yı ezmeyi istemektedirler. Buna klasik düşünce ve plan denilebilir. Bunu isteyenler, elde edilecek bütün kuvvetlerini, yani en çok İngiltere'de önce gönüllü sonra mecburi olarak silah altına alınan ve alınacak olan birkaç milyon askerin hepsini veya hemen hepsini Batı cephesine yığmak ve Alman ordusunu kemire kemire ezmek düşüncesindedirler. Bu düşünceler ileri sürenlerin başında Fransız orduları başkomutanı Jofr ile İngiltere İmparatorluk genel kurmay başkanı General (sonra mareşal) Robertson bulunmaktadır.

Boğazlar Harekatı
Churchill-Hankey'in Boğazları Zorlama Planı: Baltık denizine girmek planı da kısmen deniz bakanının düşünceleri arasında olmakla birlikte Churchill, hemen bütün gücünü Çanakkale'nin zorlanması üzerinde toplayacaktır. O sırada İngiltere'de Osmanlı Devleti, düşmanların en zayıfı sayılıyordu. O, Almanya'dan damla damla ve adeta kaçak gibi Romanya ve Bulgaristan yolu ile silah ve cephane alabiliyordu, dolaysıyla Türk'ün kahramanlığını göz önünde tutmayanlar Boğazları zorlamayı nispeten kolay sayabilirlerdi.

Uzlaşma Devletleri Çanakkale'ye denizden saldırıya girişecekleri sırada Osmanlı Devleti'nin durumu onlar açısından böyle bir saldırı için elverişli görüntüdeydi. Osmanlıların Sarıkamış üzerine yaptıkları büyük saldırı bozgunla sonuçlanmıştı. Mısır'ı İngilizlerden kurtarmak amacıyla giriştikleri kanal harekatları umulanları getirmemişti. Bu arada Balkan Devletlerinden Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'la Dünya Savaşı'nın başlamasından beri bir antlaşmaya varılması için sürüp gelen siyasal görüşmelerden de olumlu bir sonuç alamamıştı.
Bulgarların çekingen davranışı Almanya ile Osmanlı arasında doğrudan bir bağlantının kurulmasını engellediğinden Osmanlı ordusunun yoksun bulunduğu Modern savaş gereçleri ile donatılmaması da gecikmekteydi.
Bu durum uzlaşma Devletleri'nin Osmanlılara karşı bir saldırıya geçmelerine elverişli gibi görünmekteydi. Ne var ki aralarında bu maksatla hazırlanmış bir harekat alanları yoktu. Savaş sonucunun batı cephesinde ve kısa bir zamanda alınacağına inanılmaktaydılar. Üstelik İngiltere'nin büyük bir kara ordusu kurmak için giriştiği hazırlıklar da tamamlanmış değildi. Çanakkale üzerine bir saldırı için ilgililer arasında kesin bir antlaşmaya henüz varılmamıştı.

Genel Cepheler
Batı Cephesi
I. Dünya Savaşı için Almanya'nın öngördüğü savaş planı Schlieffen Planı'ydı. Bu plana göre önce Fransa'ya saldırmıştır. Yine bu plana göre, Fransa'ya Majino Hattı üzerinden değil, bu hattın kanadını aşacak şekilde, Belçika üzerinden saldırmıştır. Schlieffen Planı, Belçika'dan geçerek Fransız topraklarına kuzeyden girmeyi ve Majino Hattında ve onun hemen gerisinde konuşlanmış Fransız kuvvetlerinin gerisine sarkmayı planlamaktadır.
Ancak Belçika kuvvetlerinin beklenmedik direnişi Alman ordularını geciktirmiş, bu gecikme de Fransız ve İngiliz ordularına gerekli manevraları yapma zamanı kazandırmıştır.
Fransa topraklarında cereyan eden daha sonraki savaşlarda her ne kadar Alman birlikleri Paris'e 70 km. kadar yaklaşabilmişlerse de sonunda giderek sertleşen direnç ve ağır kayıplarla Schlieffen Planı'ndan beklenen sonuca ulaşamamıştır.
ABD'nin savaşa katılmasıyla Batı Cephesi'nde güçler dengesi Almanya'nın aleyhine dönmüş ve ağır baskılar sonucu Alman topraklarına kadar geri çekilmesine yol açmıştır.

1914 yılı
Almanya’nın savaş stratejisi, Schlieffen Planı’na dayanmaktadır. Bu plana göre; seferberliğini iki haftada tamamlayabilecek olan Fransa 39 günde savaş dışı bırakılacak ve müteakiben doğu cephesine dönülerek seferberliğini geniş coğrafyası içerisinde en az altı haftada ve güçlükle tamamlayacağı değerlendirilen Rusya'ya taarruz edilecekti.
Batı Cephesi savaşları 4 Ağustos 1914 tarihinde Alman ordularının Belçika’ya saldırmasıyla başlamıştır. Ancak Belçika ordusu hiç umulmadık bir direnme gösterdi. Alman birlikleri Liege kentini, planlandığı gibi 24 saat sonunda değil, 13 günlük çatışmanın ardından ele geçirip Fransa içlerine ilerlemek zorunda kaldılar.
Fransa topraklarında ilerleyen Alman orduları, Paris’e 70 km. kala, Marne nehri geçişlerinde sert bir Fransız direnişiyle karşılaştılar. 6-12 Eylül tarihlerindeki, I. Dünya Savaşı’nın en kanlı savaşlarından olan Marne Savaşı ardından Batı Cephesi’nde hatlar kilitlenmiştir. İki taraf da siperlere yerleştiler ve defalarca yenilenen karşılıklı taarruzlardan bir sonuç elde edemediler.

1915 yılı
Siperden sipere karşılıklı taarruzlar 1915 yılı boyunca da yenilenmiştir. Her iki taraf açısından da ağır kayıplara karşın cephe hattında sonuç alıcı bir değişme olmamıştır. 1915 yılı Batı Cephesi savaşlarının önemli bir yanı da ilk kez zehirli gaz kullanılmış olmasıdır.

1916 yılı
Rusya’nın askeri gücünün artık zayıflamış olduğunu düşünen Alman Genel Kurmay Başkanı Erich von Falkenhayn, önemli ölçüde takviye ettiği kuvvetlerle Verdun21 Şubat 1916 tarihinde başlayan Verdun Savaşı üzerinden genel bir taarruz başlattı. 24 km.lik dar bir cephe hattından yoğun bombardımanla başlatılmıştır. Başlangıçta Fransız birliklerinde dağılma belirtileri ortaya çıkmışsa da Mareşal Petain yeni yollar açtırarak cepheyi sürekli olarak cephane yönünden desteklemiştir. Fransız topçu bataryalarının sürekli ve etkili ateşi, Alman ilerlemesini güçleştirmiş, sonunda ise durdurulmasında önemli unsur olmuştur. I. Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşlarından olan Verdun Savaşı, taraflara toplam 650 binin üzerinde kayba malolmuştur.
Haziran ayı sonuna kadar Alman birlikleri yine de düzenli ama ağır da olsa ilerleme kaydetmişlerdi. Ancak Fransız ve İngiliz Yurtdışı Sefer kuvvetinin Somme ırmağı kıyılarında başlattıkları karşı taarruz, Alman ilerlemesini durdurmuştur. Dört ay süren Somme Savaşı’nda Alman birlikleri eski mevzilerine çekilmek zorunda kalmışlardır. Ağır kayıplarla sonuçlanan Somme Savaşları da Alman kuvvetlerini Fransız topraklarından çıkartmakta beklenen başarıya ulaşmamıştır.

1917 yılı
1916 yılında yaşanan başarısızlıklar üzerine R. G. Nivelle Fransız Orduları Başkomutanlığına atandı. Nivelle, Fransız ordularının baş rolü oynayacağı bir genel karşı saldırıyla Almanları Fransa topraklarından çıkartmayı öngören bir savaş planı önermiştir. İngiliz birliklerince cephenin kanatlarından yapılacak tespit taarruzlarının hemen ardından Fransız birliklerinin cephenin merkez bölümünde başlatacakları bir karşı taarruz planıdır bu. Plan konusunda İngiliz hükümetiyle mutabakat ancak Nisan ayı sonlarında sağlanabildi. Bu arada Almanlar ise merkez bölgeyi takviye ettiler ve bir miktar geri çekilerek boşalttıkları bölgeyi mayınladılar. Neticede Fransız saldırısı ağır kayıplara karşın başarısız olmuştur.
Temmuz ayında İngiliz birliklerinin başlattıkları saldırılar, cephe hattında kayda değer bir değişme yaratmadığı gibi 250 bin kayba yol açmıştır. Orduda, yer yer ayaklanmalara kadar varan huzursuzlukları bastıran General Petain’in yürüttüğü taarruzlar ise bazı stratejik noktaların ele geçirilmesiyle sonuçlanmıştır.

1918 yılı
İtilaf Devletleri açısından Batı Cephesi’nde 1918 yılının ilk aylarındaki temel sorun, Alman kuvvetlerinin Doğu Cephesi’nden aktardıkları kuvvetler karşısında, Amerikan birlikleri kıtaya ulaşıncaya kadar direnebilmektir.
Alman saldırısı 21 Mart 1918 tarihinde başlatılmıştır. Kısmı başarılar sağlayan Alman taarruzları, Temmuz ayı ortalarında Fransız birliklerinin hafif tankların desteğinde giriştikleri karşı saldırılarla durmuş, hemen ardından da düzensiz bir geri çekilmeye dönüşmüştür.
Eylül ayında Amerikan birliklerinin de katıldığı bir harekat planlanmıştır. Bu plana göre İtilaf Orduları dört kol üzerinden saldırıya geçerek Alman cephesinin geri bağlantısını keseceklerdir. Çeşitli nedenlerle bu amaca ulaşılmamış olmasına karşın harekat Alman Genel Kurmayı üzerinde savaşın geleceği ile ilgili genel bir umutsuzluk yaratmıştır. 3 Ekim 1918 tarihinde ABD ile gizli ateşkes görüşmelerine başlanmıştır.

Güney Cepheleri
Osmanlı Cephesi
Italyan Cephesi
Balkan Cephesi (Birinci Dünya Savaşı)

Doğu Cephesi
Orta ve Doğu Avrupa'da yer alan sahnelerden biridir.

Diğer Cepheler
Atlantik Cephesi
Afrika Cephesi
Pasifik Cephesi

Sonuçlanması
İtilaf Devletleri'yle tek tek İttifak Devletleri arasında yapılan mütarekelerle çatışmalar resmi olarak sonlandırılmıştır. Bu mütarekeler, Bulgaristan ile 29 Eylül 1918 tarihinde Selanik Antlaşması, Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Antlaşması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 3 Kasım 1918 tarihinde Villa Giusti Antlaşması ve Almanya ile 11 Kasım 1918 günü Rethondes Antlaşması'dır.
Savaş sonrasında Avrupa'da sınırların belirlenmesi için 18 Ocak 1919 tarihinde Paris Barış Konferansı toplanmış ve Almanya ile 28 Haziran 1919 tarihinde Versay Antlaşması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 10 Eylül 1919 tarihinde St. Germain Antlaşması, Bulgaristan ile 27 Kasım 1919 tarihinde Neuilly Antlaşması ve Osmanlı Devleti'yle 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması ve Macaristan ile 4 Haziran 1919 tarihinde Trianon Antlaşması imzalanmıştır.

Nüfuz Paylaşımı
Nüfuz bölgelerini tesbit edilmiş ve yeni sınırların çizilmesi gerçekleşmiş.

Kullanılan Teknoloji
İlk olarak İngilizler tarafından Batı cephesinde tanklar ve zırhlı araçlar kullanılmıştır. Denizde ise menzili 15 km ye varan savaş gemileri ve denizaltılar kullanılmıştır.

Etkileri
53 milyon insan kayıp verilmiştir.


Cevapla
.
Konu: 72
Mesaj: 164
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 12-12-2009

Dünya Savaşının Genel Sonuçları

Avrupa’daki mevcut dengeler değişti
Rakiplerini etkisiz hale getiren İngiltere ve Fransa en kazançlı devletler olurken; galipler safında yer alan İtalya ve Rusya hedefledikleri amaçlarına ula-şamamışlardır.
Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmış; Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır.
Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna gibi ye-ni devletler kurulmuştur. Açıklama: Yugoslavya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya ve Slovenya’nın birleşmesi sonucunda kurulmuştur.
Cemiyet-i Akvam kurulmuştur(1920)
Sömürgecilik yerini Manda ve Himayeye bırak-mıştır.
Barış Antlaşmalarında milliyetçilik prensibine dikkat edilmemesi azınlık sorununun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Merkezi İmparatorlukların parçalanması sonucu Avrupa ve Orta Doğu’da denge boşlukları ortaya çıkmıştır.
Komünizm, Faşizm, Nazizm gibi, demokratik ol-mayan, totaliter rejimler ortaya çıkmıştır.
Sivil savunma düşüncesi ortaya çıkmış; böylece cephe gerisindeki sivil halkın korunması amaçlanmıştır.
Barış Antlaşmaları devletlerin eşitliği ilkesine aykırı olduğu için sürekli bir barış ortamı sağlanamamış,bu yüzden II.Dünya savaşı çıkmıştır.
Bazı devletler ekonomik krizlere girdi
Ümmetçilik ve Turancılık iflas etti.
Milliyetçilik güçlendi ve ulusal devletlerin kuruluşu hızlandı
Deniz altı gemileri önem kazandı
ABD tekrar içine kapandı
İngiltere ve Fransa Orta Doğu kaynaklarını ele geçirdi
Suriye, Irak, Lübnan ve Hicaz Osmanlı’dan ayrıldı.
Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin’de mandater yönetimler kuruldu.
İttihat ve Terakki Partisi dağıldı.
Açıklamalar:


I.Dünya Savaşında ilk defa tank ve kimyasal silah kullanıldı
Savaştan sonra sınırlar çizilirken milliyetlerin dağılımı dikkate alınmadığından dolayı savaştan sonra da milliyet olayları devam etti.
İtalya savaş başlamadan önce Fransa ile gizli antlaşma yaptı
Paris konferansında Doğu Trakya Yunanistan’a verildi.
ABD I. ve II.Dünya savaşının bitmesinde etkili oldu.
ABD savaşa girerken uluslararası dengede yerini almak istedi.
ABD savaşa 2 Şubat 1918’de fiilen girdi.
Savaştan sonra; Almanya’nın güçlenmemesi İn-giltere ve Fran-sa için temel politika oldu.
Versay, Nöyyi, Sen Jermen ve Trianon antlaşmaları II.Dünya Savaşının çıkması ile yürürlükten kalktı
ABD ve Osmanlı savaşın başlamasında etkili ol-mamıştır.
Boğazların Osmanlı’nın elinde olması; Mustafa Kemal’e göre Osmanlı’yı savaşa sokabilecek stratejik bir etkendi.
Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkınca; Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan bağımsız oldu.
Ukrayna 22 Ocak 1918’de bağımsız oldu
Savaştan önce İngiliz sömürgeleri kendisinin 104 katı; Fransız sömürgeleri ise kendisinin 20 katıdır.
Osmanlı’yı paylaşmak savaşın başlangıç sebeplerinden değildir.
Malüb devletlerin bir daha savaşmaya cesaret edememesi için antlaşmalara ağır maddeler kondu.
I.Dünya Savaşı’nda Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre ve İspanya tarafsız kalmıştır.
Osmanlı, ABD, Yunanistan, Bulgaristan, Japon-ya ve Romanya savaşın başlangıcında etkili olmamıştır

Cevapla
.
Konu: 72
Mesaj: 164
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 12-12-2009

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in devletçilik ilkesi içerisinde düşünülemez?

A) Devletin özel teşebbüse kredi sağlaması
B) Devletin sanayi alanında yatırım yapması
C) Ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından yapılması
D) Devletin ekonomik faaliyetleri planlaması

Soru 2. Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Devletçilik
B) Laiklik
C) İnkılâpçılık
D) Cumhuriyetçilik

Soru 3. Kurtuluş Savaşının kazanılmasında Atatürk İlkelerinden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Laiklik

Soru 4. İzmir İktisat Kongresi
—Merkez Bankası’nın kuruluşu
—M.T. A.’nın kuruluşu
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkelerinin dayandığı temel faktörlerden değildir?

A) Akılcılık
B) Çağdaşlık
C) Milli Egemenlik
D) Örf, adet ve gelenekler
Soru 6. –Akıl bilim ve çağdaşlığı esas alır.
–Ulusun yücelmesi ve yükselmesi esastır.
–Birleştirici ve bütünleştiricidir.
Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) İnkılapçılık


Soru 7. –Saltanatın kaldırılması
–Medeni kanunun kabulü
–Halifeliğin kabulü
Yukarıdaki inkılaplar aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Cumhuriyeti kuruluşuna
B) Eğitim ve öğretimin yeniden düzenlenmesine
C) Laik devlet düzenine geçilmesine
D) Çok partili hayata geçilmesineSoru 8. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güç ve otoritesinin kaynağını nereden almaktadır?

A) Türk Milletinin tarihinin köklü olmasından
B) Kanunların bilimsel olmasından
C) Hâkimiyetin millete ait olmasından
D) Medeniyetin gelişmişlik seviyesinden

Soru 9. Amasya Genelgesi’nde “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı yer almıştır. Bu karar aşağıdaki ilkelerin hangisinin uygulanmasını sağlamıştır?

A) Ulusal egemenlik
B) Yurtta barış dünyada barış
C) Akılcılık ve bilim
D) Batılılaşma ve çağdaşlaşma

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlke ve İnkılâplarının genel amacıdır?

A) Cumhuriyet yönetimini kurma ve devam ettirme
B) Vatandaşlar arasında eşitlik sağlama
C) Türk ulusunu çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaştırma
D) Dünya barışında öncülük yapmak
Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi ile Bağdaştırılamaz?

A) Yürütmenin üstünlüğü
B) Hukukun üstünlüğü
C) Çoğulcu demokrasi
D) Ulusal egemenlik

Soru 12. Mustafa Kemal Cumhuriyetin ilk yıllarda yeterli sermaye birikiminin olmaması nedeni ile Devletin ekonomik politikasını yönlendirmek için aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya koymuştur?

A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik


Soru 13. –Türk Dil Kurumunun kurulması
–Türk Tarih kurumunun Kurulması
Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?

A) Devletçilik
B) İnkılâpçılık
C) Milliyetçilik
D) Bağımsızlık

Soru 14. Çağdaşlaşma; Milletin refah ve bolluk içerisinde yaşamasını sağlamak toplumu geliştirmektir. Her alanda çağa ayak uydurmaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Tarımda makineleşme
C) Takvim ve ölçülerde yenilik
D) Ankara’nın başkent oluşu

Soru 15. “Devlet özel teşebbüsün birbirine karşı değil birbirinin tamamlayıcısıdır.” Sözü Atatürk ilkelerinin hangisi ile ilgilidir?

A) Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) İnkılapçılık
D) Laiklik
Soru 16. Sosyal eşitlik ve fırsat eşitliği gibi kavramlar Atatürk ilkelerinin hangisinin temelini oluşturur?

A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin özelliklerinden biri değildir?

A) Seçme ve seçilme
B) Düşünce hürriyeti
C) Bağımsızlık
D) Tek partili yönetim
Soru 18. Atatürk’ün kılık-kıyafet alanında yaptığı yenilikler aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır?

A) Bağımsızlık
B) Milliyetçilik
C) Çağdaşlaşma
D) EgemenlikSoru 19. “Benim hayatta yegane şerefim, servetim Türklük’ten başka bir şey değildir” Mustafa Kemal’in bu sözü hangi ilke ile ilgilidir?

A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
D) Devletçilik


Soru 20. Hangi kavram Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı ile bağdaşmaz?

A) Demokrasi
B) Bireycilik
C) Ulusal egemenlik
D) Hürriyet

Soru 21. Atatürk milliyetçiliğinin temel öğesi nedir?

A) Yurt birliği
B) Siyasal varlıkta birlik
C) Birlikte yaşamak hususundaki ortak istekte içtenlik
D) Din, ırk köken birliğiSoru 22. Atatürkçü düşüncede halkçılıkta bulunmayan unsur hangisidir?

A) Sınıf mücadelesi
B) İmtiyazlara karşı olmak
C) Siyasi demokrasi
D) Toplumsal dayanışmaSoru 23. Atatürk’ün halkçılık ilkesi aşağıdaki unsurlardan hangisiyle benzerlik gösterir?

A) Sınıf hakimiyeti
B) Liberal devlet
C) Dayanışmacılık
D) MeşrutiyetçilikSoru 24. Atatürkçü dünya görüşünün temelini oluşturan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geleneksel düşünce
B) Akıl ve bilim
C) Felsefe
D) Dini düşünceSoru 25. Atatürk İnkılâplarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
B) Türk ordusunu güçlü hale getirmek
C) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
D) Kapitülasyonları kaldırmak

CEVAP ANAHTARI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D B B D B B C A C A B C D A B D C A B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C A C B C

Cevapla
.
Konu: 526
Mesaj: 1,937
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Post_thanks

Cevapla
.
Konu: 72
Mesaj: 164
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 12-12-2009

önemli değil

Cevapla
.
Konu: 72
Mesaj: 164
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 12-12-2009

teşekkür ettiğiniz için teşk ederimm

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

1.Dünya Savaşı ,1.Dünya Savaşı Öğretmen Forumu,1.Dünya Savaşı yükle,1.Dünya Savaşı download,1.Dünya Savaşı indirmek istiyorum,1.Dünya Savaşı ödev yükle,1.Dünya Savaşı bedava, 1.Dünya Savaşı ÖDEV İNDİR,1.Dünya Savaşı YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,1.Dünya Savaşı eğitim1.Dünya Savaşıdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Trablusgarp Savaşı mertcan 2 2,992 13-10-2010, 19:27
Son Yorum: sirlimen
  1.Dünya Savaşı Sunu eğitimsokağı 0 2,423 02-01-2010, 0:12
Son Yorum: eğitimsokağı
  Trablusgarp Savaşı Sunu eğitimsokağı 0 2,349 02-01-2010, 0:11
Son Yorum: eğitimsokağı
  Kurtuluş Savaşı Sunu eğitimsokağı 0 1,987 02-01-2010, 0:09
Son Yorum: eğitimsokağı
  Kurtuluş Savaşı'ndaki Cepheler Ve Antlaşmalar eğitimsokağı 0 2,811 27-12-2009, 18:29
Son Yorum: eğitimsokağıKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe